Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti

Objavil/a Polonca Komar, dne 2014-06-24 ob 23:20:15

Govor podpredsednice Državnega zbora Polonce Komar na slavnostni seji Državnega zbora ob dnevu državnosti, 24. junij 2014

Spoštovani Slovenke in Slovenci,

državljanke in državljani,

spoštovani visoki gosti!

V veliko zadovoljstvo in v čast mi je, da vas ob današnjem svečanem dogodku, ob državnem prazniku lahko nagovorim.

Tako kot pred 23 leti je tudi danes Slovenija na zgodovinski prelomnici. Vendar moramo priznati, da je namesto prazničnosti ob obletnici nastanka slovenske samostojne države med državljani čutiti negotovost, apatijo, razočaranje. Težko se sprijaznemo z dejstvom, da je Slovenijo kriza prizadela bolj kot večino drugih članic EU. Kot takrat smo tudi danes Slovenke in Slovenci pred pomebnimi dilemami in odločitvami, ki bodo imele daljnosežne posledice in pustile velik pečat v slovenski zgodovini. Prepričana pa sem, da bodo te spremembe današnje negativne smernice obrnile na bolje.

Konec 20. stoletja smo Slovenci z zanosom in optimizmom, pa tudi z zbranostjo in artikulacijo, ki smo jo zmogli v zgodovinskem trenutku, uresničili tisočletni sen, ki je dan le nekaterim narodom – svojo državo. Če smo desetletja omahovali in se prepričevali, da smo premajhni in ne moremo samostojno živeti, smo na prelomu stoletja izkoristili zgodovinsko priložnost in dokazali, da zmoremo. Ključna je bila naša samozavest, ki je jedro narodove samobitnosti.

Uveljavitev svojih interesov in odgovornost za lasten razvoj smo videli le v samostojni in neodvisni državi. Ko smo se podajali na to pot, so nam bile zgled demokratične vrednote in blagostanje zahodnega sveta. In ni nam bilo lahko! Ko smo se na plebiscitu odločali za svojo državo, se nismo odločali samo za blagostanje, za tržni sistem, temveč za korenito spremembo političnega sistema. Za to smo bili pripravljeni tvegati največ – tudi svoja življenja!

Iz današnje časovne distance lahko ugotovimo, da smo se odločili pravilno. Veliko ciljev smo že dosegli, še več pa jih je pred nami!

Res, še pred nekaj leti se je zdelo, da smo dosegli vse, kar je bilo doseči mogoče, a kratkotrajen uspeh nas je nekoliko uspaval. Danes se izkazuje, da nismo vedno delali najbolje. Da smo bili kdaj nedosledni, da je bil uspeh le navidezen, da do bistvenih premikov v naši družbi in predvsem v naših glavah ni prišlo. Slovenci smo se res zgodili kot narod, žal pa nismo odrasli kot nacija. Nismo in ne dosegamo še te stopnje zrelosti, da bi prevzeli nase odgovornost za lastne napake. Svetovno finančno krizo je povzročil pohlep mednarodne finančne oligarhije, v Sloveniji pa pohlep vplivnih, tranzicijskih elit. V procesu privatizacije in tranzicije so v Sloveniji nekateri spremenili politične privilegije v zasebno lastnino.

Slovenci se vse premalo zavedamo, da Evropska unija ni tuj dejavnik, temveč naša skupna država. Uživamo v privilegiju miru. Enakopravno smo povezani z EU in prijateljujemo z državami, s katerimi smo bili nekdaj v vojni. To dokazuje, da smo se nakaj naučili. Tudi globalno lahko preživimo le skupaj. Tržni ekonomiji, konkurenčnosti, inovacijam in napredku se namreč ne smemo odpovedati. Zato se tudi Sloveniji obetajo spremembe, posledice teh sprememb pa bodo velike. Ampak verjemite – brez sprememb ni napredka! Šele ko se bomo v Sloveniji zavedli lastnih napak, lahko načrtujemo in izvedemo izboljšave. V naslednjih letih bodo potrebni naša zbranost, poenotenje in pogum, da bomo sprejeli strateške odločitve in usmeritve.

Odgovornost je vedno individualna. Razumem razočaranje ljudi nad politiko, pa vendar: tisti državljani, ki ne gredo na volitve in torej ne izkoristijo svoje ustavne pravice, ne opravijo svoje dolžnosti in težko govorimo o njihovi odgovorni državljanski drži; tisti, ki se pridružijo civilni družbi in vstajnikom zgolj zato, da zrušijo vlado, ali zato, da pridejo v parlament, niso državotvorni; tisti mediji, ki ne poročajo o vsebini, temveč skrbijo le za svojo naklado oziroma gledanost in prodajajo bombastične zgodbe, ne delujejo odgovorno; tisti poslanci in politiki, ki ne delujejo v dobro ljudi, temveč v dobro stranke ali pa za lastne interese, niso državotvorni; pa neuspešni menedžerji ter sodniki, če sodijo po liniji najmanjšega odpora; in intelektualci, pa akademiki, ki molčijo – vsak, prav vsak nosi svoj del odgovornosti za stanje v naši družbi!

Nas Slovence res lahko združuje le oportunizem – nekdaj do Beograda, danes do Bruslja? Mar ni že čas, da odrastemo, da smo kritični, vendar ne kritizerski? Zavedeti se moramo, kdo smo in kaj hočemo. Zavedati pa se moramo, da smo lahko uspešni le z ustvarjalnim dialogom, drug ob drugem in ne drug zoper drugega!

Naša majhnost ne dopušča velikih duhov. Slovenci zelo težko sprejemamo drugačnost. Kocko v legosistemu, ki nekoliko štrli, hitro odstranimo; kritične izločimo, samoiniciativnost in pridnost radi zatremo, mladi z odličnimi idejami raje iščejo priložnosti v tujini. Zato se razširjajo povprečništvo, povzpetništvo in prepletanje nezdružljivih funkcij.

Složno sobivanje v demokratičnih državah terja veliko mero strpnosti, medsebojnega sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Če ne dopuščamo drugačnosti, imamo vse manj osebnosti. Zato nimamo vizije in nimamo strateškega programa.

Sedanjo globalno krizo zaznamujejo na osebni ravni predvsem kriza vrednot in potrošništvo, na nacionalni ravni pa prevelike razlike med posameznimi sloji prebivalstva. Spoznali smo, da je treba v vseobsežni krizni situaciji redefinirati družbena razmerja. Naredimo še korak naprej: obstoječa kriza v Sloveniji, ki je tudi moralna, je priložnost za samoočiščenje, za novo rast, nove ideje, nove priložnosti.

Spoštovani!

Slovenija je na prelomnici. Spoznali smo, da lastna država sama po sebi ne prinaša blaginje in gospodarskega uspeha. Prelomni trenutki zahtevajo temeljit premislek. Rešitve niso enostavne ali enoznačne, tudi niso neboleče, vendar brez njih blaginje ne bomo dosegli. Slovenija ima še vedno dobre možnosti za nov zagon. To pa je mogoče doseči le z zavzeto aktivnostjo v skupnem iskanju novih priložnosti in idej ter ob tvornem sodelovanju vseh političnih akterjev in vseh vej oblasti, medijev, civilne družbe in posameznikov, akademikov, znanstvenikov, podjetnikov … Z iskrenostjo, spoštovanjem, poštenostjo in državniško držo!

Potrebna sta odprtost in jasna politika, ki deluje z zgledi in odkrito nagovarja državljane. Refleksija, temeljit premislek, pa se prične pri vsakem posamezniku.

Parlament je ogledalo vsake družbe, saj so v njem zastopani izvoljeni posamezniki neke konkretne družbe in se realna razmerja v družbi vanj preslikavajo; tako nivo splošne razprave in vključevanje idej civilne družbe kot zastopanost posameznih interesnih skupin, odražajo pa se tudi splošna morala in vrednote družbe. Menim, da je ena temeljnih pomankljivosti sedanjega trenutka pomanjkanje političnega dialoga. Sama vidim parlament kot odprt prostor, ki povezuje civilno družbo in politiko, ki omogoča, da v politični prostor vstopajo nova znanja, sveža strokovna spoznanja in rešitve ter življenjske ocene pri izvajanju zakonskih rešitev. Naši skupni cilji morajo biti parlament, ki bo presegel strankarske delitve, krepitev parlamentarizma ter izgradnja demokratične tradicije. In ne pozabimo, poslanci smo kot predstavniki različnih političnih strank in nazorov izvoljeni na demokratičnih volitvah v ta parlament. Tukaj smo zaradi ljudi in za ljudi! In to je demokracija!

Spoštovani!

Slovenci dokazujemo, da smo dobri ljudje. Da skupaj zmoremo neverjetne stvari. O tem priča tudi nedavno zbrana pomoč poplavljenim ter številne druge dobrodelne akcije, ki kažejo našo nesebičnost in odprto dušo. Vendar za obstoj ter za razvoj naroda in nacije to ni dovolj. Ni naroda in ni nacije brez samozavedanja in samospoštovanja. Slovenski plebiscit in vojna za Slovenijo nosita temeljno sporočilo; ob politični enotnosti in odgovornosti je mogoče uresničiti še tako zahtevne in negotove, vendar jasne cilje, ki so usklajeni z ljudsko voljo.

Spoštovani!

Naj se naše strasti v teh dneh ne razgrevajo zgolj ob športnih dogodkih, kot je nogomet, naj nas pozitiven naboj in strast, sodelovanje, druženje in nov zagon vodijo tudi pri oblikovanju naše družbe in prihodnosti.

Želim si, da bi gradili na skupnih spoznanjih in na dejanjih, ki nas združujejo. Da bi verjeli vase in v svoje sposobnosti. Naša prihodnost je odvisna predvsem od naših odločitev in našega ravnanja, ne le od vlade in države, ampak tudi od medsebojnega sodelovanja, ki bo vključevalo politiko, gospodarstvo, znanost, medije, civilno družbo in družbo kot celoto. Država nam ni bila niti podarjena, niti ni sama po sebi umevna; treba jo je negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik, slovensko kulturo. Pomembno je tudi, da mladi dojamejo pomen demokracije in da se aktivno vključijo v soustvarjanje svoje prihodnosti. Družbo lahko tvorijo samo bistveno bolj motivirani državljani, kot so danes. Ključ do motivacije pa sta zaupanje in uspeh.

Slovenija smo ljudje. Proces spremembe miselnosti, spremembe v srcu in duhu, je in bo najtežji del preobrazbe vsake družbe. Naša življenja so pomembna, so bistvena in odražajo življenje države. Tudi ustavne norme oživijo, ko postanejo kaj več kot le črka na papirju, ko jih živimo, ko jih čutimo.

Spoštovani državljanke in državljani, spoštovani poslanke in poslanci!

Prihodnost nam ponuja nove izzive. Nič ne bo kot doslej! Tukaj smo, različni, vendar skupaj! Verjamem, da bomo zmogli! Verjamem, da boste v skupno dobro delovali tudi vi. V dobro Slovenije, naše domovine.

Vsem Slovenkam in Slovencem, vsem državljankam in državljanom čestitam za praznik, za dan državnosti!

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
3
Matej Zalar
0
Jun 27, 2014
Tole je bolj enosmerna komunikacija - torej nič novega. Pač v stilu oglasnih panojev, samo da je še bolj dosadno. Slej ko prej to ugotovijo tudi bralci/obiskovalci/Butalci/blogerji, ki so pričakovali nekaj več, na primer socialno omrežje za izražanje lokalnih skupnosti, od česar je očitno ostalo bore malo.
#3
Branko Gaber
0
Jun 25, 2014
Nikakor, draga bralkalj. Publishwall ni klasična blogerska stran, verjetno ste to že opazila, ampak je socialno omrežje. In na socialnih omrežjih je/so tudi politika/i. Na twitterju npr. predvsem politika. Tw je postal čisti politični kanal. Moja velika želja in tudi načrt projekta publishwall je.... odpreti komunikacijo, ta prostor med politiko in nami, navadnimi državljani. Postaviti orodje, ki je vezni člen med volilcem in njegovim predstavnikom v parlamentu. Orodje, s katerim volilec dobi možnost na enostaven način sovplivati na svojo prihodnost, na kvalitetnejši način, kot je tisti ... enkrat na štiri leta dati usodo svoje prihodnosti v roke priljubljeni politični stranki, ali kar je še huje, ignorirati volitve in tako dati svoj glas "zmagovalcu" (to sem v preteklosti prakticiral tudi jaz). Demokracija ni to, da odložiš odgovornost na pleča politike vsaka 4 leta, vmes pa bentiš kot anonimni komentator na 24ur.com ali rtvslo, vse ostalo pa zate tako ne obstaja. Bo veliko bolje in za prihodnost vas in vaših potomcev postati soakter dogajanja.

Lepa beseda lepo mesto najde. Osnova za to, da se kot družba dvignemo je, da začnemo med sabo komunicirati. Ko boste šli na volitve se le vprašajte, kdo je tisti, ki se tudi uči delati korake do vas, volilcev. PW zidovi bodo ostali aktivni namreč tudi po volitvah.

Tudi zato, ker se na publishwallu trudimo odpreti ta prostor, pričakujemo od vseh uporabnikov konkreten in kulturen dialog oz debato.

Draga bralkalj, če vas pa politika ne zanima, imate na samem blogu desno izpostavljene druge pisce, tako da v tem primeru politiko preskočite. lp
#2
bralkalj
0
Jun 25, 2014
Komentar sicer ni namenjen neposredno vam , spoštovana gospa Komar, ampak na splošno reklamiranju kandidatov in strank na teh straneh, ki so bile do sedaj berljive in včasih celo zanimive. Skrbniki portala (g. Gaber?), ali res ne gre drugače, kot da smo tudi tukaj priče mlatenju prazne slame oz. neposrednemu predstavljanju kandidatov? Ni to precej izven osnovnega koncepta blogerskih strani?
#1
Polonca  Komar
Polonca Komar
Objavil/a 2014-06-24 23:20:15 (Jun 24, 2014)
Starejša objava
ZADNJE OBJAVE
Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Maj 2019
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

bet365 poker vam je sedaj na voljo tudi preko slovenske spletne strani. vse kar je potrebno je to, da greste na spletno stran https://www.betsonhand.com/sl/bet365/bet365-poker/ kjer se lahko registirirate in potem lahko preizkusite svojo srečo s kartami.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

če želite imeti telefon srednjega ranga, ki je zelo zmogljiv in ponuja skoraj vse kar imajo telefoni v premijskem razredu, potem je smiselno, da razmislite o nakupu samsung galaxy j6 - https://www.a1.si/telefoni/samsung-galaxy-j6-ds-crna

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

veste, da se razlog za vaše zdravstvene težave pogosto skriva v vašem črevesju? pogosto se namreč zgodi, da se poruši ravnovesje dobrih bakterij in zato zbolimo. vendar pa obstaja možnost, da si črevesje hitro popravite, če v prehrano vključite probiotike. prevete, kako vam probiotiki lahko pomagajo.  

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: Pokličite za ceno

iphone x je eden izmed prvih pametnih telefonov, ki je ovit v zelo odporno steklo, ohišje pa je narejeno iz nerjavečega jekla. preverite lastnosti tega zmogljivega telefona- https://www.a1.si/telefoni/iphone-x-64-gb-siva

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

bet365 stave v živo so vam sedaj omogočene tudi v sloveniji in sicer se lahko brezplačno registrirate preko slovenski spletne strani: https://www.betsonhand.com/sl/bet365/bet365-stave-v-zivo/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

razmišljate o tem, da bi okrepili mišice rok, pa vam je obisk fitnes centra odveč, ker morate čakati v vrsti za vadbo na vaši priljubljeni napravi? zakaj ne bi imeli boksarske vreče kar doma? za več informacij o tem, kje jo kupiti in kako jo namestiti, obiščite spletno stran fitnesshop.si.  

Kategorija: Ostala športna oprema

Cena: Pokličite za ceno

vam hitrost interneta na vašem mobilniku veliko pomeni, ker potrebujete hiter prenos podatkov za službene namene? potem je smislno, da se odločite za ponudnika a1, ki vam nudi najhitrejše omrežhe 4g/lte.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

kupiti mobilne nakladalne ploščadi od proizvajalca ausbau. proizvajamo pod lastno blagovno znamko mobilne nakladalne ploščadi ausbau za evropski trg z upoštevanjem zahtevnih evropskih standardov. različna nosilnost (6, 8, 10, 12 in več ton) in nastavljanje (min 90cm, max 165cm). mobilne ploščadi, ki smo jih proizvajamo imajo široko vozno površino, kar omogoča, da nakladalnik udobno se zapelja čez našo mobilno ploščad v zabojnik oz. vagon. več o izdelku mobilna ploščad ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.    

Kategorija: Industrijska oprema

Cena: 4999 €

izjemne mobilne nakladalne rampe ausbau od proizvajalca. standardni modeli z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. ponujamo mobilne nakladalne rampe od proizvajalca različnih velikosti po naročilu. višina mobilne nakladalne rampe lahko nastavljate s hidravličnimi cilindri pod pritiskom, od 900 do 1.650 mm. prihranijo čas za nakladanje oz. razkladanje tovornega vozila oz. vagona. lahko se premika po vašem podjetju s pomočjo nameščenih avtomobilskih koles. mobilne nakladalne rampe ausbau lahko delajo ob vsakem vremenu. v več kot 10 letih smo dobavili mobilne nakladalne rampe v več kot 25 držav po svetu, vključno z evropskimi. več o mobilnih nakladalnih rampah na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

mobilne nakladalne rampe ausbau od proizvajalca. veliko nagnjeno območje, protizdrsna površina, prilagoditev višine (od 900 do 1.650 mm). prihrani vaš čas in denar med nakladanjem – razkladanjem različnega blaga. standardni modeli z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. ponujamo mobilne nakladalne rampe različnih velikosti po naročilu. več o izdelku mobilna nakladalna rampa ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

močna mobilna nakladalna ploščad ausbau. naša mobilna nakladalna ploščad ausbau lahko precej prihrani čas za nakladanje in razkladanje tovora. proizvajamo modele z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. mobilna nakladalna ploščad ausbau lahko je izdelana nestandardnih dimenzij in za nestandardne namene. ugodna cena in izjemna kakovost sta glavni prednosti naše družbe in naših izdelkov. več o izdelku mobilna nakladalna ploščad ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

premične mobilne ploščadi ausbau za skladišča. več kot 10 let naša družba dobavlja za stranke v ukrajino in evropske države najbolj zanesljive premične mobilne ploščadi ausbau. proizvajamo modele različnih nosilnosti (6, 8, 10, 12 in več ton) in dimenzij (min 90cm, max 165cm). premične mobilne ploščadi ausbau za skladišča se premikajo po podjetju s pomočjo koles in nameščene trde sklopke za viličar. naše premične mobilne ploščadi se razlikujejo zaradi udobja in preproste uporabe. več o izdelku premična mobilne ploščad ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj