Protestni shod proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2009-11-05 ob 10:04:19

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , address_ Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://alpeadriagreen.bravehost.com/ Blog:http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 05.11.09

Spoštovani!

Mednarodno združenje Alpe Adria Green v sodelovanju z Zvezo za varstvo okolja Slovenije dne 09. 11. 2009 ob 10.00 uri pred Slovenskim parlamentom skladno z 2. zasedanjem  Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko,

organizira protestni shod proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Vljudno vabljeni!
Program shoda_

Ob 10 uri pričetek protestnega shoda,
na shodu bo ozvočenje, kjer se bodo med glasbo izmenjavali govorci
Ob 11.55 predaja memoranduma predsedniku parlamenta Republike Slovenije

Po predaji gremo v sprevodu do Italijanskega veleposlaništva in Veleposlaniku Republike Italije predamo memorandum.

Predviden zaključek ob 13 uri.
--
Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Saluti!
Associazione Internazionale di Alpe Adria Green, in collaborazione con l'Alleanza per la Protezione dell'Ambiente della Slovenia ha organizzato una protesta contro la costruzione di rigassificatori nel golfo di Trieste il 09 11. 2009 alle ore 10.00 presso il Parlamento sloveno in conformità con 2 riunione del Comitato di coordinamento dei ministri tra la Slovenia e la Repubblica italiana.
Siete cordialmente invitati!
Programma di dimostrazione_
Alle ore10 inizio di una manifestazione di protesta.
Diffusori acustici alterneranno comuniacati a musica.
Alle ore 11.55 sarà consegnato un memorandum al Presidente del Parlamento della Repubblica di Slovenia.
Dopo la restituzione il corteo andarà in processione all'ambasciata italiana per consegnare il memorandum.all'Ambasciatore della Repubblica d'Italia.
Il completamento della manifestazione è previsto alle 13 ore.
--
Presidente Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess_ Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog_ http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 05.11.09

MEMORANDUM

srečanju 2. zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko.

Odprto pismo Koordinacijskemu odboru ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko, ki , izhaja iz Memoranduma o sodelovanju med Vlado Italijanske republike in Vlado Republike Slovenije, podpisanega 14. maja 2007 v Bruslju.

Predsedniku parlamenta Pavel Gantar

Veleposlanik Republike Italije

Predsedniku vlade g. Borut Pahor

Ministrstvu za zunanje zadeve

Ministrstvu za okolje

Ministerstvu za gospodarstvo

Ministerstvu za promet

V vednost - Vladi R Slovenije

Spoštovani

Na slovenski strani je bilo odločeno, da so plinski terminali v Tržaškem zalivu zaradi neprimernih naravnih danosti in dosedanje preobremenjenosti z nevarnimi industrijskimi objekti nesprejemljivi. S to popotnico greste na srečanje 2. zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko.

Plinski terminali v Tržaškem zalivu ne bi imeli le čezmejnih vplivov na okolje, o čemer se največ govori in piše, pač pa bi imeli močan vpliv tudi na gospodarski razvoj na naši strani, saj bi zaradi plovbe plinskih tankerjev, ki zahtevajo poseben varnostni režim, omejevali že sedaj preobremenjen promet v Tržaškem zalivu in s tem razvoj Luke Koper.

Za prebivalstvo na obeh straneh meje pa je najpomembnejša varnost. Nesreča je vedno kombinacija različnih faktorjev. V tržaški industrijski coni jih imamo obilo_ v neposredni bližini načrtovane lokacije – v radiusu 1,5 km- je zajeta rezidenčna cona individualnih hiš in stanovanjskih blokov v predmestju Trsta, Miljah in do Miljskih hribov; naftni tankerji z naftovodi do naftnih kontejnerjev, kemične industrije s kontejnerji različnih kemikalij, sežigalnica, železarna z odprtim plamenom na vrhu dimnika… (slika 1) Kraška burja je neobvladljiv naravni faktor, na katerega je potrebno še posebej opozoriti, saj bi ob izpustu v plinski oblak vnesla zrak in ga spremenila v eksplozivno mešanico. Utekočinjen plin ob izpustu zavzame 600 kraten volumen in 3,5% - 18% metana v zraku je dovolj, da že iskra zaneti požar, ognjeni oblak pa bi uničil bližnjo in daljno okolico. Take nesreče so se kljub zagotavljanju maksimalne varnosti po svetu že zgodile. Leta 1976 se je v Trstu dogodil teroristični napad na naftne rezervarje (slika 2). V primeru terorističnega napada na plinski terminal bi bil plamen dosti večjih razsežnosti kot v primeru goreče nafte, goreči oblak, ki bi ga raznašal veter, bi ogrozil prebivalstvo obeh držav.

Glede na goljufije, ki so se pojavile v projektni dokumentaciji (umetno višanje globine morja in temperatur v Tržaškem zalivu) se načrtovalci tega terminala očitno zavedajo pomanjkljivosti te lokacije. Že po evropski direktivi SEVESO vnos plinskih terminalov na tako lokacijo zaradi mogočega DOMINO efekta NI MOŽEN.

Vendar Italija še vedno ne jemlje Slovenije kot enakovrednega in resnega partnerja. Italijanska desnica na tržaškem je že pokazala zobe in si poiskala zaveznike v Rimu. Za prijaznimi besedami se skrivajo prekaljeni trgovci, ki imajo jasen cilj. Iz italijanskega tiska je razvidno, da bo Italija napela vse sile in zabrenkala na vse strune, da bi Slovenijo prepričala, da spremeni svoje mnenje. Omenja se nepomembnost ugotovljenih goljufij in nepravilnosti v predstavljenem projektu, zagotavlja se, da projekt ne bi imel nobenih vplivov na varnost, plovbo in biodiverziteto v Tržaškem zalivu (dviganje toksičnega blata že pri plovbi manjših naftnih tankerjev – glej sliko 3.) Omenjajo se energetske potrebe Italije, za katere bi morala imeti Slovenija razumevanje. Če so te naprave zares nujne za strateško energetsko oskrbo Italije oz Evropske unije, jih je mogoče postaviti na varnostno in okoljsko sprejemljivejših lokacijah (Rovigo, opuščene vrtalne ploščadi južno od Pule).

Ob ugibanjih, o čem naj bi se predsednika pogovarjala, je večkrat omenjena slovenska manjšina, kar nakazuje na možnost pogojevanja določenih zakonsko sprejetih dolžnosti Italije do naše manjšine s popuščanjem pri plinskih terminalih. Omenja se Krška nuklearka in njena nadgradnja. Še posebej pa nas skrbi, da v medijih omenjajo povezave italijanskega desničarskega političnega bloka z levico tako v Italiji kot v Španiji, ki podpirajo korporacijo GAS NATURAL pri gradnji načrtovanih plinskih terminalov ravno na tej lokaciji. Prek levega evropskega bloka bo gotovo vršen močan pritisk na slovensko vlado, da popusti pri sprejetih stališčih.

Gospod predsednik, na Vas je, da se držite tega, kar je bilo sprejeto v parlamentu. Slovenija ima na svoji strani vse argumente, zato ne smete dovoliti, da bi z nami barantali.

Prav pa bi bilo, da se končno na meddržavni ravni omeni čezmejno onesnaževanje iz italijanske smeri_ enoletne meritve v prepišnem Lovranu na vrhu Miljskih hribov, ki s slovenske strani objemajo Tržaški zaliv kažejo, da je zrak tega podeželskega okolja onesnažen z SO2 2x toliko, kot Trbovlje v Zasavski dolini, dušikovih oksidov je toliko kot ob avtocesti, Lovran pa je tudi slovenski rekorder v onesnaženosti z ozonom, saj so mejne vrednosti 2 x presežene. V tem okolju je stopnja obolelih otrok za astmo 30% večja kot je slovensko povprečje, kar so pokazale nedavne zdravstvene študije v MO Koper.

Prilagamo slike in zemljevid, s katerimi lahko ilustrirate nesprejemljivost plinskih terminalov na tej lokaciji.

S spoštovanjem-

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Priloge: slike – arhivsko gradivo iz Pokrajinskega arhiva v Kopru

Slika 1 in 1b_ industrijska cona Trst z naštetimi dejavnostmi in obrati, panorama

Slika 2 in 2b_ teroristični napad na naftne kontejnerje v industrijski coni Trst, leto 1976

Slika 3_ dviganje toksičnega blata ob manevriranju naftnega tankerja v Tržaškem zalivu

