Gospodarski kriminal POLNI ŽEPI

Objavil/a rastko plohl, dne 2016-12-18 ob 16:03:12

Kradejo s pomočjo zakonov, ki jih sprejemajo politiki kot naši izvoljeni predstavniki,...

Podpiši z nami za vrnitev ukradene družbene lastnine in deli:

http://www.pravapeticija.com/ustavna_pobuda_zaradi_razlastitve_nas_dravljanov

Kradejo s pomočjo zakonov, ki jih sprejemajo politiki kot naši izvoljeni predstavniki.

Rezultat iskanja slik za robbers photos

Gospodarski kriminal POLNI ŽEPI

KAKO JE DRUŽBENO PREMOŽENJE KONČALO V DAVČNIH OAZAH

Kralj Matjaž in ukradene milijarde Nekdanji družbeni pravobranilec Janez Krnc razkriva, da je za krajo kriva politika – Avtorji divjih privatizacij so družbeni kapital vselej pravočasno umaknili na varno Ciril Brajer

 

Gospodarstvo socialističnega samoupravljanja menda ni bilo učinkovito. Čudi le, da je toliko ustvarilo, da se na veliko krade že četrt stoletja, pa je še nekaj ostalo. Ameriški ekonomisti menijo, da nam je v davčne oaze zbežalo več kot 70 milijard, bruseljski so skromnejši, govorijo o 30 milijardah. Koliko je bilo vredno naše družbeno premoženje, je težko oceniti; različne metode, različne valute, revalorizacije… Celotna vrednost izdanih certifikatov je bila deset milijard mark, agencija za revidiranje je ocenila oškodovanje družbene lastnine v vrednosti revaloriziranega zneska na dan 2. oktober 2008 z 1.238.454.581,87 evra. Da se bo kradlo, je bilo na dlani. Že Marxova prvobitna akumulacija kapitala vse pove. Varuhov družbene lastnine je bilo zato kar nekaj, med njimi tudi družbeni pravobranilci. Eden od njih je bil Janez Krnc.

Rop je bil predvidljiv

Se kraje družbene lastnine res ni dalo preprečiti?

»Očitno ne, imela je vso politično podporo, omogočila so jo sodišča. Mi smo ugotavljali oškodovanje, pozivali, naj se odpravi, rok je bil 30 dni, odmeva ni bilo.«

Je bilo teh pozivov veliko?

»Spomnim se 1300 revizij, od tega 460 oškodovanj. Agencija za revidiranje je to urejala z odločbami, mi smo po mesecu dni ignorance vlagali tožbe.«

Učinek?

»To mi ni šlo v račun, mi vlagamo, čakamo, vleče se v nedogled, ves ta čas pa divji privatizatorji mirno razpolagajo z ukradenim premoženjem. Nobene blokade, zavore, preprosto nedotakljivi.«

Ali ste kaj ukrenili?

»Seveda smo iskali poti, kako ustaviti postopke lastninjenja, spomnil sem se mediacije in ta je v 280 primerih vsaj delno uspela. Brez pravdanja, brez sodnih stroškov.

Toda po treh letih, ker za obdobje po letu 1992 zakon ni dopuščal revidiranja, so spet lahko kradli celo tisti, ki so po mediaciji že začeli urejati stvari.«

Rop je bil uzakonjen

Ker je to omogočala zakonodaja?

»Da, ker je bila taka politična volja. Tuđman je pri sosedih vsaj jasno povedal, da bo dal vse družbeno premoženje 200 bogatim družinam. Naši so to počeli potuhnjeno, počasi, skrito. Leta 1996 je LDS predlagal zakon o zaključku lastninjenja, zelo kratko besedilo, ki je povedalo, da se na ta in ta dan dvigne preproga, vse pomete podnjo in bo mir.«

Pa vi?

»Družbenim pravobranilcem, varuhom interesov družbenega kapitala, je zavrelo. Zagnali smo celega vraga. Pomagala nam je SLS in zakon smo ustavili.«

Zakon že, kraje ne.

»Seveda ne, že Lojze Peterle je začrtal smer do peščice bogatašev in množice siromakov, drugi so le sledili. Ko je Peterle prodal Tobačno tovarno, je Uroš Korže v imenu SRD povsem nezakonito, a brez posledic pobral sedem milijonov mark, ker si je izmislil neke izredne dividende. Denar je bil sicer namenjen delavcem, uporabili bi ga za notranje lastninjenje.«

Rop je bil neusmiljen

Če so družbeno premoženje že neusmiljeno plenili, ste skušali vsaj ohranjati njegovo vrednost?

»Tudi to neuspešno, nobenemu ni bilo škoda milijarde, če se je lahko dokopal do milijona. Gledal sem sodelavce, sklonjene nad revizije – vse jasno, vse stranpoti razkrinkane, uprave obsedene s pohlepom, brez odgovornosti za poslovanje, razvoj, niti enega takega primera se ne spomnim, da bi podjetje v rokah takih lakotnikov zvozilo. Prav, če oblast družbenega kapitala ni hotela ohraniti kot oblike lastnine, greh pa je, da nam ni dovolila ubraniti njegove vrednosti.«

Od tod tistih 70 milijard v davčnih oazah?

»Tudi od tod, le da je vsota verjetno pretirana. Polovica od desetih milijard mark certifikatskega premoženja je pristala v pidih, od tega je 70 odstotkov izginilo v ilegalnih prisvojitvah. Uprave družb za upravljanje pidov, odgovorne malim delničarjem, so prav te ogoljufale in oropale.«

Rop ni bil kaznovan

Vse po zakonu?

»Res, kot bi si zakonodajo plenilci pisali sami. Le še šolstvo in zdravstvo sta jim delno ušla, verjetno ne za dolgo.«

Kaj pa vloga sodišč?

»Zelo dobro se je je zavedal Dagmar Šuster, ko je vodil Gospodarsko zbornico. Tolkel je po mizi, da ne sme biti nobenih mediacij, nobenih poravnav, da se morajo vsi naši postopki končati pred sodišči. Je že vedel, zakaj.«

Zakaj?

»Govoril sem s tožilcem, ki je dobil na mizo primer barabije, jasne in dokazljive kot Geoplin. Pa mi je stokal, da ne pozna zakonodaje.

Obiskal sem sodišče v Mariboru, govoril z višjim sodnikom, povedal mi je, da so že začeli študirati lastninsko zakonodajo. Pisali pa smo leto 1994.

Oblast je tožilce in sodnike mirno pustila v zaprašenem arhivu. Niso se znašli. Tudi sindikati so svojo vlogo v tej umazani igri odigrali zelo slabo. Kaj šele socialni demokrati. Boruta Pahorja sem naravnost vprašal, kako more biti brez stališč o lastninjenju, on in njegova stranka. Mogoče je to res napaka, je skomignil.«

Rop v zgodovino

Leta 2005 so družbene pravobranilce ukinili. Ste se upokojili?

»Ne, zaposlili so nas na pravosodnem ministrstvu.«

Kolikor spremljam vaše delo, ste čas v državni upravi s pridom izkoristili.

»Pogosto sem razmišljal o nejasnem razmerju med sodstvom in ministrstvom za pravosodje. Presenečen sem bil, ko sem ugotovil (pri obdelavi statističnih podatkov), da obveznost zbiranja teh podatkov sodstvu nalaga minister za pravosodje, njegovo ministrstvo pa potem iz obdelave teh podatkov ne spravi skupaj nobenega vsebinskega podatka za učinkovitejše delovanje sodstva. Vsako leto 80.000 podatkov, uporabnih le kot kup nametanih zidakov.«

Je naše sodstvo torej res samostojno?

»Kje pa, nikakor ne deluje kot samostojna oblast in zato je tudi 'troedinost' treh vej oblasti v praksi videti bolj kot dvoedinost.«

Posledice?

»Sodniki ne nosijo nobene odgovornosti, ker je vsa oblastna pristojnost sodne veje skoncentrirana na vrhovnem sodišču.«

Rop v statistiko

Torej ste kot uradnik opravili ministrovo delo?

»Na svojo pobudo sem obdelal letne statistične podatke za skoraj 30 let. Presenetil me je podatek, da so najstarejše nekončane zadeve starejše od 30 let, da smo v obdobju 2005–2007 povečali število sodnikov brez kakršne koli zapisane utemeljitve za več kot 300, v 29 letih se je število prejetih zadev povečalo za 47,3 odstotka, število sodnikov za 143,3 in ostalega sodnega osebja celo za 161,2 odstotka. Res narobe svet!«

Kakor za koga, za plenilce družbene lastnine se je svet prav vrtel.

»Res, vsi naši postopki zaradi dolgotrajnosti, nerazumevanja in neznanja sodišč niso peljali nikamor. Po sodni poti se je po dolgotrajnem pravdanju končalo nekaj več kot sto primerov, vendar je bil učinek ničen tudi v primerih, ko je bila tožba dobljena. Avtorji divjih privatizacij so namreč vedno družbeni kapital pravočasno umaknili na varno, ker so do pravnomočne sodbe pač vedno neomejeno razpolagali z nakradenim premoženjem. Sodišča odredb o omejitvi razpolaganja na zahtevo pravobranilstva niso sprejemala.«

Ste sodnikom posredovali svoje ugotovitve?

»V vladni komisiji za poravnave je sodeloval tudi svetnik z vrhovnega sodišča in sem mu to posredoval. Navdušen je napovedal, da pravkar sklicujejo sestanek vseh predsednikov sodišč in jim bodo posredovali tudi moje gradivo. Generalni sekretar VS Janko Marinko tega ni dovolil.«

Tožilec se ne spozna

Zaradi divje privatizacije je tožilstvo prejelo več kot 550 kazenskih ovadb. Vložilo je le 50 obtožnih predlogov in doseglo manj kot deset obsodilnih sodb. Po desetih letih privatizacije je tožilec na ljubljanskem tožilstvu tarnal, da bo težko, ker ne pozna lastninske zakonodaje.

Sankcijski lijak

Podatki o »sankcijskem lijaku« so res pretresljivi. Od vseh kaznivih dejanj v družbi jih zaznamo le deset odstotkov, prijavimo le pet odstotkov, uspešno raziskanih je nato le 30 prijavljenih kaznivih dejanj. Tožilstvo se odloči za kazenski pregon le v 30 odstotkih primerov, o katerih je odločeno v 90 odstotkih. Obsodilnih sodb je 80 odstotkov tega. Ko ta razmerja prenesemo na tisoč kaznivih dejanj, obsodilno sodbo dočakajo manj kot štirje primeri kaznivih dejanj. Lopovom pri nas res ne kaže slabo.

Okradeni

»Verjetnost vrnitve pokradenega premoženja je povsem enaka verjetnosti, da se bo uresničila legenda o kralju Matjažu. Ključno je torej vprašanje, zakaj slovenska politika javnosti ne razkrije, da se sanje o dnevu, ko se bodo pokradene milijarde vrnile iz tujine, ne bodo nikoli uresničile. Seveda ne, saj je aktivno sodelovala. Sodišča sploh niso razumela pravega namena množičnega organiziranja vzporednih (bypass) podjetij v zasebni lasti. Skratka, politika je (ob pasivnem sodstvu) načrtno vzpostavljala razmere, ki so spodbujale neodplačno prisvajanje družbenega premoženja oziroma niso dopuščale sankcioniranja različnih izpeljank divje privatizacije,« pravi Janez Krnc.Že takrat, na začetku devetdesetih let, so bili torej izkopani globoki temelji bančnega brezna, v katerem je izginilo (in očitno še izginja) več milijard evrov. Kako globoko se je pohlep ukoreninil v slovenski družbi, razkrivajo še vedno na novo odkriti primeri nezakonitega prisvajanja (ropanja) premoženja.

Janez Krnc: »Naše sodstvo (še vedno) ne deluje kot samostojna veja oblasti. Vrhovno sodišče RS ni dojelo, kaj mora storiti, da bo sodstvo dejansko in ne le na papirju samostojna veja oblasti. Brez izvajanja (sodne) oblasti pa si sodstvo ne more zagotavljati samostojnosti!« 

USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije različnih nazorov, poklicev in položajev, smo se odločili, da vložimo ustavno POBUDO za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi naše razlastitve ter odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina  je bila samovoljno podržavljena s strani DZ RS na pobudo Vlade RS in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranim krogom. Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z načeli Ustave RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.   

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
14
Zim Zelen
1
Jan 15, 2017
lp
#14
haapy yack
1
Dec 30, 2016
hoj
Novoletno darilo.
http://www.express.co.uk/news/weird/703856/MARK-OF-THE-BEAST-Secret-plan-to-implant-us-all-with-ID-chips-by-2017
jebatjih
čao

MARK OF THE BEAST: Secret plan to 'implant us all with ID chips by 2017' | Weird |

EXCLUSIVE: IT'S everywhere - GPS tracking, contactless payments, iris recognition - but these handy innovations are just
#13
haapy yack
1
Dec 26, 2016
hoj
Bss De Rothschild ‏@BssDeRothschild 16h16 hours ago

Its going to be a frightfully dismal year for US in 2017. No jobs, hyperinflation, more debt & impeachment. Merry Christmas you fools!
čao
#12
haapy yack
1
Dec 26, 2016
hoj
http://saff.ba/njemacki-novinar-tvrdi-teroristicki-napad-u-berlinu-je-strasna-prevara-video/
čao
#11
haapy yack
1
Dec 26, 2016
hoj
Delte to naprej prav avtor.
http://www.misteriji.net/index.php?option=com_myblog&show=bitcoin-prevara-pozor-nujno-deli-dalje.html&Itemid=58
čao

MIP | BITCOIN PREVARA POZOR - nujno deli dalje!!!

MIP - Misteriji in Paranormalno. Portal za vse, ki jih zanima alternativni pogled na svet!
#10
abram1b2 Cej
1
Dec 23, 2016
haapy yack
Prav imaš :)*
#9
haapy yack
1
Dec 23, 2016
hoj
Ja. Kaže slabo. Polovica svetovnega prebivalstva je revežev, svetovna "elita" želi, da bo tako tudi ostalo. Evo rešitve. Zakačit se je treba na živo in mrtvo s to svetovno "elito".
Torej polovica ljudi na planet - živi z manj kot 2,50 dolarjev dnevno. več kot 1,3 miljarde ljudi živi v skrajni bedi, z manj kot 1,25 dolarjev dnevno.
Torej trenutno 99,9 odstotkov svetovne populacije živi v državah v katerih obstaja centralna banka in gotovo vse človeške nacije imajo nekako obliko davka na dobiček. Govor je o globalnem sistemu izmišljenim, da ustvarja kar se da čim večjo zadolžitev.
jebat"elito"in nihove centralnne banke.
čao
#8
haapy yack
1
Dec 19, 2016
hoj
Obnovlena lista komiteja 300.
Ti z vsem srcem podpirajo take rabote.
http://worldtruth.tv/illuminati-leak-current-membership-of-committee-of-300/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm;_camp

Illuminati Leak: Current Membership of ‘Committee of 300’ | World Truth.TV

An ex-Illuminati member who is vowing to tell the world everything about the secret society has posted a list of the eli
#7
rastko plohl
0
Dec 18, 2016
bo potrebno na konico bajoneta
#6
Rak stari
1
Dec 18, 2016
Rastko, malo sem že v letih, a kot se spominjam, vse je teklo tako kot pišeš, pa je verjetno, da tudi ti vsega nisi zajel. Tako pač deluje država, ki vlada z mafijskimi metodami. No, danes lahko to moje mnenje že obrnemo, tako deluje mafija, ki si je prilastila državo.
#5
Zim Zelen
1
Dec 18, 2016
Vse je zakonito požegnano.
Ni povratka, vse je zaman in bob ob steno.
Tudi, če se na trepalnice mečeš, gotovo je.
#4
abram1b2 Cej
1
Dec 18, 2016
lp
#3
maja vedenik
1
Dec 18, 2016
vsako delo je lahko-težko, neodgovorno -odgovorno, neplačano-plačano-včasih še preveč...zato ne bi smelo ovrednotit dela ampak sposobnost po izobrazbi, kjer z delom-sposobnostmi lahko po 5letih napreduješ,,,,,,ceniti bi se moralo po stopnji; delavec brez osnovne šole, delavec z osnovno šolo, poklicni delavec, tehniki, ing, mag. ,dr, dipl,,,,,,,,,,in prejemat samo dodatek za uspešnost in uspešnost team,,,,in ukinit vse razne kvazi dodatke, ker vsak mora biti pripravljen na svoje delo,,,izjeme so le gasilci, policija, reševalci,vojska,,,,,,ki imajo dodatno pripravljenost------
Všeč mi je · Odgovori · 4 min
Všeč mi je · Odgovori · 2 · 7 ur
Vera Koležnik
Vera Koležnik Se strinjam absolutno,enako za pokojnine..koliko si plačeval
Ni mi všeč · Odgovori · 1 · 4 ur
Maja Vedenik
Maja Vedenik Vera Koležnik pokojnine bi morale biti zglihane , tako kot regres,,,1000eur, 1200eur, 1500eur,,,,plačevanje prispevkov je tako kvazi, ker jih pohlepniki sploh ne plačujejo in delavci za to niso krivi,,,take bi morali dati na odgovornost in jih kazensko ovadit,,,,
#2
maja vedenik
2
Dec 18, 2016
udejanjat zakon o razlastninjenju, kdor ne dokaže izvora premoženja,,,
#1
rastko plohl
rastko plohl
Objavil/a 2016-12-18 16:03:12 (Dec 18, 2016)
Starejša objava Novejša objava
USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije različnih nazorov, poklicev in položajev, smo se odločili, da vložimo ustavno POBUDO za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi naše razlastitve ter odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina  je bila samovoljno podržavljena s strani DZ RS na pobudo Vlade RS in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranim krogom. Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z načeli Ustave RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.   

ZADNJE OBJAVE
EU_Slovenci niso smeli vedeti_Prva epizoda
Je že v EU 100.000 migrantskih vojakov?
Tiralica!
Ali je Šiško že ne vede zrušil Šarčevo Vlado, pa še tega ne ve?
Cerarju in Šarcu migrirala zdrava pamet!
Stop Mara Kešu, podpiši peticijo!
Bo uraden izid pasjih dirk izpodbijan?
Pahor udaril po miz!
Gotofi smo ali te volitve so ne poštene, ne svobodne in ne enakopravne
23 LET ISKANJA PRAVICE ali sodniki in tožilci koga ščitijo?
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Junij 2019
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oglasi

si želite poenostaviti svoje življenje? pametni dom vam olajša in omogoča, da lahko svoje naprave nadzorujete tudi na daljavo. možnost imate preverjati temperaturo v stanovanju, prižigati luči, preverite ali so naprave izključene iz vtičnic in hkrati imeti vse pod video nadzorom. več o pametnem domu: https://www.a1.si/smarthome

Kategorija: Dodatki in oprema

Cena: Pokličite za ceno

si želite spletno stran katera vam bom prinašala nove posle in stran, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja, hkrati pa bo izpostavilo vaše prednosti? izdelava spletnih strani zato prepustite nam, saj vam bomo izpolnili vaše želje in poskrbeli, da bo spletna stran tehnično dovršena. več: https://www.dominatus.si/izdelava-spletnih-strani

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Najugodnejše geodetske storitve, storitve izvajamo po celotnem območju slovenije pooblaščeni geodet marjan ocepek, več informacij na www.moj-geodet.si ali na 031/217-713, ali na marjan.ocepek@gmail ali na info@moj-geodet.si #geodetskestoritveocepek #geodetocepek #mojgeodet #najugodengeodet #geodetdomzale #geodettrzin

Kategorija: Storitve

Cena: 100 €

vsak problem, ki ga občutimo, je posledica porušenega ravnovesja v nas samih. negativne misli in čustva, kot so žalost, jeza, strah,sram, krivda, zavist, ljubosumnost, občutek nemoči, nizka samopodoba in podobno, sprožajo v nas neprimerne odzive na zunanje okoliščine. tako lahko odreagiramo pretirano čustveno ali povsem hladno, arogantno in agresivno. lahko se povsem umaknemo in se ne znamo postaviti zase, drugič spet se pretirano in nerazumno izpostavljamo tveganju in kljubujemo brez pravega razloga. do sebe in drugih smo pretirano kritični, perfekcionizem nas duši, nikoli nismo res zadovoljni z doseženim. težko prepoznamo ali se soočimo z realnostjo in živimo v iluzijah, ali pa življenje dojemamo kot težko in depresivno. počutimo se ogroženo ali smo povsem apatični. zato pogosto podležemo predsodkom in smo netolerantni do ljudi, ki mislijo drugače, v najbolj skrajni obliki se to izraža kot fanatizem. v astrologiji so negativna čustvena stanja opisana z medsebojnimi vplivi različnih planetov v osebnem horoskopu, ki je v bistvu energijski zemljevid osebe. v energijski astrologiji energijsko anatomijo opisuje 7 telesnih čaker, ki so razporejene vzdolž hrbtenice, glavnega telesnega meridiana, in 3 izventelesne čakre vnašem eteričnem telesu. njihova naloga je, da zagotavljajo dovajanje energije za nemoteno delovanje vitalnih funkcij in telesnih organov, s katerimi so povezani in nemoten pretok energije po telesu. energijska astrologija človeka obravnava celostno, kot duhovno, čustveno, mentalno in telesno bitje, ki živi povezan z drugimi v socialni mreži – torej tudi kot socialno bitje. če se na kateremkoli področju življenja soočamo s težavami, ki jih ne zmoremo obvladovati, to kaže na energijsko neravnovesje v nas samih.   več informacij: http://astrohealing.si/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

zapeljite se s pletno na beljski otok, obiščite cerkev in pozvonite na zvoniku za srečo. vse na temo church on bled: https://www.altitude-activities.com/visit-the-church-on-bled-and-ring-the-bell

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

slovenija je dežela, kjer lahko zasledite marsikaj, zato si preberite 8 zanimivih dejstev o sloveniji, ki jih mogoče še niste vedeli. facts about slovenia: https://www.altitude-activities.com/8-awesome-facts-about-slovenia

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

med spletna oglaševanja sodijo google adwords, facebook ads, pr članki....katero spletno oglaševanje torej izbrati? pred odločitvijo seveda ne smemo pozabiti na zastavljene cilje, saj samo na ta način lahko dosežemo željene rezultate. v kolikor ne veste za katero oglaševanje bi se odločili pa si lahko pomagate na tem naslovu: https://www.dominatus.si/spletno-oglasevanje

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

matcha čaj velja za enega izmed najmočnejših super živil na trgu. vsebuje veliko antioksidantov, izboljša počutje, spomin in koncentracijo ter še veliko drugih pozitivnih lastnosti. več lahko preberete: https://www.malinca.si/matcha-iz-ekoloske-pridelave-100g.html

Kategorija: Čaji

Cena: Pokličite za ceno

vas zanima kako oglaševati na facebooku? želite povečati prodajo? facebook vam omogoča, da lahko prodajo usmerite in targetirate na točno določeno skupino. več o tem na kakšen način delati facebook oglaševanje pa lahko najdete tukaj

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

william hill je ena izmed starejših stavnic na svetu, ustanovljena je bila že leta 1934. sedaj imate možnost, da to spletno stavnico preizkusite tudi v sloveniji - https://www.sportni-portal.com/william-hill

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ste si že od nekdaj želeli poleteti z jadralnim padalom in si ogledati pokrajino iz ptičje perspektive. potem imate sedaj možnost, da doživite to nepozabno izkušnjo ter preizkusite paragliding bled - https://www.altitude-activities.com/jump-fall-and-fly/paragliding-in-slovenia

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor bi želeli opraviti tečaj za voditelja čolna - https://www.mojedarilo.com/ex/328/33/tecaj-za-voditelja-colna-tecja-coln-morje-izpit- imate sedaj možnost, saj vam pri mojedarilo.com ponujajo tečaj, ki si ga lahko privoščite zase ali pa ga podarite kot darilo - 

Kategorija: Storitve

Cena: 125 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj