To je šolstvo, ki se bo znašlo na Evropskem sodišču za človekove pravice?!

Objavil/a Forum !, dne 2019-06-08 ob 08:54:00

Piše: dr. Peter Gregorčič

Volitve v Evropski parlament so za nami. V volilni kampanji so se parlamentarne stranke in liste opredelile tudi do spoštovanja mednarodnega prava. Njihova stališča do vstopa Hrvaške v Schengensko območje je objavil portal IUS-INFO (*1). Večina je izjavila, da mora Hrvaška pred vstopom v Schengensko območje dokazati spoštovanje mednarodnega prava z implementacijo obvezne in pravnomočne arbitražne razsodbe o meji s Slovenijo. Tako stališče sta zagovarjali tudi vladni stranki SD in LMŠ, ki imata po novem v Evropskem parlamentu polovico vseh slovenskih poslancev. Pri tem je SD trdil, da je "spoštovanje vladavine prava in sprejetih obvez in dogovorov samoumevni predpogoj za vstop v schengensko območje," LMŠ pa k temu dodal, da "ne pristajajo na kršitve mednarodnega, evropskega in nacionalnega prava."

Čeprav se vladne stranke, ko gre za vprašanje arbitražne razsodbe, rade sklicujejo na vladavino prava in so kritične do mlačnih odzivov Evropske komisije, pa same doma vladavine prava ne spoštujejo. Konec leta 2018 je bilo namreč v Sloveniji neuresničenih kar 14 odločb Ustavnega sodišča (*2). Med njimi je tudi odločba št U-I-269/12, v kateri je Ustavno sodišče že pol desetletja nazaj odločilo, da mora Državni zbor izenačiti financiranje javnoveljavnih osnovnošolskih programov v državnih in zasebnih šolah. Odločba še vedno ni uresničena. Njeni uresničitvi se namreč ta ista politika, ki poskuša v tujini doseči uresničitev arbitražne razsodbe s sklicevanjem na vladavino prava, vztrajno upira. In to izključno zato, ker se razsodba najvišjega sodišča v državi ne sklada z njeno politično agendo in ideologijo. V tem je dejansko povsem enaka Hrvaški, ki se na ravni Evropske unije upira uresničitvi obvezne razsodbe mednarodnega arbitražnega sodišča iz povsem enakih, ideološko obarvanih političnih razlogov.

V odločbi Ustavnega sodišča ugotovljena neustavnost je nerešena že sedem let. Pravica do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja pa traja devet let. Zato Republika Slovenija že grobo krši človekovo pravico do sojenja v razumnem roku, ki je del pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice namreč uveljavlja stališče, da je ob presoji kršitev do sojenja v razumnem roku v čas trajanja postopka potrebno všteti tudi čas do takrat, ko je pravica, ki je bila teoretično in formalno priznana v pravnomočni sodni odločbi, dejansko uresničena. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč že večkrat poudarilo, da je pravica, ki jo prizna sodišče, zgolj navidezna, če notranji pravni red države pogodbenice dopušča, da pravnomočna in zavezujoča odločitev sodišča ostane neuresničena na škodo ene izmed strank v postopku (*3).

Kršenje te pravice je posebej očitno tudi s stališča, da je bila že leta 2016 na Ustavno sodišče vložena nova pobuda. V njej so pobudniki sodišču predlagali, naj stopnjuje sankcijo na način, da samo določi način izvršitve in s tem zavaruje njihov ustavnopravni položaj. Sodišče pobudo obravnava absolutno prednostno pod opravilno številko U-I-110/16 (*4). Kljub temu pa o njej tudi po treh letih še vedno ni odločilo. Celo več, predsednik Ustavnega sodišča, prof. dr. Rajko Knez, je v Poročilu o delu Ustavnega sodišča RS 2018 zapisal (*5), da meni, da so številne še neupoštevane odločbe Ustavnega sodišča "že v postopku spremembe zakonodaje in se torej lahko pričakuje njihovo uresničitev," kar kaže na to, "da je Ustavno sodišče slišano" in posledično na to "problematiko zaradi navedenih okoliščin zre nekoliko bolj pozitivno". Taka izjava zagotovo slabi položaj Ustavnega sodišča, zato se ne gre čuditi velikemu številu njegovih neuresničenih odločb. Poleg tega pa taka pasivnost sodišča vzbuja tudi dvom o kršitvi načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), saj se zdi, da izvršilna, zakonodajna in sodna veja oblasti delujejo skupaj (dogovorno) proti posamezniku, katerega ustavne pravice so kršene.
To je še dodatno očitno po tem, ko Vlada v zakonodajni postopek vložila predlog, s katerim naj bi ugotovljeno neustavnost odpravilo. A natančna analiza predloga pokaže ravno nasprotno – namreč to, da omenjeni predlog neustavnost celo poglablja. Z njim predlagatelj zasleduje izključno en cilj - kaznovanje pobudnikov (staršev učencev v katoliški zasebni osnovni šoli in ustanovitelja te osnovne šole), ker so zakonsko določilo o državnem financiranju javnoveljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah izpodbijali pred Ustavnim sodiščem in pri tem uspeli. Poleg tega je predlog vložen po rednem zakonodajnem postopku. Zato v okviru rokov, ki jih določa Poslovnik Državnega zbora za redni postopek, njegovo sprejetje ni mogoče pred začetkom novega šolskega leta, kot v medijih zatrjuje minister.

Posledično se lahko zgodi, da bo primer dobil evropske razsežnosti. Znajde se lahko pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Tedaj bo zanimivo opazovati, kako bodo na novo izvoljeni evropski poslanci v Bruslju utemeljevali dvoličnost slovenske politike. Po eni strani bodo namreč morali vztrajati, da vladavina prava terja uresničitev mednarodne arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Po drugi strani pa razsežnosti neuresničene odločbe Ustavnega sodišča tudi Evropi jasno kažejo, da Republika Slovenija doma vladavine prava ne uveljavlja. Doma namreč ta ista politika, ki v Bruslju od drugih držav zahteva spoštovanje mednarodnega, evropskega in nacionalnega prava, deluje povsem enako kot Hrvaška v mednarodnem prostoru – odločbe sodišč, ki niso v njenem ideološko-političnem interesu preprosto ignorira in jim oporeka veljavnost. Gre torej za dvoličnost slovenske politike, ki s tem ogroža tudi uresničevanje mednarodnih interesov Slovenije.

(Dr. Peter Gregorčič je pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti št. U-I-269/12, in pobudnik v zadevi št. U-I-110/16, ki jo sodišče obravnava absolutno prednostno.)

Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.

*1 Vir: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/241905
*2 Vir: Poročilo o delu Ustavnega sodišča 2018, str. 16; dostopno na: https://www.us-rs.si/media/porocilo.o.delu.za.leto.2018.pdf
*3 Prim.: Hornsby proti Grčiji, št. 18357/91 z dne 19. 3. 1997, dostopno na: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58020%22]}
*4 Vir: https://www.us-rs.si/neresene-zadeve/vpogled-v-stanje-zadeve/?search=U-I-110%2F16&x=28&y=13
*5 Glej Poročilo iz opombe 2, str. 6-7

Poglejte si tudi zadnjo oddajo #Faktor.com na TV3:

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Janez Mihevc
11
Jun 08, 2019
To je delo strank na levici, ki si ne želi, da bi slučajno bilo preveč slovenskih otrok, ki niso za njih pravilno indoktrinirani. Zato ne upoštevajo sodišč in bodo zadevo vlekli, dokler se bo dalo.
#3
Novinar Starejši
17
Jun 08, 2019
Ker v "Butalah" drugorazredni narod spi, komunistična stara in mlada udbomafija uporablja vsa sredstva, za doseganje svojih mafijskih poslov.
#2
slavko pezdir
17
Jun 08, 2019
Štirinajst neizvršenih veljavnih odločb Ustavnega sodišča RS je sramotna podoba kilave ustavnosti in šepave vladavine prava, kakršno v praksi izkazujejo izvoljeni vrhovi zakonodajne veje oblasti (Državni zbor RS) in izvršilne veje oblasti (Vlada RS).
Zadnje samopašno posmehovanje in pobalinsko preziranje veljavne ustavnosti in vladavine prava s strani ministra za šolstvo dr. Jerneja Pikala (SD) in Šarčeve vlade zgovorno kažeta, da Šarčeva vlada in "manjšinska" koalicija LMŠ, SMC, SD, SAB in Desus naduto neustavno in nedemokratično vztrajata pri preziranju, nespoštovanju, neuresničevanju in neizvrševanju veljavnih odločb Ustavnega sodišča RS ter z najnovejšo novelo le še porogljivo poglabljata neustavnost in nezakonitost na področju izvajanja obveznih programov devetletke ter še naprej vztrajata pri neustavni in nedemokratični hudi diskriminaciji dela otrok slovenskih državljanov in davkoplačevalcev.
Več kot očitno je, da bi moralo imeti Ustavno sodišče RS v naši ustavno-pravno invalidni državi moč in pristojnost, da po dveh letih neizvršitve veljavne ustavne odločbe s strani poklicane in pristojne vlade in državnega zbora RS samostojno izjemoma zakonodajno uveljavi ustavno odločbo oz. ustrezno dopolni, spremeni in popravi sporno zakonodajo.
V takem primeru, ko bi moralo Ustavno sodišče RS zaradi ustavno-pravne, politične in etične nekooperativnosti ali nesposobnosti Vlade in DZ RS zaradi uveljavljanja in izvrševanja veljavne Ustave RS prevzeti izjemoma vlogo zakonodajalca, bi moralo Ustavno sodišče RS imeti tudi moč in pristojnost, da izjemoma suspendira oz. razpusti Vlado RS in Državni zbor RS, ki nista pripravljena, voljna in sposobna izvajati veljavne Ustave RS ter veljavnih odločb Ustavnega sodišča RS.
Vlada in Državni zbor RS, ki ne izvršujeta in ne uresničujeta veljavnih odločb Ustavnega sodišča RS, se pred mednarodno javnostjo izkazujeta kot nosilna povzročitelja neustavnosti in brezpravja v RS, s tem pa tudi kot ključna generatorja neenakosti, nesvobode in nedemokratičnosti v RS. Jasno je, da v vsakdanji praksi ustavno-pravno invalidna Vlada RS in DZ RS tudi pred mednarodno javnostjo in pred pristojnimi forumi EU nimata potrebne kredibilnosti, kadar se verbalno in demonstrativno zavzemata za uresničevanje načel veljavnega mednarodnega prava med državami EU.
Ne po besedah, po dejanjih se ocenjuje delovanje pristojnih državnih funkcionarjev in organov v RS. In vsako odstopanje od veljavne Ustave RS je "strel v lastno koleno" politične in demokratične zrelosti ter kulture.
#1
Forum !
Forum ! je objavil/a na zid osebe Požareport
Objavil/a 2019-06-08 08:54:00 (Jun 08, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Kaos na SDH?! Zaposleni z uničujočo kritiko nad Božiča. Njegovi spori z Beskom in nagajanja na HSE.
Nove podrobnosti: Načelnica Slovenske vojske se je zlomila prav na sestanku pri Erjavcu, na dan žena?!
Rado Pezdir: Harij Furlan? To je epska zgodba!
Nesojeni evro-sodnik Pavliha. Natisnil anonimko, potem pa stekel k ženi in ji zaprepadeno bled kot stena, dejal: To je konec!
Nova obtožnica za Jankovića, pa verjetno spet ne bo nič. Poglejte, kako so povezani, tudi z družino tožilke Blanke Žgajnar.
Dokumenti. Umikajoči se Kitajci iz mariborskega letališča bi zdaj na hitro in poceni pokupili "pol Pohorja"?!
To je šolstvo, ki se bo znašlo na Evropskem sodišču za človekove pravice?!
Dokler bo Alenka Bratušek ministrica, bodo njeni rezultati dragi, neuspešni in pokvarjeni. Kot vedno doslej!
Welcome na angleškem trekingu, mr. Bojan Požar. In pred menoj je točno 1014 kilometrov hoje!
Cerar potrjeno certificirano politično truplo. Politiko zapušča tisti, za katerega je že mama rekla, da ni za politiko.
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
SMC
(226)
desus
(72)
Vlada
(67)
sds
(63)
LDS
(62)
večer
(42)
pop tv
(41)
sdh
(41)
Zares
(40)
levica
(30)
sova
(25)
DUTB
(24)
furs
(18)
DZS
(17)
nsi
(17)
2tir
(17)
npu
(14)
Petrol
(13)
btc
(13)
kpk
(12)
2 tir
(12)
OVS
(12)
nlb
(11)
delo
(11)
Odmevi
(11)
AKOS
(11)
teš 6
(10)
Ultra
(10)
hse
(9)
dars
(8)
Eles
(6)
Hit
(6)
udba
(6)
Lek
(6)
krka
(6)
SNS
(6)
sls
(6)
KKR
(6)
ACH
(5)
Erar
(5)
Sava
(5)
šoa
(5)
NATO
(4)
NKBM
(4)
DRI
(4)
IDS
(4)
CME
(4)
arso
(4)
AMZS
(4)
LMŠ
(4)
OKS
(3)
FDV
(3)
SIJ
(3)
Jana
(3)
Lady
(3)
bmz
(3)
Tv3
(3)
24ur
(2)
sdv
(2)
AUKN
(2)
trs
(2)
kpl
(2)
ibm
(2)
CIA
(2)
lnbp
(2)
ALDE
(2)
nba
(2)
Ptuj
(2)
Siol
(2)
osa
(2)
vomo
(1)
ww3
(1)
ZaAB
(1)
soz
(1)
laž
(1)
ATVP
(1)
nuk
(1)
HSBC
(1)
ZZB
(1)
VTB
(1)
uber
(1)
nzs
(1)
SID
(1)
DVK
(1)
SCT
(1)
Lent
(1)
IMI
(1)
Tam
(1)
UBS
(1)
FIS
(1)
eu
(1)
Hvar
(1)
JLA
(1)
sfrj
(1)
g20
(1)
Koks
(1)
Koto
(1)
FIBA
(1)
sta
(1)
grki
(1)
Nyon
(1)
lidl
(1)
durs
(1)
FMR
(1)
BBO
(1)
UMAR
(1)
geto
(1)
Tito
(1)
bmw
(1)
Riko
(1)
CGP
(1)
SKEI
(1)
Ihta
(1)
E3
(1)
GENI
(1)
osho
(1)
FAM
(1)
trst
(1)
ddv
(1)
zdus
(1)
Jož
(1)
sviz
(1)