PETICIJA - PLINSKI TERMINAL V KOPRU IN TRŽAŠKEM ZALIVU? NE,HVALA!

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2009-02-04 ob 07:20:13

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN clip_image002

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GMS_ 051 311 450

Datum: 09.02.2009

Sklicujoč se na pomembno odgovornost države Slovenije, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije "skrbi za varnost državljanov, ohranjanje naravnega bogastva ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije" in zagotovi, da so "zakoni in drugi predpisi tudi na tem področju v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS"; sklicujoč se na Zakon o ohranjanju narave, ki je temeljni varstveni predpis na področju ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst na območju Slovenije in po katerem je Piranski zaliv, del Jadranskega morja, ki mora upoštevati mednarodno pravo priznanih oblik varstva območij narave; sklicujoč se na zaključke mednarodne Problemske kofernce_ PLINSKI TERMINALI V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠČINI Z DNE 21.01.2009, ki jo je organizirala mednarodna okoljska organizacija ALPE ADRIA GREEN v Ljubljani (gradivo – video posnetek_ " PLINSKI TERMINALI V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠČINI ", referati in zaključki); naslavlja Koalicija nevladnih organizacij in posameznikov proti gradnji plinskega terminala v KOPRU in kjerkoli v Sloveniji, naslednjo PETICIJO na Državni zbor RS, Državni svet RS, Vlado RS, Svetu EU, ter vabi slovensko javnost, strokovne, nevladne in druge organizacije ter posameznike, da PETICIJO podprejo

PETICIJA

PLINSKI TERMINAL V KOPRU IN TRŽAŠKEM ZALIVU? NE,HVALA!

Plinska kriza med Rusijo in Ukrajino je vnovič opogumila načrtovalce plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in Kopru. Resnosti vprašanja trajnostne oskrbe s pomembnimi energenti, vključno s plinom, se zavedamo vsi. Vztrajanje pri lokacijah, ki bi obalo in njeno prebivalstvo, ter naše skupno morje, neposredno izpostavila znanim tveganjem oziroma nevarnostim prevoza in uplinjevanja zemeljskega plina, ter onesnaževanju, pri terminalih, ki uporabljajo morsko vodo za segrevanje plina, temelji izključno na poslovnih interesih vlagatlejev, ne pa na temeljiti strateški presoji nacionalnih ali širših, regionalnih, potreb po energiji in zemeljskem plinu.

Po treh letih strokovnih razprav in presoj, ki jih je spodbudila civilna družba, in ki so, med drugim, zajete v poročilih strokovne medresorske komisije slovenske vlade, je nadvse jasno, da v Tržaškem zalivu in v Kopru ni varnostnih, prometnih in okoljskih pogojev za varno obratovanje plinskih terminalov in pristajanje plinskih (NGL) tankerjev.

Tržaški zaliv je plitev, zaprt, njegova obala pa je gosto naseljena. Morebitna nesreča, bi lahko bila uničujoča. V primeru Kopra tudi za mesto in obalo med Ankaranom in Debelim rtičem, kjer se nahaja znano otroško letovišče RKS.

Individualen, avtarhičnen pristop držav do plinske problematike, po načelu "en plinski terminal v vsakem zalivu" je v evropskem integracijskem procesu nerazumljiv in nesprejemljiv. Še manj so sprejemljiva tveganja, ki jih načrtovalci želijo naložiti na pleča prebivalstva zalivske obale.

Prejšnja vlada je, pod pritiskom javnosti, okoljevarstvenih organizacij, prizadetih lokalnih oblasti in tudi politične opozicije, načrtovanju plinskih terminalov v Tržaškem zalivu uradno nasprotovala. Sedanja vlada se o tem vprašanju še ni izrekla, čeprav so največje stranke sedanje koalicije bile-v prejšnjem mandatu- glasne nasprotnice plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Sedaj iz ministrstva za gospodarstvo pa prihajajo skrb vzbujajoči namigi o možni izgradnji plinskega terminala tudi v Kopru s pristajanjem od 50 do 100 plinskih tankerjev letno v samem koprskem pristanišču, v neposredni bližini mesta in drugega naseljenega območja.

Podpisniki tega poziva izražamo odločno nasprotovanje načrtovanju ter gradnji plinskih terminalov v tem zaprtem, plitvem in gosto naseljenem delu severnega Jadrana. Pozivamo slovensko vlado, da upošteva in spoštuje, vse kar je njena strokovna delovna skupina, v zvezi s terminali, že ugotovila.

Vlado Repulike Slovenije pozivamo, da nadaljuje z diplomatskimi aktivnostmi za preprečitev izgradnje dveh plinskih terminalov v italijanskem delu Tržaškega zaliva.

Ne nasprotujemo izgradnji razumnega števila tovrstnih terminalov na lokacijah, kjer so zagotovljeni varnostni in okoljski pogoji ( ustrezna razdalja od obale, ustrezna globina morja, ustrezna oddaljenost od intenzivno prometnih območij).

Pozivamo vse tri države severnega Jadrana (Slovenijo, Italijo in Hrvaško), naj čimprej sprejmejo državne energetske načrte in, da skupno pristopijo k energetski in okoljski strategiji severnega Jadrana. Hkrati jih pozivamo, da severni Jadran razglasijo za posebno občutljivo morsko območje PSSA.

Zunanje ministrstvo pozivamo, da javnost seznani s stališči Slovenije o nadaljevanju postopkov za izgradnjo plinskega terminala v Žavljah, glede na ugotovitve medresorske strokovne skupine pri vladi Republike Slovenije o čezmejnih vplivih, potencialno tudi uničujočih.

Podpisniki tega poziva sporočamo vladi, da pričakujemo nedvoumno in z danimi obljubami političnih strank dosledno stališče.

V imenu podisnikov

Vojko Bernard AAG – GREENSLO SLOVENIJA

Prvo podpisani_

AAG - GREENSLO SLOVENIJA - Vojko Bernard,Romea Žbogar, Franc Malečkar

Franco Juri - poslanec Zares

Franci Kek - poslanec Zares

Luka Juri – poslanec SD

Aurelio Juri, poslanec Evropskega parlamenta, Hrib 13, 6476 Pobegi, Koper

Miran Bavčar- državni svetnik

Nacionalna koordinatorica ekošol Nada Pavšer Kotnikova 361000 Ljubljana

Nevladne organizacije_

1) Društvo za varstvo okolja Sežana -Robert Rogič

2) Civilna iniciativa Kras - Zdravka Mevlja

3) Gorenjsko Ekološko Združenje – Saša Mlakar- Jesenice,

4) Temno nebo Slovenije Dark-sky Slovenia, Teslova 30,1000 Ljubljana, Herman Mikuž,

5) Društvo SLOBIOM - Martina Sumenjak

6) Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana - Bojan Radej

7) Društvo proti hrupu Lesce Miha Zalokar Vrbnje 66 4240 Radovljica
8) IOVE Kranj - Božo Dukić

9) INTERSO  Integracija ekonomskega razvoja, sociale in okolja, Koper-

Aleksander Batič

10) Zdruzenje Seniorjev - Irena Štucin

11) GWP Slovenija- Martina Zupan

12) Društvo za varstvo oklolja Lesce – Nives Čorak,

13) ANV Slovenia Team – Matjaž Majerič

14) Kozjanski park - Natalija Penič

15) Ajda Štajerska - Stanko Krašovec

Politične stranke_

1) Zeleni progres – Tomaž Ogrin

2) SLS – odbor Koper,- Olga Franca

3) Zelena stranka - Černagoj Franc

4) Mestni odbor Zares - nova politika Koper- Barbara Verdnik

Posamezniki – člani društev v sklopu AAG - GREENSLO ter sipatizerji_

1. Miha Crnič, Kolomban 5, 6280 Ankaran

2. Boris Jerman, Kolomban 4, 6280 Ankaran

3. David Hawlina, Ljubljana

4. Petra Miklavc, Ljubljana

5. Milan Rutar Hrvatini 155a

6. Srečnik Lado – Tržič

7. Tit Plevnik, Zagrad 143, 3000 Celje

8. Breda Krašna, Ankaran, JADRANSKA CESTA 78

9. Nina Štrus, Koper

10. prof. Tinka Podjavoršek

11. Nevia Babich – Trst

12. Tomaž Gregorič, Viška c. 27,1000 Ljubljana

13. Nataša Butinar Tomažičeva 8,6280 Ankaran

14. Jožko Butinar Tomažičeva 8,6280 Ankaran

15. Ada Marija Butinar,Tomažičeva 8,6280 Ankaran

16. Bara Hieng, Tržič

17. Grega Smolnikar, Domžale

18. Nataša Rupnik-Hieng, Tržič

19. Roman Hieng, Tržič

20. Matic Hieng, Tržič

21. Ana Žagar, Ljubljana

22. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož

23. Etbin Tavčar, Dutovlje 39a, 6221 Dutovlje

24. Simon Delakorda, Železno 8, 3310 Žalec

25. Mojca Klarič, Koper

26. Zofija Pavlin, Koper

27. Matej Baš, Šmarska cesta 5b, 1270 Litija

28. Irena Baš, Šmarska cesta 5b, 1270 Litija

29. Mojca Stojkovič, Koper

30. Tinka Podjavoršek, Koper

31. Lili Kozinc – Lesce

32. Damjan Krastič, Liminjan 7 Lucija 6320 Portorož

33. Darinka Bordon – Koper

34. Gordana Mlakar, Ribiška 10, Piran

35. Monika Brinšek, Vrbnje 12 b , Radovljica

36. Andreja Humar Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

37. Otavio Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

38. Neli Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

39. Lara Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

40. Taja Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

41. Ernesto Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

42. Amalia Fatorič, Seča 119, 6320 Portorož

43. Saša Štucin , Ljubljana

44. Luka Štucin, Ljubljana

45. Marinka Pipan, Ljubljana

46. Klavdija Dolinar Novak, cesta 1.maja 67, Kranj

47. Marijan Prosen, Radovljica

48. Jani Novak, Cesta 1. maja 67, 4000 Kranj

49. Živa Žerjal, Sp. Škofije

50. Mirjana Cupin, Sp. Škofije

51. Dejan Golja, Ankaran

52. Matej Okretič, Koper

53. Maja Djorčev Cesta na Markovec14, Koper

54. Klavdija Žnidarič,Obala 99, Portorož

55. DJOKO DJORČEV,izletniška 8, 3250 Rogaška slatina

56. Živa Žerjal,Koper

57. Mirjana Cupin,Koper

58. Eva Žnidar, Mengeš

59. Nataša Kapus, Lesce

60. Jernej Rajer, Iztokova 24 NOVA GORICA

61. SAŠA RIBIČ, BERNETIČEVA  2, KOPER

62. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož

63. Linda Lipušček Bazoviška 15 5220 Tolmin 

64. Darja Kranjc

65. Renata Lapanja Ponikve 95 5283 Slap ob Idrijci

66. Gaja Lašič, Maribor

67. Polonca Štule, Strunjan 29, 6320 Portorož

68. Irena Dolinšek, Fizine 10 Portorož

69. Tomaž Zorman – Ljubljana

70. Anja Slavec, Pekarniška 8, 6310 Izola, Slovenija

71. Tanja Potočnik Petronijeva 2/a, Koper

72. Igor Bordon Strunjan 147 6320 Portorož

73. Lina Vidic, Ukmarjeva 6, 6320 Portorož

74. dr. Vesna FLANDER PUTRLE

75. Mirjana Čakardič, Koper

76. Fatima Peček, Garibaldijeva 8 Piran

77. Vivoda Edi - Koper

78. Vivoda Milva – Koper

79. Andreja Vončina – Ljubljana

80. Iztok Koprivc

81. Kočevar Novak Dušanka, Koper

82. Boris Oman, Koper

83. Matjaž Erlih, Dobrna 3204

84. Alenka Penjak, Koper

85. Daliborka Podboj

86. Stojan Tadej Smerkolj, Vodice

87. Gorazd Kovacic,Rakitna 112, 1352 Preserje

88. Nataša Janićijević

89. Metka Mencin Čeplak

90. Marjeta Levičnik

91. Sabina Kosmatin, Robova 7, Celje

92. Miran Gaspari, Direktor PE / TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.

93. Andreja Vončina

94. Rozana Grdina

95. Mirjam Babič PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.

96. Nina Golob postojnska 7,6310 Izola

97. Rožica Batič

98. Mateja Plut, Ljubljanska 104, 2000 Maribor

99. Barbara Rudolf Šparavalo

100. Edi Pucer, Jadranska c. 46, Ankaran.

101. Drago Kos, Ljubljana

102. MS Vič, Ljubljana

103. Jasna Knez, Ljubljana

104. IRENA URBIČ, KOPER

105. Miha Kos, Ljubljana

106. Špela Sajovic, Štefetova 10, 4000 Kranj

107. Gregor Mislej ,Šolska 13,Lucija

108. Igor Lazar, Tomažiči 42, 6276 Pobegi

109. Maja Poturovič

110. Žaklin Lazar, PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.

111. Matej Župančič, Krožna cesta 8, Koper

112. Mirjam Ostanek, PE/TALASO STRUNJAN,Terme Krka, d.o.o.

113. Nevij Baruca, Ul. Borcev 21, Portorož 

Peticijo podpirajo zaradi čezmejnega vpliva na okolje tudi NVO iz Italije in Hrvaške

e- pošta z zahtevo za vnos na listo podpisnikov shranjena na sedežu

AAG – GREENSLO - SLOVENIJA

Od 06.02.2009 podpisi podpore peticiji za širšo Slovensko javnost zbirajo na_

http://www.ljudmila.org/~peticija/index.php 

Do 13.02.2009 smo zbrali na tem naslovu 512 podpisov podpore peticiji!!!

Dostavljeno po navadni pošti z povratnico_

Predsednik Vlade RS

Vlada RS

Predsednik Države RS

Predsednik Državnega Zbora RS

Predsednik Državnega Sveta RS

Minister za Gospodarstvo

Ministrica za Obrambo

Minister za Zunanje zadeve

Minister za Okolje in prostor

Predsedniki poslanskih skupin v DZ

EU institucijam

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2009-02-04 07:20:13 (Feb 04, 2009)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj