300 jurjev za elaborat! Jambrek, tajkun zasebnega šolstva, odstavil Črnčeca, ta pa ga bo kazensko ovadil.

Objavil/a Bojan Požar, dne 2017-09-15 ob 06:51:00
Neverjetno podobna zgodba, kot se je zgodila na zasebni Evropski pravni fakulteti, kjer se je Peter Jambrek, bivši vplivni politik Demosa in nekdanji minister za notranje zadeve, danes pa "največji tajkun zasebnega šolstva", znebil drugih dveh lastnikov, Roka Čeferina in Marka Pogačnika (o tem smo ekskluzivno poročali januarja 2016 v članku z naslovom "Nepotizmi in zlorabe Petra Jambreka. Manjšinska partnerja Pogačnik in Čeferin obupana."), se zdaj odvija tudi na Jambrekovi Fakulteti za državne in evropske študije.
Jambrek se je tukaj - pred kratkim - znebil polovičnega lastnika Toneta Jerovška (no, tudi to smo napovedali v prej omenjenem članku), ki je svoj delež prodal ter odstopil kot član upravnega odbora Jambrekove fakultete, kjer sta vse niti enako kot na Evropski pravni fakulteti prevzela Peter Jambrek in njegova žena Olga.
Včeraj zjutraj pa je Jambrek prek elektronske pošte odstavil še dekana Damirja Črnčeca, ki naj bi člane senata opozarjal na finančne mahinacije Petra Jambreka in odlivanje davkoplačevalskega denarja, ki ga država - prek koncesij - namenja za visokošolski študij na obeh Jambrekovih fakultetah (gre za okoli 2,5 milijona evrov letno!), Jambrek pa ga spretno kanalizira na svoj zasebni Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d. o. o. Tam je Jambrek prokurist, lastnica pa njegova žena Olga. Samo za elaborat o tako imenovani Novi univerzi, kjer je Jambrek za dekana postavil Dimitrija Rupla, si je Jambrek dal izplačati 300 tisoč evrov!
Mimogrede, Nova univerza, katere edini lastnik je Peter Jambrek, se financira iz državnega denarja, namenjenega visokošolskemu študiju, čeprav po mnenju nekaterih poznavalcev za to ne izpolnjuje prav nobenih zakonskih pogojev.
Po elektronski pošti odstavljeni dekan Damir Črnčec zdaj napoveduje kazenske ovadbe zoper Petra Jambreka zaradi zlorabe položaja. Toda prelivanje državnega denarja, namenjenega študiju (faksimile pisma, ki ga je Damir Črnčec poslal vse članom senata, objavljamo v nadaljevanju), na Jambrekovo zasebno podjetje - t. i. Inštitut (tako na bi se letno prelilo celo do pol milijona evrov), bi vsekakor morali pregledati tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) in finančna uprava (Furs). No, ko je Jambrek odstavil Črnčeca, je za dekana imenoval samega sebe?!

PISMO ČLANOM SENATA: MOBING IN ZLORABE POLOŽAJA

No, to pa je pismo dekana Damirja Črnčeca, ki ga je včeraj zjutraj odstavil Peter Jambrek. Pismo je bilo poslano članom senata Fakultete za državne in evropske študije:
 
Spoštovani kolegi, člani Senata FDŠ,
... danes so se name obrnili posamezni člani naše fakultete, da so prejeli sklic 20. korespondenčne seje Senata FDŠ, ki jo je sklical prodekan prof. dr. Peter Jambrek.
V izogib nejasnostim sem se odločil, da zapišem par besed temu cenjenemu zboru. Predsednik Upravnega odbora prof. dr. Peter Jambrek je preko tajništva name 12. 9. 2017 naslovil zahtevo za sklic 20. korespondenčne seje, z zahtevo, da je to nujno. V svojem odgovoru sem pojasnil, da bom glede na pomembnost vsebine, sklical redno sejo Senata dne 21. 9. ob 16.00 ter, da naj predlagatelj popravi gradivo, da bo ustrezalo strokovnim standardom. Nato sem s strani predsednika UO še isti dan prejel "Obvezno navodilo" in "Obvezno usmeritev" da moram takoj sklicati korespondenčno in ne redne seje.
Le to sem ocenil kot neprecedenčno obliko pritiska na avtonomnost dekanske funkcije ter grob poskus posega v izvajanje z zakonom ter statutom določenih nalog dekana. Še posebej, ker so bili predlogi tako pravno (zakonito), kakor tudi strokovno vprašljivi.
Dekan je namreč po ZViS in Statutu FDŠ med drugim odgovoren za zakonitost delovanja fakultete, kakor tudi za usklajevanje izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela ter za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija. 24. člen ZViS in 42. člen Statuta FDŠ sta tukaj popolnoma jasna.
Na predlog UO o sklicu korespondenčne seje Senata FDŠ sem ažurno odgovoril v roku dveh ur ter napovedal sklic seje Senata FDŠ v roku 9 dni, kar je še vedno hitreje kot mi narekuje 28. člen Statuta FDŠ. Ocenjujem, da so podani predlogi takšne narave, da zaslužijo resno in poglobljeno razpravo Senata kot najvišjega strokovnega organa fakultete. Argument nujnosti namreč ne vzdrži resne presoje, saj smo na kolegiju dekana že pred meseci opravili ustrezne razprave ter sprejeli ustrezne sklepe.
V skladu s 3. odstavkom 35. člena ZViS sodi predmetnik med ti. obvezne sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe, te pa visokošolski zavod skladno z 32. členom ZViS spreminja sam po postopku, po katerem sprejema študijske programe. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov visokošolski zavod seznani Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v 30 dneh od njihovega sprejema, in sicer na način, ki ga ta določi. Spremembe obveznih sestavin visokošolski zavod tudi javno objavi na svoji spletni strani, veljati pa začnejo z naslednjim študijskim letom, če so sprejete na pristojnih organih visokošolskega zavoda in poslane NAKVIS pred objavo razpisa za vpis.
Glede na to, da UO ni pravočasno predlagal sprememb, bi te lahko začele veljati v najboljšem primeru šele s študijskim letom 2018/2019 in zato s sklicem redne seje v prihodnjem tednu, koristi študentov, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2017/2018, zagotovo ne bi bile okrnjene. Na informativnih dnevnih, ki jih fakulteta izvaja po sprejetih razpisih za vpis, so bili študenti z relevantnimi spremembami že seznanjeni. Naknadno sem z dodatnim sporočilom predsednika UO šokiran ugotovil, da mi UO sploh ne pošilja več zapisnikov svojih sej in na njih sprejetih sklepov.
Danes zjutraj 14. 9. pa sem po elektronski pošti s strani Računovodstva FDŠ prejel sklep, s katerim je UO FDŠ na svoji seji 13. 9. sprejel sklep, da se me kot dekana razreši iz funkcije. Do izvolitve novega dekana pa je predsednik UO prof. dr. Peter Jambrek imenoval prodekana prof. dr. Petra Jambreka za nadomeščanje dekana. Sklep o razrešitvi je pomanjkljiv in nezakonit ter je bil vročen v nasprotju z veljavnimi predpisi. Pomeni pa zaokrožitev sistematičnega mobingiranja in šikaniranja, ki sem ga bil deležen s strani članice in aktualnega predsednika UO.  Opozarjanje in preprečevanje poskusov nezakonitega in potencialno koruptivnega ravnanja sem še posebej razumel kot veliko odgovornost, saj je fakulteta v več kot 90 % financirana iz javnih, koncesijskih sredstev.
Menim, da je bil sklic 20. korespondenčne seje Senata 13. 9. s strani prodekana prof. dr. Petra Jambreka, ki ga je za nadomeščanje dekana pooblastil prof. dr. Peter Jambrek, nezakonit. Glede na to, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja, bom dokumentacijo v zvezi s tem posredoval pristojnim organom. Po statutu fakultete mora imeti senat 9 članov. Nedavno je prof. dr. Tone Jerovšek odstopil iz vseh funkcij na fakulteti, s tem, ko sem bil jaz nezakonito izločen iz tega procesa pa ima tako senat le še pomanjkljivih 8 članov.
Spoštovani,
naša fakulteta so zaposleni, študenti, profesorji in upravljalci. Prvi trije so vedno širili o nas dober glas, slednji pa so in ga bodo zapravili.
Vse dobro, Damir Črnčec
 
Spomnimo. Damir Črnčec je nekdanji direktor vojaške obveščevalne službe OVS in prejšnji direktor Sove. Zaposlen je na ministrstvu za obrambo, je visokošolski predavatelj in publicist, dekan Jambrekove fakultete pa je postal oktobra lani, potem ko se je - medijsko zelo odmevno - politično razšel z Janezom Janšo.
Za komentiranje morate biti prijavljeni.
mile
0
Sep 17, 2017
Tip je zavohal denar in če ga nekdo ovira, ta postane njegov smrtni sovražnik in se ga znebi na zakonit ali nezakonit način. Tu nima ideologija nobene zveze s tem. Zgolj pohlep, tu so pa levi in desni gangsterji enaki.
#8
Pujs
0
Sep 15, 2017
Spoštovani novinar, kadar napišeš tak članek, ga pošlji tudi na FURS! (imajo na spletni strani prijave in pobude...:-)). Tako se ne bodo delali Francoze in bodo morali ukrepati!
#7
cox
0
Sep 15, 2017
A sploh karkoli drži vodo, če je tisti, ki se mu karkoli očita na liniji M.u.r.g.e.l.? Tako kot sta diplomirala mafijski boter, pa mafijankovič, kot je doktoriral cmerar, bosta magistrirala tudi bebava županova sinova. Na Jambrekovi univerzi , tisti Edvarda Kardelja ali kakšni tretji...
#6
neresnica
0
Sep 15, 2017
Jambrek je sinonim za pokvarjenega človeka. Silui se povsod kjer vidi REVEŽE tako po duhu kot po izplenu. Vsaki skupini, ki se ji je pridružil je razbil. Nima niti duševne niti akademske kulture. Naslove je kradel, ko je plezal po lestvici, jih je poklanjal, zavajal vse po spisku.

Njegova akademska kariera je eno samo laganje in sprenevedanje. Fakulteta na kredo in laži. To je njegov življenski moto. Skratka pokvarjen človek, ki uspe ko se menjajo družbe. V normalni družbi bil bil zapit odvetnik npr, V brežicah!!!
#5
torpedo
0
Sep 15, 2017
Jambrek je bil registrirani sodelavec udbe in kot tak se je infiltriral na desnici s tem,da ga je podpiral tudi Janša.Čudno,da ni vedel kdo je jambrek in podobni kot naprimer brejc in ostali,ki jih ne bi našteval.Sicer pa je vsaki deseti Slovenec tako in drugače sodeloval z udbo.
#4
Vesna
0
Sep 15, 2017
Jambrek se je razšel z vsemi, ki so na svojih položajih lahko dajali koncesije oziroma denar iz proračuna in ki mu niso izpolnili njegovih ambicij. Tako je od velikega Janševega zagovornika kar čez noč postal njegov zaprisežen kritik, zato o njem poslej nisem več imela dobrega mnenja. Seveda ne zato, ker je in še kritizira Janšo, temveč zato, ker je vedno in v vsakem trenutku svoje osebne ambicije postavljal daleč pred vsemi drugimi. Vsekakor je njegovo milo rečeno neetično delovanje voda na mlin tistim socialističnim šolnikom, ki jim je zasebno šolstvo trn v peti. In res je, tako kot je danes že bilo zapisano, v Demosu so se skupaj zbrali zelo različni ljudje, nekateri med njimi, so vedno postavili svoje lastne interese pred interese samostojne države. No, ti "odpadniki" so danes na veliko žalost neke vrste alibij tistim, ki v isti koš mečejo levico in desnico. Vsa čast izjemam !
#3
mrki
0
Sep 15, 2017
Takih "KORITNIKOV" kot je Jambrek je bilo v DEMUSU polno , zato pa ni uspela lustracija , ker so že takrat sedeli na dveh stolih in gledali samo na to kje bodo lahko spravili čimveč denarja v svoj žep. Taki modeli se počasi kar sami razkrivajo in kmalu se bo dalo ločiti seme od plevela.
#2
goliotok
0
Sep 15, 2017
Tisockrat prof.dr., ne pomaga, ce nimas kulture, vesti in etike. Da o morali ne govorimo! Tale tip je prispodoba vsegliharstva, ki ga levaki in maloumnezi spretno izkoriscajo. Crnec naj si pa le zamisli nad "odmevnim politicnim razhodom " z JJ. Ocitno je to solo poba rabil.
#1
Bojan Požar
Bojan Požar
Objavil/a 2017-09-15 06:51:00 (Sep 15, 2017)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
30 dni po našem članku viceguverner pristal pred KPK. Se Bošnjak spreneveda še naprej?!
Epilog: Erjavec obstal. Toda ni zmagal on, vsi ostali smo izgubili. Resno!
Aljuš Pertinač: Ime česa je Erjavec? Ta politični konvertit, pravni analfabet, poceni politikant in tretjerazredni populist.
Janez Šušteršič: Brezno 2 ali luknjice v zgodbah o bančni luknji
Kaos na SDH?! Zaposleni z uničujočo kritiko nad Božiča. Njegovi spori z Beskom in nagajanja na HSE.
Nove podrobnosti: Načelnica Slovenske vojske se je zlomila prav na sestanku pri Erjavcu, na dan žena?!
Rado Pezdir: Harij Furlan? To je epska zgodba!
Nesojeni evro-sodnik Pavliha. Natisnil anonimko, potem pa stekel k ženi in ji zaprepadeno bled kot stena, dejal: To je konec!
Nova obtožnica za Jankovića, pa verjetno spet ne bo nič. Poglejte, kako so povezani, tudi z družino tožilke Blanke Žgajnar.
Dokumenti. Umikajoči se Kitajci iz mariborskega letališča bi zdaj na hitro in poceni pokupili "pol Pohorja"?!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
SMC
(226)
desus
(74)
Vlada
(67)
sds
(63)
LDS
(63)
večer
(42)
pop tv
(41)
sdh
(41)
Zares
(40)
levica
(30)
sova
(25)
DUTB
(25)
furs
(19)
DZS
(17)
nsi
(17)
2tir
(17)
npu
(14)
Petrol
(13)
OVS
(13)
btc
(13)
kpk
(12)
2 tir
(12)
nlb
(11)
delo
(11)
Odmevi
(11)
AKOS
(11)
teš 6
(10)
Ultra
(10)
hse
(9)
dars
(8)
Eles
(6)
Hit
(6)
udba
(6)
ACH
(6)
Lek
(6)
krka
(6)
SNS
(6)
sls
(6)
KKR
(6)
Erar
(5)
Sava
(5)
šoa
(5)
NATO
(4)
NKBM
(4)
DRI
(4)
IDS
(4)
CME
(4)
arso
(4)
AMZS
(4)
LMŠ
(4)
OKS
(3)
FDV
(3)
SIJ
(3)
Jana
(3)
Lady
(3)
bmz
(3)
Tv3
(3)
24ur
(2)
sdv
(2)
AUKN
(2)
trs
(2)
kpl
(2)
ibm
(2)
CIA
(2)
lnbp
(2)
ALDE
(2)
nba
(2)
Ptuj
(2)
Siol
(2)
osa
(2)
vomo
(1)
ww3
(1)
ZaAB
(1)
soz
(1)
laž
(1)
ATVP
(1)
nuk
(1)
HSBC
(1)
ZZB
(1)
VTB
(1)
uber
(1)
nzs
(1)
SID
(1)
DVK
(1)
SCT
(1)
Lent
(1)
IMI
(1)
Tam
(1)
UBS
(1)
FIS
(1)
eu
(1)
Hvar
(1)
JLA
(1)
sfrj
(1)
g20
(1)
Koks
(1)
Koto
(1)
FIBA
(1)
sta
(1)
grki
(1)
Nyon
(1)
lidl
(1)
durs
(1)
FMR
(1)
BBO
(1)
UMAR
(1)
geto
(1)
Tito
(1)
bmw
(1)
Riko
(1)
CGP
(1)
SKEI
(1)
Ihta
(1)
E3
(1)
GENI
(1)
osho
(1)
FAM
(1)
trst
(1)
ddv
(1)
zdus
(1)
Jož
(1)