Pokvarjena oblast v zločinskem sistemu!

Objavil/a Romano Rajkov, dne 2016-02-21 ob 13:22:06

Kdo je pravi sovražnik in izkoriščevalec delovnim in poštenim ljudem vam lahko pove "prebujeni vojak", ki je bil v službi zla ali pokvarjene oblasti in žrte zločinskega družbenega sistema s podporo katerega se moralno pokvarjena manjšina na oblasti izživlja in zlorablja preproste poštene delovne ljudi za zadovoljevanje svojih egoističnih potreb s katerimi izvaja vsak dan večje zločine proti človeštvu in življenju na zemlji!

Če ne želite biti več žrtev zločinskehga družbenega sistema in formalne oblasti, ki ga podpira v škodo večine ljudi, se prebudite tudi vi in povežite s tistimi, ki so žrtev tutorjev obstoječega zločinskega družbenega sistema, z enim samim ciljem - uveljavljati in uveljaviti bolj pravičen in človeka vrednen družbenega sistema po meri delovnih in poštenih ljudi!

Prebujanje vojaka (slovenski podnapisi) - YouTube

..........................................................................................................................................

To jasno utemeljuje in dokazuje tudi nov družben sistem Bio-humanizem, ki omogoča človeku spoznati svoje zablode, zmote in druge slabosti, ki mu grenijo življenje ter ga spremljajo na poti skozi življenje, saj je to glavni razlog za njegovo trpljenje!

Še le, ko smo iskreni do sebe in sočloveka lahko spoznavamo in spoznamo resnico, ki nam omogoča stopiti na pot zadovoljstva in sreče v sožitju s sočlovekom in našo mati naravo!

Šele takrat se za človeka resnično prične pravo človeka vredno življenje, saj kraljuje ljubezen v srcu vsakega človeka!

Zato je človek resnično srečen le, če ustvarja pogoje sebi in drugim, da skupaj živimo med ljudmi v srečni skupnosti v kateri ni prostora za "zlo ali egoizem" človeka, ampak domuje "ljubezen" v srcu ljudi, ki jih povezuje in združuje v sožitju s sočlovekom in njegovim naravnim okoljem (v miru in ljubezni - brez nasilja)!

Tega pa ni mogoče uveljaviti ali ustvariti brez uveljavitve novega družbenega sistema Bio-humanzma, ki je utemeljen na naravnih zakonitostih življenja (ne pa na egoizmu, kot vsi dosedanji družbeni sistemi v zgodovini človeštva)!!! heart emoticon

....................................................................................................................................................

"Razumen človek se prilagodi svetu (ali potrebam življenja, oz. naravnim zakonitostim življenja, ki ustvarjajo pogoje evolucije skupnega razvojnega procesa - Bio-humanizem).

Nerazumen človek vztraja, da svet prilagodi sebi (dominira egoizem - oblastne strukture, ki se podzavestno prenaša na preproste ljudi, zato se stopnjujejo družbeni konflikti - obstoječi družben sistem).

Iz tega izhaja, da so vse spremembe in negativni trendi razvoja človeka in njegove skupnosti (na področju družboslovja ali medčloveških odnosov posledica dirigiranega negativnega razvojnega procesa, kar pomeni od slabega na slabše) odvisne od nerazumnih ljudi."
George Bernard Deckard Shaw

Najbolj pri nerazumnih odločitvah ljudi prednjačijo (levi in desni egoisti pri borbi za oblast), ki eden drugemu dokazujejo svoj prav in drugače misleče ponižujejo ali izključujejo) ter svet okoli sebe hočejo s silo podrediti svojemu dominantnemu vplivu (beri - interesu in zato zavestno zlorabiti sočloveka in okolje za svoje ego potrebe).

Večina takšnih (levih in desnih) ekstremistov, ki svoj egoizem in primitivizem dokazujejo v nasilju do drugače mislečih, ne prispeva k skupnemu pozitivnem razvoju in ne upošteva naravne zakonitosti življenja ali evolucije, temveč ustvarja pogoje za dominacijo sile in nasilja ali zavestno spodbujanje konfliktov, ki vodijo v vojne in druge zločine proti človeštvu!

Družben sistem, ki je utemeljen na egoizmu človeka (ali konfliktu pozicije in opozicije v borbi za oblast, levih in desnih ekstremistov - nerazumnih ljudi) je glavni razlog negativnih družbenih procesov (ali dominacije negativnih družbenih ali moralno-etičnih vrednot), zato brez radikalne spremembe negativnih trendov ali obstoječega družbenega sistema v pozitivne trende razvojnega procesa, ki ga definirajo naravne zakonitosti življenja (bionomija-humanizem) za človeka in človeštvo ni rešitve, temveč le apokalipsa (ali razpad vseh družbenih sistemov in uničenje osnovnih pogojev za življenje).

Ali preprosto rečeno, rešitev vseh problemov razvoja človeka in njegove skupnosti "ni" v "konfliktu ali egoizmu" na katerem temelji obstoječi dominanten družben sistem, ampak v sodelovanju tistih drugače mislečih, ki si iskreno želijo živeti v miru in ljubezni (brez nasilja) na osnovi ustvarjalnega sodelovanja, kulture dialoga in medsebojnega spoštovanja, saj le to omogoča iskanje najboljših skupnih rešitev pozitivnega razvojnega procesa na katerem temelji nov družben sistem Bio-humanizem.

.................................................................................................................................

Kako čudovito je, da vedno več ljudi spoznava dejstvo, da je potrebno nekaj spremeniti in se tako ustvarjajo pravi pogoji za pozitivne spremembe! Če želimo kaj spremeniti imamo najmanj dve osnovni možnosti za aktiviranje spremembe, ali spremenimo okolje ali pa spremenijamo sebe!

Ti dve metodi razvojnih sprememb smo do sedaj v zgodovino človeštva najbolj uporabljali s poudarkom, da je večina teh sprememb bila generirana, zaradi spreminjanja okolja in precej manj v smeri spreminjanja samega sebe. Ali drugače rečeno večina je delovala v smeri spreminjanja drugih, ne sebe, kar je imelo za posledico, da se je večina prilagajala spremembam okolja ali tistim spremembam, ki so bile generirane od zgoraj (primerno preko zakonodaje ali predpisov) od privilegirane strukture na oblasti!

V Bio-humanizmu je družben sistem postavljen od spodaj »od človeka za človeka«, zato se vse spremembe razvoja generira od ljudi, saj smo vsi sestavni del samoupravne skupnosti, zato se uporablja tretja metoda družbenih sprememb, ki so posledica pozitivnih sprememb posameznika (iz baze), ki jih potrjuje skupnost in so vse generirane spremembe posledica družnega dogovarjanja in sporazumevanja.

Ali vsaka pobuda ali predlog kogarkoli mora priti do ljudi, da jo ti vrednotijo ali potrdijo oz. zavrnejo, kar pomeni da vsak posameznik s pozitivnimi predlogi in pobudami spreminja sebe in svoje okolje ali posledično družbeno skupnost, kot celoto!

V Bio-humanizmu pozitivnim spremembam sledi vsakdo, saj je sistem postavljen tako, da vsaka sprememba omogoča izboljšanja razmer ali pogojev življenja za vse ali večino, kajti vse spremembe se generirajo s ciljem »Kar je dobro za skupnost je dobro za vsakega posameznika«! Posledično se tako preko družbenih sprememb (neposredne demokracije) spreminja tudi zavest vsakega posameznika v smeri sožitja, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja.

Nov družben sistem temelji na »socialnih inovacijah« v korist posameznika in skupnosti kot celote, zato tudi generira razvojni proces na vseh področjih življenja in bivanja človeka, ki je utemeljen na realnih virih (ne pa abstraktnih pojmih), ki omogočajo celovit usklajen razvoj tako tehnologije ali materialnih dobrin oz. naravoslovja, kot zavesti človeka ali področje družboslovja!

Zakaj ljudje sprejemajo laž, kot resnico in se držijo zaslepljenih pravil ali slepo verjamejo formalnim avtoritetam, kot da je to, kar te govorijo in delajo, vse sveta ali absolutna resnica!  Ali res vsi ljudje mislijo da je znanje blago, ki se ga mora kupiti in prodati, oz. so vsi ti silni strokovnjaki (na zemlji) znanje pridobili na Luni ali na Marsu, da ga sedaj prodajajo na zemlji.

Znanje je skupna dobrina človeštva na zemlji, ne pa faktor za izkoriščanje in zlorabljanje ljudi!

Družben sistem, ki to omogoča ali celo podpira takšno zlo je pač le zločinski družben sistem po meri zločincev in ne poštenih delovnih ljudi! Prav zato cel svet in vsi umiramo na obroke, kajti dopuščamo ali vzdržujemo družben sistem v katerem nam vladajo lopovi in kriminalci!

Ali preprosto vlada lahko le zlo, zato je vladanje največja prevara (ali zabloda) ljudi ali zločin nad človeštvom ter ostalimi bitji na zemlji! V novem družbenem sistemu "Bio-humanizmu" se vladanje menja z upravljanjem!

>Dobrega upravljanja in napredka za vse, pa ni brez sodelovanja< !!! 

To je bila rak rana prejšenjega družbenega sistema ali samupravnega socializma, saj je samoupravljanje bilo zavestno ali načrtno zablokirano in odpravljeno s strukturo na oblasti. Ta struktura na oblasti v prejšni državi je bila partija s svojimi družbeno-političnimi sateliti in ta si je prisvojila oblast in jo zavestno odtujila od delovnih ljudi!

Iz tega razloga Bio-humanizem odpravlja politične stranke, saj so faktor:  ločevanja, tekmovanja, problema - ne rešitve, razlog konflikta in blokade razvojnega procesa in generator nasilja ter izkoriščanje človeka po človeku ter vseh negativnih moralnih vrednot, ki razdvajajo človeka in človeško skupnost ter vodijo vse v apokalipso ali uničenja življenja na zemlji!

V Bio-humanizmu se politične stranke nadomešča z organizirano civilno družbo, ki je edina avtentični predstavnik ljudstva ali naroda, ne pa določene ideologije (prevare in zablode) ali večne resnice po merilu ali diktatu (nasilju) določene formalne avtoritete oz. lopovov in kriminalcev!

Praktični primer!

Korekten in učinkovit predlog je prodaja ali prevzem dobrih podjetij (ali tudi slabih s perspektivnim programom razvoja) v last vsem zaposlenih v podjetju, ki postane socialno podjetje (človek pred profitom), deluje v javnem interesu in imajo neposredni nadzor nad upravljanjem in delovanjem podjetja zaposleni in organizirana civilna družba v katerem se novo ustvarjeno vrednost ali profit vlaga nazaj v razvoj dejavnosti!

Kako, zelo preprosto:

Zakaj ne bi država (z davkoplačevalskim denarjem) odkupila premoženje od banke in ga dala po pogodbi v upravljanje delavcem ali zaposlenim, ti pa preko delovnega procesa (v obliki davka + dobička brez obrestno) odplačujejo vrednost državnega premoženja državi in po odplačilu državi, sami postanejo lastniki podjetja.

Podjetje mora postati ali poslovati, kot socialno podjetje ali drugače rečeno :

1. V lasti vseh zaposlenih (skupna lastnina ali nerazdelno premoženje) ,
2. Vsak delavec poleg funkcije izvajanje delovnega procesa postane tudi soupravljavci (en delavec, en glas - enakopravni),
3. Nagrajevanje po delu in nova vrednost (ali dobiček), ki jo ustvarjajo postane (nerazdružljiva) skupna lastnina vseh zaposlenih in podlaga za učinkovit poslovni socialno-ekonomski model ter skupni razvojni proces!

S solastništvom in soupravljanjem postanejo vsi delavci (redno zaposleni in enakopravni ter) odgovorni soupravljavci skupnega premoženja, ki deluje v (skupnem) javnem interesu (človek pred kapitalom)! S tem se gradi ekonomska baza pravičnejšemu družbenemu sistemu, kjer premoženje ostane v lasti zaposlenih in ustvarja pogoje za družbeno odgovorno podjetništvo (do zaposlenih, skupnosti in okolja)!

Tudi socialna podjetja morajo poslovati po ekonomskih zakonitostih (načelih dobrega gospodarjenja, ker z odgovornim in strokovnim delom ustvarjajo več, kot trošijo ter dosegajo vse druge cilje socialnega podjetništva - ekonomsko samostojnost) Vsako socialno podjetje mora namreč delovati v javnem interesu, kot družbeno odgovorno podjetje!

Podan predlog je mogoče še racionalizirat in optimizirati, saj se zaposlene motivira k soupravljanju (osebni odgovornosti) in nagrajuje po učinku ali rezultatih dela (ne pa po položaju ali formalni odgovornosti ali celo po razredih, ki sploh niso vezani na rezultate dela)

Prebujanje vojaka (slovenski podnapisi) - YouTube

Video prikazuje govor ameriškega vojaka po vrnitvi iz Iraka in streznitvi glede t.i. vojne proti terorizmu. Upajmo, da bo v prihodnje čim več takih prebujanj...

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
1
Abram
1
Feb 21, 2016
Romano
Zelo dobronameren zapis.Brez vedenja in razumevanja pravega smisla in vesoljnega namena človekovega bivanja ni in ne bo pravih rešitev.
Mi še ne posedujemo tega vedenja,ki z biohumanizmom nima nobene zveze,ampak s pravo tehnologijo in virom zastonske energije,ki bo omogočala preživetje 20 miljardam Zemljanom.Tehnologija temeljne zastonjske vesoljne energije je tista--.,ki omogoča samemu vesolju večno sedanji samo obstoj in samo delovanje. Mi še nismo zreli za prestop na višnji nivo bivanja.Danes vlada goli racio človeku,kar pa je izraz čistega razuma,ki deluje v smislu,da nam omogoča najboljše pogoje lastnega preživetja, ne oziraje se na ostalo življenje.Enostavno naš realiziran um ne sodeluje z našim večnim akumumuliranim genskim spominom -dušo-.Duša je nosilka modrosti, takrat ko realiziran um sodeluje z njo.Danes še ni cikla ugodnih EM frekvenc,ki bi rodile našo manjkajočo življenjsko modrost.Pozdrav!
#1
Romano Rajkov
Romano Rajkov
Objavil/a 2016-02-21 13:22:06 (Feb 21, 2016)
Starejša objava Novejša objava
Več ni treba vedeti. To je to. - Suzana Belak Pungartnik | Facebook

Več ni treba vedeti. To je to.

Prebujanje vojaka (slovenski podnapisi) - YouTube

Video prikazuje govor ameriškega vojaka po vrnitvi iz Iraka in streznitvi glede t.i. vojne proti terorizmu. Upajmo, da bo v prihodnje čim več takih prebujanj...

ZADNJE OBJAVE
Kaj lahko izberemo iz vse te včerajšnje štorije shoda, pred Prešernovim spomenikom
ŽIVIMO V ZAVAJAJOČI- DRUŽBENI UREDITVI, KI NAS NA VSEH PODROČJIH LE LAŽE!
Na tematiko, ki je bila objavljena pred dnevi in o sporazumu, podpisu migrantske deklaracije
Skrajni čas, za izstop iz morilske zveze NATO!..., do kdaj bomo še sodelovali v morijah?
Kako v vlado, biti moraš FAJN POKVARJEN, kriminalec ali obsojenec, le tako se ti lahko uresničijo sanje.
Uničimo barbarstvo neoliberalov, ki ga moramo prenašati največ, preprosti državljani!
Zastrašujoči pogledi na osiromašeno bitjece!..., žal še zdaleč ne osamljeno in da srce zaboli!
V nemških medijih je zaznati prava norišnica!..., izgubila se je Angela Merkel, je morda zbolela?
Dve težko razumni in moteči alineji predloga, ki me motijo pri pogodbi na novo nastale koalicije!
(del najbolj očitnega nasilja 'knjige knjig', 'knjige miru') - Koran
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
November 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Oglasi

bi radi imeli rjuhe v takih barvah, ki se ujemajo s prevlekami za odeje in vzglavnike? kupite jih lahko pri https://minu.si/collections/rjuhe. še lažje pa je, če pri njih naročite kar celotno posteljnino. preverite njihovo ponudbo.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

če vas zanima, kje lahko prespite v okolici bohinjskega jezera, je najbolje, da preberete ta članek: camping bohinj - https://www.altitude-activities.com/all-you-need-to-know-about-camping-bohinj.  

Kategorija: Počitnice

Cena: Pokličite za ceno

iphone, running ios 13. earpods with lightning connector. lightning to usb cable. 5w usb power adapter. documentation.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(825) 994-3253    

Kategorija: IP telefoni

Cena: 1000 €

potrebujete novo odejo za vašo posteljo? na minu: https://minu.si/collections/odeje so vam na voljo različne prešite odeje, rjuhe in moderne posteljnine. preverite njihovo ponudbo še danes.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

6582.) matematičnestrture ii

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

3845.) hrepenenje ostane

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5645.) kravica katra

Kategorija: Računalništvo in internet

Cena: 14.99 €

2390.) spolost skozi stoletje

Kategorija: Zdravje

Cena: 9.99 €

2701.) veiki ljudje abli svet

Kategorija: Leposlovje

Cena: 10 €

varnost pri delu na delovnem mestu in z njim povezane storitve. obiščite našo spletno stran in preverite kaj vse potrebujete za varno delo, ki ga opravljate.

Kategorija: Storitve

Cena: 1 €

konopljina semena lahko uporabljamo kot samostojno živilo, saj vsebuje veliko beljakovin. lahko pa jih uporabimo kot dodatek pri solatah, juhah ali pa pri peki kruha. več info: https://be-hempy.si/izdelek/oluscena-konopljina-semena/

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 9 €

7747.) zlati faraon

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 10 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj