Kazenska ovadba zaradi kršitve pravice do svobode izražanja na Facebooku

Objavil/a Blaž Babič, dne 2019-04-19 ob 11:19:21

Če do izteka ponedeljka, 22.4.2019 ne bo odpravljena (30-dnevna) blokada mojih dveh fb profilov, bom na najbližji policijski postaji oddal tudi kazensko ovadbo zoper Vasjo Vehovarja in sostorilce s FDV-ja.

----------------------------------------------------------

Kot v starih časih Partije, je tudi danes iz dejanskih centrov moči proti posameznikom v Sloveniji usmerjena cenzura, kar pomeni, da se njihovih misli ne prenaša (tako kot misli drugih), ampak se jih celo cenzurira.

Svobodo posameznika do izražanja misli jasno ščiti 39. člen Ustave Republike Slovenije (svoboda izražanja), ki pravi:

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Na družabnem omrežju Facebook pa je šla cenzura že celo tako daleč (sam sem bil namreč že večkrat blokiran: Koliko dokazov srbske okupacije Slovenije še potrebujete? , Kdor na fb omenja srbsko okupacijo Slovenije, bo izbrisan ), da posameznik nima več nobene nobene možnosti, kot da proti dalj-časa-trajajočem mobbingu fb cenzorjev ukrepa s pravnim sredstvom kazenske ovadbe.

Kdo so pravzaprav ti cenzorji?

Gre za tako-imenovane "s strani ponudnika SDO pooblaščene verodostojne prijavitelje" (trusted flagger), torej dejansko ovaduhe, ki jih Facebook pooblasti za izvajanje cenzure na vsebinskem območju, ki ga zajema slovenščina.

Kateri so ti cenzorji?

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (koordinator projekta)
- Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
- Mirovni inštitut

Mirovni inštitut lepo pojasni, da je glavni koordinator FDV in da je časovnica projekta 1.4.2018-31.3.2020.

Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji

Nato razložijo, kako je prav FDV partner Facebook-a, Twitter-ja in Youtube-a za cenzuro:

Njihova dejavnost je plačana iz davkoplačevalskega denarja, torej cenzuro, ki se izvaja nad nami plačujemo mi sami, tudi prek ARRS - Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Če pogledamo samo za leto 2017 (potrebno je preveriti tudi ostale programe!!!), je dobil projekt, katerega nosilec je Vasja Vehovar 25.000 evrov od skupaj 50.000 evrov vrednosti projekta.

Še njegov uradni FDV profil.


Rezultati-CRP-2017

66    Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji    10155    Vasja Vehovar    582    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede    8.1.2    46.3


V primeru Vasje Vehovarja gre torej za javnega uslužbenca, ki v sodelovanju z mednarodno korporacijo Facebook izvaja cenzuro nad državljani Republike Slovenije, pri čemer kršijo že omenjeni 39. člen Ustave RS in s tem kršijo tudi:

15. člen Ustave RS (uresničevanje in omejevanje pravic)

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.

Če posameznika doleti cenzura FDV (državne inštitucije!) na Facebook družabnem omrežju, le-ta nima nobene neposredne pravne poti, po kateri bi lahko varoval svoje pravice, torej mu je kršena pravica do sodnega varstva:

23. člen (pravica do sodnega varstva)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.

Dodatno v Sloveniji še vedno velja, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe (konvencije) uporabljajo neposredno:

8. člen

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

Med njimi je v tem primeru pomembna Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki v svojem 10. členu varuje svobodo izražanja:

10. ČLEN - Svoboda izražanja

1.   Vsakdo   ima   pravico   do   svobode   izražanja.   Ta   pravica   obsega  
svobodo  mišljenja  ter  sprejemanja  in  sporočanja  obvestil  in  idej  brez 
vmešavanja  javne  oblasti  in  ne  glede  na  meje.  Ta  člen  ne  preprečuje 
državam,   da   zahtevajo   dovoljenje   za   delo   radijskih,   televizijskih   in  
kinematografskih podjetij.

2.  Izvrševanje  teh  svoboščin  vključuje  tudi  dolžnosti  in  odgovornosti 
in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim,
ki  jih  določa  zakon,  in  ki  so  nujne  v  demokratični  družbi  zaradi  varnosti 
države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja
neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje
ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij
ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.

Kot torej lahko povzamemo, je Vasja Vehovar član skupine znotraj državne strukture (javne oblasti), ki sodeluje v kršenju človekovih pravic sodržavljanom, kar pa je po slovenski zakonodaji kaznivo dejanje:

Nevestno delo v službi
258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Dodatno sta Vasja Vehovar in njegova skupina z blokiranjem mojih dveh Facebook profilov povzročila, da bodo lahko v času volilne kampanje pred Evropskimi volitvami kandidati nastopali brez kritičnega pogleda javnosti (na Ustavnem sodišču imam že več kot eno leto vloženo Pobudo za oceno ustavnosti 6. člena ZVRK in 12. člena ZRTVS, pa se tam ne zgodi nič), kar je hkrati nepremoženjska korist vsem kandidatom (ne bodo dobivali neprijetnih vprašanj!), ter nepremoženjska škoda vsem ostalim, ker jim je onemogočena celovita javna razprava:

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
257. člen

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Sedaj pa naj še pojasnim, kaj je tokratni plehki izgovor za 30-dnevno blokado mojih dveh fb profilov (osnovnega in rezervnega). Šlo je za skrajno nepomemben spor med članom ZSi in menoj, ki sem ga objavil na svojem osnovnem profilu. Ko je bil prvi profil zaradi te objave blokiran, sem enako obvestilo podal tudi na rezervnem profilu - rezultat pa je bil enak, nekdo (je dobil izgovor za blokado tudi drugega profila).

Ker je očitno, da so Vasja Vehovar in ostali odgovorni za izvajanje cenzure v slovenskem delu Facebook družabnega omrežja, zato nameravam podati kazensko prijavo zoper njega in vse vpletene - saj dodatno kršijo:

Kršitev proste odločitve volivcev
151. člen

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Če namreč v času volilne kampanje sistematično cenzurirajo glasove kritičnih, s tem s preslepitvijo (lažni izgovori za cenzuro) vplivajo na volilke in volilce, da se odločajo drugače, kot bi se sicer - če bi bil slišan tudi glas kritičnih.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sedaj pa še povzetek obvestil, ki sem jih prejel na osnovnem profilu, potem pa te iste posnetke zaslona objavil kot obvestilo o fb cenzuri tudi na drugem fb profilu. Sami lahko presodite, ali gre za karkoli takega, ki bi resnično "kršilo standarde skupnosti", ali bog-ne-daj pomenilo "sovražni govor".

Gre za najnavadnejšo cenzuro, moj primer pa bo očitno moral trasirati obrambne položaje vseh prizadetih posameznikov na Facebook družabnem omrežju, da bi se lahko v prihodnje oblikovala bolj pravna in bolj pravilna pot za izvajanje politične cenzure v Sloveniji.

Strokovnosti FDV cenzorjev - od ustanovitve Dolančeve FSPN dalje - pač ne gre zaupati.


--------------------------------------------------------------------------------------

In še naknadno poslani dopis g. Vehovarju, ter v vednost tudi Predsedniku RS, g. Pahorju:

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
28
Zim Zelen
1
May 03, 2019
https://www.rtvslo.si/svet/s-in-j-amerika/facebook-odstranil-prepoznavne-nevarne-posameznike/487015
#28
Komentar izbrisal Blaž Babič
Blaž Babič
1
Apr 30, 2019
Nisem jih prijavil, šel sem na Twitter, tam z MojcoV in drugimi čakamo na ugoden trenutek.

Sicer je pa TW ene 10x boljši od FB in bom kar tam ostal, dosti več učinka.
#26
Magda Gliha
1
Apr 29, 2019
Jaz sem bila danes - kot že neštetokrat - ponovno blokirana za 30 dni, ker sem OBJAVILA CITAT!!! (Medtem špijonska falanga plačancev pusti AVTORJE teh citatov popolnoma pri miru :D.) Gredo celo tako daleč, da brišejo poste poklicnim novinarjem, npr. Mojci Vočko!

Ko te dobijo "na piko", ti noč in dan "visi za ritjo" eden teh plačancev. Ugotovila sem celo, da POZNAJO NAŠE IP-je; tistim namreč, za katere se odločijo (oz. dobijo navodila), da so "NEVARNI" levajzarskemu sistemu, ker znajo stvari povedati RES UČINKOVITO, in jih zato plačanci skušajo z vsemi sredstvi odstraniti z interneta (kot npr. mene), NE DOVOLIJO ustvariti novega profila! Že MED samim kreiranjem profila ti povedo, da "je šlo nekaj narobe" :D in da "ti hočejo pomagati". V tvojem nastajajočem profilu so namreč "zaznali čudne akcije" :D "Pomagali" ti bodo tako, da jim daš svojo TELEFONSKO ŠTEVILKO :D :D :D - in potem "nihče ne bo mogel zlorabiti tvojega profila". :D
Ko sem jim ob taki priložnosti napisala, da njihove "pomoči" NOČEM in NE POTREBUJEM, saj je vse v redu in mi nihče ne vpada v profil in počne "čudnih akcij" (razen oni :D ), so napisali, da mojega odgovora niso mogli prejeti :D.

BRAVO, Blaž, da si jih prijavil! Če bi bilo v sLOVEniji več takih Ljudi, kot si ti, si nas levajzli ne bi drznili tako "zajebavati", saj do mest odločanja niti slučajno ne bi prilezli.

<3

P. S. Tole pa je objava, o kateri je beseda, in celoten potek blokade (vključno z njihovimi "forami", kako "si želijo moje povratne informacije in argumentov, zakaj mislim, da v citatih znancev, ki sem ju objavila, NI šlo za "sovražni govor"):

"30 dni ne smeš objavljati, komentirati ali uporabljati Messengerja To se dogaja, ker tvoja prejšnja objava ni bila v skladu z našimi standardi skupnosti. Ta objava krši naše standarde skupnosti glede sovražnega govora, zato si je nihče drug ne more ogledati."

Citata sta se glasila takole:
"Plakati sirske begunske migracije v Berlinu. "Pojdite domov, vojna je končana, Sirija vas potrebuje..." "
(Marjan Žandar)
"Ukinit' podporo in ne se jim pustit' posiljevat', grozit', pretepat', pa bodo hitro sli nazaj!"
(Ropo Tulja)
https://summit.news/2019/04/27/syrian-refugee-remigration-posters-go-up-in-berlin/?fbclid=IwAR0rdAhysY7ECit5U3WgEYCuqKL_ZEQp9KTsawEYSS

"Naši standardi glede sovražnega govora
Verjamemo, da sovražni govor spodbuja ustrahovanje in izključevanje.
Sovražni govor definiramo kot jezik, ki napada osebe na podlagi naslednjega:
• Rasa
• Etničnost
• Nacionalna pripadnost
• Verska pripadnost
• Spolna usmerjenost
• Biološki spol, spol ali spolna identiteta
• Huda telesna ali duševna prizadetost oz. bolezni

Zahtevan je pregled
Ko naša ekipa znova pregleda objavo, te bomo o tem obvestili.
Ko je tvoj komentar v pregledu, si ga ne more ogledati nihče drug, poleg tega pa smo ti za 30 dni onemogočili objavljanje, komentiranje in uporabo Messengerja."

"Samo ti si lahko ogledaš to objavo.
Če zahtevaš pregled, bo tvojo objavo nekdo znova pregledal."

Na moj ugovor so mi napisali:
"You let us know you don't think your post should be deleted."

Na moj ponovni protest in zahtevo, naj mi NATANČNO POKAŽEJO, kje v citatih je z eno samo besedico omenjena "rasa, etničnost, nacionalna ali verska pripadnost, spolna usmerjenost, biološki spol, spol ali spolna identiteta, huda telesna ali duševna prizadetost oz. bolezni", so "sogovorniki" plačanci izginili kot kafra in o njih že ure ni ne duha ne sluha.

Kot bi takle hlapček in wannabe diktatorček VEDEL, kaj je DIALOG :D in ga bil zmožen voditi. :D

Mislim, da bi te bolnike (kajti to dejansko so!) res morali skupinsko tožiti.
V ZDA je že ogromno primerov, ko so jih.

Dokler PRVI ne bo ukrepal, bodo prepričani, da si lahko dovolijo VSE in bodo preizkušali meje diktature.


#25
Gost
0
Apr 28, 2019
Si tole zgrešil?

http://www.publishwall.si/frremskar/post/466055/babic

Babič

Za preverjanje...
#24
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Blaž Babič
0
Apr 22, 2019
Kaj res nimate toliko hrbtenice, da bi se predstavili javnosti s svojimi argumenti - z imenom in priimkom? :D
#19
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Pokaži več komentarjev
Blaž Babič
Blaž Babič
Objavil/a 2019-04-19 11:19:21 (Apr 19, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Majda in Mojca - dva odgovora na nadaljevanko (21. del)
Nepopolna preglednica minulega dela (20. del)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (19)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (18)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (17)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (16)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (15)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (14)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (13)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (12)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ZVRK
(3)
ZRLI
(3)
nlb
(2)
OPS
(2)
sta
(2)
Siol
(2)
MOL
(1)
ZVDZ
(1)
ZVPR
(1)
delo
(1)
OSCE
(1)
OVSE
(1)
ZSi
(1)
CETA
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

7372.) twilight - stephenie meyer , knjiga je v anj jeziku

Kategorija: Družboslovje

Cena: 9.99 €

1659.) ata je spet pijan - dušan čater ,  knjiga je nova

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5247.) na mrzlem severu - ritchie calder

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5668.) parnik trobi nji - boris pahor

Kategorija: Humanistika

Cena: 14.99 €

4304.) poletje v zgodbi v.

Kategorija: Duhovnost in osebna rast

Cena: 8.99 €

3595.) operni spev - besedila najlepših opernih arij - smiljan samec

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 12.99 €

4628.) svetovna književnost 1 in 2 knjiga cena je za kos

Kategorija: Šolska literatura

Cena: 8.99 €

2168.) mary anne - daphne du maurier

Kategorija: Umetnost in kultura

Cena: 9.99 €

kupite actavis promethazine z vijoličnim sirupom za kašelj codeine kupite tablete proti bolečinam, nembutal, seconal, oxycotin, di, valium, hydrocodone & ritalin online. ime podjetja: marek pharma e-pošta: (marekpharma1@gmail.com) whatsapp številka: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ id wickr: marekpharma1

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

kalijevega cianida, tablete in prašek kcn 99,99% ime podjetja: marek pharma e-pošta: (marekpharma1@gmail.com) whatsapp številka: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ id wickr: marekpharma1

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

velika ponudba nadomesnih tipkovnic za prenosne računalnike znamk acer, apple, asus, dell, fujitsu, gateway, hp,.. cene se gibljejo okoli 25,00€ - 40,00€. veliko tipkovnic je na zalogi v našemu skladišču. vabljeni!

Kategorija: Torbe in dodatki

Cena: 35 €

velika ponudba nadomestnih napajalnikov za prenosne računalnike znamk acer, advent, apple, asus, dell, fujitsu, gateway, hp,.. veliko napajalnikov je na zalogi. hitra odprema. cene se gibljejo okoli 15,00 - 30,00€. vabljeni.

Kategorija: Torbe in dodatki

Cena: 25 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj