Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti

Objavil/a Polonca Komar, dne 2014-06-24 ob 23:20:15

Govor podpredsednice Državnega zbora Polonce Komar na slavnostni seji Državnega zbora ob dnevu državnosti, 24. junij 2014

Spoštovani Slovenke in Slovenci,

državljanke in državljani,

spoštovani visoki gosti!

V veliko zadovoljstvo in v čast mi je, da vas ob današnjem svečanem dogodku, ob državnem prazniku lahko nagovorim.

Tako kot pred 23 leti je tudi danes Slovenija na zgodovinski prelomnici. Vendar moramo priznati, da je namesto prazničnosti ob obletnici nastanka slovenske samostojne države med državljani čutiti negotovost, apatijo, razočaranje. Težko se sprijaznemo z dejstvom, da je Slovenijo kriza prizadela bolj kot večino drugih članic EU. Kot takrat smo tudi danes Slovenke in Slovenci pred pomebnimi dilemami in odločitvami, ki bodo imele daljnosežne posledice in pustile velik pečat v slovenski zgodovini. Prepričana pa sem, da bodo te spremembe današnje negativne smernice obrnile na bolje.

Konec 20. stoletja smo Slovenci z zanosom in optimizmom, pa tudi z zbranostjo in artikulacijo, ki smo jo zmogli v zgodovinskem trenutku, uresničili tisočletni sen, ki je dan le nekaterim narodom – svojo državo. Če smo desetletja omahovali in se prepričevali, da smo premajhni in ne moremo samostojno živeti, smo na prelomu stoletja izkoristili zgodovinsko priložnost in dokazali, da zmoremo. Ključna je bila naša samozavest, ki je jedro narodove samobitnosti.

Uveljavitev svojih interesov in odgovornost za lasten razvoj smo videli le v samostojni in neodvisni državi. Ko smo se podajali na to pot, so nam bile zgled demokratične vrednote in blagostanje zahodnega sveta. In ni nam bilo lahko! Ko smo se na plebiscitu odločali za svojo državo, se nismo odločali samo za blagostanje, za tržni sistem, temveč za korenito spremembo političnega sistema. Za to smo bili pripravljeni tvegati največ – tudi svoja življenja!

Iz današnje časovne distance lahko ugotovimo, da smo se odločili pravilno. Veliko ciljev smo že dosegli, še več pa jih je pred nami!

Res, še pred nekaj leti se je zdelo, da smo dosegli vse, kar je bilo doseči mogoče, a kratkotrajen uspeh nas je nekoliko uspaval. Danes se izkazuje, da nismo vedno delali najbolje. Da smo bili kdaj nedosledni, da je bil uspeh le navidezen, da do bistvenih premikov v naši družbi in predvsem v naših glavah ni prišlo. Slovenci smo se res zgodili kot narod, žal pa nismo odrasli kot nacija. Nismo in ne dosegamo še te stopnje zrelosti, da bi prevzeli nase odgovornost za lastne napake. Svetovno finančno krizo je povzročil pohlep mednarodne finančne oligarhije, v Sloveniji pa pohlep vplivnih, tranzicijskih elit. V procesu privatizacije in tranzicije so v Sloveniji nekateri spremenili politične privilegije v zasebno lastnino.

Slovenci se vse premalo zavedamo, da Evropska unija ni tuj dejavnik, temveč naša skupna država. Uživamo v privilegiju miru. Enakopravno smo povezani z EU in prijateljujemo z državami, s katerimi smo bili nekdaj v vojni. To dokazuje, da smo se nakaj naučili. Tudi globalno lahko preživimo le skupaj. Tržni ekonomiji, konkurenčnosti, inovacijam in napredku se namreč ne smemo odpovedati. Zato se tudi Sloveniji obetajo spremembe, posledice teh sprememb pa bodo velike. Ampak verjemite – brez sprememb ni napredka! Šele ko se bomo v Sloveniji zavedli lastnih napak, lahko načrtujemo in izvedemo izboljšave. V naslednjih letih bodo potrebni naša zbranost, poenotenje in pogum, da bomo sprejeli strateške odločitve in usmeritve.

Odgovornost je vedno individualna. Razumem razočaranje ljudi nad politiko, pa vendar: tisti državljani, ki ne gredo na volitve in torej ne izkoristijo svoje ustavne pravice, ne opravijo svoje dolžnosti in težko govorimo o njihovi odgovorni državljanski drži; tisti, ki se pridružijo civilni družbi in vstajnikom zgolj zato, da zrušijo vlado, ali zato, da pridejo v parlament, niso državotvorni; tisti mediji, ki ne poročajo o vsebini, temveč skrbijo le za svojo naklado oziroma gledanost in prodajajo bombastične zgodbe, ne delujejo odgovorno; tisti poslanci in politiki, ki ne delujejo v dobro ljudi, temveč v dobro stranke ali pa za lastne interese, niso državotvorni; pa neuspešni menedžerji ter sodniki, če sodijo po liniji najmanjšega odpora; in intelektualci, pa akademiki, ki molčijo – vsak, prav vsak nosi svoj del odgovornosti za stanje v naši družbi!

Nas Slovence res lahko združuje le oportunizem – nekdaj do Beograda, danes do Bruslja? Mar ni že čas, da odrastemo, da smo kritični, vendar ne kritizerski? Zavedeti se moramo, kdo smo in kaj hočemo. Zavedati pa se moramo, da smo lahko uspešni le z ustvarjalnim dialogom, drug ob drugem in ne drug zoper drugega!

Naša majhnost ne dopušča velikih duhov. Slovenci zelo težko sprejemamo drugačnost. Kocko v legosistemu, ki nekoliko štrli, hitro odstranimo; kritične izločimo, samoiniciativnost in pridnost radi zatremo, mladi z odličnimi idejami raje iščejo priložnosti v tujini. Zato se razširjajo povprečništvo, povzpetništvo in prepletanje nezdružljivih funkcij.

Složno sobivanje v demokratičnih državah terja veliko mero strpnosti, medsebojnega sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Če ne dopuščamo drugačnosti, imamo vse manj osebnosti. Zato nimamo vizije in nimamo strateškega programa.

Sedanjo globalno krizo zaznamujejo na osebni ravni predvsem kriza vrednot in potrošništvo, na nacionalni ravni pa prevelike razlike med posameznimi sloji prebivalstva. Spoznali smo, da je treba v vseobsežni krizni situaciji redefinirati družbena razmerja. Naredimo še korak naprej: obstoječa kriza v Sloveniji, ki je tudi moralna, je priložnost za samoočiščenje, za novo rast, nove ideje, nove priložnosti.

Spoštovani!

Slovenija je na prelomnici. Spoznali smo, da lastna država sama po sebi ne prinaša blaginje in gospodarskega uspeha. Prelomni trenutki zahtevajo temeljit premislek. Rešitve niso enostavne ali enoznačne, tudi niso neboleče, vendar brez njih blaginje ne bomo dosegli. Slovenija ima še vedno dobre možnosti za nov zagon. To pa je mogoče doseči le z zavzeto aktivnostjo v skupnem iskanju novih priložnosti in idej ter ob tvornem sodelovanju vseh političnih akterjev in vseh vej oblasti, medijev, civilne družbe in posameznikov, akademikov, znanstvenikov, podjetnikov … Z iskrenostjo, spoštovanjem, poštenostjo in državniško držo!

Potrebna sta odprtost in jasna politika, ki deluje z zgledi in odkrito nagovarja državljane. Refleksija, temeljit premislek, pa se prične pri vsakem posamezniku.

Parlament je ogledalo vsake družbe, saj so v njem zastopani izvoljeni posamezniki neke konkretne družbe in se realna razmerja v družbi vanj preslikavajo; tako nivo splošne razprave in vključevanje idej civilne družbe kot zastopanost posameznih interesnih skupin, odražajo pa se tudi splošna morala in vrednote družbe. Menim, da je ena temeljnih pomankljivosti sedanjega trenutka pomanjkanje političnega dialoga. Sama vidim parlament kot odprt prostor, ki povezuje civilno družbo in politiko, ki omogoča, da v politični prostor vstopajo nova znanja, sveža strokovna spoznanja in rešitve ter življenjske ocene pri izvajanju zakonskih rešitev. Naši skupni cilji morajo biti parlament, ki bo presegel strankarske delitve, krepitev parlamentarizma ter izgradnja demokratične tradicije. In ne pozabimo, poslanci smo kot predstavniki različnih političnih strank in nazorov izvoljeni na demokratičnih volitvah v ta parlament. Tukaj smo zaradi ljudi in za ljudi! In to je demokracija!

Spoštovani!

Slovenci dokazujemo, da smo dobri ljudje. Da skupaj zmoremo neverjetne stvari. O tem priča tudi nedavno zbrana pomoč poplavljenim ter številne druge dobrodelne akcije, ki kažejo našo nesebičnost in odprto dušo. Vendar za obstoj ter za razvoj naroda in nacije to ni dovolj. Ni naroda in ni nacije brez samozavedanja in samospoštovanja. Slovenski plebiscit in vojna za Slovenijo nosita temeljno sporočilo; ob politični enotnosti in odgovornosti je mogoče uresničiti še tako zahtevne in negotove, vendar jasne cilje, ki so usklajeni z ljudsko voljo.

Spoštovani!

Naj se naše strasti v teh dneh ne razgrevajo zgolj ob športnih dogodkih, kot je nogomet, naj nas pozitiven naboj in strast, sodelovanje, druženje in nov zagon vodijo tudi pri oblikovanju naše družbe in prihodnosti.

Želim si, da bi gradili na skupnih spoznanjih in na dejanjih, ki nas združujejo. Da bi verjeli vase in v svoje sposobnosti. Naša prihodnost je odvisna predvsem od naših odločitev in našega ravnanja, ne le od vlade in države, ampak tudi od medsebojnega sodelovanja, ki bo vključevalo politiko, gospodarstvo, znanost, medije, civilno družbo in družbo kot celoto. Država nam ni bila niti podarjena, niti ni sama po sebi umevna; treba jo je negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik, slovensko kulturo. Pomembno je tudi, da mladi dojamejo pomen demokracije in da se aktivno vključijo v soustvarjanje svoje prihodnosti. Družbo lahko tvorijo samo bistveno bolj motivirani državljani, kot so danes. Ključ do motivacije pa sta zaupanje in uspeh.

Slovenija smo ljudje. Proces spremembe miselnosti, spremembe v srcu in duhu, je in bo najtežji del preobrazbe vsake družbe. Naša življenja so pomembna, so bistvena in odražajo življenje države. Tudi ustavne norme oživijo, ko postanejo kaj več kot le črka na papirju, ko jih živimo, ko jih čutimo.

Spoštovani državljanke in državljani, spoštovani poslanke in poslanci!

Prihodnost nam ponuja nove izzive. Nič ne bo kot doslej! Tukaj smo, različni, vendar skupaj! Verjamem, da bomo zmogli! Verjamem, da boste v skupno dobro delovali tudi vi. V dobro Slovenije, naše domovine.

Vsem Slovenkam in Slovencem, vsem državljankam in državljanom čestitam za praznik, za dan državnosti!

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
3
Matej Zalar
0
Jun 27, 2014
Tole je bolj enosmerna komunikacija - torej nič novega. Pač v stilu oglasnih panojev, samo da je še bolj dosadno. Slej ko prej to ugotovijo tudi bralci/obiskovalci/Butalci/blogerji, ki so pričakovali nekaj več, na primer socialno omrežje za izražanje lokalnih skupnosti, od česar je očitno ostalo bore malo.
#3
Branko Gaber
0
Jun 25, 2014
Nikakor, draga bralkalj. Publishwall ni klasična blogerska stran, verjetno ste to že opazila, ampak je socialno omrežje. In na socialnih omrežjih je/so tudi politika/i. Na twitterju npr. predvsem politika. Tw je postal čisti politični kanal. Moja velika želja in tudi načrt projekta publishwall je.... odpreti komunikacijo, ta prostor med politiko in nami, navadnimi državljani. Postaviti orodje, ki je vezni člen med volilcem in njegovim predstavnikom v parlamentu. Orodje, s katerim volilec dobi možnost na enostaven način sovplivati na svojo prihodnost, na kvalitetnejši način, kot je tisti ... enkrat na štiri leta dati usodo svoje prihodnosti v roke priljubljeni politični stranki, ali kar je še huje, ignorirati volitve in tako dati svoj glas "zmagovalcu" (to sem v preteklosti prakticiral tudi jaz). Demokracija ni to, da odložiš odgovornost na pleča politike vsaka 4 leta, vmes pa bentiš kot anonimni komentator na 24ur.com ali rtvslo, vse ostalo pa zate tako ne obstaja. Bo veliko bolje in za prihodnost vas in vaših potomcev postati soakter dogajanja.

Lepa beseda lepo mesto najde. Osnova za to, da se kot družba dvignemo je, da začnemo med sabo komunicirati. Ko boste šli na volitve se le vprašajte, kdo je tisti, ki se tudi uči delati korake do vas, volilcev. PW zidovi bodo ostali aktivni namreč tudi po volitvah.

Tudi zato, ker se na publishwallu trudimo odpreti ta prostor, pričakujemo od vseh uporabnikov konkreten in kulturen dialog oz debato.

Draga bralkalj, če vas pa politika ne zanima, imate na samem blogu desno izpostavljene druge pisce, tako da v tem primeru politiko preskočite. lp
#2
bralkalj
0
Jun 25, 2014
Komentar sicer ni namenjen neposredno vam , spoštovana gospa Komar, ampak na splošno reklamiranju kandidatov in strank na teh straneh, ki so bile do sedaj berljive in včasih celo zanimive. Skrbniki portala (g. Gaber?), ali res ne gre drugače, kot da smo tudi tukaj priče mlatenju prazne slame oz. neposrednemu predstavljanju kandidatov? Ni to precej izven osnovnega koncepta blogerskih strani?
#1
Polonca  Komar
Polonca Komar
Objavil/a 2014-06-24 23:20:15 (Jun 24, 2014)
Starejša objava
ZADNJE OBJAVE
Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

darilni boni terme so vedno lepo darilo in vsakdo jih je veselil. presenetite svoje najbližje in jim privoščite razvajanje v toplicah in wellnessu.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor ste športni navdušenec in ste se že srečali s športnimi stavami, potem se vam zagotovo splača poizkusit vašo srečo preko ene izmed največjih športnih stavnic na svetu bet365 -  https://www.sportni-portal.com/bet365

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor želite imeti nadzor in enostaven pregled nad svojimi zaposlenimi potem vam zagotovo prav pride storitev evidenca delovnega časa, ki jo nudi podjetje špica. več o tem: https://www.spica.si/oprema/programska-oprema-za-registracijo-delovnega-casa

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

plišaste igrače so ponavadi najljubši otrokove igrače, saj jih vedno prenašajo naokoli in z njimi tudi spijo. oglejte si pestro izbiri igrač: http://www.majtoj.si/igrace-za-otroke/plisaste-igrace.html

Kategorija: Ostala otroška oprema

Cena: Pokličite za ceno

laneno seme je dobro za zdravje, saj vsebuje velik delež vlaknin in je obogateno z omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami. uporabimo ga lahko pri različnih jedeh, najbolje pa je, da se ga zaužije pri zajtrku. več o samih lastnostnih lanenega semena: https://www.malinca.si/laneno-seme-500g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 2 €

want to sell sony pxw-fs7 xdcam super 35 camera system used  for few months and in a great condition. full options and never faulty before.lens are 100% great and the camera is clean. the camera is in perfect condition, less usage only for a few month: only serious buyers should contact me.   package content:   body cap viewfinder eyepiece grip remote control wireless lan usb module (ifu-wlm3) for sony vpl-e200 series projectors wireless remote commander (rmt-845) wa adaptor bracket mpa-ac1 ac adapter for evi d100 ccd camera bc-u1 battery charger bp-u30 lithium-ion battery 2 x power cord usb cable cd rom with manuals limited 1-year warranty parts, 90-days labor.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(403) 618-3970  

Kategorija: Kompaktni digitalni fotoaparati

Cena: 5000 €

pri izbiri mobilnega operaterja je pomembno tudi pokritost njegovega omrežja. omrežje podjetja a1 je danes sigurno boljše, kot je bilo v preteklosti. za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.a1.si/omrezje/o-omrezju.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

7216.) prešuštvo - darko žlebnik

Kategorija: Leposlovje

Cena: 14.99 €

6968.) vsega po dvoje - babette cole

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 19.99 €

dober kontroling je pomemben za vsako podjetje, saj pomaga določati in spremljati poslovne cilje. moje računovodstvo vam ponuja kakovosten kontroling in redno pomoč - https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

probiotiki so prehransko dopolnilo, ki pomagajo uravnavati črevesno mikrofloro in učinkujejo tudi na prebavo. več o samih lastnostih probiotikov: https://www.malinca.si/probiotiki-v-kapsulah.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 24 €

pegasti badelj se uporablja predvsem kot dopolnilna prehrana za boljše delovanje in čiščenje jeter. uporabimo ga lahko pri izdelavi smutijev. več o njegovem pozitivnem učinku in delovanju : https://www.malinca.si/pegasti-badelj-semena-150g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 7 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj