ZAKAJ USTANAVLJATI ŠE EN TIGR !

Objavil/a Vili Kovačič, dne 2016-05-07 ob 22:02:17

 

ZAKAJ USTANAVLJATI ŠE EN TIGR !

(uvodni prispevek s proslave v Vipavi)

 

Lep pozdrav vsem. Ni nas malo, prišlo nas je veliko. Najprej bi se rad zahvalil Primorcem: Vipavcem, Ajdovcem in vsem, ki ste omogočili in pomagali pri tem dogodku. Brez teh in vseh sodelujočih in brez prostovoljno nastopajočih proslava ne bi bila   možna, kot tudi ne  brez podpore  župana, podžupana in ljudi na občini. 

 

Za uvod samo nekaj kratkih misli o kontekstu naše proslave, ki je zbujala kar nekaj pomislekov. Zato je treba nanje odgovoriti.

 

Vsako prizadevanje  za promocijo antifašizma in tigrovstva doma in v Evropi je treba pozdraviti, monopolizacija spomina je preživela  in je nedopustno ravnanje. Lastninjenje TIGRA v 21 stoletju nima mesta. O tem sem sam že pisal tudi v Primorskih novicah.  Čeprav zdaj prav iz Primorske na nas prihaja največ očitkov, da povzročamo razdvajanje. Zato se raje vprašajmo: kaj v resnici je razdvajanje ? Razdvajanje je ENOUMJE, ne pa odkrivanje resnice in spomina, kar je naš cilj.

 

Gre pa tudi za izpolnitev dolga do tistih, ki jim je bila svoboda posameznika in svoboda naroda vredna več od največjih  žrtev – človeškega življenja. To pove zadnja kitica pesmi posvečene Danilu Zelenu,  padlem vojaškem poveljniku TIGRA v spopadu 13. maja leta 1941 na Mali gori  pri Ribnici, ki glasi:

 

TI ŠEL SI MED PRVIMI V BOJ, KO ČLOVEK NI VIDEL IZHODA IN PADEL TAKRAT SI, KO MNOGIM BILA JE ŠE TUJA BESEDA SVOBODA.

 

Zakaj več društev TIGR

 

Naj se vrnem k naslovu. Zakaj ustanavljati še en TIGR ? Odgovor je en sam. To je nujno in naravno in v normalni državi ne bi smelo biti vprašljivo. Tigra, čeprav ima slavno in junaško zgodovino, namreč danes ni v javni zavesti, še najmanj ga pozna mladina, mediji se ga izogibajo. To ni čudno, kajti o tem v šolah ne učijo in ne govorijo, še več,  zaželjeno je, da se o tem molči. Zato pravim  - brez  omejitev, magari 3 društva, če bo treba? Kdor dela po ustavi in zakonih ima pravico, da to počne, tigrovci in njih sorodniki pa imajo pravico do spomina. Vsekakor pa tigrovstvo ni  tisto, kar si zasluži nasprotovanje, spotikanje in nagajanje. Temu smo bili priča tudi v pripravah na to prireditev. Ampak to ne bomo obešali na veliki zvon, čeprav se mi zdi deplasirano in neverjetno, obenem pa žal hkrati tipično za današnjo Slovenijo. Kdo to počne ne bom govoril tukaj, ampak kje drugje, saj bi to, ne nazadnje bilo za današnje praznovanje nespodobno.

 

To kar bom zdaj navedel, je samo del programske usmeritve novega društva: najprej gre za prizadevanje za  vidna obeležja, nato za 13 maj  državni praznik in končno za umestitev Tigra v Evropo.  Tigr je skupna dediščina, ni v posesti nikogar.  Je ponos domoljubnega uporništva in zgled današnjim apatičnim in žal ignorantskim generacijam. Hkrati pa je pohujšanje vsem, ki jim tak odnos omogoča  parazitiranje na njegovi dediščini.

 

Kamena doba ni prenehala zato, ker je zmanjkalo kamenja

 

Spoštovani, to kar danes delamo tukaj je mala kaplja znoja v  morju krvi, ki je bila za to prelita pred tri četrt stoletja in še 25 let prej, med prvo svetovno vojno, med obema vojnama ter med drugo  in po drugi svetovni vojni. Ker se zgodovine ne da zavrteti nazaj,  je zelo pomembno, da jo predstavimo v vsej njeni širini in globini. Resnica pa ni enostavna. Ni pa več resnic, je ena sama, to je - tista, ki sloni na dejstvih, ki pa se seveda tudi na novo odkrivajo. Sicer pa mora biti zgodovina po naravi stalna revizija. Kamena doba ni prenehala zato ker je zmanjkalo kamenja, ampak ker so ljudje prihajali do novih spoznanj. Tudi v družboslovju in  družbi in zgodovini in zgodovinopisju mora biti tako. Ne moremo pristati na kameno dobo enoumja.   

 

Mnogo dela na področju odkrivanja in razkrivanja zgodovine TIGR-a nas še čaka. Hvala vsem, ki so to že do sedaj entuziastično in neutrudno počeli – dr. Miroslava Čenčič, Borut Rutar in drugi predhodniki omenjenih. Predvsem pa gre velikanska zahvala požrtvovalnemu učitelju Antonu Rutarju, zadnjemu Tigrovcu ki je celo v visoki starosti zbiral in zapustil veliko  dokumentarno zapuščino. Hvala tudi  pričevalcu Brunu Tekavcu sinu Filipa Tekavca Gašperja, ki je leta 2015 obelodanil neznani   del resnice o boljševiškem izdajstvu  na Mali gori. Vse še ni odkrito, mnogi pričevalci so pomrli  in zadnji čas je, da se zgodi  prebujenje, tako med raziskovalci, kot med pričevalci. Prebujenje pa je pogojeno s tem, da ljudje spregovorijo – tudi na tak način kot mi danes tukaj.  

 

Zamolčanost njegovega imena

 

Leta 2005, za časa prvega leta Janševe vlade, je bila na Mali gori pri Ribnici prva državna proslava v čast Tigrovcem, ki pa je  bila očitno zgolj enoletna lastovka. Zato je ponovno prebujenje nujno. Bolje pozno kot nikoli, pravi človeška izkušnja.   

Slovenci imamo korenine ne samo v zemlji pač pa tudi v domoljubnem uporništvu. Nekdo, mislim da župan Ribnice, je dal primerjavo: TIGR je tisto, kar bi bilo partizanstvo brez boljševiškega vodstva slovenskih komunistov.  To je citat iz nekega drugega govora ob podobni priliki.

 

Spoštovani, začnimo končno iz morilskega 20 stoletja vleči na dan pozitivne zgodbe upora, ki so kljub tragičnosti navdih za premagovanje današnje zmedenosti in ne-samozavesti, saj nas ta del zgodovine navaja v spoznanje,  da nismo bili vedno  hlapci, kot pravi Ivan Cankar:  »za hlapce rojeni za hlapce vzgojeni – ker je hrbet upognjen, biča vajen in željan«. 

 

TIGR kljub ljudem, ki se proglašajo za njegove varuhe in kljub društvu TIGR PRIMORSKE, ki enako kot mi, nosi njegovo ime,  danes nima mesta, ne na državnih proslavah, ne v novih knjigah, še manj v učbenikih za mladino. Celo v Volčah pri Tolminu je prišlo do spora ob spomeniku Antonu Majniku, v Ribnici na kraju kjer je pod strelom padel Anton Majnik je njegovo tigrovstvo, očitno ne slučajno, zamolčano. Spomenik braniteljem slovenske zemlje  na Cerju je sramotno blokiran - je na pol zaprt,  zaradi zadnje čase vse večjih pritiskov današnjih varuhov enoumja. ki lomastijo po tigrovi in antifašistični dediščini, tako da bi jo čim bolj zamolčali.     

 

Tigrovci niso bili teroristi

 

Tigrovce nekateri nevedneži ali preračunljivci (Igor Lukšič, Stanovnik in že mnogo pred njimi maršal Tito) so razglašali tigrovce za teroriste. To seveda ni res. V odporu tigrovci niso izbirali sredstev boja proti fašistom, so pa zelo gledali na svoje ljudi, niso se posluževali brezglavih akcij in ščitili so svoj narod. Ko bi bili tigrovci resnično teroristi, bi tudi atentat v Kobaridu na Mussolinija gladko izpeljali. Tedaj bi bila ubita množica otrok. Razlaga, da do atentata ni prišlo je opisana v knjigi Krik mačehe, pisatelja in zgodovinarja, proučevalca TIGR-a Boruta Rutarja.

 

Naj še enkrat ponovim: Leta 2005 je bila velika državna proslava na Mali gori posvečena TIGR-u, potem je TIGR odšel bolj ali manj v pozabo.  Ko je govoril Janez Janša sta Stanovnik in Kučan kislo gledala, videlo se je njuno nezadovoljstvo. Kljub temu, da so proslave potem še bile, pa so bile po večini neslišne in lokalne. O pomenu TIGR-a za našo novo državo pa ni bilo več govora.

 

Tigr je bil ujet  v kletko. Čez deset let  to je leta 2015 pa je ponovno ušel iz nje, bil je posebna tema  na posvetu v Državnem svetu, po čudežu pa je prišel celo na nacionalno RTVSLO. Vendar, kot že omenjeno, nikoli ni dobil javnega političnega priznanja, ki si ga zasluži. 9 maja 2015 na triumfalni osrednji proslavi na trgu republike 2015 ni bil omenjen niti z besedo. Niti ob omembi priključitve Primorske matični domovini. Pred tem so bili omenjeni le nekateri Tigrovci - posamezniki. Kako si to razlagati – vse je pravzaprav potekalo v skladu z doktrino B. Kidriča: posameznike sprejeti, organizacijo uničiti.  Danes pa TIGR zamolčati !

 

Danes živih Tigrovcev ni več. Je pa še živ spomin mnogih na tisti čas in ljudi v njem. Dokler bomo sposobni ohranjati vsaj to, nam bo spomin na TIGR tudi v opomin. Tudi tistim, ki so se ga hoteli znebiti in bili pri tem žal zelo uspešni. Partija in Tigrovci je prav gotovo tema, ki presega današnji okvir, zato se bo  treba z njo še ukvarjati. To je tudi tema, ki sega ne le pred drugo vojno in med njo, pač pa tudi v odnos partije do TIGR-a po drugi svetovni vojni. O tem obstajajo pisni dokumenti partijskih sestankov, ki so na srečo preživeli uničenje, ki se je zgodilo leta 1990 in že prej.

 

TIGR je bolečinska točka vodstva slovenskih komunistov

 

Zato ponavljam kar sem že napisal: TIGR in primorski antifašizem je bolečinska točka vodstva slovenskih komunistov, s širše perspektive pa je TIGR danes najboljši izvozni artikel Slovencev v Evropo. Zavedanje tega je nujno, ker tega na deklarirani slovenski levici  ni dovolj, smo postali za prevladujoče pravoverne zgodovinarje moteči, čeprav si antifašizem in tigrovstvo zaslužita temeljito raziskavo in vsekakor tudi spominsko obeležje v EU parlamentu ! In raziskovalno smer na univerzi.

 

Čeprav je bil   TIGR fizično poražen in večkrat izdan, po 2 vojni pa zaničevan in zamolčan, je prav TIGR zgled tega, kar rabimo danes za normalno  samo-zavest in preživetje. Z državnim praznikom bo zagotovljen njegov trajen spomin. Sorodnikom, njihovim potomcem in nam vsem pa bi bil praznik 13 maj tolažba, da so bile tigrovske žrtve smiselne. Z državnim praznikom bi TIGR prišel v učbenike in novo zgodovinsko obravnavo. Zato pozivam naš DZ, da do leta 2017, ko bo TIGR kot organizacija praznoval 90 letnico obstoja, sprejme zakon o 13 maju kot državnem prazniku, ki  pa naj (za enkrat) še ne bi bil dela prost dan.   

 

Žal se v teh dneh postavljajo drugi spomeniki - spomenik  krvnikom  TIGR-a Ivanu Mačku Matiji, ki je TIGR uničeval, kjer je le mogel, in uresničeval že citirani Kidričev postulat: organizacijo uničiti, posameznike sprejeti !   O tem obstajajo zapisi iz sej partijskih organov. Ampak bodi dovolj. Ne obtožujemo nikogar brez argumentov, vendar brez imen resnica ni popolna, še več, je njeno nasprotje. Je prikrivanje !

Paralele TIGR-a z osamosvojitvijo

 

Naša pot ponovnega odkrivanja TIGR-a, katerega promoviranje je bilo po letu 2005 prekinjeno, se mora nadaljevati. TIGR je bila vojaška in tudi kulturna organizacija. V vojaškem  pogledu se je tigrovstvo sicer nadaljevalo tudi med NOB, v polnem pomenu besede pa leta 1991, ko smo se uprli agresorju in prekinili enoumje, ki se žal danes z velikimi dozami sovraštva spet vračajo v parlament, sodstvo in medije.

 

Čas je da potegnemo paralelo. Ilegalna organizacija TIGR je bila pred 2 vojno isto kot je bila Manevrska struktura narodne zaščite leta 1991 – obe sta bili ilegalni organizaciji in obe sta vredni zgleda in spomina.

 

Žal pa se dogaja ravno nasprotno. TIGR se izrinja iz javne zavesti, osamosvojiteljem  se prepovedujejo predavanja o osamosvojitveni vojni in to mladini. Po drugi strani pa se isti - režimski tigrovski zaščitniki, pritožujejo nad nevednostjo današnje mladine. Razumi kdor z-more ! Zato bomo organizirali tematsko razpravo o TIGR-u in njegovem pomenu za osamosvojitev Slovenije. Čas bi že bil, da do tega pride, kajti v obeh primerih je šlo za isto stvar oziroma za podoben cilj - za osamosvojitev in osvoboditev naroda. In v obeh primerih gre za skrivanje in tendenco pozabljanja o prelomnih in resničnih dosežkih slovenske zgodovine.  

 

Fašizem pod krinko demokracije in celo etike.

 

Včeraj sem imel besedni dvoboj o tem na novi televiziji. Na javno RTVSLO mi je žal bil nastop v živo (neformalno sicer) prepovedan. Oglejte si to TV polemiko  – s kako bednimi in politično kalkulantskimi argumenti nas hočejo utišati, izriniti in diskreditirati. Predsednik režimskega društva TIGR Primorske je izrazil veliko nezadovoljstvo, celo zaradi našega imena in uporabe simbolov. Menda nas bodo celo tožili, kar ne bo presenečenje, kajti sodstvo se  vse bolj masovno uporablja za obračun z drugače mislečimi, v zadnjih časih pa predvsem z osamosvojitelji.

 

Tako so nekoč delali fašisti. Zato je TIGROV zgled tako pomemben pri  opogumljanju ljudi DANES. Je spodbuda, da se temu upremo. TIGR pa je pomemben tudi zaradi njegove velike širine, to je brezpogojne pluralnosti, ki jo hoče oblast danes tudi de facto ukiniti in onemogočiti.  Paralele z obdobjem fašizma  se ponujajo same od sebe, so pa grozljive, ker so resnične.

 

Naštejmo samo nekaj tega kar se aktulnega dogaja: iz javne zavesti se izganja TIGR, iz šol se izganja osamosvojitelje, iz mladoletnih ljudi deklet in fantov se izganja spol, iz DEMOKRACIJE se izganja referendume, iz Univerze se izganja slovenski jezik, iz Slovenije se izganjajo na delo v tujino tisoči mladih ljudi. Iz tujine pa naj bi dovažali nove volivce.   

 

To se je nekoč dogajalo pod fašizmom in za časa odkrite diktature. Danes v Sloveniji pa se podobne stvari dogajajo pod krinko demokracije in celo etike. Tigrovci bi se temu vsekakor uprli. Zato so nam zgled za današnji čas !

 

Več kot očitno je, da se danes izvaja proces subtilne - prikrite, "zamenjave" naroda. Ker Kidriču in OF ni uspela sprememba narodovega značaja, se zdaj ta izvaja potihoma - gre celo za dobesedno fizično zamenjavo ljudstva.   

 

Spoštovani, ne dovolimo, da se zgodovina ponovi.  Moramo jo poznati zato, da njenih napak in stranpoti ne bi ponavljali Ker so zgodovinarji in dosedanje strukture odpovedali,  moramo vzeti pobudo v roke sami, kot državljani.  

 

Spričo navedenega stanja bi Ivan Cankar vstal iz groba, ko bi le mogel !   Da bi se  temu zoperstavili se je treba spomniti nanj in spomniti se je treba tigrovcev, ki so nekoč vedeli kaj storiti. Spomin na to je nujen, ne samo zaradi pietete, pač pa zaradi vsebine, ki jo TIGR in antifašizem predstavljata.   

 

Spoštovani, hvala lepa za poslušanje in potrpljenje ! S tem napovedujem naslednjo proslavo drugo leto. Vodilne medije pa že danes pozivam, naj si to zabeležijo, da ne bodo, tako kot letos, napoved dogodka zamudili oziroma ga načrtno zamolčali, namesto, da bi ga promovirali in pravočasno napovedali.   

 

Vili Kovačič,    državljan K.

 

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
2
Vili Kovačič
1
May 08, 2016
Vlado, bodi konkreten in ne govori o levih in desnih. Imena in dejstva štejejo. Nisem te videl v Vipavi ! !
#2
vladislav stres
0
May 07, 2016
POMISLEKI SO NA MESTU

Imena TIGR se ne sme OMADEŽEVATI, vsaj prav ne bi bilo.
Torej mora biti vsak, ki se tako poimenuje:
brezkompromisno pošten, odločen in vrednote skupnega mora postaviti pred lastne strahove in egoizme.
Tega pa žal pri tistih, ki navijate za leve ali pa zgolj za desne s svojim velikim vodjo NI veliko.
Poštenost, strokovnost...,
vrednote SO NADSTRANKARSKE.
#1
Vili Kovačič
Vili Kovačič
Objavil/a 2016-05-07 22:02:17 (May 07, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Slovo od strokovnjaka, ministra za energetiko v osamosvojitveni vladi
Enakopravni v molku - Kolektorska demokracija !
Čas je, da se tudi ustavni sodniki v Sloveniji zavedo, da nad njimi ni samo modro nebo, ampak vladavina prava!
OD OLIGAHIJE DO DEMOKRACIJE - ODPRTE VOLILNE LISTE
Zid bo padel tudi v Sloveniji! Izjava ob vložitvi kazenske ovadbe: razgaljanje nedelovanja institucij je nujno!
Bojan Kontič, Srečko Meh, Milan Medved, Andreja Katič bi morali sedeti poleg Uroša Rotnika v zaporu.
Tiskovna konferenca proti nedotakljivim pred Ustavnim sodiščem v torek 12.11. ob 11 uri
EKSKLUZIVNO: KAZENSKA OVADBA proti ustavnemu sodniku dr. Mateju Accettu zaradi najmanj 22 kršitev načela nepristranosti ...
Zloraba prava in zloraba nogometa. Za najvplivnejšega pravnika leta v Sloveniji glasujejo nogometni navijači.
Poziv g. Aleksandru Čeferinu, da izstopi iz tekme za 10 najvplivneših pravnikov v Sloveniji, ki poteka na IUS INFO
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
November 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Oglasi

bi radi imeli rjuhe v takih barvah, ki se ujemajo s prevlekami za odeje in vzglavnike? kupite jih lahko pri https://minu.si/collections/rjuhe. še lažje pa je, če pri njih naročite kar celotno posteljnino. preverite njihovo ponudbo.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

če vas zanima, kje lahko prespite v okolici bohinjskega jezera, je najbolje, da preberete ta članek: camping bohinj - https://www.altitude-activities.com/all-you-need-to-know-about-camping-bohinj.  

Kategorija: Počitnice

Cena: Pokličite za ceno

iphone, running ios 13. earpods with lightning connector. lightning to usb cable. 5w usb power adapter. documentation.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(825) 994-3253    

Kategorija: IP telefoni

Cena: 1000 €

potrebujete novo odejo za vašo posteljo? na minu: https://minu.si/collections/odeje so vam na voljo različne prešite odeje, rjuhe in moderne posteljnine. preverite njihovo ponudbo še danes.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

6582.) matematičnestrture ii

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

3845.) hrepenenje ostane

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5645.) kravica katra

Kategorija: Računalništvo in internet

Cena: 14.99 €

2390.) spolost skozi stoletje

Kategorija: Zdravje

Cena: 9.99 €

2701.) veiki ljudje abli svet

Kategorija: Leposlovje

Cena: 10 €

varnost pri delu na delovnem mestu in z njim povezane storitve. obiščite našo spletno stran in preverite kaj vse potrebujete za varno delo, ki ga opravljate.

Kategorija: Storitve

Cena: 1 €

konopljina semena lahko uporabljamo kot samostojno živilo, saj vsebuje veliko beljakovin. lahko pa jih uporabimo kot dodatek pri solatah, juhah ali pa pri peki kruha. več info: https://be-hempy.si/izdelek/oluscena-konopljina-semena/

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 9 €

7747.) zlati faraon

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 10 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj