Boris Koprivnikar odgovarja Bojanu Požarju - 4-krat

Objavil/a Bojan Požar, dne 2018-10-27 ob 07:08:26

I.

Popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev na članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

1.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si objavljen članek z naslovom Če pa to ni korupcija?! Poglejte, kako si je Koprivnikar, bivši minister Cerarjeve vlade, "zrihtal" službo pri Mermalu v BTC!

V njem je zapisanih veliko netočnih in za bralca zavajajočih informacij.
Ne drži informacija, da naj bi Boris Koprivnikar nameraval postati predsednik uprave Telekoma Slovenije. Nikoli se z nikomer ni pogovarjal o tej možnosti.

Ne drži, da je Boris Koprivnikar dva dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami kot tedanji minister za javno upravo zasebni ljubljanski družbi BTC d.d. podelil državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, "osebno", brez dražbe, zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC. Ne drži, da bi testne frekvence družbi BTC podelil Boris Koprivnikar. Tako kot ostalim, je tudi družbi BTC testne frekvence z odločbo podelil AKOS, ki je odločbo družbi BTC tudi vročil po pravilih vročanja v upravnem postopku. Odločbe družbi BTC tako ni izročil Boris Koprivnikar. Fotografija iz prispevka je nastala na sestanku, ki je o povsem drugih temah tekel med predstavniki MJU in družbo BTC, odločbo pa so na ta sestanek prinesli predstavniki družbe BTC. Fotografija je nastala kot simboličen prikaz, da se dogajajo konkretni koraki pri uvajanju 5G tehnologije.

Ne drži, da naj bi Boris Koprivnikar z nakazili družbi BTC zlorabil ministrski položaj. Denarni tok med MJU in družbo BTC se je res začel v času ministra Koprivnikarja, vendar zgolj iz razloga prevzema obveznosti plačila najemnin za objekte v lasti družbe BTC. V okviru projekta Centralizacija upravljanja s stvarnim premoženjem države je obveznost plačila najemnin za nepremičnine za Carinsko upravo v Ljubljani, Novem mestu in v Murski Soboti, ter stroškov upravljanja nekaterih objektov, kjer je država samo najemnik nekaj prostorov v skupnih objektih, ki imajo skupnega upravljavca, prešla na MJU. Ni šlo za novo obveznost države, le za novega plačnika. BTC je nakazila pred prehodom obveznosti na MJU prejemal od drugih državnih organov. Nikakor torej nakazila družbi BTC s strani MJU ne kažejo na koruptivno ravnanje Borisa Koprivnikarja, kar je enostavno preverljivo iz navedbe namena nakazil - tudi v aplikaciji Erar.

Tudi ne drži, da je Boris Koprivnikar imenoval Tanjo Muha na mesto direktorice AKOS. Postopki imenovanja so tekli preko uradniškega sveta, predloga ministrstva, sklepa kadrovske komisije in na zadnje imenovanja na seji vlade. Boris Koprivnikar tudi ni "sforsiral" imenovanja nesojenega poslanca SMC Aleša Ivkoviča na mesto predsednika sveta AKOS. Ta se izbira znotraj sveta, Boris Koprivnikar na odločitev članov sveta ni vplival.

Prav tako ne drži, da bi zakon o telekomunikacijah kar trikrat spreminjal Boris Koprivnikar sam. Zakonov ne sprejemajo ministri, pač pa Državni zbor.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

II.

Popravek oziroma prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na članek z naslovom Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.

2.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače, objavljen članek z naslovom »Kriminal, korupcija, klientelizem. Koprivnikar je živ dokaz, da se splača biti minister, čeprav samo za 3 tisoč evrov plače.«

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih.
Boris Koprivnikar kot minister ni ravnal nezakonito, tudi v zadevi podelitve testnih frekvenc družbi BTC, ki jo opisuje avtor članka, je njegovo ravnanje povsem skladno s predpisi. Nikakor ne drži, da naj bi "nekaznovano zaslužil celo več deset milijonov evrov davkoplačevalskega denarja". Nakazila, ki jih je s strani MJU prejela družba BTC, in so razvidna iz spletne aplikacije Erar, so bila namenjena plačilu najemnin in stroškov upravljanja za nepremičnine, ki jih uporabljajo določeni državni organi, potem ko je obveznost plačila teh stroškov s projektom Centralizacije upravljanja s stvarnim premoženjem države prešla na MJU. BTC je denar iz državnega proračuna za isti namen prejemal tudi prej, spremenil se je le plačnik. Ni šlo torej za nikakršno koruptivno ali drugačno nezakonito ravnanje. Nikakor si Boris Koprivnikar ne iz tega naslova ne iz katerega drugega (ki ga pisec v članku niti ne navaja) ni pridobil nobenih premoženjskih ali nepremoženjskih koristi.

V času, ko je članek nastajal, je bi Boris Koprivnikar dejansko na službeni poti v ZDA. Ni se "zavil v molk", bil je službeno odsoten.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

III.

Odgovor na članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

3.10. 2018 je bil na spletnem portalu Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumu Nejca Brezovarja, objavljen članek z naslovom Koprivnikar že pod lupo policije, KPK in poslancev. SMC, ki je dejansko sploh ni več, pa kot izdajalca sumi Nejca Brezovarja.

Prispevek terja odziv, saj vsebuje namigovanja, ki nimajo nobenega temelja v dejstvih. Pisec teksta je zapisal, da se je Koprivnikar zaradi "afere" že znašel pod lupo policije, KPK in komisije državnega zbora za nadzor javnih financ. Da bi Boris Koprivnikar bil v kakršnemkoli postopku pred policijo in KPK, ne drži, saj ga do danes ni kontaktiral nihče s teh institucij. Izvedena je bila edino seja Komisije za nadzor javnih financ, ki je bila sklicana v rekordnem času. Predsednik te komisije je politik, ki ga na prihajajočih lokalnih volitvah podpira Lista novinarja Bojana Požarja.

Tudi ne drži, da bi Boris Koprivnikar po lastnih željah ali "potrebah" nastavljal "drugo oziroma tretje razredne kadre SMC". Tega ni storil ne z namenom, da mu omogočijo katerokoli sporno ravnanje, ki ga pisec očita, ne s katerim drugim namenom. Boris Koprivnikar nikogar ni nikamor nastavljal, vsi kadrovski postopki so bili izvedeni skladno z zakonodajo, eventualna vključenost Borisa Koprivnikarja je bila vselej v okviru njegovih pristojnosti.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

IV.

Odgovor na članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.

4.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.pozareport.si, na naslovu: Viri iz BTC: Jože Mermal je v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc, objavljen članek z naslovom Viri iz BTC: Jože Mermal v resnici hotel postaviti Koprivnikarja za glavnega direktorja. Prišepetovalka pa je Violeta Bulc.«

Ne drži, da bi Boris Koprivnikar družbi BTC d.d. podelil oz. priskrbel državne frekvence za mobilno telefonijo 5G, in to zastonj. Na podlagi javnega poziva AKOS so bile testne frekvence, ki se ne podeljujejo z javno dražbo (niso namenjene komercialni rabi), podeljene 4-im organizacijam, ki so izpolnjevale pogoje, med njimi tudi družbi BTC.

Za podelitev testnih frekvenc nikakor ni predvidena dražba in italijanski primer, ki ga omenja pisec, ni primer testne rabe frekvenc. Naj poudarimo, da v Sloveniji dražba komercialnih frekvenc še ni bila izvedena.

Ne držijo tudi domneve, da naj bi Boris Koprivnikar postal glavni izvršni direktor BTC. Boris Koprivnikar se z vodilnimi te družbe o tem ni nikdar pogovarjal.

Tudi ne drži, da bi se pojasnila Borisa Koprivnikarja in uradna pojasnila AKOS o tej zadevi bistveno razlikovala. Trditve in pojasnila AKOS in Borisa Koprivnikarja si v ničemer ne nasprotujejo. Evropske usmeritve oz. akcijski načrt EU za 5G je javno objavljen na spletni strani Evropske komisije in je dostopen vsakomur:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF.
Tem usmeritvam je pod vodenjem naše stranke sledilo tudi ministrstvo za javno upravo pri dopolnitvah zakona, AKOS pri pripravi predloga strategije in ministrstvo pri uradnih usmeritvah AKOS-u.

(Boris Koprivnikar, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o.)

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Komentar izbrisal Bojan Požar
Radmila Čučak
7
Oct 27, 2018
Dokument *** Evropske usmeritve oz. akcijski načrt EU za 5G *** je javno objavljen na spletni strani Evropske komisije
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-588-SL-F1-1.PDF.

Ta dokument, kateremu sledi ministrstvo za javno upravo in AKOS, na strani 2 navaja:

***Na svetovni ravni naj bi v letu 2025 prihodki 5G dosegli 225 milijard EUR***

Ta dokument jasno kaže, da je interes za uvajanje omrežja 5G dobiček posameznih telekomunikacijskih podjetij in ne javni interes. Niti z eno besedo ni omenjen vpliv mikrovalovnega sevanje omrežja 5 G z frekvencami 3,5 GHz in v pasu na 6 GHZ na zdravje ljudi in s tem ta dokument močno zavaja javnost

Iz njega je razvidno, da gre predvsem za ekonomski interes na račun našega zdravja. Dobičke nekaj posameznikov, bomo s svojim zdravjem plačali vsi, ki bomo v dometu sevanja omrežja 5 G.

Povaljam vprašanje: Ali so bile narejene raziskave o vplivu sevanja frekvenc omrežja 5G na zdravje ljudi, živali in rastlin? In kakšni so rezultati teh raziskav ?

Skrajno neodgovorno je od AKOS-a in ministrstva za javno upravo uvajati omrežje 5G, brez omembe jasnih podatkov o vplivu na zdravje ljudi, zlasti v urbanih področjih, kjer bodo antene 5G gosto posejane in bo učinek sevanja največji.
.
#14
Radmila Čučak
7
Oct 27, 2018
Citat:....Fotografija je nastala kot simboličen prikaz, da se dogajajo konkretni koraki pri uvajanju 5G tehnologije.....

Vprašanje za bivšega ministra Koprivnikarja oziroma njegovo pooblaščeno zastopnico odvetnico Pirc Musar:

Ali so pred temi konkretnimi koraki za uvedbo mikrovalovnega omrežja 5G bile opravljene znanstvene študije o vplivu teh frekvenc (v razponu od 3,4 GHz dalje) na zdravje ljudi in kakšni so bili rezultati teh raziskav, če so bile opravljene, kdo jih je izvedel in kdaj?

V kolikor te študije niso bile narejene in ni znan vpliv mikrovalovnega EM sevanja na zdravje ljudi, je skrajno neodgovorno izvajanje kakršnih koli ***korakov*** v smeri uvajanja domnevno škodljivega 5 G omrežja s strani AKOS-a in bivšega ministra Koprivnikarja.
#13
Aton EU
2
Oct 27, 2018
Noben nikogar ne imenuje na mesto direktorice AKOS. Vedno so neke strokovne komisije, ki znajo dobro prebrati intimne želje ministra. Poceni demagija za musarce in rajo.
#12
Jernej Slak
1
Oct 27, 2018
Malo se pozanimajte kako naj bi Koprivnikar ravnal z bivšo ženo, ko naj bi na UKC prišla vsa v podpludbah.Dogodek pa je poskušal predstavil, kot da naj bi imela duševne težave, da je sebe olepšal.
#11
Jernej Slak
2
Oct 27, 2018
Pozabili ste dodati Tanjo Muha - AKOS zelo močno povezana z Erikom Kopačem !!!!. Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in Koprivnikarjeva nastavljenka Tanja Muha porabi kar 1.500 evrov dnevno za potne stroške,.. in to so SMC obrazi Mirosla Cerar sram naj vas bodi in vaše politikantsko leporečenje banda pokvarjena sramota za Slovenijo. Se čudim, da se Marjan Šarec ni postavil na zadnje noge, da mu je dovolil imenovanja istih oseb v vladno koalacijo. Pa kdo temu Cerarjevem lažnjivemu ostržku še verjame .Preverite in natredite revizijo skozi ZAVOD 14 Kešeljevič, Kopač, Aristovnik itd. Lidija Glavina zakaj je še nihče ni umaknil??????? - Kešeljevičevo prijateljico in Kopačevo Mirando Grof, ki kandidira za županjo njekje v SLO - banda na kubik.
#10
Marija Zupančič
3
Oct 27, 2018
Najprej dokapitalizacija, potem posojilo

Javno dostopne evidence razkrivajo, da si je Sojer v času vlade Mira Cerarja pri državni Abanki uredil kredit za nakup poslovnih prostorov na luksuzni lokaciji v centru Ljubljane. Abanka je državna banka, ki je bila z denarjem davkoplačevalcev dokapitalizirana le nekaj mesecev prej: leta 2013 jo je vlada Alenke Bratušek dokapitalizirala s 348 milijoni evrov, nato pa je leto pozneje še od vlada Mira Cerarja prejela 243 milijonov evrov državnih poroštev. Poznavalci opozarjajo, da je šlo vse za reševanje nasedlih naložb. Pri tem pa tako Bratuškova kot Cerar kandidirata s tezo, da se državnih bank ne prodaja kar tako. Kot pravi slogan NLB: »Vem zakaj.«
#9
Marija Zupančič
2
Oct 27, 2018
Sojerjevo podjetje leta 2015 dobilo neverjetnih 2,3 milijona evrov kredita za nakup luksuzne nepremičnine na luksuzni lokaciji. Celotni prihodki Zvezdice so bili v letu 2015 3,7 milijona evrov, ustvarili so 51 tisoč evrov plusa.
Bančni poznavalci ocenjujejo, da je lahko Cerarjev frizer do tako visokega zneska prišel zato, ker ima status prvorazrednega klienta. Ob tem ne gre pozabiti, da so pod Cerarjevo vlado »banksterje« iz NLB imenovali na nekatere ključne pozicije. Nekdanji član uprave Factor banke Anton Žunič, denimo, je postal celo član Cerarjevega kabineta.
#8
Marija Zupančič
2
Oct 27, 2018
Najbolje, da vzame SMC za SKUPNO DOBRO skupno zastopstvo odvetnika bodo dobili diskont za: Andrej Špenga - Bauhaus, da naj bi ventilator ven odnesel dvojnik dvojnik Špenge, Klemen Babnik še vedno zaposlen pri Cerarju na ministrstvu v zadevi Falcon, Aleksandar Kešeljevič, Erik Kopač, Tilen Božič, Mitja Sojer, kako naj bi črpal miljonski kredit, poslanec Gregor Židan - ilegalne športne stave, Jure Leben - zavajanje, da je Evropska komisija sodelovanja Madžarske nikoli ni pogojevala s pridobitvijo 109 milijonov evrov evropskih sredstev za projekt drugi tir, kot so zatrjevali predstavniki Cerarjeve vlade in podjetja 2TDK, itd.
#7
Zim Zelen
1
Oct 27, 2018
*Mefisto Modri
JJ ne sme biti izjema v nobenem pogledu!
Pravzaprav bi moral biti podvržen preverjanjem vsak trenutek zaradi vzdrževanja odlične podobe sposobnega in odličnega politika :-)
#6
Mefisto Modri
5
Oct 27, 2018
Zim Zelen dopušča samo eno izjemo - Janeza Janšo.

Njega se sme tudi razčlovečiti.
#5
Miha Piha
1
Oct 27, 2018
Kaj je Musarca pričela s pisanjem v rubriko pisma bralcev na Pozareportu? Neverjetno!
Musarca in Koprivnikar sta pozabila dodati še odgovor št. 5: ni res, da so se z mojimi ravnanji družbi BTC urejali pogoji za pridobitev več sto milijonskih nepovratnih sredstev iz EU. To je samo slučaj.
#4
Radmila Čučak
5
Oct 27, 2018
Ostaja dejstvo, da so mikrovalovne frekvence omrežja 5 G zdravju škodljive, ne glede na postopek podeljevanja frekvenc in vso folkloro v zvezi s tem, kot pravi Abram

Kdo bo odgovarjal za to?
#3
abram1b2 Cej
0
Oct 27, 2018
Zim Zelen:)*
Se strinjam:)* Slovenska folklora ! :)**
#2
Zim Zelen
1
Oct 27, 2018
Seveda lahko nekaznovano (brez osebnih posledic) z natolcevanjem uničiš človeku življenje, kariero, zaposlitev, dobro ime....

Ko enkrat izrečeš trditve, ki niso verodostojne...
#1
Mefisto Modri
10
Oct 27, 2018
Čist je kot Kučanova solza!
#0
Bojan Požar
Bojan Požar
Objavil/a 2018-10-27 07:08:26 (Oct 27, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Ni še konec! Mediji prejeli tajno navodilo, ukaz: Ne sesuvajte več SMC! Jure Leben pa na poti v kabinet Marjana Šarca?!
19. marec: slab dan za Šarca. Dokazal živčnost, strah, nekompetentnost, zaplankanost, rebalans mu je pa itak zrihtal Kučan!
Past za Magno: zadeva na sodišču, vse še lahko pade. Okoli pa vznemirjenje zaradi nemških napisov: Einbahn Privat Grundstück!
Bodimo pozorni na tretji obisk Milana Kučana, tokrat pri Židanu. Viri verjamejo: gre za prepir med Levico in stranko SD.
Saj so ga lepo opozarjali: Miro, pazi, da 2. tir ne bo tvoj Teš6! Zdaj je prepozno, zgodba je končana, stranke SMC ni več.
Kako je Jure Leben držal obljubo in zrihtal državni denar za agencijo ProPiar, ker se je pri 2. tiru umaknila Futuri
Tako so pobirali denar: 60 % pri poslu. Vse vodil Leben z vednostjo Mira Cerarja, Gašperšič zgolj lutka za podpisovanje.
Kdo so tisti trije, ki pri Šarcu odločajo o kadrovskih zadevah? Kralj, Črnčec in Besek. Po tem vrstnem redu.
Enkrat je že moral odstopiti, ker ni poplačal kreditov in delavcev, zdaj pa nonšalantno spet sedi ob ministru Počivalšku?!
Dva dni po razkritju švicarskih poslov Arsenovič že pod lupo Komisije za preprečevanje korupcije in Fursa!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
SMC
(217)
desus
(71)
Vlada
(64)
sds
(60)
LDS
(58)
večer
(42)
sdh
(41)
Zares
(38)
pop tv
(35)
levica
(27)
DUTB
(20)
nsi
(17)
2tir
(17)
DZS
(16)
sova
(16)
furs
(13)
btc
(13)
kpk
(12)
Petrol
(12)
npu
(12)
nlb
(11)
delo
(11)
Odmevi
(11)
2 tir
(11)
AKOS
(11)
teš 6
(10)
Ultra
(10)
OVS
(9)
dars
(8)
hse
(7)
Hit
(6)
Lek
(6)
krka
(6)
SNS
(6)
Eles
(5)
udba
(5)
Erar
(5)
sls
(5)
IDS
(4)
AMZS
(4)
OKS
(3)
NATO
(3)
FDV
(3)
SIJ
(3)
DRI
(3)
CME
(3)
bmz
(3)
KKR
(3)
Sava
(3)
LMŠ
(3)
Tv3
(3)
24ur
(2)
ACH
(2)
NKBM
(2)
sdv
(2)
AUKN
(2)
trs
(2)
kpl
(2)
ibm
(2)
arso
(2)
CIA
(2)
lnbp
(2)
ALDE
(2)
nba
(2)
Ptuj
(2)
vomo
(1)
ww3
(1)
ZaAB
(1)
soz
(1)
laž
(1)
ATVP
(1)
nuk
(1)
HSBC
(1)
ZZB
(1)
VTB
(1)
uber
(1)
nzs
(1)
SID
(1)
DVK
(1)
SCT
(1)
Lent
(1)
IMI
(1)
Tam
(1)
UBS
(1)
FIS
(1)
eu
(1)
Hvar
(1)
JLA
(1)
sfrj
(1)
Jana
(1)
Lady
(1)
g20
(1)
Koks
(1)
Koto
(1)
FIBA
(1)
sta
(1)
grki
(1)
Nyon
(1)
lidl
(1)
durs
(1)
FMR
(1)
BBO
(1)
UMAR
(1)
geto
(1)
Tito
(1)
bmw
(1)
Riko
(1)
CGP
(1)
SKEI
(1)
Ihta
(1)
E3
(1)
GENI
(1)
osho
(1)
FAM
(1)
trst
(1)
ddv
(1)
zdus
(1)
Jož
(1)
sviz
(1)
Irak
(1)
Iran
(1)