Pripravniki in pripravništvo - kje je že to ?

Objavil/a V Fokusu, dne 2019-08-13 ob 11:26:28

Pripravnik je vsak kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Gre za delavca na določenem delovnem mestu, ki se preko pogodbe o zaposlitvi oziroma preko pogodbe o volonterskem pripravništvu, če tako določa zakon, želi usposobiti za samostojno opravljanje dela.

Glede volonterskega pripravništva je potrebno omeniti, da je volontiranje pripravnika sicer ukinjeno s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 11. 12. 2014, saj le ta ne podpira sklepanja pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju. Na podlagi tega je bil spremenjen tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki volonterskega pripravništva ne predvideva več. Glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) pa se volontersko pripravništvo lahko opravlja le v primerih, če je to predvideno s posebnim zakonom. Volonter ni v delovnem razmerju in tudi pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva ni pogodba o zaposlitvi. Mora pa biti pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva obvezno sklenjena v pisni obliki. Tako se na podlagi 124. člena ZDR-1 za pripravnika uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju pripravništva, omejenosti delovnega časa, odmorih in počitkih, povračilu stroškov v zvezi z delom, odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s posebnim zakonom.

Pripravništvo se v skladu z določbami ZDR-1 lahko opravlja največ za 1 (eno) leto, če zakon ne določa drugače. Podaljša se v primeru, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za šest mesecev oziroma se podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas letnega dopusta. Glede na določbe ZDR-1 pa se lahko tudi skrajša na predlog mentorja, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja (121. člen ZDR-1). 

V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje dela. Pri tem mora mentor biti pripravniku na voljo glede strokovnih vprašanj pri delu, kjer pripravništvo opravlja.

Bolj podrobno je lahko opravljanje pripravništva (trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva) določeno z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.

Določena je tudi omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca v času izvajanja oziroma trajanja pripravništva. Namreč delodajalec pripravniku ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave, kot to izhaja iz določb ZDR-1.

Pripravništvo pravnikov je urejeno v Zakonu o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju: ZPDI). Na podlagi določbe 124. člena ZDR-1, ki določa, da se pripravništvo lahko opravlja tudi kot volonterska oblika pod pogojem, da to določa poseben zakon, je prav ZPDI predpis, ki to pravnikom tudi omogoča.

Pravniki imamo po diplomi obvezno pripravništvo, brez katerega ne moremo pristopiti k pravniškemu državnemu izpitu. Zato je pripravništvo obvezen pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu. Urejata ga Zakon o pravniškem državnem izpitu in Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu.

Podobno kot v ZDR-1 se tudi sodniškemu pripravniku v času pripravništva, ki je bil opravičeno odsoten z dela za več kot en mesec, pripravništvo za čas odsotnosti ustrezno podaljša.

V  skladu z določbo 13. člena ZPDI poteka sodniško pripravništvo po časovno določenem razporedu. Pripravništvo ali delo v izbirnih oblikah usposabljanja po določbah tega zakona se priznava kot pripravništvo za opravljanje pravniškega državnega izpita, če traja najmanj šestnajst mesecev. Sodniški pripravnik se mora obvezno usposabljati pet mesecev na civilnopravnem področju na sodiščih in tri mesece na kazenskopravnem področju na sodiščih ali državnih tožilstvih.

Po končanem sodniškem pripravništvu po trenutno veljavnem ZPDI vloži sodniški pripravnik zahtevo za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: izpit).

Je pa ZPDI v strokovnem usklajevanju in sicer je Ministrstvo za pravosodje strokovni javnosti posredovalo idejni osnutek ZPDI, ki namerava nadomestiti trenutni ZPDI ter na novo urediti področje usposabljanja pravnikov za opravljanje sodnih in pravosodnih poklicev.

Idejni osnutek ZPDI tako glede pripravništva vpeljuje spremembo terminologije, ki se bistveno razlikuje od trenutno veljavne in tako predstavlja prilagoditev dejanskemu stanju. Namreč trenutno veljavna ureditev uporablja pojem sodniški pripravnik, po novi ureditvi pa bi se naj ta preimenoval v pravosodnega kandidata ter namesto sodniškega pripravništva bi se naj uporabljal pojem pravosodno usposabljanje, namesto pravniškega državnega izpita pa pojem pravosodni izpit. S tem se bo pravosodno usposabljanje tudi terminološko odmaknilo od ureditve pripravništva po ZDR-1, kar je do sedaj v praksi povzročalo zmedo.

Razlike glede pripravništva po ZDR-1 in ZPDI so tako v namenu, kot tudi v vsebini, načinu opravljanja in trajanju pripravništva. Pripravništvo po ZDR-1 se opravlja kot prva zaposlitev, ustrezna vrsti in ravni pripravnikove izobrazbe, medtem ko se sodniško pripravništvo opravlja kadarkoli po pridobljenem strokovnem naslovu s področja prava in to ne glede na predhodne delovne izkušnje, ki jih je posameznik pridobil. Glavni namen pripravništva po ZDR-1 je usposobiti pripravnika za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju, medtem ko je namen pripravništva po ZPDI v usposabljanju za pristop na PDI ter poznejše opravljanje pravosodnih funkcij in poklicev. ZDR-1 trajanje pripravništva omejuje na največ eno leto, če zakon ne določa drugače, medtem ko sodniško pripravništvo kot del pripravništva po ZPDI lahko traja najmanj osem mesecev in največ dve leti.

Iz zgoraj navedenih razlik tako ne moremo vsebinsko enačiti pripravnike po ZPDI s pripravniki po ZDR-1. Kljub temu pa se zaradi sorodne terminologije v primerih, ki jih ZPDI posebej ne ureja, tudi za sodniške pripravnike uporablja splošna ureditev pripravništva po delovnopravni zakonodaji. Takšna situacija je seveda neustrezna, kar se bo tudi noveliralo v novem ZPDI.

Tako je eden izmed temeljnih ciljev sprememb ZPDI preoblikovanje usposabljanja pravnikov po končanem študiju in sicer tako, da bo to namenjeno le tistim, ki bodo nameravali opravljati funkcije v pravosodju. Res, da pravniški državni izpit daje pravniku širino znanja, je pa po drugi strani zakonsko potreben zgolj za opravljanje odvetniške, notarske, sodniške, tožilske službe in službe državnega odvetništva. Ta sprememba bi namreč povzročila zmanjšanje število pravnikov s pravosodnim izpitom, ki ne bodo vključeni v pravosodje. Po drugi strani pa bo na ta način delodajalcem odvzeta možnost, da za opravljanje del, za katera zakon ne predpisuje pravniškega državnega izpita, zahtevajo omenjeni izpit kot pogoj za zasedbo prostega delovnega mesta. V praksi je namreč zelo pogosto, da delodajalci zahtevajo opravljen pravniški državni izpit tudi za delovna mesta kjer ta ni potreben, saj jim ta izpit predstavlja dodatno zagotovilo delojemalčeve sposobnosti in znanja.

Zaradi tega se večina pravnikov po končanju študija prijavi na sodniško pripravništvo, ki tako predstavlja nekakšno nadaljevanje pravnega študija ter boljšo vključitev pravnika na trg dela.

Avtor: mag. Suzana Pisnik

Poleg obveznih pripravništev v predpisanih poklicih smo v podjetjih marsikje pozabili na pripravnike ter pripravništvo. Pozabili smo na uvajanje in mentorje , ki so nas premljali in uvajali.

Ponovno prihajajo časi potrebe po pripravništvu in mentorstvu, kjer bomo novim sodelavcem pomagali na začetku njihove delovne poti.

Članke je bil izvirno objavljen na strani www.findinfo.si

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
V Fokusu
V Fokusu
Objavil/a 2019-08-13 11:26:28 (Aug 13, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Zoran Zaev je odstopljen, samo da tega on še ne ve
Gašper Blažič: Se je ob 100 letnici ponovila Kučanova inkvizicijska cenzura izpred 28 let?
Celje:« Letnica rojstva ni garancija za mentalno zrelost voznika«
Invazija ilegalnih migrantov ne pojenja: pri Podlehniku so jih ujeli kar 73
VIDEO: Odmev znanih Prekmurcev in Slovencev ob 100 letnici združitve Prekmurja z matico
Gašper Blažič: Moji vtisi ob slovesnostih 100 letnice v Beltincih
Umrl je Ivan Oman
Soboški škof dr. Peter Štumpf v pridigi ob 100 letnici: Razdeljenost je največja tragedija, ki se lahko zgodi narodu
Beltinci: Neposredni prenos svečanega bogoslužja ob 100 letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
Nova znamka - 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
sds
(35)
Celje
(32)
ZDA
(16)
znamka
(14)
znamke
(12)
nsi
(10)
sls
(8)
furs
(6)
kava
(6)
kpk
(5)
sdms
(4)
sto
(4)
NKBM
(3)
šah
(3)
gdpr
(3)
rop
(3)
sova
(3)
NATO
(2)
sneg
(2)
klop
(2)
UMAR
(2)
maj
(2)
mak
(2)
SMC
(2)
udba
(2)
2
(2)
2tir
(1)
eu
(1)
HES
(1)
nlb
(1)
uefa
(1)
uber
(1)
Film
(1)
s
(1)
tisk
(1)
pust
(1)
rak
(1)
Vrt
(1)
Gozd
(1)
ura
(1)
btc
(1)
voda
(1)
delo
(1)
ico
(1)
mlaj
(1)
bik
(1)
miza
(1)
lipa
(1)
IZUM
(1)
pivo
(1)
hota
(1)
DUTB
(1)
igra
(1)
čaj
(1)
mars
(1)
dru
(1)
Dr
(1)
SAB
(1)
vso
(1)
dan
(1)
NLS
(1)
SOS
(1)
ozn
(1)
vlom
(1)
npu
(1)
uboj
(1)
SKP
(1)
ment
(1)
P
(1)
Ptuj
(1)
je
(1)
heta
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Avgust 2019
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Oglasi

2661.) kriv - jason pinter

Kategorija: Šport

Cena: 25 €

4691.) nomadi brez oaze  -  boris pahor

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5885.) vidna tema - izpoved o depresiji - william styron

Kategorija: Šolska literatura

Cena: 12.99 €

6455.) oj, hišica očetova - cilka dimec žerdin

Kategorija: Naravoslovje

Cena: 9.99 €

6983.) luč fantastike - terry pratchett

Kategorija: Leposlovje

Cena: 19.99 €

https://www.naravni.si/blog/filtri-za-vodo/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

dober dan,   ste v kakšni finančni krizi? ali vam je banka zavrnila posojilo? ali potrebujete posojilo? ne skrbite več, ker je podjetje, ki je tu, da vam pomaga, daje posojila tako posameznikom kot podjetjem od 2000 evrov in več, obrestna mera je dostopna. če vas zanima, se lahko s svojimi prošnjami obrnete na hopkinsonloan@outlook.com.   hvala.  

Kategorija: Storitve

Cena: 10 €

v kolikor igrate igre na srečo, spremljate športi in radi tudi stavite, imate sedaj možnost, da ob registraciji na spletni strani: https://www.betsonhand.com/sl/william-hill/william-hill-bonus/ prejmete tudi william hill bonus.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

vas zanima kakšna znaša pokritost lte 4g omrežja pri enem izmed večjih operaterjev v sloveniji. na njihovi spletni strani si lahko ogledate zemljevid: https://www.a1.si/omrezje/hitrost-interneta-4g-lte

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

https://www.naravni.si/tehnologija/filtri-za-vodo.html

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor razmišljate o nakupu kvalitetnega mobilnega telefona in zanj ne želite odšteti celega premoženja, je smiselno, da razmislite o nakupu samsung galaxy a7. zmogljiv telefon po ugodni ceni, ki vas bo zagotovo navdušil. več lahko najdete in preberete na naslovu: https://www.a1.si/telefoni/samsung-galaxy-a7-zlata

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

računalnik all in one envy velja za premium izdelek hp.  z top procesorjem in ločeno grafično kartico, nudi hitro in zmogljivo delovanje.  primeren tudi za zahtevne igerce!     

Kategorija: All-in-one računalniki

Cena: 1499 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj