Kaj po demokraciji? - opis delov knjige

Objavil/a Milan Malej, dne 2016-01-24 ob 22:45:37

Kaj po demokraciji?

Iskanje načel človekovega življenja na Zemlji

 

Milan Malej

Opisi delov knjige

 

1.del - Bolečina

Prvi del knjige Kaj po demokraciji je namenjen opisom in prikazom velikih človekovih problemov na Zemlji, kot jih vidim sam, povezane v svojih najglobljih koreninah. Zato so potrebna tudi šokantna poglavja o onesnaženjih v predelih  proizvodnje nafte in o možnih posledicah iskanja energijskih snovi, podprta z nizom satelitskih fotografij.

To so vzroki, da zahtevamo drugačno človekovo obnašanje in organizacijo njegovih lokalnih in globalnih oblik združevanja. Ideja sistema, ki bi lahko vodil v rešitve vseh človekovih problemov, je prikazana pred analizo posameznih področij človekovih dejavnosti. Ideja novega sistema se začne z mislijo Georga Monbiota o "straži, ki straži stražo". Predstavljen je seznam osnovnih značilnosti sistema, ki bodo vodile ljudi skozi spremembe v lastniških razmerjih proti sodelovanju namesto tekmovanja.

Resnično ni pomembno, ali bo predstavljen sistem pravi. Vendar je bilo v človeški zgodovini že narejenih nekaj podobnih poskusov, ki pa so propadli zaradi dopuščanja vpliva korupcije na pomembne človekove odločitve. Zato je najbolj pomembno jedro teh novih odnosov v obliki tehnološko realizirane kontrole, ki se ji ne bo mogoče izogniti ali jo kršiti. To ne bo vladavina tehnologije ali tehnokracije, temveč le pomoč za enakovredno in pravično uporabo pravil za vse posameznike in organizacije enako, brez korupcije in nepravilnih človekovih odločitev. Bo samo straža, ki bo stražila stražo.

 

2.  del – Ne samo simptomi

Drugi del knjige Kaj po demokraciji vsebuje analizo vzrokov, ki so pripeljali do današnjega stanja. To je osnova, če hočemo razumeti izražene zahteve po novih oblikah človekovih družb. Zgodovinski in situacijski pregledi so izpeljani za področja življenjskega prostora, hrane, seksualnosti, energije, odločitev, človekove aktivnosti, učnega procesa, materialnih dobrin, terorizma in globalizacije demokracije. Ker so problemi zelo medsebojno povezani, so večkrat iste stvari obravnavane iz različnih vidikov.

Poglavja vsebujejo tudi razmišljanja, katere naloge naj bi novi sistem opravljal za preprečevanje današnjih nezaželenih situacij. Na primer, v poglavju o hrani je izražena pravica vsakogar do zdrave hrane. Rešitve so povezane z ustrezno zakonodajo, doslednim izvajanjem in obdavčevanjem za preusmeritve na izvore zdrave hrane. Zelo prodorni deli tega poglavja so tudi analiza dejanske dodane vrednosti prehrambenih izdelkov, paralelizem proizvodnje hrane z neprofitnimi sistemi in daljnosežna uvedba davka na odvzeto vrednost.

 

3. del – Alternativna terapija

Tretji del vključuje razmišljanje, kako bi kontrolni sistem preprečeval kršitve pravil. Za predstavitev je izbran primer človekovih posegov v okolje in naravo.  Prostor je razdeljen, na urbanizirano okolje, popolnoma naravni prostor, namenjen divjemu življenju in vmesna neurbanizirana področja, namenjena tudi pridelovanju zdrave hrane. Posegi v posamezne dele se kontrolirajo na več nivojih, od načrtovanja, gradnje in uporabljanja objektov, in na vsakem nivoju je bistveno že vnaprejšnje preprečevanje zlorab.

Ta del analizira tudi primer preventivne kontrole nad človekovim razmnoževanjem, na primerih pridelave kvalitetne hrane, prevlade nad naravo in povečevanja starejše populacije. Zmanjševanje prebivalstva v luči preusmerjanja na druge izvore energije je prepuščeno 4. delu, kajti prej moramo spoznati še precej dejstev o današnjem izkoriščanju energije in dejanskih in navideznih možnostih za preusmerjanje in varčevanje.

 

4. del - Rešilno zdravilo

Četrti del knjige Kaj po demokraciji je posvečen izključno energiji. Kako jo danes proizvajamo in trošimo in koliko vemo, da to ni pravilno. Vse v naših življenjih se začne in konča pri energiji. Naša hrana in zdravje, naše delo in zabava so odvisni od poceni fosilnih goriv. Vendar bo naše zanimanje tukaj usmerjeno na zavajajoče politično propagiranje posameznih drobtinic celotne energijske pogače. Ali je tako zelo težko, na primer, vzeti svinčnik, pomnožiti nekaj enostavnih števil in dobiti površino zemlje, potencialno potrebno za proizvodnjo celotne človekove energije iz bio goriv, ki jo tako premišljeno zagovarjajo podporniki Kyotskega sporazuma?

Bio goriva dobivamo iz gensko spremenjenih rastlin.  To pomeni, da so ta polja popolnoma zastrupljena. Kako mislite, da bo izgledala Zemlja  po zamenjavi vse naše energije z bio gorivi? Ena tretjina Zemljinega kopnega se že uporablja za industrijsko kmetijstvo, dve tretjini od tega pa je namenjeno proizvodnji prav tako popolnoma gensko spremenjene in zastrupljene živinske krme. Človeštvo bo po tem živelo le še v tretji dimenziji – v kolosalnih nebotičnikih. Ne verjamete? Namreč, preostali dve tretjini Zemljinega kopnega bosta uporabljeni za  pridelavo energetskih rastlin. Ne bo več gora, gozdov in puščav. Ne boste videli ne zajca, ne medveda. Samo ljudi, beton, krave, sojo in ogrščico… To bo rezultat našega brezmejnega pohlepa po energiji, ampak v tem delu knjige boste našli tudi rešitve, da se to ne zgodi, ne samo kritiziranje in objokovanje… Energija je res lahko naše rešilno zdravilo, ampak tudi da nas pošlje k hudiču namesto v raj…/ Odločitve bodo pa naše…


5. Del – Zdravilne vibracije

Prišli smo do točke, kjer se moramo odločiti o načinu reševanja naših problemov. Tudi v naših asociacijah na možnosti naravnega zdravljenja moramo narediti premik od urgentnih korakov reševanja akutne situacije ogroženega življenja k sistematični metodi, ki lahko ozdravi naše kronično načeto zdravje in vrne vse vitalne funkcije človeškega telesa…

Peti del knjige Kaj po demokraciji govori o načinu, kako bi lahko ozdravili kronično obsedenost človeštva z ropanjem naravnih bogastev in izkoriščanjem drugih ljudi in narave. Sistematični pristop se začne s sprejemanjem načel našega življenja na Zemlji in nadaljnjega razvijanja pravil, predpisov in zakonov, po katerih se bomo morali obnašati. Sistematična metoda temelji na zgradbi sistema pravil, v kateri je mogoče vsako pravilo primerjati z drugimi pravili in preveriti nazaj, če ustreza načelom. Ta sistem zahteva, da se načela spoštujejo na vsakem koraku, tako pri gradnji pravil, kot tudi pri njihovem izvajanju. Sistem tudi zagotavlja, da se mogoče situacije, zaradi katerih bi lahko prišlo do nesprejemljivega izkoriščanja, preverjajo vnaprej. Ta del knjige primerja dano zamisel z nekaterimi drugimi obstoječimi teorijami, ki presegajo današnje ureditve, in razloži nekaj primerov osnovnih načel in razvoja pravil iz njih.

Homeopatija zdravi z informacijami, s frekvencami. Ekstremno razredčeni preparati lahko vsebujejo le majhno število molekul originalnih substanc (ali celo nobene sledi o njih), ki mnogokrat v svojih naravnih oblikah delujejo kot strupi in povzročajo bolezni. Teh nekaj molekul ne nevtralizira vzroka bolezni. Na začetku priprave zdravila izbrana naravna snov prenese na nosilec zdravila (voda, sladkor, alkohol) frekvence svojih naravnih elektromagnetnih valovanj. Spominska lastnost nosilca povzroči, da majhni deli te snovi začnejo nihati s temi frekvencami in da to nihanje tudi ohranijo. Z redčenjem in posebnim stresanjem (potenciranjem) zdravila nastajajo v zdravilu nove, višje frekvence. Tako samo snov nosilca z vibriranjem na novih frekvencah da telesu informacijo, da bolezen obstaja. Telo aktivira svoje lastne moči in se začne boriti proti bolezni.

Raziskovalci homeopatskih učinkov so pokazali, da imajo zdravila z točno izmerjenimi vibracijami podobne učinke na energetske točke in poti telesa in na avtonomni živčni sistem, kot tradicionalne metode vzhodne medicine, npr. akupunktura. Izpostavljanje pacientov elektromagnetnim valovanjem različnih frekvenc je povzročalo enake simptome, in našli so tudi druge frekvence, ki nevtralizirale alergične odzive. Prav tako tudi kemikalije, ki drugače ne delujejo katastrofalno z uničevanjem telesnih tkiv, s svojimi nihanji vplivajo na energetske poti telesa in motijo delovanje določenih organov. Z uporabo korekcijskih elektromagnetnih frekvenc so uspeli pozdraviti negativne učinke kemičnih, prehranskih ali tehnoloških izvorov. Homeopatska zdravila delujejo s svojimi frekvencami enako korekcijsko.

Vse metode bio energetskega zdravljenja, vključno s starimi vzhodnimi akupunkturo in reikijem, gradijo na prenosu energij med terapevtom in bolnikom. Terapevti, ki poskušajo pomagati z lastnimi energijami, ali odvzemati bolnikove slabe vibracije, so uspešni v omejenem obsegu ujemanja njihovih in bolnikovih vibracij. Mnogo pa jih je že umrlo, ker se je njihovo telo nalezlo nihanj bolnih organov njihovih pacientov. Voda v telesu in tkivih se obnaša kot pomnilnik vibracij, prav tako kot v homeopatskih pripravkih. Energije pa niso samo energije, pomembne so frekvence in oblike valovanj – to pa so že informacije, ki jih bolno telo ali duša potrebuje. Da bi prejelo tiste, ki jih potrebuje, mu je potrebno posredovati čim večji obseg različnih frekvenc. Telo bo uporabilo le tiste, ki bodo vrnile spremenjena nihanja njegovih organov na naravne vrednosti. Posredovanje naravnih in kozmičnih valovanj ter energij stvarjenja je tudi "umetnost" ponovnega povezovanja (The Reconnection), ki nudi bolniku maksimalni možni obseg valovanj, brez nevarnosti, da bi se praktik-učitelj zapletel v bolezen svoje stranke.

Človeška populacija se obnaša nekako podobno kot telo bolnega posameznika. V njej se razraščajo tumorji in sevajo strupe po svojem celotnem telesu in izven njega v naravo. Nadzorujejo življenja posameznikov in celotne človeške populacije in ne dovoljujejo, da bi informacije o njihovem resničnem delovanju prišle pred oči vsega človeštva.

Informacije in možnosti, ki jih populacija dobi od politike in kapitala, silijo ljudi v nenaravne situacije in obnašanja. Enostavno sledimo tem vsiljenim vzorcem, ki poveličujejo naše udobje in uživanje. Enostavno smo izgubili naše naravne frekvence simbioze z naravo in drugimi deli naših družb. Vsiljene in zavajajoče informacije so tiste, ki nas potiskajo v nenaraven življenjski slog, in pomanjkanje resničnih informacij nas vleče stran od odgovornosti ponovne vzpostavitve in vzdrževanja našega ravnotežja z naravo. Premikamo se (nihamo) z vsiljenim ritmom in se trudimo postati eden od tistih rakavih tumorjev na planetu in uživati življenje na račun drugih in narave, kot pravi tumorji živijo na račun telesnih tkiv.

Ena od glavnih nalog te knjige je najti prave informacije o delovanju teh tumorjev v človeški populaciji in o posledicah v družbah in v naravi. Prilagajanje teh informacij naravnim občutkom človeških bitij bo povzročilo, da bo človeštvo začelo iskati rešitve in se odločati v korist svojega lastnega preživetja, ki brez narave ne bo mogoče. Zato pričenjamo naše sistematično zdravljenje s prepoznavanjem in sprejemanjem najbolj enostavnih in naravnih načinov sodelovanja in deljenja naših življenj z drugimi, brez povzročanja bolečin in škode drugim. S sprejetimi načeli našega življenja na Zemlji se bomo zavedali enostavno, kaj je prav in kaj narobe.

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Milan Malej
Milan Malej
Objavil/a 2016-01-24 22:45:37 (Jan 24, 2016)
Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Basic principles of human life on the Earth
Climate justice assessment
Environmental Justice in Water Management
Peticija za dostojno delo in odpravo prekarnosti !!!
DARILO ZA PLANET
Ločite blogerje od novinarskih rac !!!
Peticija CI Modro Nebo za VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO
AKUSTIČNE GEOLOŠKE RAZISKAVE
Peticija za PRAVICO DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO
Razjasnitev dejanskih vzrokov za beg
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

darilni boni terme so vedno lepo darilo in vsakdo jih je veselil. presenetite svoje najbližje in jim privoščite razvajanje v toplicah in wellnessu.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor ste športni navdušenec in ste se že srečali s športnimi stavami, potem se vam zagotovo splača poizkusit vašo srečo preko ene izmed največjih športnih stavnic na svetu bet365 -  https://www.sportni-portal.com/bet365

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor želite imeti nadzor in enostaven pregled nad svojimi zaposlenimi potem vam zagotovo prav pride storitev evidenca delovnega časa, ki jo nudi podjetje špica. več o tem: https://www.spica.si/oprema/programska-oprema-za-registracijo-delovnega-casa

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

plišaste igrače so ponavadi najljubši otrokove igrače, saj jih vedno prenašajo naokoli in z njimi tudi spijo. oglejte si pestro izbiri igrač: http://www.majtoj.si/igrace-za-otroke/plisaste-igrace.html

Kategorija: Ostala otroška oprema

Cena: Pokličite za ceno

laneno seme je dobro za zdravje, saj vsebuje velik delež vlaknin in je obogateno z omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami. uporabimo ga lahko pri različnih jedeh, najbolje pa je, da se ga zaužije pri zajtrku. več o samih lastnostnih lanenega semena: https://www.malinca.si/laneno-seme-500g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 2 €

want to sell sony pxw-fs7 xdcam super 35 camera system used  for few months and in a great condition. full options and never faulty before.lens are 100% great and the camera is clean. the camera is in perfect condition, less usage only for a few month: only serious buyers should contact me.   package content:   body cap viewfinder eyepiece grip remote control wireless lan usb module (ifu-wlm3) for sony vpl-e200 series projectors wireless remote commander (rmt-845) wa adaptor bracket mpa-ac1 ac adapter for evi d100 ccd camera bc-u1 battery charger bp-u30 lithium-ion battery 2 x power cord usb cable cd rom with manuals limited 1-year warranty parts, 90-days labor.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(403) 618-3970  

Kategorija: Kompaktni digitalni fotoaparati

Cena: 5000 €

pri izbiri mobilnega operaterja je pomembno tudi pokritost njegovega omrežja. omrežje podjetja a1 je danes sigurno boljše, kot je bilo v preteklosti. za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.a1.si/omrezje/o-omrezju.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

7216.) prešuštvo - darko žlebnik

Kategorija: Leposlovje

Cena: 14.99 €

6968.) vsega po dvoje - babette cole

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 19.99 €

dober kontroling je pomemben za vsako podjetje, saj pomaga določati in spremljati poslovne cilje. moje računovodstvo vam ponuja kakovosten kontroling in redno pomoč - https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

probiotiki so prehransko dopolnilo, ki pomagajo uravnavati črevesno mikrofloro in učinkujejo tudi na prebavo. več o samih lastnostih probiotikov: https://www.malinca.si/probiotiki-v-kapsulah.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 24 €

pegasti badelj se uporablja predvsem kot dopolnilna prehrana za boljše delovanje in čiščenje jeter. uporabimo ga lahko pri izdelavi smutijev. več o njegovem pozitivnem učinku in delovanju : https://www.malinca.si/pegasti-badelj-semena-150g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 7 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj