Temelji Slovenije

Objavil/a Srečko Prislan, dne 2019-03-27 ob 18:08:35

Slovenija svobodna družbena skupnost

Samo suveren in neodvisen narod je lahko resnično svoboden in samostojen!

Temelji današnje Slovenije so bili postavljeni v NOB in brez nje ne bi imeli svobodne Slovenije. Svobodna Slovenija se je rodila po 2. SV in ustvarjala več desetletij pogoje za nastanek samostojne države Slovenije. Danes govorimo o samostojni državi Sloveniji - po 2. SV pa smo govorili in imeli svobodno Slovenijo.

Svoboda je največ kar lahko nek človek ali narod doseže v svoji zgodovini, kajti zanjo se človek zavestno žrtvuje v borbi za življenje ali smrt. Le tisti borci, ki so pripravljeni žrtvovati svoje življenje za soborca, sočloveka in svobodo svojega naroda so pravi tovariši. Tovarištvo se je tako kovalo v borbi za življenje in smrt v NOB med slovenski partizani z drugimi narodi bivše skupne države - po vojni pa gojilo v JLA.  Jugoslovanko ljudsko armado so tvorili vsi polnoletni moški in v obveznem roku ponosno služili svojemu narodu in domovini!

Danes imamo samostojno državo Slovenijo, ki je nastala z največjo prevaro slovenskega naroda, zato z dneva v dan izgubljamo svojo svobodo in dostojanstvo ter padamo v vedno večjo odvisnost od domačih in tujih izkoriščevalcev človeka in naroda.

Prvič v zgodovini slovenskega naroda je ogrožena entiteta in svoboda naroda, ki so jo izborili tovariši partizani v NOB. Oblastniška klika v samostojni Sloveniji prodaja svobodo naroda in vsakega delovnega državljanja Slovenije, saj ne vodi državo po poti, ki bi krepila narodovo neodvisnost, ampak nasprotno v vedno večjo odvisnost od domačih in tujih izkoriščevalcev.

Na referendumu o samostojni državi Sloveniji l. 90 se Slovenci nismo odločali za socialističen ali kapitalističen družben sistem, ampak o samostojnosti in neodvisnosti ter za državo Slovenijo v kateri bo vsak posameznik imel človeku dostojno življenje.

Danes pa v Sloveniji pod vodenjem desne ali leve oblastniške klike postaja vedno več državljanov revežev in hlapcev domačega in vedno bolj tudi tujega gospodarja. Podlaga za takšno vodenje države ima oblastniška klika v kapitalističnem sistemu, ki vodi cel svet v kolektivno katastrofo. Slovenski narod z oblastniško kliko in izkoriščevalskim družbenim sistemom izgublja s krvjo priborjeno svobodno Slovenijo in namesto ponosnega in svobodnega naroda spet postaja hlapce tujega gospodarja.

Kako dolgo bomo trpeli siromašenje bogastva slovenskega naroda, razprodajo nacionalnega bogastva, entitete in kulture ter s krvjo priborjene svobode je odvisno od tega koliko časa bomo dopustili oblastniški kliki, da nas deli na: leve in desne, verne in ne verne, rdeče in črne, mlade in stare, vaše in naše, zaposlene in nezaposlene, politike in nepolitike, oblastnike in ostale državljane ali izkoriščevalce in izkoriščene,....itd.

Rešitev za Slovence  ter ostale državljane Slovenije je v novem socialnem družbenem sistemu BIO-HUMANIZMU, ki temelji na neposredni demokraciji,  in s katerim se ponovno gradi nova skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

BIO-HUMANIZEM ni le rešitev za Slovenijo, temveč je to pot v svobodo vseh narodov sveta v katerem bomo vsi ljudje postali ena človeška skupnost v kateri se bodo zavestno uveljavljale pozitivne vrednote življenja za sožije na zemlji.

Za svobodno skupnost Slovenskega naroda.

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
6
Srečko Prislan
0
Jun 15, 2019
Spoštovani!

Nov družben sistem BIO-HUMANIZEM ni le rešitev za Slovenijo, temveč je to pot v svobodo vseh narodov sveta v katerem bomo vsi ljudje postali ena človeška skupnost v kateri se bodo zavestno uveljavljale pozitivne vrednote življenja za sožitje na zemlji!

Zakaj je neposredna demokracija ali Bio-humanizem rešitev !!

In kaj sploh je neposredna demokracija v praksi:

Nekaj osnovnih informacij o "neposredni demokraciji!"

Neposredna demokracija, (tudi prava demokracija) obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh državljanov, ki se odločijo za sodelovanje pri odločitvah.

Kjer zbor izvoli uradnike, so ti izvršni zastopniki ali neposredni predstavniki, ki jih veže volja ljudi. V predstavniški demokraciji oblast dejansko izvaja podmnožica ljudi, ki so periodično izvoljeni, sicer pa imajo svobodo pri izvajanju lastnih programov.

Izraz Neposredna demokracija se nanaša tudi na to, kako so državljani neposredno udeleženi pri izglasovanju zakonov namesto izvoljenih predstavnikov, ki odločajo namesto njih.

Nekaj osnovnih elementov uveljavljanja neposredne demokracije v praksi;

Iniciativa(ljudska pobuda)
Referendum
Odpoklic
Plebiscit
Pravica do peticije
Zbor občanov

Neposredna demokracija temelji na treh stebrih:

Prvi steber:

Opredeljuje splošne in osnovne človekove pravice med katere spada tudi svobodna iniciativa.

Svobodna iniciativa neposredne demokracije temelji na pravici vsakega posameznika ali člana skupnosti, da daje pobude in predloge za upravljanje javnih ali skupnih zadev.

Iniciativa izhaja iz enakopravnosti, statusa posameznika v skupnosti, v kateri vsakemu članu skupnosti pripadajo osnovne človekove pravice.

Med te pravice spadajo tudi politične pravice ali pravica sodelovanja pri odločanju v skupnih in javnih zadevah, ki pritičejo vsem članom skupnosti!

Drug steber:

Določa pogoje in oblike odločanja članov skupnosti o skupnih zadevah. V tem stebru so pogoji in oblike odločanja članov skupnost, ki oblikujejo skupna pravila obnašanja in ravnanja za skupno življenje in sobivanje članov v skupnosti.

Ena teh oblik je referendum. Poznamo več oblik referenduma s katerim skupnost odloča o neki zadevi; lahko gre za obvezujoči referenduma o tem, ali naj bo nek zakon zavržen. To daje ljudstvu možnost veta na predloženi zakon.

Tretji steber:

Opredeljuje nadzor delovanja in uresničevanja sprejetih skepov, odločitev ter ukrepov za njihovo uresničitev. S peticijo, referendumom ali glasovanju na zboru (skupščini) daje ta steber ljudem možnost odpoklica izvoljenih predstavnikov ljudstva v predstavniških organih skupnosti.

#6
Srečko Prislan
0
May 12, 2019
Prijatelj pravi!

Zelo težko je da ljudem kapne v glavi (ali pride resnica v glavo), kajti očitno verjamejo v ta pokvarjen obstoječi družben sistem in politične stranke, ne pa v sebe in svojo poštenost ali potrebne spremembe, ki bi jim omogočile odločati o svoji usodi ali skupnih pogojih dela in življenja.

Ni bilo ali ni dovolj dovolj, da so z obstoječim sistemom nam ali ljudem vzeli vse izvorne politične pravice (soupravljanja in nadzora) in še referendum prepovedali, da nas lahko prodajajo za sluge ali sužnje tujim gospodarjem!

Haloooo

Moj odgovor:

Pozdravljen prijatelj, res je vse to je resnica, le da je to resnico potrebno javno obelodaniti, da pride med ljudi!

Osebno sem temeljito pregledal razmere in stanje v bivši državi SFRJ in samostojni Sloveniji, zato imamo dve materialno osnovi, da obstoječe stanje legalno spremenimo.

1. materialna osnova je ustava SRS iz l. 74 v kateri je zapisano, da je nihče, razen ljudstva, ne sme in ne more spremeniti!

2. nov družben sistem Bio-humanizem in neposredno demokracijo, ki to izvorno pravico ljudstva, dejansko tudi omogoča!

Obe materialni podlagi se dopolnjujeta in predstavljata celoto za akcijo, saj nikogar ne izključujeta, temveč le odpravljata vse napake, ki so bili nezakonito izvršene (rop stoletja) in vzpostavita naravno in pravično stanje (odpravo staro zakonodajo z ustavo na čelu in seveda vso parazitsko strukturo, ki je to nezakonito dejanje povzročila)!

Prav temu, da resnica pride do ljudi je v

1. fazi namenjen nov družben sistem Bio-humanizem (ki ljudem omogoča, da spoznajo to prevaro in se opolnomočijo - usposobijo za akcijo) in

2. fazi nov družben sistem (nadgradnja samoupravljanja) omogoči sprejem nove zakonodaje in uvedbo neposredne demokracije v katero so vključeni vsi državljani Slovenije, ali v skladu z novim družbenim sistemom zgradimo novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi ali

- svobodno nacionalno skupnost slovenskega naroda in ostalih članov te skupnosti na obstoječem teritorialnem območju Slovenije ali preprosto - SLOVENIJO!

Za novo skupnost svobodni, srečnih in ponosnih ljudi -- SLOVENIJO !!!

#5
Srečko Prislan
1
Apr 14, 2019
Svet24.si - Ostre besede zdravnika Breclja: "Kot zblazneli norci uničujejo zdravstvo"

Kako deluje država v rokah mafije, ki državo legalno ali sistemsko uporablja oz. zlorablja za izkoriščanje poštenih in delovnih?

Tudi naši politikanti na oblasti so zelo učinkoviti, zato nam gre z dneva v dan boljše - pardon nekaterim, ali večini slabše!

Za legalno krajo (po črki zakona) je najboljša država in njene institucije, zato pa imamo odličen sistem, ki služi svojemu namenu ali mafiji na oblasti, škodi pa seveda tistemu, ki mu gre z dneva v dan slabše!

Med temi so seveda tudi stari in bolni ter vedno več je tudi mladih, saj strup s katerim oblast zastruplja ljudi ne pozna leta.

Strup še mnogo bolj učinkovito deluje pri mladih, kot pri starejših, zato vedno manjša plodnost, rodnost in seveda bolnih mladih v glavi ali zavesti, saj se ta tudi iz mesa in vemo mlado meso je lahko tudi hitro pokvarljivo blago!

Zakaj se potem preko zdravja ali zdravstvenega sistema ali državnega (ne javnega) zdravstva najlažje krade, to sploh ni več vprašanje!

Ja seveda, takšen družben sistem imamo - bolj kradeš bolj si pomemben in za boljši položaj v državni upravi si ustrezen, saj zato rabiš tudi certifikat mafije, da prideš na kandidatno listo, če ne za položaj - pa vsaj za volitve, da se lahko po izvolitvi vseh podrobnosti do potankosti naučiš!

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5caa6f3f4c73c/ostre-besede-zdravnika-breclja-kot-zblazneli-norci-unicujejo-zdravstvo?fbclid=IwAR021cPXZFbOVNtYFrl4j4n8nz0RtUvhzPMKr75G9uFUZpDtyFsWo3coWCw

Svet24.si - Ostre besede zdravnika Breclja: "Kot zblazneli norci uničujejo zdravstvo&qu

Iskati termin za domenek z Erikom Brecljem pomeni osupniti nad tem, koliko slovenski zdravniki delajo.
#4
Srečko Prislan
0
Apr 14, 2019
Ja, spoštovana tovarišija, zakaj mlačen odziv EU ali največja nevarnost od članic NATA (Italija, Madžarska, Hrvaška,...ne pa Avstrije ali Švice, ki nista članici Nata?

Zato ker večina ve da je to že vsakdanje pravilo delovanja mafijske združbe, le naivci se sprašujejo kako je to mogoče in so užaljeni, namesto da bi sprejeli kruta dejstva in ukrepali.

Ves birokratsko-tehnokratski mafijski stroj v EU in Sloveniji uničuje zdravega človeka in skupnost, zato se rešuje z vedno bolj podlimi dejanji, kriminalu in zločini!

Kdor tega ne opazi je ali član te horde in mora biti tiho, ali pa je toliko neresen, neodgovoren in nesposoben, da tega ne opazi!

In takšne ljudi obstoječa formalna struktura postavlja na najbolj odgovorne družbene položaje, zato je tudi z dneva v dan slabše, kajti odgovorni in pametni se ne želijo družiti z norci in idioti!
#3
Srečko Prislan
0
Apr 14, 2019
V Sloveniji obstajajo vsi pogoji za pravo pot ali pot v resnično (neposredno) demokracijo!

To bomo pričeli graditi takrat, ko bomo iz države, kot najvišje oblike vladanja manjšine nad večino, pričeli uveljavljati in uresničevati novo svobodno družbeno skupnost na soupravljanju in novih pozitivnih humanih družbenih vrednotah.

Te pozitivne družbene vrednote temeljijo na osebni odgovornosti, sožitju bivanja, medsebojnem spoštovanju, ustvarjalnem sodelovanju in univerzalnem naravnem dinamičnem ravnovesju
#2
Srečko Prislan
0
Apr 14, 2019
Spoštovani!

Pripravljen nov družbeni sistem, kot nadgradnja bivšega samoupravljanja in iz drugih družbenih sistemov, kar se je potrdilo za dobro in koristno v korist vseh ljudi!

Bistvo novega družbenega sistema Bio-humanizma je solastništvo, soupravljanje in skupna lastnina, ki je posledica ustvarjalnega sodelovanja vseh sodelujočih!

Z novim sistemom se odpravi vse stare in škodljive družbene sisteme v svetu, ki so grajeni na razredni družbi in privatni lastnini naravnih virov!

Temeljne vrednota tega sistema je ljubezen, kot nasprotje egoizmu ali pohlepu in prav ta je tista, ki bo premagala zlo, saj egoizem brez dobrote ali izkoriščanja poštenih in delovnih ljudi ne more preživeti!

Ker egoizem predstavlja negativno energijo, ki razdvaja ali izloča, na drugi strani ljubezen pozitivno energijo, ki povezuje in ustvarja pogoje sodelovanja, sožitja, solidarnosti, miru in napredka!
#1
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-03-27 18:08:35 (Mar 27, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Šola za življenje
Razvojni proces
Naravna selekcija
Prebudi se!
Borba za oblast
Sistemska diskriminacija
Bionomija
Humanizem
Razpad sistema
Kdo je kriv!?
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

7741.) poti , obrazi , pokrajine , ex ponto nemiri lirika , umetnik in njegovo delo , znamenja , nemirno leto , jelena , ženska , ki je ni , prekleto dvorišče , omerpaša latas , žeja , znamenja ob poti - zbirka ivo andrić cena je za kos

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 8.99 €

6964.) lastovka čez ocean  domovina v srcu - anton  ingolič

Kategorija: Zdravje

Cena: 18.99 €

3304.) winnetou - karl may 1-12 knjig

Kategorija: Šolska literatura

Cena: 29.99 €

1882.) mojih pet življenj - gusti stridsberg

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

1551.) besedna umetnost ii

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 15.99 €

pri amikum-u vam nudimo storitve prevajanja. prevod iz angleščine v slovenščino ali prevod iz slovenščine v angleščino vam opravimo po ugodnih cenah. prevajamo daljša besedila:      ♣ s področja družboslovja,  ♣ filme, nanizanke, serije, dokumentarce, ♣ navodila, kataloge, brošure, ♣ oglase, ♣ spletne strani ♣ deklaracije, etikete …   kontakt: gsm: 031 530 081 spletna stran: https://www.amikum.si <span #000000;"="">facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Storitve

Cena: 14 €

amikum vam nudi lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in lektoriranje doktorskih nalog. uspešno lektoriramo vsa zaključna dela in druga besedila. za naloge, ki so obsežne, vam nudimo tudi popust. več informacij o postopku lektoriranja dobite na naši spletni strani. na voljo pa smo vam na vseh spodnjih kontaktih. gsm: 031 530 081 spletna stran: amikum e-pošta: info@amikum.si facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Storitve

Cena: 1.4 €

inštrukcije angleščine v mariboru za osnovno ali srednjo šolo pri amikum-u so vam na voljo. ponujamo prijazen, strokoven in pedagoško preverjen pristop, ki je pomagal že številnim. imamo dolgoletne izkušnje s poučevanjem učencev in dijakov na oš, sš in gimnazijah. preverite našo paketno ponudbo na spletni strani inštrukcije angleščine maribor. lahko pa nas kontaktirate: gsm: 031/530-081 ali preko e-pošte: info@amikum.si preverjeno. preizkušeno. uspešno. amikum.  

Kategorija: Inštrukcije - Jeziki

Cena: 13 €

7621.) skupinska slika z gospo - heinrich boll

Kategorija: Duhovnost in osebna rast

Cena: 19.99 €

7108.) umiranje na rate - dachauski procesi - igor torkar

Kategorija: Leposlovje

Cena: 19.99 €

6972.) jetniški tič - kurt vonnegut ml.

Kategorija: Duhovnost in osebna rast

Cena: 9.99 €

3095.) marija antoinetta - stefan zweig

Kategorija: Leposlovje

Cena: 15.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj