Ljubezen in življenje!

Objavil/a Srečko Prislan, dne 2019-01-19 ob 16:26:08

 Zakaj sem za Bio-humanizem?

Ljubezen je tisto "naravno zdravilo" ali pozitivna energija življenja, ki se nahaja v srcu vsakega človeka!

Zato, ker sta socializem in kapitalizem le družbena sistema za določeno privilegirano strukturo na oblasti, ki uživa na trpljenju večine ter sistemsko vzdržujeta razredno družbo ali izkoriščevalski družben sistem (razred izkoriščevalcev ali oblastnikov in razred delovnih ljudi ali izkoriščanih), ki človeka vodi v pogubo (propad)!

Zato, ker sta oba stara družbena sistema, le sredstvo za poneumljanje in zlorabljanje ljudi ter blokada ali cokla razvoju pozitivnih družbenih odnosov, saj temeljita na negativni selekciji in ne pozitivni, kot je v naravi, zato sta primerna le za odpad ali muzej zgodovine.

Zato, ker sta oba družbena sistema socializem in kapitalizem izključujoča in parcialna ter ne upoštevata, da je temeljna mati življenja narava s svojimi objektivnimi in ne subjektivnimi zakoni!

Zato, ker je socializem in kapitalizem produkt človeške pameti, ki ne upošteva dejstva, da smo vsi ljudje ali bitja na zemlji s poslanstvom uživati življenje v sožitju z drugimi in po naravnih zakoni enakopravni ter sestavina ali del skupne človeške celote, ki živi od rojstva do smrti in to obdobje imenujemo "življenje"!

Zato, ker oba sistema obsojata in sodita človeku (ali človek sodi sočloveku) in ne upoštevata dejstva, da je vsako bitje že po naravnih zakonih ob rojstvu (ko opravi svojo poslanstvo na zemlji) obsojeno na smrt, zato je vsako življenje katerega-koli bitja največje bogastvo na zemlji!

Zato, ker nov družben sistem Bio-humanizem odpravlja slabosti obeh dosedanjih prevladujočih družbenih sistemov, ki ne upoštevata zakonitosti življenja ali evolucije, saj ta velja za vsa bitja (razen človeka) brez izjeme!

Zato, ker omogoča kontinuiran razvojni procese za vse na osnovi ustvarjalnega sodelovanja in ne izkoriščanja ali zlorabljanja kogar-koli (sočloveka, druga bitja in naravne dobrine)!

Zato, ker temelji na pozitivnih vrednotah življenja in omogoča oblikovanje novo skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Zato, ker nagrajuje dobro in spodbuja tvorno sodelovanje ter sožitje vseh v eni svetovni človeški skupnosti, ki se prične z družino in smo del te skupnosti vsi ljudje iz celega sveta!

Zato, ker ustvarja pogoje, da življenje postane prva vrednota človeka in sobivanje postane užitek in sreča za vse, ki živijo v novi skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Zato, ker je tista pozitivna energija življenja na kateri je grajen nov družben sistem Bio-humanizem - "LJUBEZEN in ne EGOIZEM!"

Zato, ker je "Egoizem - negativna energija" in bolezen, ki psihično uničuje človeka in njegovo skupnost in "Ljubezen - pozitivna energija", ki osvobaja človeka in mu omogoča najbolj zdravo in srečno življenje za vse!

Zato, ker Egoizem, na katerem so grajeni vsi dosedanji družbeni sistemi, ruši, uničuje in ločuje ter povzroča bolečino in trpljenje ali nasilje in največje zločine in - Ljubezen na kateri je grajen nov družben sistem Bio-humanizem - gradi in ustvarja vse pogoje za sožitje človeka s sočlovekom ter drugimi bitji!

In zakaj je Bio-humanizem grajen na Ljubezni (ali pozitivni energiji življenja) !?

Zato, ker je edino Ljubezen tisto "naravno zdravilo" ali pozitivna energija življenja, ki se nahaja v srcu vsakega človeka in ta mu zagotavlja najbolj naravne pogoje za zdravo, srečno življenje, da lahko postanejo mir, sožitje, sodelovanje in medsebojno spoštovanje temeljne vrednote življenja, ki odpravljajo trpljenje ter ustvarjajo temeljne pogoje za novo človeško skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!!!

"Za novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi"

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!! 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
23
Srečko Prislan
0
Nov 08, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Ih_tRK6uZe4&list=RDx5AIpRrXnG8&index=5
#23
Srečko Prislan
0
Oct 11, 2019
Spoštovani prijatelj!

Povem vse jasno in razumljivo!

Star sistem se najbolj učinkovito menja z novim, zato je potrebno uveljavljati novega! Če porušimo star sistem, potem smo izgubili vse, kajti skupnost brez sistema ne obstaja.

Samo nov sistem lahko menja starega, zato starega ni potrebno rušiti, kajti nov mora biti boljši od starega in slabega. Vsak človek si želi na boljše ne slabše!

Nikoli ni vse staro slabo, zato se novo vedno gradi na tistem starem, kar je dobro in odpravi s spremembami ali z novim tisto, kar je slabo! To je bila osnovna napaka ob osamosvojitvi Slovenije l. 91!

Če se menjajo osnovne vrednote nekega družbenega sistema, gre za nov sistem, vendar ponavljam, nikoli ni v starem vse slabo, zato je smotrno staro dobro, ki je kompatibilno z novim ohraniti tako dolgo, dokler ne ovira nadaljnji pozitivni razvoj ali napredek! ;)

V naravi se nikoli ne dogajajo sprememb ena silo, saj potekajo vsak trenutek (evolucija). Je pa nedvomno dokazano, da vsaka sprememba na silo ustvarja odpor in žrtve ter se vedno povzroči več škode kot koristi!
Odgovori mi ali si sam želiš spremembo s katero te nekdo v to, kar si ne želiš prisili in ni tvoja svobodna volja (se temu braniš)!

Vse se da po mirni poti, le potrebno je imeti pogum, zanje in voljo, brez tega pa res ne gre!!! ;)
#22
Srečko Prislan
0
Aug 21, 2019
Spoštovani!

Bio-humanizem je grajen na neposredni demokraciji v kateri so vse politične pravice, tudi naravna pravica vsakega človeka,

To pomeni. da si nima nihče pravice prisvajati tisto, kar je po naravi sami osnovna človekova pravica, In med nje sodijo vse politične pravice, saj še le takrat ustvarimo skupaj pogoje za svobodo skupnost in lahko govorimo o svobodnem človeku!

V kapitalističnem sistemu je pravna država razredna družba, zato se pod pojmom pravna država prikriva in vzdržuje diskriminatorni in izkoriščevalski legaliziran družbeni sistem, ki temelji na subjektivnem pravu privilegirane strukture.

Ta privilegirana struktura samovoljno po diktatu privatnega kapitala oblikuje pravne norme v skladu s svojimi interesi in koristi kapitala na škodo večine ter zlorablja pravo da si silo, ali represivnemu sistemu, nasilno , podreja večino in ji omejuje osnovne človekove pravice!

To je temeljni razlog za spremembo obstoječega zločinskega družbenega sistema in uvedbo neposredne demokracije!

Drugi temeljni razlog je ta, da se z multiplikacijo pravnih norm (birokratizacijo institucije ali države) tudi sistematično ustvarja nered ali kaos (vedno več predpisov, ki jih večina ne razume, bere in ne upošteva) kajti vse se normira in pravne norme postavljajo cokla ali blokada družbenega razvoja.

Ta pisna norma (predpis) je črka na papirju, ki fiksira določeno stanje, ne pa realno življenje, ki se vsak trenutek spreminja, zato človek postaja z dneva v dan večji idiot in ne svobodno ustvarjalno bitje, ki v sodelovanju z drugimi ustvarja pogoje za sožitje in skupni napredek!

Že K. Marx je zelo nazorno in jasno napisal, zakaj je potrebno ukiniti državo in namesto nje oblikovati in uveljaviti organizirano svobodno skupnost na pozitivnih vrednotah življenja za človeka in druga bitja.

Zdravi odnosi in naravne dobrine so predpogoj za zdravo življenje vseh in obstoj osnovnih pogojev za življenje!

Ljudje so zavedeni, zaslepljeni, zasvojeni s tistim, kar je in sploh ne razmišljajo, da je mogoče tudi drugače!

Kako in zakaj - govori nov družben sistem Bio-humanizem, ki človeka osvešča, motivra na pozitivnih vrednotah življenja in osvobaja vseh nadlog iz preteklosti ter usmerja na pot v novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi.

ŽELIŠ POSTATI SVOBODEN ČLOVEK - POTEM NE ČAKAJ NA DRUGE IN IŠČI IZGOVORE - BODI AKTIVEN IN SPREMINJA SEBE V BOLJŠEGA ČLOVEKA!

NIKOLI ČLOVEK NI TAKO DOBER , DA NE BI MOGEL BITI ŠE BOLJŠI,
#21
Srečko Prislan
0
Jul 13, 2019
Zdravo tovariši, l. 2008 sem tudi osebno položil venec na grob padlim v spomin na Menini in imel tudi krajši govor in citat v zahvalo in spoštovanje vsem borcem.

Mimo grede, med njimi je bil tudi moj oče in boter, ki mi je ob uradnem krstu podaril svojo najbolj znano knjigo iz NOB "Jeklena pest"!

Toda spoštovani, mi se ne moremo hvaliti in trkati po prsih s svojimi predniki, ampak smo dolžni nadaljevati njihovo delo, ne s puško ali simboli, temveč s konkretnimi dejanji za svobodo človeka in svobodno skupnost ali novo skupnost, kot jo opredeljuje nov družbeni sistem Bio-humanizem!

Ni več potrebe za obujanje spominov, čas je za akcijo, da nadaljujemo njihovo delo z glavo, znanjem in ustvarjalnim delom.

In naše delo je nadgadnja tistega, kar so naši predniki dosegli z borbo za svobodo delovnega in poštenega človeka.

Bivšo domovino po vojni nismo gradili s puško in bajonetom ali proslavljanju svoj prednikov, temveč z ustvaralnim delom s katerim smo gradili tudi novo večnacionalno skupnost in novo domovino!

Danes je pred nami ali meni in sotovariši enaka naloga!

Z novim družbenim sistemom Bio-humanizmom nadaljujemo delo za dokončno osvoboditev delovnega in poštenega človeka izpod okov suženjstva izkoriščevalske mafije na oblasti, ki preko parlamantarne (kvazi) demokracije uničuje vse pridobitve NOB in bivše domovine ter nas prodaja v suženjstvo tujemu gospodarju!

Zato je čas za akcijo in po uspešni akciji kulturna zabava, ne pa le obujanje spominov ali poveličevanje starih simbolov, kajti z njimi ne bomo, niti očuvali to kar so predniki zgradili, temveč je naša skupna naloga graditi novo in še boljšo skupnost in domovino, kot smo jo že imeli!

Za skupnost svobodni, srečnih in svobodnih ljudi - Slovenijo!
#20
Srečko Prislan
0
May 23, 2019
Spoštovani prijatelji,

sprašujem se, kako dolgo boste govorili eno, a delali drugo?

Kako dolgo boste delovali proti slabemu, namesto delovali za dobro in lastne spremembe ter s svojim zgledom spreminjali svet okoli sebe?!

Kako dolgo boste živeli v iluziji, da je svet možno in potrebno spreminjati na silo in z nasiljem ali z istimi metodami, kot dela to oblast do vas.

Spoštovani, če si vi ne želite nasilja in slabega obnašanja drugih, zakaj se potem sami obnašate nasilno, nestrpno in vsiljujete drugim svoje iluzije, namesto predlagate konkretne rešitve, kje političnih strank ne potrebujemo, razredne družbe ne potrebujemo, institucije nasilja in zla ne potrebujemo,......itd,.....itd!

Noben posameznik nima te moči da spremni določen družben sistem, kajti le družben sistem lahko spremeni človeka in skupnost, zato nov družben sistem Bio-humanizem ne spreminja kapitalizma, ampak z uvajanjem (novih rešitev in vrednot ali) novega družbenega sistema se star odpravlja in tako tudi spreminjajo pogoji dela in življenja za vse!

Torej, zdaj veste -

Zakaj sem za Bio-humanizem!?
#19
Srečko Prislan
0
May 22, 2019
Spoštovani prijatelji, poglejte kako bomo živeli v novem družbenem sistemu Bio-humanizmu, kjer se ustvarjajo pogoje za sožitje človeka s sočlovekom in naravnim okoljem!

V novem družbenem sistemu ne potrebujemo več političnih strank, razredno družbo, izkoriščanje in nasilje, kajti za to ni nobenem potrebe, saj sta mir in ljubezen največja vrednota življenja!

Ko se prepustite, da vas vaše srce vodi po tej poti, boste doživeli največ kar lahko v svojem življenju, zato zapustite razmišljanje in način življenja, ki vam ga vsiljuje formalna oblast ter stopite na novo pot v skupnost svobodnih srečnih in ponosnih ljudi!

Oglejte si video in spletno stran Tamera, da boste spoznali kakšna je vaša pot in življenje v prihodnosti, ki si ga želite doživeti in živeti!

Tamera Peace Research & Education Center in Portugal

We work for global system change: from war to peace, from exploitation to cooperation & from fear to trust. Join the mov
#18
Srečko Prislan
0
May 16, 2019
Glavni cilj vladajoče mafija na oblasti ali obstoječega družbenega sistema, ki pravno-formalno vlada Zemlji utemeljen na egu človeka, je nadaljnje delovanje!

Sredstva, ki jih uporablja za dosego tega cilja so denar, strah in upravljanje z informacijami. Vsaka informacija, ki bi mu onemogočila delovanje ga ogroža, zato takšnih informacij ne dopušča, sploh, če so resnica.

Sistem je umetni mehanizem, s katerim upravlja elita. To so skupine sorodstvenih in poslovnih družin ali karieristov, ki imajo si prisvajajo večino znanja, izumov (oboje nam nedostopno) in 90% vsega denarja na področju Zemlje.

Človek ima ogromno ‘’kanalov’’ v telesu in zunaj telesa preko katerih se vključuje v vsakdanje okolje. Obstoječe tehnokratsko-birokratska, ki je preko pravne države in sistema kreirala obstoječi sistem omejuje prevodnost človeških kanalov z vnašanjem škodljivih informacij v fizično (cepiva, chemtrailsi, ''hrana'', voda, farmacija), mentalno (podzavestno programiranje, poveličevanje ega) in energijsko telo (strah).

S tem se zmanjšajo naše sposobnosti, potencial in najbolj pomembno količino energije, ki jo imamo na razpolago. Bolezen se prične kot pomanjkanje energije in posledično zmanjšanje obrambnega imunskega sistema človeka. Vse to se dogaja na nezavedni ravni, zato je na nas, da razširimo zavest in z znanjem in resnico ozavestimo ljudi, kar se dogaja okoli nas in v našem telesu.

Obstoječa mafija na oblasti, ki vzdržuje ta sistem ne želi naroda mislecev ali dobrih srčnih ljudi, ampak narod delavcev ali sodobnih sužnjev!

Moč leži v sodelovanju in povezanosti dobri, sposobnih in hrabrih ljudi na pozitivnih vrednotah življenj in ravno to omogoča nov družben sistem Bio-humanizem!
#17
Srečko Prislan
0
May 12, 2019
Res je Zim Zelen,

Ljudje smo si različni in to je naša največje bogastvo, ki nam ga je dala mati narava.

In prav, zaradi te različnosti in življenja človeka (ali vseh dogodkov, ki jih doživi in informacij, ki jih prejme v svojo pamet ali možgane skozi življenje) tudi vsak nekaj zna ve in je unikum ali bitje s svojimi specifičnimi sposobnostmi in lastnostmi.

Ko vse te pozitivne lastnosti vseh združimo v skupno celoto ali enost dobimo neuničljivo duhovno vez, ki povezuje materijo in dušo življenja ali človeške skupnosti, zato postanemo vsi del te celot, ki jo sestavlja vsak človek ali vsi ljudje na planetu Zemlja (nihče ni izločen, saj smo po naravi življenja sami dejansko vsi že del te celoti)

Če osebno nekaj znam vem in sem sposoben nekaj opraviti ali storiti, bova dva lahko storila še več, saj imaš tudi ti svoje ustvarjalne sposobnosti, torej gre le za najino zavestno odločitev (ne prisilo) v korist obeh!

Kako?

Za informacijo, le delček dialoga med mano in prijateljem, kot sledi:

Prijatelj pravi!

Zelo težko je da ljudem kapne v glavi (ali pride resnica v glavo), kajti očitno verjamejo v ta pokvarjen obstoječi družben sistem in politične stranke, ne pa v sebe in svojo poštenost ali potrebne spremembe, ki bi jim omogočile odločati o svoji usodi ali skupnih pogojih dela in življenja.

Ni bilo ali ni dovolj, da so z obstoječim sistemom nam ali ljudem vzeli vse izvorne politične pravice (soupravljanja in nadzora) in še referendum prepovedali, da nas lahko prodajajo za sluge ali sužnje tujim gospodarjem!

Haloooo

Moj odgovor:

Pozdravljen prijatelj, res je vse to je resnica, le da je to resnico potrebno javno obelodaniti, da pride med ljudi!

Osebno sem temeljito pregledal razmere in stanje v bivši državi SFRJ in samostojni Sloveniji, zato imamo dve materialni osnovi, da obstoječe stanje legalno spremenimo.

1. materialna osnova je ustava SRS iz l. 74 v kateri je zapisano, da je nihče, razen ljudstva, ne sme in ne more spremeniti!

2. nov družben sistem Bio-humanizem in neposredno demokracijo, ki to izvorno pravico ljudstva, dejansko tudi omogoča!

Obe materialni podlagi se dopolnjujeta in predstavljata celoto za akcijo, saj nikogar ne izključujeta, temveč le odpravljata vse napake, ki so bili nezakonito izvršene (rop stoletja) in vzpostavita naravno in pravično stanje (odpravo staro zakonodajo z ustavo na čelu in seveda vso parazitsko strukturo, ki je to nezakonito dejanje povzročila)!

Prav temu, da resnica pride do ljudi je v

1. fazi namenjen nov družben sistem Bio-humanizem (ki ljudem omogoča, da spoznajo to prevaro in se opolnomočijo - usposobijo za akcijo) in

2. fazi nov družben sistem (nadgradnja samoupravljanja) omogoči sprejem nove zakonodaje in uvedbo neposredne demokracije v katero so vključeni vsi državljani Slovenije, ali v skladu z novim družbenim sistemom zgradimo novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi ali

- svobodno nacionalno skupnost slovenskega naroda in ostalih članov te skupnosti na obstoječem teritorialnem območju Slovenije ali preprosto - SLOVENIJO!

Za novo skupnost svobodni, srečnih in ponosnih ljudi -- SLOVENIJO !!!
#16
Zim Zelen
0
Apr 24, 2019
*Srečko Prislan
Priznavam, da ne razumem kako naj bi teoretični Bio-humanizem deloval v realnem življenju.

Vajen sem piramidnega sistema, katerega naj bi imeli tudi v nebesih z vsemi angeli pomočniki vse mogočnemu.

Čas bi bil, da se predstavi organizacijski načrt vseh dejavnosti človeštva po tem sistemu.
Od odločanja kaj in kdo bo kaj postoril z motivacijskimi elementi in seveda s prevzgojnimi ukrepi za tiste, ki se nebi uklanjali skupnim idejam.

Bodi za nocoj dovolj. Obzorje vprašanj je neskončno a ne želim utrujati.
Lp
#15
Zim Zelen
0
Apr 24, 2019
#13
Z lahkoto se strinjam *Srečko s povedanim.
Ko enkrat vse zataji si pa ustvarimo domišljijski svet v katerem najdemo odgovore, ki nam ustrezajo.
Lp
#14
Srečko Prislan
0
Apr 24, 2019
Pozdravljen Zim Zelen,

Dokazano je, da to, kar vemo ali poznamo lahko tudi sprejmemo, ker obstaja, stvari ali pojme, ki jih ne poznamo ali ne občutimo, ne moremo sprejeti, zato tudi ne trditi, da ne obstaja! lp
#13
Srečko Prislan
0
Apr 24, 2019
Prijatelja moti ime novega družbenega sistema - zakaj je zanimivo vprašanje ali je izvoz te motnje znotraj ali zunaj človeka, kajti več bo imen, manj bo vsebina pomembna in transparentna za preprostega človeka!

Ime je sestavina vsebine dveh delov in sicer iz pojma "bionomije" (veda o zakonitosti življenja v naravi ali o zakonih življenja v naravi, ki jih bitja morajo spoštovati in upoštevati, sicer jih narava sama izloča ali jim onemogoča pogoje za življenje) in "humanizma" (pozitivnih vrednot življenja človeka in njegove svobodne volje).

Zato je tudi ime novega družbenega sistema Bio-humanizem sestavljeno iz teh dveh vsebinskih delov ali "bio" od bionomije iz zakonov narave in "humanizma", ki je splošno znan termin za pozitivni vrednostni sistem človeka skozi zgodovino, ki poudarjajo človekov vsestranski razvoj ali skupni imenovalec vseh človeških dosežkov v zgodovini razvoja človeka!

Največji evropski humanist iz konca 15. in začetka 16.stoletja je ERAZEM ROTTERDAMSKI (1469­-1536).

V svoji "Hvalnica norosti" (Encomium moriae) je leta 1509 bleščeče obračunal s svojim časom. Norčeval se je iz človeških slabosti in duhovito kritiziral predvsem plemstvo in duhovščino, ki je imela vlogo vladajočega razreda v takratni družbi!

"Kot predhodnik nove dobe je zagovarjal avtonomnost in svobodo posameznika, ki naj bo neodvisen od ljudske množice in vrednostno nad vsakokratno ideološko, ozemeljsko ali kakršno koli že kolektivno evforijo. Bil je kritik srednjeveških oblik vzgoje, znanja in korporativnega obnašanja in si je prizadeval za prenovo "izrojenih navad", ki so pestile tako politične uprave kakor tudi cerkvene službe."

Zagovarjal je "svobodno človeško voljo", ki se ne sme in ne more podrejati neki formalni avtoriteti, kajti potem to ni svobodna volja človeka, temveč ta postane žrtev nasilja od drugega človekom, ki ga izvaja nekdo zaradi lastnih koristi (ali pridobiva koristi na škodo nekoga, ki je žrtev takšnega nasilja)!

Nekaj malega o pojmu ali menu Bio-humanizmu na linku:

https://www.rtvslo.si/blog/sreco-za-sreco/bio-humanizem-in-svoboda/58128/
#12
Zim Zelen
0
Apr 05, 2019
Ali ste prepričani, da govorite o ljubezni (po mojem mnenju le ta ne obstaja) ali o strasteh, pripadnosti, ne stvarnih pričakovanjih....?
#11
abram1b2 Cej
0
Apr 05, 2019
Srečko:)*
Ljudje se zaradi ljubezni tudi pobivajo.Ljubezen je stanje naše biti in nikoli ni izraz česar koli drugega.Res je,da človek,ki ima svojo bit v stanju ljubezni ni sposoben agresije. Pravi izraz bivanja v ljubezni je višjem stanju od nagonskega bivanja. Lp :)*
#10
Srečko Prislan
0
Apr 05, 2019
Mnogo ljudi v Sloveniji se razglaša za rodoljube, a v resnica so mnogi med njimi takšni ali drugačni rodoljubi zelo slabi in sumljivi! Rodoljubi so namreč največ le na jeziku, ne pa v srcu!

In zakaj?

Zato ker je večina obremenjena z jezo, maščevanjem in nasiljem!

In kdor pozna psiho človeka, ta ve, da to dvoje ne gre skupaj, saj ljubezen ne pozna sovraštva!

KDOR LJUBI - NE SOVRAŽI!

To je eno od pravil Bio-humanizma in zato so vse nove vrednote utemeljene na LJUBEZNI.

Dva strateška temelja sta na katerih je zgrajen nov družben sistem Bio-humanizem in to sta:

a) naravne zakonitosti življenja in

b) ljubezen.

Oba elementa dajeta novemu družbenemu sistemu univerzalno celoto in vsebino, saj narava in ljubezen nimata mej, ampak nasprotno nudita človeku najboljše kar človek v življenju lahko dobi in doživi!
#9
Zim Zelen
1
Apr 04, 2019
Saj ni tako hudo!
Res je, da so nekateri v razcapanih kavbojkah ampak to je sodoben trend oblačenja premožnih a tovarniško raztrgano ima dodano vrednost!
#8
Srečko Prislan
0
Apr 04, 2019
Spoštovani!

Nekaj vtej dolini Šemflorajnski je hudo narobe, da je z dneva v dan slabše in vsak dan ista fora, če ne volimo levico bo desnica zmagala in na desnici, če ne volimo desnico bo levica zmagala!

Še niste prišli do spoznanja, da se iz nas nekdo norčuje in nas že skoraj 30 LET - žejnega vodi in pelje čez vodo!

Kaj pa, če bi mi vsi prevzeli nase svojo osebno odgovornost in se pričeli organizirati v zastopnike ljudstva in ne levih in desni! Seveda se morate najprej opredeliti ali ste predstavniki strank ali ljudstva!!!

Rešitev je toliko kot ljudi, vendar dobre so samo za odgovorne ali tiste, ki niso zasvojeni z levimi in desnimi, ampak si želijo iskrene prijatelje za sodelovanje.

Osebno že delam na tem, pa "VI"!?

Imate kakšne predloge ali rešitve in ste pripravljeni sodelovati. Da vam predstavim svojo rešitev glede ljudi, ki niso strankarsko zasvojeni, ampak zelo normalni ljudje in žrtve tega sistema in to so: upokojenci, mladi, študenti, brezposelni, invalidi,.... , a to niso ljudje. Imajo pa več skupnih lastnosti in med njimi tudi, da niso prizadeti z levimi in desnimi!!!

Osebno nikogar ne nagovarjam in prepričujem, vsakdo mora najti sebe in se izraziti kdo je ter pokazati sam željo za tvorno sodelovanje!

Osnova takšnega tvornega sodelovanje je prevzem "osebne odgovornosti" (ne za leve ali desne), ampak za prijatelji in soljudi v skupnosti kjer živimo in delamo !!!

Če ste med njimi se srečamo in pogovorimo za sodelovanje in AKCIJO - V SKUPNO KORIST!!!
#7
Srečko Prislan
0
Mar 20, 2019
Le kdor je sposoben zapustiti staro, lahko sprejme novo in boljše!

https://www.youtube.com/watch?v=MdFbgHF81pk

Terra Nova: Global Revolution and the Healing of Love - YouTube

'A new world based on trust': The vision of a global culture of peace described in less than five minutes. The english v
#6
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Spoštovani prijatelj!

Vsak tehnološki razvoj je lahko škodljiv. če ga dobijo v roke ljudje na oblasti, ki ga zlorabljajo za svoje potrebe na škodo večine! In to se dogaja v obstoječem družbenem sistem, ki je grajen na egoizmu in konfliktu (ali izločanju).

V Bio-humanizmu ni centralizma, kar pomeni oblikujejo se regije in občine, kot lokalna samouprava (pri kateri participirajo ali sodelujejo vsi po svojih sposobnostih). Tehnologija, kot primer digitalna tehnika in internet je splošno dobro, in to pomeni, da ga vsakdo uporablja v skupno dobro in seveda tudi svoje dobro.

Skupno dobro je na primer uporaba elektronskih volitev, ne političnih strank, ampak predstavnikov ljudstva, kar pomeni, da ni diskriminacije in lahko vsak kandidira, (ljudstvo pa voli, ne ljudi ali obljube, ampak rešitve), zato morajo izvoljeni že imeti rešitve in dobijo z volitvami od skupnosti le pooblastilo, ne privilegije, da opravlja svojo javno dolžnost ter realizirajo rešitve za skupnost (ni več tajne ali ilegale za mafijo)!

Seveda tehnološko je človek v novem družbenem sistemu še bolj učinkovit, kot v obstoječem družbenem sistemu, saj pri razvoju sodelujejo vsi ljudje.

Model novega družbenega sistema razvija kreativno ustvarjalno sodelovanje in ga spodbuja, kar pomeni, da je prenos znanja od človeka h človeku mnogo hitrejši.

Bolj intenzivna komunikacija ljudi v delovnem procesu pospešuje kvaliteto ter hitrost razvoja, saj v njem sodeluje množica in ne le posamezniki!

Vsako odkritje postane javna dobrina in koristi vsem, saj človek v delovnem procesu svobodno uživa in sodeluje z drugimi za dosega skupnih ciljev!
#5
Srečko Prislan
0
Mar 15, 2019
Spoštovani prijatelj -
dejstvo je da nam narava s svojimi zakoni in dobrinami omogoča - ne dobro, ampak čudovito življenje, le umsko prizadet človek si domišlja, da je nad naravo, ne pa sestavina narave, zato ta prizadeti um (ima za osnovo v egoizmu) človeka z dneva v dan vodi vse v katastrofo ali samomor ter uničenje življenja (tudi človeka)!

V naravi ni nobenega nauka, ampak vsa modrost življenja, zato bolj se človek oddaljuje (s svojim prizadetim umom) od narave bolj si zateguje zanko na svojem vratu!

Kdor bo prebiral vsebine novega družbenega sistema Bio-humanizma, bo lahko prišel sam do tega spoznanja, sicer mu ni pomoči, kajti tega nobena znanost ne uči, niti človeška pamet ali obstoječi učno-vzgojni proces, ki iz človeka dela umskega invalida ali idiota!

Naj mi kdo odgovori, čemu služijo vse tehnološke inovacije ali iznajdbe oz. avtomatizacija, robotizacija, informacijska tehnologija, ....itd, če človek postaja vse večji idiot in zavestno uničuje sam sebe ter posledično skupnost v kateri živi!

ČLOVEK - PREBUDI SE !!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=895632817256588&id=178836258936251

Good Morning!!

Good Morning!! 🍁🐦☕🐦🍂 📹@jettysveta
#4
Pokaži več komentarjev
Srečko Prislan
Srečko Prislan
Objavil/a 2019-01-19 16:26:08 (Jan 19, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Sodelovanje
Zaupanje
Skupni cilj
Biti boljši!
Novo, ni staro
Bitje ni stroj
Novo in boljše
Razvoj zavesti
Svoboden človek
Revež in gospod
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
November 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Oglasi

če vas zanima, kje lahko prespite v okolici bohinjskega jezera, je najbolje, da preberete ta članek: camping bohinj - https://www.altitude-activities.com/all-you-need-to-know-about-camping-bohinj.  

Kategorija: Počitnice

Cena: Pokličite za ceno

iphone, running ios 13. earpods with lightning connector. lightning to usb cable. 5w usb power adapter. documentation.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(825) 994-3253    

Kategorija: IP telefoni

Cena: 1000 €

potrebujete novo odejo za vašo posteljo? na minu: https://minu.si/collections/odeje so vam na voljo različne prešite odeje, rjuhe in moderne posteljnine. preverite njihovo ponudbo še danes.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

6582.) matematičnestrture ii

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

3845.) hrepenenje ostane

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5645.) kravica katra

Kategorija: Računalništvo in internet

Cena: 14.99 €

2390.) spolost skozi stoletje

Kategorija: Zdravje

Cena: 9.99 €

2701.) veiki ljudje abli svet

Kategorija: Leposlovje

Cena: 10 €

varnost pri delu na delovnem mestu in z njim povezane storitve. obiščite našo spletno stran in preverite kaj vse potrebujete za varno delo, ki ga opravljate.

Kategorija: Storitve

Cena: 1 €

konopljina semena lahko uporabljamo kot samostojno živilo, saj vsebuje veliko beljakovin. lahko pa jih uporabimo kot dodatek pri solatah, juhah ali pa pri peki kruha. več info: https://be-hempy.si/izdelek/oluscena-konopljina-semena/

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 9 €

7747.) zlati faraon

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 10 €

6321.) vdovec

Kategorija: Leposlovje

Cena: 25.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj