IZJAVA ZA JAVNOST -COMUNICATI STAMPA- KONFERENCA TERMINALI

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2009-01-22 ob 21:27:30
IZJAVA ZA JAVNOST STALIŠČA AAG NA PROBLEMSKI KONFERENCI O PLINSKIH TERMINALIH V SLOVENIJI IN NJENI SOSEŠČINI Z DNE 21.01.2009, KI JE BILA V LJUBLJANI V DVORANI SLOVENSKEGA SVETOVNEGA KONGRESA Na podlagi razprave na problemski konferenci AAG meni, da bi za razrešitev okoljevarstvenega spora glede predvidene gradnje plinskih terminalov bilo potrebno razmišljati o skupni energetski politiki med državami, ki si delijo isto morje ( Slovenija, Hrvaška, Italija). Da bi preprečili sedanje in bodoče medsebojne spore pri uporabi energetskih virov v občutljivem Jadranskem zalivu, AAG meni, da bi bilo potrebno upoštevati naslednje prednostne točke: 1. Da bi vse tri obmejne države v najkrajšem možnem času sprejele državne energetske načrte na osnovi katerih bi se lahko načrtovalo skupno energetsko porabo za naslednjih dvajset do trideset let. Glavni del energetskih načrtov mora postati dogovor o izvedbi omrežij in napeljav za dostavo in oskrbo goriva (plin in nafta). 2. Za oskrbo goriva bi bilo potrebno dati prednost plinovodom, ker so le-ti manj onesnažujoči in predstavljajo manjše tveganje v primeru nesreč (tudi atentatov). V tem primeru je strateškega pomena izvedba plinovoda Nabucco (Turčija-Avstrija) ter južni tok( Rusija – Italija), katerega pa bi morali v Sloveniji trasirati po obstoječem plinskem omrežju v nasprotnem primeru pa predlagamo preusmeritev preko Avstrije v Italijo z odcepom v Avstriji za Slovenijo po obstoječem plinovodnem sistemu. 3. Eventualna rešitev, ki bi jo lahko predstavljali plinski terminali v Jadranskem morju, naj bi samo za določen čas zadovoljila potrebe po plinu do zaključka del na transevropskem omrežju plinovoda. Še v letu 2009 bo Italija imela svoj plinski terminal v Porto Tolle (izliv reke Pad), ki bo imel zmogljivost 8 milijard m3 plina na leto, Hrvaška pa namerava zgraditi podoben plinski terminal na otoku Krku, ki je lokacijsko zelo neprimeren. 4. Da bi se izognili povečanju števila plinskih terminalov v ozkem in plitvem zalivu severnega Jadrana in s tem tveganju za varnost in okolje, ki bi jo le-ti predstavljali, je potrebno priti do sporazuma med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Na osnovi tega se odloči, samo če je zares potrebna, gradnja še enega terminala, ki pa naj bi bila predvidena vsaj 15 km oddaljena od obal vseh treh obal (smatra se, da sta terminala v Porto Tolle in na Krku več kot dovolj, da zagotovita trenutne potrebe severne Italije, Slovenije in Hrvaške). 5. Potrebno je povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov (veter, fotovoltaika, biomasa) in to vključiti v državne energetske načrte vseh treh držav tako, da bi dosegle do leta 2020 20% celotne porabe kot to določa zakonodaja EU. 6. Obnovljivi viri energije morajo v celoti nadomestiti jedrsko energijo in odgovarjajoče razvojne programe (IT-SLO). 7. Da bi čimbolj ohranili naravo je potrebno dosledno upoštevati EU direktive. Ohranjevanje biotske raznovrstnosti, zaščita pokrajinskih vrednot itd. , kar je osnova za delovna mesta v integralnem turizmu, ki eden redkih lahko ublaži odpuščanja v tej krizi. Prav tako je pomembno uresničiti dobre programe, ki bi omejili in zmanjšali obstoječo že nedopustno porabo energije.

Zahvaljujemo se vsem strokovnjakom politikom in razpravljavcem, ki so  sodelovali na tej konferenci in s tem pripomogli, da je konferenca v celoti uspela, čeprav brez predstavnikov ministrstev, predstavnikov ter poslanskih skupin parlamentarnih strank, ki so očitno potihem  

Strinjajo z izgradnjo terminala v Kopru v izvedbi TGE. Z izgradnjo terminala so med drugim  tudi ogroženi krajinska parka v Sečovljah in Strunjanu ter zdravilišče Debeli rtič  

 

Vojko Bernard

COMUNICATI STAMPA DELL’AAG PER LA CONFERENZA DEL 21.01.2009, CHE ERA IN LJUBLJANA SULLA PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DEI RIGASSIFICATORI IN SLOVENIA E DINTORNI Sulla base delle discussioni della conferenza problema ritiene Alpe Adria Green ritiene che per risolvere il conflitto ambientale sviluppatosi sui terminali di rigassificazione nel Mare Adriatico settentrionale sia assolutamente necessario che i tre paesi rivieraschi (Italia, Slovenia, Croazia) sviluppino una politica energetica comune che garantisca il minore impatto ambientale sul territorio. Per disinnescare gli attuali e futuri scontri per la gestione delle risorse energetiche nel delicato bacino del Mare Adriatico AAG ritiene prioritari i seguenti punti_ 1. Che i tre paesi confinanti adottino nei tempi più brevi possibili dei Piani Energetici Nazionali comuni e sulla base dei quali sia possibile pianificare i consumi energetici per i prossimi venti-trenta anni. Parte fondamentale dei Piani Energetici dovrà essere l’accordo per la realizzazione di reti e impianti per la distribuzione e il rifornimento dei combustibili (gas, petrolio); 2. Per il rifornimento di combustibili visto il loro minore impatto ambientale e il minor rischio per la sicurezza (vedi anche attentati) dovranno essere priviliegiate le reti dei gasdotti. A tale proposito si ritiene strategica la realizzazione del gasdotto Nabucco (Turchia-Austria) e la corrente Sud (Russia-Italia) che dovrebbe passare in Slovenia per la rete gia’ esistente. In alternative proponiamo di deviare il passaggio del gas verso l’Austria in Italia e dall’Austria in Slovenia per il sistema gia’ esistente. 3. La soluzione dei terminali di rigassificazione nel Mare Adriatico potrà essere considerata solo come alternativa per sopperire nel breve periodo al fabbisogno di gas in attesa del completamento delle reti dei gasdotti transeuropei. Entro il 2009 l’Italia avrà in funzione un proprio terminale di rigassificazione a Porto Tolle (foci del fiume Po) della capacità di 8 miliardi di metri cubi all’anno e la Croazia ha intenzione di realizzare un analogo impianto nell’isola di Krk che consideriamo localita’ non adatta. 4. Per evitare il proliferare di terminali di rigassificazione nel ristretto bacino del Mare Adriatico settentrionale e i conseguenti rischi per ambiente e sicurezza, è necessario arrivare ad un protocollo di intesa tra Italia, Slovenia e Croazia in base al quale si determini solo se necessario (si ritiene che i due terminali di Porto Tolle e di Krk siano più che sufficienti a garantire le necessità dell’Italia settentrionale, della Slovenia e della Croazia) che la realizzazione di un ulteriore terminale di rigassificazione sia prevista ad almeno 15 Km dalle coste dei tre paesi rivieraschi; 5. Si ritiene assolutamente indispensabile che nei Piani Energetici Nazionali dei tre paesi venga aumentata l’energia prodotta con le fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomasse) per arrivare a coprire entro il 2020 almeno il 20% del consumo totale come previsto dall’UE. 6. Le fonti rinnovabili dovranno sostituire completamente l’energia nucleare e i relativi programmi di sviluppo (vedi Italia-Slovenia). 7. Per salvaguardare il piu’ possible la natura bisogna rispettare con rigore le direttive della CEE. Salvaguardare le diversita’ biotiche (??), difendere i valori paesaggistici,ecc… diventa lo spunto per i posti di lavoro nel turismo integrativo. Questo e’ uno dei pochi settori che puo’ limitare I licenziamenti durante la crisi. E’ altrettanto importante che vengano attuati dei seri programmi per il contenimento e/o la riduzione degli attuali e insostenibili consumi energetici.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2009-01-22 21:27:30 (Jan 22, 2009)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj