Sta dve poti. Drage sodnice in sodniki, na vas pa je, po kateri boste hodili!

Objavil/a Forum !, dne 2019-02-07 ob 06:54:34

SODSTVO JE OBLAST, ZATO NE UŽIVA IMUNITETE ...

DELO SODNIKOV MORA BITI PREDMET KRITIKE

(Piše: Jan Zobec)

Stvari so v svojem izhodišču zelo preproste. Vsaka oblast, naj bo zakonodajna, izvršilna ali sodna, je nagnjena k zlorabam. Za nobeno od njih ne velja, da ji je treba slepo verjeti in na lepe oči zaupati. Zato ima še kako prav Vladimir Ilič Lenin, da je zaupanje dobro, nadzor pa še boljši. Nadzor je seveda različen - v avtokratskih in totalitarnih režimih izhaja iz čisto drugih premis kot v liberalnih demokracijah.

V teh ima predvsem dve temeljni obliki - kot nadzor znotraj oblasti same, se pravi kot njena delitev ter posledični medsebojni nadzor po sistemu zavor (nadzorov) in ravnotežij na eni strani ter zunanji, demokratični nadzor, torej nadzor javnosti nad delom oblasti. Na tej točki se pokaže, kako pomembna je svoboda izražanja - ne samo kot vidik posameznikove samouresničitve, kot izraz njegove osebnosti, njegove osebne svobode, ampak tudi kot temeljna podstat za delovanje demokracije, kot kri demokracije. In ker sleherna oblast teži k zlorabam, obstaja že po naravi stvari večna napetost med nadzorovanim in tistim, ki izvaja nadzor - tako med samimi vejami oblasti, še bolj pa med oblastjo in tistimi, ki s svobodo izražanja nadzirajo, torej razkrivajo in kritizirajo oblast. Jedro svobode izražanja, ki presega posameznega uresničevalca te svoboščine, je zato prav v tem, da se javno obelodanijo nepravilnosti, stranpoti in zlorabe oblasti, vse tisto, kar bi oblast rada prikrila, skrila,. zatajila - preostalo je za delovanje demokracije drugotno. Kot se delovanje pravne države prepozna po upoštevanju in uresničevanju za naslovljence neugodnih odločb najvišjih sodišč, se tudi svoboda izražanja prepozna po oblastni strpnosti do neugodnih, neprijetnih in za kritizirano oblast pogubnih informacij, mnenj in stališč. Smisel svobode izražanja je torej v slabih novicah - slabih predvsem za nosilce družbene moči in oblasti.

Sodstvo, ker je oblast, seveda ne uživa imunitete pred svobodo izražanja. Delo sodnikov, ker pač izvajamo oblast, mora biti predmet kritike. Še toliko bolj morajo biti na očeh javnosti in podvrženi kritičnemu nadzoru nosilci notranje moči in oblasti znotraj sodstva, t.i. vodstvena struktura. Normalno je, da javen nadzor opravlja na eni strani strokovna javnost, na drugi strani pa mediji s primerno omikanimi in pravno razgledanimi pisci. Kjer take normalnosti (še) ni, ali ni zadostno razvita, kjer bolj ali manj obstaja le na medijskem obrobju, tam, kjer osrednji (uradni, dominantni, mainstream) mediji bolj kot kritičen nadzor nad delom tistih, ki imajo v sodstvu stvarno moč in oblast, igrajo vlogo propagande te iste oblasti in teh istih oblastnikov, kjer njihovih zlorab ne razkrivajo, ampak jih, nasprotno, prikrivajo in opravičujejo, ali, kjer prihaja celo do personalnega (novinarskega) prelivanja nekega politično strogo profiliranega dominantnega medija, vladajoče strankarske politike in PR službe najvišjega sodišča v državi, tam se v takem nezdravo preletenem domačijskem kontekstu kaj hitro zgodijo anomalije in izkrivljanja, kakršnim smo priča.

Da so med kritiki določenih pojavov v sodstvu, med tistimi, ki razkrivajo in opozarjajo na zlorabe in hude nepravilnosti v notranjem delovanju (administriranju) vodstvene strukture, tudi sodniki, je zato v takih okoliščinah tako rekoč nujno. Kdo, če ne oni, ki naj bi bili močne, avtonomne in s pogumom obdarjene intelektualne persone, so tisti, ki so v teh (še ne zrelo demokratičnih) razmerah poklicani opozoriti na zlorabe, anomalije in disfunkcije. Prav zato smo štirje sodniki in nato še sodniki upravnega oddelka Vrhovnega sodišča tudi javno protestirali zoper škandalozno objavo na spletnih straneh Vrhovnega sodišča o spoštovanju samo tistih sodb ESČP (Evropskega sodišča za človekove pravice), ki so po "našem" okusu. In zato sem se ob tej, ki ni doživela nikakršnega epiloga (zaradi česar sklepam, da se je po uradnem stališču vodstvene strukture objava napisala kar sama), v uvodniku PP (Pravna praksa) decembra lani obregnil še ob nekatere druge nepravilnosti, zlorabe in stranpoti.

Zatem sem bil tarča hudih osebnih diskvalifikacij in brezprizivnega zanikanja kakršnihkoli nepravilnosti ter zlorab - navkljub listinskim dokazom in pisnim ter ustnim izjavam nekaterih prizadetih sodnikov pristojnim uradom predsednikov sodišč. Šlo je za po mojem mnenju skupno akcijo Vrhovnega sodišča, pri čemer se ne ve, kdo to sploh je (predsednik, vodje oddelkov, najvplivnejši med njimi, PR služba, ali kar celoten sodni zbor minus moja malenkost?), in tistega politično visoko profiliranega časnika, s katerega si je Vrhovno sodišče v času mandata predsednika, ki med drugim lahko, in ki tudi je, "s telefonskim klicem" zrihtal kazenski pregon nedolžnega, kot svojega četrtega piarovca pripeljalo prav novinarja, ki se je pred tem izkazal z blatenjem Ustavnega sodišča in nekaterih ustavnih sodnikov ter si s tem prislužil dobro in zanesljivo javno-uslužbensko plačo za nič (koristnega) dela.

CILJ TE AKCIJE

V (po mojem mnenju) skupni akciji so udarili po piscu te kolumne in z žaljivimi diskvalifikacijami ter neresničnimi trditvami tudi po sodnikih, ki so bili žrtve nekaterih od zlorab, omenjenih v tistem uvodniku, in ki so si upali o njih spregovoriti ter jih potrditi. Gre torej za akcijo dveh institucij (vodstvene strukture Vrhovnega sodišča in enega od osrednjih medijev, institucij torej, ki sta med prvimi poklicanimi, da ima kri demokracije dovolj kisika ter da zdravo cirkulira) zoper svobodo izražanja sodnikov - razumljene predvsem kot odziv na notranji klic upreti se zlorabam in krivicam, ki se s strani nekaterih vodilnih v sodstvu dogajajo navadnim, rank-and-file sodnikom.

Cilj te akcije je namreč jasen. Sodnike zastrašiti, jih utišati, narediti pohlevne, trpeče, vdane vodstveni strukturi in kooperativne. Akcija brutalno demonstrira, kaj se – in se tudi bo zgodilo tistim, ki se uprejo zlorabam. Čeprav so vsega spoštovanja vredni predstavniki sodniškega poklica, ki jim je zaupano reševanje najtežjih zadev, čeprav izstopajo po kakovosti in po obsegu opravljenega dela, se bo z njimi ravnalo žaljivo in ponižujoče.

Dve poti sta. Eno ponazarja znana podeželska ponižnost, ki veleva: Tiho bodi, ob strani hodi, glej v tla in boj se Boga. Drugo nakazuje Konfucijeva modrost, da je največja strahopetnost, ko veš, kaj je prav, in tega ne narediš. Prva je pot vodstvene strukture in enega od vplivnih medijev, druga je pot sodnikov, ki se zavedajo globokega pomena svojega poklica. Drage sodnice in sodniki, na vas je, po kateri boste hodili.

(Jan Zobec je vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in bivši ustavni sodnik. Ta zapis je bil prvotno objavljen 4. februarja 2019 na spletnem portalu IusInfo, pod naslovom Dve poti)

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
abram1b2 Cej
2
Feb 07, 2019
Eno samo vprašanje imam: Kaj v Sloveniji štima? Nič ! Vse je zlagano in zblefirano zaradi nesposobnih,ki grejejo svoje riti na račun davkoplačevalcev. Jan Zlobec je samo en filozof več in to brez zdrave kmečke pameti in občutka za pravo in pravico. Ti nesposobnjakoviči se zgovarjajo ,da pravici ni mogoče vedno zadovoljit ,ampak se zadovolji zakonu. Zakone pa sprejemajo nesposobni lufterji-poslanci v DZ RS..Ali smo res take ovčke,da ne zmoremo spregledati resnice.da je Slovenija slabša od vsake banane republike. Slovencem so odduzete vse pravice,smo samo še sužnji nesposobnih.
#3
franc rancigaj
4
Feb 07, 2019
PO KATERI POTI PA HODI SODNIK JAN ZOBEC?
Kar Jan Zobec razmišlja, govori oziroma predvsem piše je ena plat medalje.
Kaj pa je počel in storil kot ustavni sodnik v konkretnih primerih uveljavljanja temeljnih človekovih pravic malih ljudi je povsem druga plat.

Glede dela ustavnega sodnika Jana Zobca moram ponoviti svojo grenko izkušnjo v realni resnični zgodbi (eno je, kaj govori oziroma piše, drugo pa, kaj je v konkretnih primerih storil):
Osebno imam z delom Ustavnega sodišča, ko moje ustavne pritožbe US sploh ni sprejelo v obravnavo brez kakršne koli obrazložitve v povezavi z Janom Zobcem zelo slabe izkušnje.
DVOJNA MERILA USTAVNIH SODNIKOV – Članku: »Je ustavno sodišče del tiste demokracije, ki smo jo izgubili?« ob bok
Veliko se govori o pomenu izbire kandidatov za ustavne sodnike.
Nekaj državljanov še vedno upa, da so to zadnji varuhi pravnega reda v državi.
Obravnavana primera zagotovo dokazujeta dvojnost meril tudi pri ustavnih sodnikih.
Ali pa ustavni sodniki sploh niso pomembni in pomembne odločitve sprejemajo kar strokovni sodelavci?
Moj šolski primer občutka brezpravja in nemoči nepomembnega posameznika v naši državi in po mojem mnenju, eklatantno kršenih državljanskih (z Ustavo zajamčenih) in človekovih pravic je sledeč:
Seznaniti vas želim predvsem s postopanjem US RS.
S sodnimi mlini se v isti zadevi mučim že od 1. 3. 1997.
Imam priznano terjatev do gospodarske družbe (sedaj izbrisane, njen pravni naslednik pa je v stečaju) v znesku glavnice dobrih 100.000,00 EUR (izvor mojega premoženja je odškodnina za hišo, ki je stala na trasi avtoceste).
Odškodnino sem solidarno zahteval tudi na podlagi 258/5 oziroma 263/4 ZGD od članov organov vodenja in nadzora, ki so povzročili stečaj mojega dolžnika in mi očitno oziroma namerno povzročili škodo. Sodišča, vključno z Vrhovnim sodiščem RS, so ta moj zahtevek do odgovornih oseb po več kot 18 let trajajočem sodnem postopku zavrnila. Prepričan sem, da neutemeljeno. Naprtili pa so mi še ogromne sodne stroške.
Zato sem svojo pravico v dobri veri uveljavljal še na US RS.
Postopek na US pa je bil zame »hladen tuš«.
Prejel sem sklep z dne 25. 5. 2016 (priloga), ki ni bil niti originalno podpisan od predsednice senata (podpis je zgolj natisnjen), da senat pritožbe ni sprejel v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču, brez kakršne koli obrazložitve.
Upam, da ni potrebno posebej utemeljevati, kako življenjsko pomembna je zadeva v vrednosti 100.000,00 EUR za povprečnega državljana RS.
Dne 26. 10. 2016 sem želel v glavni pisarni US vpogledati zapisnik zasedanja senata z dne 25. 5. 2016 v zvezi z mojo zadevo. Dobil sem odgovor uslužbenke, da mi ga ne more pokazati. Iz vpogleda v spisovno gradivo sem ugotovil, da je bil v zadevi sodnik poročevalec Jan Zobec, zato sem mu tudi pisal. Odgovora do danes nisem prejel. Od pomočnice generalnega sekretarja US pa sem dobil naslednji prijazen odgovor:
»da je zapisnik o posvetovanju in glasovanju po drugem odstavku 24. člena Poslovnika US tajno gradivo«
Iz tega izhaja, da so bistvene vsebine o odločanju na US interno gradivo, ki je tajno.
Dvojnost meril ustavnih sodnikov pa je po mojem mnenju očitna, če primerjamo izdana sklepa v zadevah Up-39/16-6 z dne 25. 5. 2016 in Up-515/2014-20 z dne 20. 12. 2016.
Prvi sklep je bil izdan »ad hoc«, da se zadeva ne sprejme, v manj kot pol leta po vložitvi pritožbe, brez kakršne koli obrazložitve. Drugi sklep, da se zadeva sprejme, je bil izdan (glede na številko) po več kot dveh letih z obširno obrazložitvijo.
Senat je bil v obeh zadevah isti, različni pa sta stranki oziroma odvetnika.
Razumi kdor more že glede vrstnega reda obravnave zadev, nato kako zavrnilni sklep sploh ni obrazložen, ugoditveni sklep pa je obširno obrazložen…., da sploh ne govorim o pomembnosti vsebin zadev za oba pritožnika.
#2
borut rojc
3
Feb 07, 2019
V službi resnice in pravice je vse tako preprosto razumljivo in dojemljivo. Čeprav sodnik Zobec komunicira na višjem nivoju kot mi, navadni smrtniki, se vsaj jaz, hitro lahko poistovetim z njegovimi besedami...Slovenci smo že v primerjavi s Hrvati, reve, mehkužci, ljudje brez hrbtenice. Tu ni narodnih herojev in junakov, še manj ponosa. Jutrišnji praznik kulture se pri večini, tudi tzv. kulturnikih, tretira le kot podaljšani vikend. Ljudje raje gledajo stran, kot, da bi se uprli neresnicam, lažem in terorju. Imeti polno rit vsega je prioriteta, če se izrazim tipično levičarsko. To, da bi nekomu, ki leži na tleh in se duši v stiski, kdo pomagal in se izpostavil, tvegal svoj položaj v družbi je nepojmljivo..Kot nasprotje Jana Zobca bi izpostavil tožilko Žgajnarjevo. Oba posedujeta nekaj narcisoidnosti, a njeno čenčanje je zame žaljivo. To ni niti nivo komunikacije branjevk na tržnici. Tisti na vladi, vključno s samim predsednikom, bi sicer bili veseli, če bi vsaj ta nivo dosegli, a ga ne bodo nikoli. Zamudili so. Gledali so partizanske filme, ko bi lahko prebrali kakšno knjigo.
#1
Forum !
Forum ! je objavil/a na zid osebe Požareport
Objavil/a 2019-02-07 06:54:34 (Feb 07, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Kleptomanstvo slovenske politike. Vlada sporoča državljanom: Zajebali smo, ampak izplačal vas bo nekdo drug!
Skobe je padel, novi tarči LMŠ sta Jamnik in Petrol. Božič pa ne bo šef uprave SDH, ker so pri Šarcu nanj - jezni.
Šarec ne popušča, po vseh sosedih napadel še Junckerja in Evropo, Damir Črncec pa gre na vse ali nič?!
Zadišalo po odstopu Marjana Šarca! Ključni 2 vprašanji: kdo je dal posnetek na Pop TV in ali je predsednik vlade vedel?!
#Šarecgate: Hrvati hoteli preprečiti imenovanje Petriča in mi smo jim podarili Sekolca. So nam tudi Tolja - podtaknili?!
Čistilec, ki je postal nepreviden
Poroka Pop TV in Marjana Šarca ni od včeraj, ima zgodovino. Ne gre le za govorice, to je danes praktično dejstvo!
Watergate Marjana Šarca. Komu je prisluškovala Sova, Hrvatom ali ameriškemu skladu? Nato prek vladnega kabineta na Pop TV?!
3. dan vojne. Dobili politične dokaze, da so Hrvati "prasci", hkrati pa priročno pozabili na kolaps slovenskega zdravstva!
Arbitraža, prisluhi: od nevarne histerije do prave farse in nazaj. Včeraj gledal Pop TV, to smo zdaj kot Severna Koreja?!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
SMC
(218)
desus
(71)
Vlada
(65)
sds
(63)
LDS
(59)
večer
(42)
sdh
(41)
pop tv
(40)
Zares
(39)
levica
(28)
sova
(21)
DUTB
(21)
nsi
(17)
2tir
(17)
DZS
(16)
furs
(14)
Petrol
(13)
npu
(13)
btc
(13)
kpk
(12)
nlb
(11)
delo
(11)
Odmevi
(11)
2 tir
(11)
AKOS
(11)
teš 6
(10)
OVS
(10)
Ultra
(10)
dars
(8)
Hit
(6)
udba
(6)
hse
(6)
Lek
(6)
krka
(6)
SNS
(6)
sls
(6)
Eles
(5)
Erar
(5)
KKR
(5)
IDS
(4)
CME
(4)
AMZS
(4)
LMŠ
(4)
šoa
(4)
OKS
(3)
NATO
(3)
FDV
(3)
SIJ
(3)
Jana
(3)
Lady
(3)
DRI
(3)
bmz
(3)
Sava
(3)
Tv3
(3)
24ur
(2)
ACH
(2)
NKBM
(2)
sdv
(2)
AUKN
(2)
trs
(2)
kpl
(2)
ibm
(2)
arso
(2)
CIA
(2)
lnbp
(2)
ALDE
(2)
nba
(2)
Ptuj
(2)
Siol
(2)
vomo
(1)
ww3
(1)
ZaAB
(1)
soz
(1)
laž
(1)
ATVP
(1)
nuk
(1)
HSBC
(1)
ZZB
(1)
VTB
(1)
uber
(1)
nzs
(1)
SID
(1)
DVK
(1)
SCT
(1)
Lent
(1)
IMI
(1)
Tam
(1)
UBS
(1)
FIS
(1)
eu
(1)
Hvar
(1)
JLA
(1)
sfrj
(1)
g20
(1)
Koks
(1)
Koto
(1)
FIBA
(1)
sta
(1)
grki
(1)
Nyon
(1)
lidl
(1)
durs
(1)
FMR
(1)
BBO
(1)
UMAR
(1)
geto
(1)
Tito
(1)
bmw
(1)
Riko
(1)
CGP
(1)
SKEI
(1)
Ihta
(1)
E3
(1)
GENI
(1)
osho
(1)
FAM
(1)
trst
(1)
ddv
(1)
zdus
(1)
Jož
(1)
sviz
(1)
Irak
(1)
Iran
(1)
a1
(1)