Slika 4_ onesnaženost Tržaškega zaliva z živim srebrom v mg/kg morskega blata

clip_image002clip_image004

1 1b

clip_image006 clip_image008

2 2b

clip_image010 clip_image012

3333 3 4

Napadi na vodilnega člana AAG v Italiji s strani kapitala in politike

Al direttore responsabile de Il Piccolo, Paolo Possamai con richiesta di cortese pubblicazione Trieste, fax +39 3733 243 HYPERLINK "mailto:ilpiccolo@ilpiccolo.it" ilpiccolo@ilpiccolo.it RIGASSIFICATORI A TRIESTE_ GREENACTION RISPONDE AGLI ATTACCHI DI MENIA E GOTTARDO Nei giorni scorsi (Piccolo 4.11, p. 10) il sottosegretario Roberto Menia ed il parlamentare Isidoro Gottardo hanno attaccato la credibilit di Greenaction Transnational, e quella personale di Roberto Giurastante, affermando non vera la notizia che in relazione ai progetti di rigassificatori a Trieste vi sarebbe gi una messa in mora dell Italia da parte dell Unione Europea per violazione della direttiva comunitaria Seveso sugli impianti pericolosi. I due esponenti politici difendono il progetto del rigassificatore di Gas Natural nel porto industriale della citt ed affermano di avere attinto le proprie informazioni da canali ministeriali italiani e da non precisate fonti interne alla Commissione europea. Greenaction Transnational risponde quindi, a tutela della verit e propria, confermando la notizia della messa in mora come dai documenti gi resi pubblici dal 26.10 sia in conferenza stampa che sul sito www.greenaction-planet.org. Si tratta di una comunicazione specifica (13.10.09 n. 317455) della Presidente della Commissione per le Petizioni Parlamento Europeo, che in relazione a due prime petizioni presentate nel 2007 e 2008 contro i rigassificatori allega gli esiti dei primi accertamenti svolti su sua richiesta dalla Commissione Europea. In sintesi, vi si legge che gli accertamenti sulle violazioni denunciate sono ancora aperti, ma la Commissione ha gi deciso il 19.3.2009 la messa in mora dell Italia per violazione della direttiva comunitaria 96/82/CE, art. 13, par. 1 (cui potrebbe quindi seguire la procedura d infrazione con le relative sanzioni). Le petizioni segnalavano infatti anche che il progetto di Gas Natural inserirebbe il rigassificatore in una concentrazione non rilevata e gi abnorme di altri impianti pericolosi, per i quali la direttiva non risulta rispettata nemmeno sotto questo profilo elementare che riguarda i piani d emergenza e l informazione alle popolazioni. Il fatto risulta impeditivo perch in presenza di questo genere di violazioni l art. 17 della stessa direttiva, che riguarda anche gli impatti transfrontalieri, impegna gli Stati membri a vietare l attivit o l avv o dell attivit di qualsiasi stabilimento, impianto o deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o altre informazioni previste dalla presente direttiva . Mentre le autorit italiane non risultano aver provveduto n a mettere in regola gli impianti esistenti, n a far adeguare il progetto del rigassificatore che, come ricorda la stessa comunicazione del Parlamento Europeo, deve anch esso coprire i pericoli di tali impianti per la salute pubblica e l ambiente marino . Le denunce delle violazioni in accertamento a Bruxelles sono state inoltre perfezionate il 2.10.2009 con una nuova petizione al Parlamento Europea ed una denuncia alla Commissione Europea presentate da parte della rete ambientalista internazionale Alpe Adria Green (AAG), di cui Greenaction co-fondatrice, ed anch esse pubblicate sul suo sito internet. Trieste, 5 novembre 2009. il presidente di Greenaction Transnational (Roberto Giurastante)


Nekaj podpore za en plinski terminal

Sogovorniki so na okrogli mizi poslovnega kluba Socius
primerjali poglede na prihodnost plinskih terminalov z vidika varne
oskrbe in (ne)varnosti za okolje. Franc Žlahtič z ministrstva za
gospodarstvo bi podprl terminal v Kopru, okoljevarstveniki pa so proti
temu.
Borut Tavčar, tor, 17.11.2009 

   
  

Okrogla miza poslovnega kluba
Socius


   


   Ljubljana - »Zemeljski plin je energent prehoda z
uporabe fosilnih goriv na nizkoogljične vire energije. Njegova poraba se
bo zato po študijah precej povečala v prihodnjih 30 do 50 letih,«

je dejal Uroš Prosen iz TGE Gas Engineering. Pri tem so
po oceni Franca Žlahtiča plinski terminali z
ministrstva za gospodarstvo prihodnost pri oskrbi z energijo. Prosen,
Žlahtič in drugi sogovorniki so včeraj na okrogli mizi poslovnega kluba
Socius primerjali poglede na prihodnost plinskih terminalov z vidika
varne oskrbe in (ne)varnosti za okolje.

Evropa je z zemeljskim
plinom iz terminalov oskrbovana več kot desetodstotno. »Zdaj je v
Evropi 14 plinskih terminalov, v 20 letih pa se bo to število po načrtih
povečalo na 60,«
je dejal Franc Žlahtič.

V severnem
Jadranu so po besedah Uroša Prosena predlagani štirje projekti plinskih
terminalov, dva v Italiji, v Kopru in na Krku. »Z okoljskega vidika
je sprejemljiv le naš v Kopru, saj ne posega v morje,«
je dejal
Prosen. Drugi trije terminali namreč izkoriščajo morsko vodo za
uplinjanje zemeljskega plina, pri tem pa izpustijo v morje za cisterno
klora na teden. Plin iz terminala TGE bi uplinjali z odpadno toploto
240-megavatne plinske elektrarne.

Žlahtič bi tak projekt podprl.
»Z mojega stališča bi to lahko bil za obalo izjemno koristen
projekt,«
je dejal. Premostil bi lahko težave zaradi slabih
električnih povezav in zagotovil varnejšo oskrbo z elektriko. Plin je
pri tem najprimernejši vir energije.

Predsednik okoljske
organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard je poleg
dviganja težkih kovin iz plitvega morja in ponarejene dokumentacije za
terminal v Žavljah omenil še možnost terorističnih napadov in možnost
eksplozije, ki bi ogrozila tako okolje kakor prebivalstvo. V AAG
nasprotujejo vsem štirim navedenim projektom, podprli pa bi gradnjo
terminala na opuščenih ploščadih južno od Pule.profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2009-11-05 10:04:19 (Nov 05, 2009)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj