Čaka nas nova revolucija: Nedeljski dnevnik, 17.02.2016

Objavil/a rastko plohl, dne 2016-02-18 ob 19:10:53

Tako levi kot desni podpisujemo ustavno POBUDO za vrnitev ukradene družbene lastnine. Tako desni kot levi se združujemo, da izvedemo skupaj revolucijo proti "levim in desnim ali desnim in levim" hlapcem. Družbena lastnina ni leva ali desna ideološko politična floskula temveč dejstvo znano že iz pra zgodovine in je preprosto naša, naša last. Razdelili so nas na leve in desne, da se med seboj prepiramo, medtem ko nas barabe raličnih političnih barv dogovorjeno in skupaj kradejo. Jaz se ne dam več deliti na levo desnega ali desno levega in krasti.

Povzeto.

Čaka nas nova revolucija

Nedeljski dnevnik, 17.02.2016

KAKO SO NAS PRAV NEMARNO OKRADLI

Čaka nas nova revolucija Pred ustavno sodišče prihaja pobuda za vračanje družbene lastnine – Bo prej zmagala pravica ali se bo prej zbudil kralj Matjaž?

 

PODPIŠI PETICIJO ZA USTAVNO PRESOJO ROPA STOLETJA :

Pridruži se  ustavni POBUDI:​
http://www.pravapeticija.com/ustavna_pobuda_zaradi_razlastitve_nas_dravljanov

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ciril Brajer

Po deželi kroži nova peticija, pravzaprav ustavna pobuda. Razveljavila naj bi razlaščanje družbene lastnine ter jo vrnila državljankam in državljanom. Že v prvih dneh je zbrala nekaj sto podpisov. Iskali smo pobudnike, pisce, zaman. Gre preprosto za skupino državljanov. Se pa kuje še ena, skoraj enaka po vsebini, za njo stoji skupina uglednih strokovnjakov, sindikalistov, razumnikov na čelu svojih organizacij. Prva misel – saj so vendar do konca naivni! Nekdanji družbeni pravobranilec Janez Krnc je pobudo skrbno prebral, povedal, da njeni očitki o neustavnosti in nezakonitosti trdno stojijo, je pa uspeh toliko verjeten, kot da se pod Peco prebudi kralj Matjaž. Mar res? Poglejmo nekaj podobno čudežnih projektov, ki pa so se uresničili.

Agrarna reforma

Agrarno reformo so v Sloveniji speljali komunisti leta 1946, z zakonom so zemljo gladko odvzeli veleposestnikom in cerkvi. Delili so jo po geslu »zemljo tistim, ki jo obdelujejo«. Kar nekaj zemlje je obdržala država.

Nacionalizacija

Z zakonom je država dobila banke, tovarne, rudnike, velika podjetja, nato še manjša podjetja, mestna zemljišča, stanovanja… Poskus pravičnejše družbe je, razen razlaščencev seveda, navdušeno podprla velika večina državljanov.

Denacionalizacija

Najbolje jo je opisal Vasilij Polič, ki je bil sodnik poročevalec za denacionalizacijo na vrhovnem sodišču: »Vestno sodim po res butasti črki zakona, a kar je res, je res. Druge države skušajo denacionalizacijo speljati s čim manj škode in bremen za prebivalstvo, naša prav nasprotno. Ko smo že spoznali, kako nevarno nam denacionalizacija načenja nacionalno substanco, in bi lahko zakon pravočasno spremenili, smo še kar tiščali glavo v pesek. Madžare, Čehe, Nemce celo, ki so povrhu bogatejši in bi si lažje privoščili razdejanje, kakršno smo si mi, bi obdolžil nepoštenja, kdor bi trdil, da je naš način denacionalizacije edino pošten in pravičen. Oni si niso privoščili, da bi kdo, morda celo neupravičeno, čez noč neizmerno obogatel. Že zato ne, ker bi mu morali to plačati mnogi, ki mu gotovo niso nič dolžni! Naše rešitve so ob nepoštenosti tudi nesocialne in plačevale jih bodo cele generacije. Morda tudi še one, ki jim sploh ne bo več jasno, zakaj in komu plačujejo. In taka bremena smo potomcem naložili samo Slovenci.«

Lastninjenje, konec družbene lastnine

Potek in posledice opisuje Janez Krnc: »Kraja družbene lastnine je imela vso politično podporo, omogočila so jo sodišča. Mi smo ugotavljali oškodovanje, pozivali, naj se odpravi, odmeva ni bilo, divji privatizatorji so mirno razpolagali z ukradenim premoženjem. Nobene blokade, zavore, preprosto nedotakljivi, ker je bila taka politična volja. Že Lojze Peterle je začrtal smer do peščice bogatašev in množice siromakov, drugi so le sledili. Nobenemu ni bilo škoda milijarde, če se je lahko dokopal do milijona. Zaradi divje privatizacije je tožilstvo prejelo več kot 550 kazenskih ovadb. Vložilo je le 50 obtožnih predlogov in doseglo manj kot deset obsodilnih sodb. Po desetih letih privatizacije je tožilec na ljubljanskem tožilstvu tarnal, da bo težko, ker ne pozna lastninske zakonodaje.«

Kako je bilo to mogoče?

»Z osamosvojitvijo Slovenije in njeno ustavo namreč družbenolastninski odnosi sploh niso bili spremenjeni. Družbeno lastnino je še naprej varovala ustava, ki jo priznava kot zasebno lastnino in razlaščanje dovoli le zaradi javnega interes​a.«

»Daj mi, Micka, peneze nazaj«

Pobudniki so temeljito pregledali jugoslovansko in slovensko ustavo, mednarodno pravo, konvencije OZN, sklep je jasen:

»Ko je državni zbor na predlog vlade sprejemal lastninsko zakonodajo brez ustavno ali mednarodno veljavnega in dokazljivega soglasja, je to naredil samovoljno ter​ v nasprotju z lastno ustavo in mednarodnim pravom. Še več, družbeno lastnino znanih lastnikov je protiustavno spremenil v državno, po ustavi neobstoječo kategorijo lastnine​.«

Pa prodaja in predaja državne lastninev zasebne roke?

»Povsem neustavno početje vlade in parlamenta v škodo večine državljanov v korist tretjega. Podržavljena in preprodana družbena lastnina tretjemu je ukradeno blago!«

Kraja pa je…

»Je izvajanje nasilja s strani vlade in poslancev nad državljani. Zato so določeni državljani in tujci zaradi političnih zvez ali drugih prikritih načinov lahko prišli prednostno do lastnine iz naslova družbene lastnine. Dobili smo dvorazredno družbo, ki je naša ustava ne pozna. Ne dovoljuje razreda lastnikov in privilegirancev ter razreda brez lastnine in privilegijev. Tako se vzpostavlja med samimi državljani in tujci lastniško ter ekonomsko medsebojno sovraštvo iz razloga, ko imajo eni vse, drugi malo ali nič.«

Razredni boj še teče.Tako neustavno stanje ustvarja pogoje za razredne konflikte.

»Posamezniki so lahko pridobivali kredite državnih bank, drugi ne, določenim državljanom so se krediti odpisovali, drugim ne. Ogrožajo nas brezposelnost, tveganja revščine, socialne izključenosti, nenehno padanje delavskih pravic, pravic v zdravstvu, šolstvu in na socialnem področju. Bruto zunanji dolg je od leta 1995 s 3,737 milijard evrov do konca lanskega leta narasel na 44,818 milijard evrov, dolg državnega proračuna znaša 25,633 milijarde evrov. Po uradnih podatkih policije je v porastu kriminal, ki je posledica gospodarske krize, nizkega standarda in brezposelnosti. V tujino in davčne oaze je izginilo od 52 do 73 milijard evrov.

V štirih letih se je izselilo skoraj 20.000 mladih, rodnost nevarno pada, 5000 otrok manj na leto in v zadnjih 25 letih samostojnosti skupno približno 125.000 otrok manj. Samooskrba je z 80 padla na 30 odstotkov…«

Vsebina pobude?

»Predlagamo, da Ustavno sodišče RS ugotovi neustavnost delovanja Vlade RS in DZ RS ter jima naloži tudi obvezo, da sprejeme zakon o popravi krivic zaradi odvzema družbene lastnine, ki so nastale po sprejemu navedenih izpodbijanih predpisov ali njihovih posameznih delov, in tako zavaruje zahtevo javne koristi.«

Med snovalci pobude, ki še nastaja, najdemo nekaj znanih imen, rdeča nit pa je enaka kot pri skupini državljanov: ukradeno blago. Predvidevajo, da bo ustavno sodišče obe zadevi združilo v eno.

Rdečo nit so predli prof. dr. Gojko Stanič, Jože Kos Grabar, Branislav Jokanovič, dr. Peter Glavič, Milan Krušič, Gorazd Marinček, Sonja Lokar, Vladislav Stres, Božan Žabjek, Janez Stergar, Dušan Semolič in Rastko Plohl.

Vežeta se torej neposredna državljanska pobuda brez organizacij, ko državljani zahtevajo to, kar jim je država ukradla, in še ena, ki jo bodo vložile organizacije Slovenski razvojni svet, NSS, ZSSS, mali delničarji… »Niso samo sprejeti lastninski zakoni ​v nasprotju z Ustavo RS 1991 in mednarodnimi pogodbami, temveč je dokazano protiustavno in proti mednarodno pravno delovanje Vlade RS in DZ RS v škodo večine državljanov RS in v korist tretjega. Podržavljena in preprodana družbena lastnina tretjemu je ukradeno blago,« pravi Rastko Plohl in dodaja, da o zmagi ne dvomijo, če ne pred domačim, pa pred tujim sodiščem. »Leta 1992 je bila volilna udeležba 85,60-odstotna, 1996 73,70, 2000 70,14, 2004 60,65, 2008 63,10, 2011 65,60 in leta 2014 51,73-odstotna. Že to kaže na nezaupanje, nezadovoljstvo in posledične upore ter zahteve državljanov, ki si sledijo drug za drugim. Dovolj je!«yyyyyyyyyy 

Janez Krnc:

»Posamezniki so lahko pridobivali kredite državnih bank, drugi ne, določenim državljanom so se krediti odpisovali, drugim ne. Ogrožajo nas brezposelnost, tveganje revščine, socialne izključenosti, nenehno padanje delavskih pravic, pravic v zdravstvu, šolstvu in na socialnem področju.«USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije, smo se odločili, da vložimo ustavno Pobudo za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi razlastitve in odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina je bila samovoljno podržavljena in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranemu krogu oseb.    Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z moralo, Ustavo RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.       Iz POBUDE je očitno, da se je proces razlastninjenja, ob hkratnem  zmanjševanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin,  dogajal postopno in prikrito. Šele dejansko stanje, kot smo mu priča danes in poglobljena analiza vzrokov, ki je pripeljala do njega, omogočata ugotovitve zapisane v tej pobudi.   Ustavno sodišče bomo zaprosili, da v skladu s človeško moralo, Ustavo RS 1991 in  mednarodnimi dogovori odločijo, da je bil postopek odvzema družbene lastnine, njeno podržavljenj

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
4
Blaž Babič
0
Jan 07, 2017
Sonja Lokar je Soroševa agentka in je s Štefanom Korošcem zapustila zadnji partijski kongres.

O tem, kako je Korošec kradel denar iz Slovenije, je največ povedal Domagoj Margetič.

Kako se lahko eni in isti partijski kadri pojavljajo v vedno novih vlogah, razen če ne gre za podlo igro agenture, obsojeno na ponoven neuspeh?

https://www.youtube.com/watch?v=TSFfq2J7xVg

Tranzicijska prevara in organizirani kriminal političnih elit Ljubljana-Zagreb-Beograd - YouTube

Kdo so zaščiteni tranzicijski kadri in kaj imajo skupnega banka Hypo, Ljubljanska banka, Zagrebačka banka, LHB Frankfurt
#4
vladislav stres
0
Feb 20, 2016
http://www.publishwall.si/vladislav.stres/post/172361/nova-revolucija-prikljucite-se-ali-bezite
#3
rastko plohl
1
Feb 19, 2016
vladislav
drži
#2
vladislav stres
2
Feb 19, 2016
Družba se notranje razkraja na nepoštene in poštenejše. In prav je tako.
In pri tem ločevanju ODPADKOV moramo pomagati.
SNEŽENA KEPA je najprej majhna, potem pa lahko tisti proti katerem se začne vrteti SAMO ŠE BEŽIJO.
#1
rastko plohl
rastko plohl
Objavil/a 2016-02-18 19:10:53 (Feb 18, 2016)
Starejša objava Novejša objava
USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV - Pravapeticija.com

  Mi, skupina državljanov Republike Slovenije, smo se odločili, da vložimo ustavno Pobudo za razveljavitev lastninske zakonodaje zaradi razlastitve in odtujitve družbene lastnine, ki je naša last. Družbena lastnina je bila samovoljno podržavljena in se špekulativno preprodaja v naprej  izbranemu krogu oseb.    Vlada RS in DZ RS za to dejanje nista dobila soglasja od nas državljanov lastnikov na način, ki bi bil pravno skladen z moralo, Ustavo RS 1991 in mednarodnimi sporazumi, ki nas obvezujejo in ščitijo.       Iz POBUDE je očitno, da se je proces razlastninjenja, ob hkratnem  zmanjševanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin,  dogajal postopno in prikrito. Šele dejansko stanje, kot smo mu priča danes in poglobljena analiza vzrokov, ki je pripeljala do njega, omogočata ugotovitve zapisane v tej pobudi.   Ustavno sodišče bomo zaprosili, da v skladu s človeško moralo, Ustavo RS 1991 in  mednarodnimi dogovori odločijo, da je bil postopek odvzema družbene lastnine, njeno podržavljenj

ZADNJE OBJAVE
EU_Slovenci niso smeli vedeti_Prva epizoda
Je že v EU 100.000 migrantskih vojakov?
Tiralica!
Ali je Šiško že ne vede zrušil Šarčevo Vlado, pa še tega ne ve?
Cerarju in Šarcu migrirala zdrava pamet!
Stop Mara Kešu, podpiši peticijo!
Bo uraden izid pasjih dirk izpodbijan?
Pahor udaril po miz!
Gotofi smo ali te volitve so ne poštene, ne svobodne in ne enakopravne
23 LET ISKANJA PRAVICE ali sodniki in tožilci koga ščitijo?
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Junij 2019
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oglasi

zapeljite se s pletno na beljski otok, obiščite cerkev in pozvonite na zvoniku za srečo. vse na temo church on bled: https://www.altitude-activities.com/visit-the-church-on-bled-and-ring-the-bell

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

slovenija je dežela, kjer lahko zasledite marsikaj, zato si preberite 8 zanimivih dejstev o sloveniji, ki jih mogoče še niste vedeli. facts about slovenia: https://www.altitude-activities.com/8-awesome-facts-about-slovenia

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

med spletna oglaševanja sodijo google adwords, facebook ads, pr članki....katero spletno oglaševanje torej izbrati? pred odločitvijo seveda ne smemo pozabiti na zastavljene cilje, saj samo na ta način lahko dosežemo željene rezultate. v kolikor ne veste za katero oglaševanje bi se odločili pa si lahko pomagate na tem naslovu: https://www.dominatus.si/spletno-oglasevanje

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

matcha čaj velja za enega izmed najmočnejših super živil na trgu. vsebuje veliko antioksidantov, izboljša počutje, spomin in koncentracijo ter še veliko drugih pozitivnih lastnosti. več lahko preberete: https://www.malinca.si/matcha-iz-ekoloske-pridelave-100g.html

Kategorija: Čaji

Cena: Pokličite za ceno

vas zanima kako oglaševati na facebooku? želite povečati prodajo? facebook vam omogoča, da lahko prodajo usmerite in targetirate na točno določeno skupino. več o tem na kakšen način delati facebook oglaševanje pa lahko najdete tukaj

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

william hill je ena izmed starejših stavnic na svetu, ustanovljena je bila že leta 1934. sedaj imate možnost, da to spletno stavnico preizkusite tudi v sloveniji - https://www.sportni-portal.com/william-hill

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ste si že od nekdaj želeli poleteti z jadralnim padalom in si ogledati pokrajino iz ptičje perspektive. potem imate sedaj možnost, da doživite to nepozabno izkušnjo ter preizkusite paragliding bled - https://www.altitude-activities.com/jump-fall-and-fly/paragliding-in-slovenia

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor bi želeli opraviti tečaj za voditelja čolna - https://www.mojedarilo.com/ex/328/33/tecaj-za-voditelja-colna-tecja-coln-morje-izpit- imate sedaj možnost, saj vam pri mojedarilo.com ponujajo tečaj, ki si ga lahko privoščite zase ali pa ga podarite kot darilo - 

Kategorija: Storitve

Cena: 125 €

7740.) miškolin - josip ribičič

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 9.99 €

7081.) cesarjeva nova oblačila snežna kraljica - hans christian andersen

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

6640.) moj prijatelj piki jakob - kajetan kivič

Kategorija: Leposlovje

Cena: 18 €

6128.) sloni si zapomnijo - agatha christie

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj