Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti

Objavil/a Polonca Komar, dne 2014-06-24 ob 23:20:15

Govor podpredsednice Državnega zbora Polonce Komar na slavnostni seji Državnega zbora ob dnevu državnosti, 24. junij 2014

Spoštovani Slovenke in Slovenci,

državljanke in državljani,

spoštovani visoki gosti!

V veliko zadovoljstvo in v čast mi je, da vas ob današnjem svečanem dogodku, ob državnem prazniku lahko nagovorim.

Tako kot pred 23 leti je tudi danes Slovenija na zgodovinski prelomnici. Vendar moramo priznati, da je namesto prazničnosti ob obletnici nastanka slovenske samostojne države med državljani čutiti negotovost, apatijo, razočaranje. Težko se sprijaznemo z dejstvom, da je Slovenijo kriza prizadela bolj kot večino drugih članic EU. Kot takrat smo tudi danes Slovenke in Slovenci pred pomebnimi dilemami in odločitvami, ki bodo imele daljnosežne posledice in pustile velik pečat v slovenski zgodovini. Prepričana pa sem, da bodo te spremembe današnje negativne smernice obrnile na bolje.

Konec 20. stoletja smo Slovenci z zanosom in optimizmom, pa tudi z zbranostjo in artikulacijo, ki smo jo zmogli v zgodovinskem trenutku, uresničili tisočletni sen, ki je dan le nekaterim narodom – svojo državo. Če smo desetletja omahovali in se prepričevali, da smo premajhni in ne moremo samostojno živeti, smo na prelomu stoletja izkoristili zgodovinsko priložnost in dokazali, da zmoremo. Ključna je bila naša samozavest, ki je jedro narodove samobitnosti.

Uveljavitev svojih interesov in odgovornost za lasten razvoj smo videli le v samostojni in neodvisni državi. Ko smo se podajali na to pot, so nam bile zgled demokratične vrednote in blagostanje zahodnega sveta. In ni nam bilo lahko! Ko smo se na plebiscitu odločali za svojo državo, se nismo odločali samo za blagostanje, za tržni sistem, temveč za korenito spremembo političnega sistema. Za to smo bili pripravljeni tvegati največ – tudi svoja življenja!

Iz današnje časovne distance lahko ugotovimo, da smo se odločili pravilno. Veliko ciljev smo že dosegli, še več pa jih je pred nami!

Res, še pred nekaj leti se je zdelo, da smo dosegli vse, kar je bilo doseči mogoče, a kratkotrajen uspeh nas je nekoliko uspaval. Danes se izkazuje, da nismo vedno delali najbolje. Da smo bili kdaj nedosledni, da je bil uspeh le navidezen, da do bistvenih premikov v naši družbi in predvsem v naših glavah ni prišlo. Slovenci smo se res zgodili kot narod, žal pa nismo odrasli kot nacija. Nismo in ne dosegamo še te stopnje zrelosti, da bi prevzeli nase odgovornost za lastne napake. Svetovno finančno krizo je povzročil pohlep mednarodne finančne oligarhije, v Sloveniji pa pohlep vplivnih, tranzicijskih elit. V procesu privatizacije in tranzicije so v Sloveniji nekateri spremenili politične privilegije v zasebno lastnino.

Slovenci se vse premalo zavedamo, da Evropska unija ni tuj dejavnik, temveč naša skupna država. Uživamo v privilegiju miru. Enakopravno smo povezani z EU in prijateljujemo z državami, s katerimi smo bili nekdaj v vojni. To dokazuje, da smo se nakaj naučili. Tudi globalno lahko preživimo le skupaj. Tržni ekonomiji, konkurenčnosti, inovacijam in napredku se namreč ne smemo odpovedati. Zato se tudi Sloveniji obetajo spremembe, posledice teh sprememb pa bodo velike. Ampak verjemite – brez sprememb ni napredka! Šele ko se bomo v Sloveniji zavedli lastnih napak, lahko načrtujemo in izvedemo izboljšave. V naslednjih letih bodo potrebni naša zbranost, poenotenje in pogum, da bomo sprejeli strateške odločitve in usmeritve.

Odgovornost je vedno individualna. Razumem razočaranje ljudi nad politiko, pa vendar: tisti državljani, ki ne gredo na volitve in torej ne izkoristijo svoje ustavne pravice, ne opravijo svoje dolžnosti in težko govorimo o njihovi odgovorni državljanski drži; tisti, ki se pridružijo civilni družbi in vstajnikom zgolj zato, da zrušijo vlado, ali zato, da pridejo v parlament, niso državotvorni; tisti mediji, ki ne poročajo o vsebini, temveč skrbijo le za svojo naklado oziroma gledanost in prodajajo bombastične zgodbe, ne delujejo odgovorno; tisti poslanci in politiki, ki ne delujejo v dobro ljudi, temveč v dobro stranke ali pa za lastne interese, niso državotvorni; pa neuspešni menedžerji ter sodniki, če sodijo po liniji najmanjšega odpora; in intelektualci, pa akademiki, ki molčijo – vsak, prav vsak nosi svoj del odgovornosti za stanje v naši družbi!

Nas Slovence res lahko združuje le oportunizem – nekdaj do Beograda, danes do Bruslja? Mar ni že čas, da odrastemo, da smo kritični, vendar ne kritizerski? Zavedeti se moramo, kdo smo in kaj hočemo. Zavedati pa se moramo, da smo lahko uspešni le z ustvarjalnim dialogom, drug ob drugem in ne drug zoper drugega!

Naša majhnost ne dopušča velikih duhov. Slovenci zelo težko sprejemamo drugačnost. Kocko v legosistemu, ki nekoliko štrli, hitro odstranimo; kritične izločimo, samoiniciativnost in pridnost radi zatremo, mladi z odličnimi idejami raje iščejo priložnosti v tujini. Zato se razširjajo povprečništvo, povzpetništvo in prepletanje nezdružljivih funkcij.

Složno sobivanje v demokratičnih državah terja veliko mero strpnosti, medsebojnega sprejemanja in spoštovanja drugačnosti. Če ne dopuščamo drugačnosti, imamo vse manj osebnosti. Zato nimamo vizije in nimamo strateškega programa.

Sedanjo globalno krizo zaznamujejo na osebni ravni predvsem kriza vrednot in potrošništvo, na nacionalni ravni pa prevelike razlike med posameznimi sloji prebivalstva. Spoznali smo, da je treba v vseobsežni krizni situaciji redefinirati družbena razmerja. Naredimo še korak naprej: obstoječa kriza v Sloveniji, ki je tudi moralna, je priložnost za samoočiščenje, za novo rast, nove ideje, nove priložnosti.

Spoštovani!

Slovenija je na prelomnici. Spoznali smo, da lastna država sama po sebi ne prinaša blaginje in gospodarskega uspeha. Prelomni trenutki zahtevajo temeljit premislek. Rešitve niso enostavne ali enoznačne, tudi niso neboleče, vendar brez njih blaginje ne bomo dosegli. Slovenija ima še vedno dobre možnosti za nov zagon. To pa je mogoče doseči le z zavzeto aktivnostjo v skupnem iskanju novih priložnosti in idej ter ob tvornem sodelovanju vseh političnih akterjev in vseh vej oblasti, medijev, civilne družbe in posameznikov, akademikov, znanstvenikov, podjetnikov … Z iskrenostjo, spoštovanjem, poštenostjo in državniško držo!

Potrebna sta odprtost in jasna politika, ki deluje z zgledi in odkrito nagovarja državljane. Refleksija, temeljit premislek, pa se prične pri vsakem posamezniku.

Parlament je ogledalo vsake družbe, saj so v njem zastopani izvoljeni posamezniki neke konkretne družbe in se realna razmerja v družbi vanj preslikavajo; tako nivo splošne razprave in vključevanje idej civilne družbe kot zastopanost posameznih interesnih skupin, odražajo pa se tudi splošna morala in vrednote družbe. Menim, da je ena temeljnih pomankljivosti sedanjega trenutka pomanjkanje političnega dialoga. Sama vidim parlament kot odprt prostor, ki povezuje civilno družbo in politiko, ki omogoča, da v politični prostor vstopajo nova znanja, sveža strokovna spoznanja in rešitve ter življenjske ocene pri izvajanju zakonskih rešitev. Naši skupni cilji morajo biti parlament, ki bo presegel strankarske delitve, krepitev parlamentarizma ter izgradnja demokratične tradicije. In ne pozabimo, poslanci smo kot predstavniki različnih političnih strank in nazorov izvoljeni na demokratičnih volitvah v ta parlament. Tukaj smo zaradi ljudi in za ljudi! In to je demokracija!

Spoštovani!

Slovenci dokazujemo, da smo dobri ljudje. Da skupaj zmoremo neverjetne stvari. O tem priča tudi nedavno zbrana pomoč poplavljenim ter številne druge dobrodelne akcije, ki kažejo našo nesebičnost in odprto dušo. Vendar za obstoj ter za razvoj naroda in nacije to ni dovolj. Ni naroda in ni nacije brez samozavedanja in samospoštovanja. Slovenski plebiscit in vojna za Slovenijo nosita temeljno sporočilo; ob politični enotnosti in odgovornosti je mogoče uresničiti še tako zahtevne in negotove, vendar jasne cilje, ki so usklajeni z ljudsko voljo.

Spoštovani!

Naj se naše strasti v teh dneh ne razgrevajo zgolj ob športnih dogodkih, kot je nogomet, naj nas pozitiven naboj in strast, sodelovanje, druženje in nov zagon vodijo tudi pri oblikovanju naše družbe in prihodnosti.

Želim si, da bi gradili na skupnih spoznanjih in na dejanjih, ki nas združujejo. Da bi verjeli vase in v svoje sposobnosti. Naša prihodnost je odvisna predvsem od naših odločitev in našega ravnanja, ne le od vlade in države, ampak tudi od medsebojnega sodelovanja, ki bo vključevalo politiko, gospodarstvo, znanost, medije, civilno družbo in družbo kot celoto. Država nam ni bila niti podarjena, niti ni sama po sebi umevna; treba jo je negovati, spoštovati, skrbeti za sočloveka, ohranjati slovenski jezik, slovensko kulturo. Pomembno je tudi, da mladi dojamejo pomen demokracije in da se aktivno vključijo v soustvarjanje svoje prihodnosti. Družbo lahko tvorijo samo bistveno bolj motivirani državljani, kot so danes. Ključ do motivacije pa sta zaupanje in uspeh.

Slovenija smo ljudje. Proces spremembe miselnosti, spremembe v srcu in duhu, je in bo najtežji del preobrazbe vsake družbe. Naša življenja so pomembna, so bistvena in odražajo življenje države. Tudi ustavne norme oživijo, ko postanejo kaj več kot le črka na papirju, ko jih živimo, ko jih čutimo.

Spoštovani državljanke in državljani, spoštovani poslanke in poslanci!

Prihodnost nam ponuja nove izzive. Nič ne bo kot doslej! Tukaj smo, različni, vendar skupaj! Verjamem, da bomo zmogli! Verjamem, da boste v skupno dobro delovali tudi vi. V dobro Slovenije, naše domovine.

Vsem Slovenkam in Slovencem, vsem državljankam in državljanom čestitam za praznik, za dan državnosti!

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
3
Matej Zalar
0
Jun 27, 2014
Tole je bolj enosmerna komunikacija - torej nič novega. Pač v stilu oglasnih panojev, samo da je še bolj dosadno. Slej ko prej to ugotovijo tudi bralci/obiskovalci/Butalci/blogerji, ki so pričakovali nekaj več, na primer socialno omrežje za izražanje lokalnih skupnosti, od česar je očitno ostalo bore malo.
#3
Branko Gaber
0
Jun 25, 2014
Nikakor, draga bralkalj. Publishwall ni klasična blogerska stran, verjetno ste to že opazila, ampak je socialno omrežje. In na socialnih omrežjih je/so tudi politika/i. Na twitterju npr. predvsem politika. Tw je postal čisti politični kanal. Moja velika želja in tudi načrt projekta publishwall je.... odpreti komunikacijo, ta prostor med politiko in nami, navadnimi državljani. Postaviti orodje, ki je vezni člen med volilcem in njegovim predstavnikom v parlamentu. Orodje, s katerim volilec dobi možnost na enostaven način sovplivati na svojo prihodnost, na kvalitetnejši način, kot je tisti ... enkrat na štiri leta dati usodo svoje prihodnosti v roke priljubljeni politični stranki, ali kar je še huje, ignorirati volitve in tako dati svoj glas "zmagovalcu" (to sem v preteklosti prakticiral tudi jaz). Demokracija ni to, da odložiš odgovornost na pleča politike vsaka 4 leta, vmes pa bentiš kot anonimni komentator na 24ur.com ali rtvslo, vse ostalo pa zate tako ne obstaja. Bo veliko bolje in za prihodnost vas in vaših potomcev postati soakter dogajanja.

Lepa beseda lepo mesto najde. Osnova za to, da se kot družba dvignemo je, da začnemo med sabo komunicirati. Ko boste šli na volitve se le vprašajte, kdo je tisti, ki se tudi uči delati korake do vas, volilcev. PW zidovi bodo ostali aktivni namreč tudi po volitvah.

Tudi zato, ker se na publishwallu trudimo odpreti ta prostor, pričakujemo od vseh uporabnikov konkreten in kulturen dialog oz debato.

Draga bralkalj, če vas pa politika ne zanima, imate na samem blogu desno izpostavljene druge pisce, tako da v tem primeru politiko preskočite. lp
#2
bralkalj
0
Jun 25, 2014
Komentar sicer ni namenjen neposredno vam , spoštovana gospa Komar, ampak na splošno reklamiranju kandidatov in strank na teh straneh, ki so bile do sedaj berljive in včasih celo zanimive. Skrbniki portala (g. Gaber?), ali res ne gre drugače, kot da smo tudi tukaj priče mlatenju prazne slame oz. neposrednemu predstavljanju kandidatov? Ni to precej izven osnovnega koncepta blogerskih strani?
#1
Polonca  Komar
Polonca Komar
Objavil/a 2014-06-24 23:20:15 (Jun 24, 2014)
Starejša objava
ZADNJE OBJAVE
Govor podpredsednice DZ Polonce Komar na slavnostni seji DZ ob dnevu državnosti
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2018
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

5773.) lepotica roža in druge tirške pravljice

Kategorija: Humanistika

Cena: 33.99 €

2330.) po poteh revolucije - pavel baloh

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

7185.) vrtnarjenje pod folijo in steklom - viktor bajec

Kategorija: Leposlovje

Cena: 19.99 €

156.) spolne radosti - sproščeno uživanje ljubezni - dr. alex comfort

Kategorija: Družina in vzgoja otrok

Cena: 15 €

razmišljate o menjavi vaše strehe, pa ne veste, katero pločevinasto kritino izbrati? pokličite podjetje ahi roofing, kjer vam bodo z veseljem svetovali, povedali pa vam bodo tudi kakšen je za pločevinaste kritine cenik.  

Kategorija: Gradbeni material

Cena: Pokličite za ceno

potrebujete kombi prevoz do bližnjega letališča, ker se odpravljate na daljše potovanje in ne želite pustiti avta na letališču? potem kontaktirajte podjetje ab rent, ki ima v ponudbi številne kombije ter tudi druga vozila, ki jih lahko najamete.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

iščete zadetke za previjalne torbe po internetu? preverite ponudbo v spletni trgovini hajdi.si, kjer boste zagotovo našli tako torbo, ki vam bo všeč in bo hkrati ustrezala vsem vašim zahtevam.  

Kategorija: Nahrbtniki, torbe in kenguruji

Cena: Pokličite za ceno

dobrodošli na spletnem mestu allbitcoingambling.com, ki je vir informacij o zaupanja vrednih spletnih mestih za igre na srečo z bitko. vam je všeč spletno igranje na srečo in želite igrati svojo najljubšo igralnico (blackjack, ruleto, igre, video poker, igralne avtomate) na zanesljivi spletni strani iger na srečo, samo ponujate velike prednosti za prijavo, vendar boste prav tako zagotovili, da boste prejeli svoje dobitke? iščete iskren in zanesljiv bitkoin casino? allbitcoingambling.com je najbolj zanesljiv vir za bitcoin igre na srečo in bitcoin online casinos na svetu.online iger na srečo lahko dajte bogastvo v žep vsak dan in vam pomagajo pristati na življenjski slog, ki ga želite roke navzdol, vendar resnica pri vzpostavitvi tipičnega računa na spletu lahko res zaslužiti zapletene.to je razlog, zakaj bitcoin igre na srečo, ki krepijo igralce z novim načinom igranja na spletu z bitcoin . vsakdo lahko nastavi ali uporabi svoj račun za spletne igre na srečo v bitki in začne igrati brez težav. allbitcoingambling.com spremlja in potrjuje zanesljivost in pravičnost vsake bitkeinske spletne strani na srečo, vključno s pravimi pregledi igralcev in ocenami.

Kategorija: Ostala športna oprema

Cena: Pokličite za ceno

če ste v iskanju, kjer na spletu igrajte online roulette za pravi denar iz udobja svojega doma, potem ste prišli na pravo mesto. na ruletonline.net portalu boste našli takšne informacije, ocene najboljših online casino za igranje roulette in ekskluzivnih bonusnih ponudb. zdaj lahko doživite casino atmosfero iz doma.zabavajte se na strojih, saj od sedaj lahko igrate proti ljudem v najboljših online casinojih live-livie casino na internetu in lahko poskusite v živo blek jak, live roulette kot tudi živo baccarat. želite doživeti pravi casino atmosfero brez da bi morali oblačiti obleko in dajati napitke? onda je to pravo mesto za vas! najboljša stvar pri igranju v živo blek džek ali užitek roulette v živo kazinu, ne samo, da lahko osvojite milijonske poteze v evrih, ampak lahko uživate v pravi užitek v casino, z udobjem vašega doma, v online casino live tables v vaši dnevni sobi , skupa sa šarmantnim dilericama s kojim možete komunicirati !. rulet je zelo priljubljena igra. vendar pa je treba malo bolje obveščati, preden začnete igrati. glede na svojo veliko popularnost, lahko rulete igrate v vsakem casinu, lahko pa tudi preizkusite svojo srečo tudi preko spletne rulete. mnogo online casino nude zelo dobre bonuse, ponudbe in igre, zato je zelo pomembno, da ugotovite, kje je ruleta 

Kategorija: Športi z žogo

Cena: 111 €

na portalu internet-kladionice.com lahko najdete promocijske ponudbe in bonusne kode za različne online kladionice, online casino in online poker sobe. naš tim redno spremlja in posodablja informacije o bonusnih ponudbah za vsako spletno kladionico.v zdaj eni od najboljših bonusov ima bet365 stavnice in bet-at-home stavnice. na portalu lahko preberete korake, ki jih je treba narediti, da bi pridobili določen bonus ali dosegli pravo na neka promocijska ponudba. online kladionice hitro spreminjajo bonuse in uvajajo nove promocije, tako da ne moremo 100% podati za točnost, trenutni veljavnost in opisane promocije na tem portalu. priporočamo, da razen na naši strani, preberete več o promocijah in bonusih neposredno na uradni strani vsake spletne založbe, za katero ste zainteresirani.

Kategorija: Ostala športna oprema

Cena: 111 €

nočne omarice so prisotne že pri skoraj vsaki postelji. podjetje pani ima v svoji ponudbi najrazličnejše modele nočnih omaric. njihova prednost so kvalitetna izdelava in edinstven dizajn.

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

pozdravljeni jaz sem gospa teodora andreea podjetnica naftnega izvora, ki ponuja posojila v razponu [5000 € -1.000.000 €] posameznikom in podjetja v finančnih težavah z obrestno mero 2%. brez jamstva ali hipoteke. v nasprotju z nekaterimi podjetji sem specializirana le za poslovne kredite, osebna posojila, refinanciranje dejavnost, posojilo za nepremičnine, kar pomeni, da svojim strankam dam spoštovanje, vljudnost in službo, ki jo zaslužijo. kot posojilodajalec odobren in odobren, s skoraj desetletnimi izkušnjami. po intervjuju z enim od mojih finančnih svetovalcev smo se odločili za posojila, da bi pomagali posameznikom, ki moj e-poštni naslov: teodoraandreea4@gmail.com

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 750000 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj