Kaj po demokraciji? - opis delov knjige

Objavil/a Milan Malej, dne 2016-01-24 ob 22:45:37

Kaj po demokraciji?

Iskanje načel človekovega življenja na Zemlji

 

Milan Malej

Opisi delov knjige

 

1.del - Bolečina

Prvi del knjige Kaj po demokraciji je namenjen opisom in prikazom velikih človekovih problemov na Zemlji, kot jih vidim sam, povezane v svojih najglobljih koreninah. Zato so potrebna tudi šokantna poglavja o onesnaženjih v predelih  proizvodnje nafte in o možnih posledicah iskanja energijskih snovi, podprta z nizom satelitskih fotografij.

To so vzroki, da zahtevamo drugačno človekovo obnašanje in organizacijo njegovih lokalnih in globalnih oblik združevanja. Ideja sistema, ki bi lahko vodil v rešitve vseh človekovih problemov, je prikazana pred analizo posameznih področij človekovih dejavnosti. Ideja novega sistema se začne z mislijo Georga Monbiota o "straži, ki straži stražo". Predstavljen je seznam osnovnih značilnosti sistema, ki bodo vodile ljudi skozi spremembe v lastniških razmerjih proti sodelovanju namesto tekmovanja.

Resnično ni pomembno, ali bo predstavljen sistem pravi. Vendar je bilo v človeški zgodovini že narejenih nekaj podobnih poskusov, ki pa so propadli zaradi dopuščanja vpliva korupcije na pomembne človekove odločitve. Zato je najbolj pomembno jedro teh novih odnosov v obliki tehnološko realizirane kontrole, ki se ji ne bo mogoče izogniti ali jo kršiti. To ne bo vladavina tehnologije ali tehnokracije, temveč le pomoč za enakovredno in pravično uporabo pravil za vse posameznike in organizacije enako, brez korupcije in nepravilnih človekovih odločitev. Bo samo straža, ki bo stražila stražo.

 

2.  del – Ne samo simptomi

Drugi del knjige Kaj po demokraciji vsebuje analizo vzrokov, ki so pripeljali do današnjega stanja. To je osnova, če hočemo razumeti izražene zahteve po novih oblikah človekovih družb. Zgodovinski in situacijski pregledi so izpeljani za področja življenjskega prostora, hrane, seksualnosti, energije, odločitev, človekove aktivnosti, učnega procesa, materialnih dobrin, terorizma in globalizacije demokracije. Ker so problemi zelo medsebojno povezani, so večkrat iste stvari obravnavane iz različnih vidikov.

Poglavja vsebujejo tudi razmišljanja, katere naloge naj bi novi sistem opravljal za preprečevanje današnjih nezaželenih situacij. Na primer, v poglavju o hrani je izražena pravica vsakogar do zdrave hrane. Rešitve so povezane z ustrezno zakonodajo, doslednim izvajanjem in obdavčevanjem za preusmeritve na izvore zdrave hrane. Zelo prodorni deli tega poglavja so tudi analiza dejanske dodane vrednosti prehrambenih izdelkov, paralelizem proizvodnje hrane z neprofitnimi sistemi in daljnosežna uvedba davka na odvzeto vrednost.

 

3. del – Alternativna terapija

Tretji del vključuje razmišljanje, kako bi kontrolni sistem preprečeval kršitve pravil. Za predstavitev je izbran primer človekovih posegov v okolje in naravo.  Prostor je razdeljen, na urbanizirano okolje, popolnoma naravni prostor, namenjen divjemu življenju in vmesna neurbanizirana področja, namenjena tudi pridelovanju zdrave hrane. Posegi v posamezne dele se kontrolirajo na več nivojih, od načrtovanja, gradnje in uporabljanja objektov, in na vsakem nivoju je bistveno že vnaprejšnje preprečevanje zlorab.

Ta del analizira tudi primer preventivne kontrole nad človekovim razmnoževanjem, na primerih pridelave kvalitetne hrane, prevlade nad naravo in povečevanja starejše populacije. Zmanjševanje prebivalstva v luči preusmerjanja na druge izvore energije je prepuščeno 4. delu, kajti prej moramo spoznati še precej dejstev o današnjem izkoriščanju energije in dejanskih in navideznih možnostih za preusmerjanje in varčevanje.

 

4. del - Rešilno zdravilo

Četrti del knjige Kaj po demokraciji je posvečen izključno energiji. Kako jo danes proizvajamo in trošimo in koliko vemo, da to ni pravilno. Vse v naših življenjih se začne in konča pri energiji. Naša hrana in zdravje, naše delo in zabava so odvisni od poceni fosilnih goriv. Vendar bo naše zanimanje tukaj usmerjeno na zavajajoče politično propagiranje posameznih drobtinic celotne energijske pogače. Ali je tako zelo težko, na primer, vzeti svinčnik, pomnožiti nekaj enostavnih števil in dobiti površino zemlje, potencialno potrebno za proizvodnjo celotne človekove energije iz bio goriv, ki jo tako premišljeno zagovarjajo podporniki Kyotskega sporazuma?

Bio goriva dobivamo iz gensko spremenjenih rastlin.  To pomeni, da so ta polja popolnoma zastrupljena. Kako mislite, da bo izgledala Zemlja  po zamenjavi vse naše energije z bio gorivi? Ena tretjina Zemljinega kopnega se že uporablja za industrijsko kmetijstvo, dve tretjini od tega pa je namenjeno proizvodnji prav tako popolnoma gensko spremenjene in zastrupljene živinske krme. Človeštvo bo po tem živelo le še v tretji dimenziji – v kolosalnih nebotičnikih. Ne verjamete? Namreč, preostali dve tretjini Zemljinega kopnega bosta uporabljeni za  pridelavo energetskih rastlin. Ne bo več gora, gozdov in puščav. Ne boste videli ne zajca, ne medveda. Samo ljudi, beton, krave, sojo in ogrščico… To bo rezultat našega brezmejnega pohlepa po energiji, ampak v tem delu knjige boste našli tudi rešitve, da se to ne zgodi, ne samo kritiziranje in objokovanje… Energija je res lahko naše rešilno zdravilo, ampak tudi da nas pošlje k hudiču namesto v raj…/ Odločitve bodo pa naše…


5. Del – Zdravilne vibracije

Prišli smo do točke, kjer se moramo odločiti o načinu reševanja naših problemov. Tudi v naših asociacijah na možnosti naravnega zdravljenja moramo narediti premik od urgentnih korakov reševanja akutne situacije ogroženega življenja k sistematični metodi, ki lahko ozdravi naše kronično načeto zdravje in vrne vse vitalne funkcije človeškega telesa…

Peti del knjige Kaj po demokraciji govori o načinu, kako bi lahko ozdravili kronično obsedenost človeštva z ropanjem naravnih bogastev in izkoriščanjem drugih ljudi in narave. Sistematični pristop se začne s sprejemanjem načel našega življenja na Zemlji in nadaljnjega razvijanja pravil, predpisov in zakonov, po katerih se bomo morali obnašati. Sistematična metoda temelji na zgradbi sistema pravil, v kateri je mogoče vsako pravilo primerjati z drugimi pravili in preveriti nazaj, če ustreza načelom. Ta sistem zahteva, da se načela spoštujejo na vsakem koraku, tako pri gradnji pravil, kot tudi pri njihovem izvajanju. Sistem tudi zagotavlja, da se mogoče situacije, zaradi katerih bi lahko prišlo do nesprejemljivega izkoriščanja, preverjajo vnaprej. Ta del knjige primerja dano zamisel z nekaterimi drugimi obstoječimi teorijami, ki presegajo današnje ureditve, in razloži nekaj primerov osnovnih načel in razvoja pravil iz njih.

Homeopatija zdravi z informacijami, s frekvencami. Ekstremno razredčeni preparati lahko vsebujejo le majhno število molekul originalnih substanc (ali celo nobene sledi o njih), ki mnogokrat v svojih naravnih oblikah delujejo kot strupi in povzročajo bolezni. Teh nekaj molekul ne nevtralizira vzroka bolezni. Na začetku priprave zdravila izbrana naravna snov prenese na nosilec zdravila (voda, sladkor, alkohol) frekvence svojih naravnih elektromagnetnih valovanj. Spominska lastnost nosilca povzroči, da majhni deli te snovi začnejo nihati s temi frekvencami in da to nihanje tudi ohranijo. Z redčenjem in posebnim stresanjem (potenciranjem) zdravila nastajajo v zdravilu nove, višje frekvence. Tako samo snov nosilca z vibriranjem na novih frekvencah da telesu informacijo, da bolezen obstaja. Telo aktivira svoje lastne moči in se začne boriti proti bolezni.

Raziskovalci homeopatskih učinkov so pokazali, da imajo zdravila z točno izmerjenimi vibracijami podobne učinke na energetske točke in poti telesa in na avtonomni živčni sistem, kot tradicionalne metode vzhodne medicine, npr. akupunktura. Izpostavljanje pacientov elektromagnetnim valovanjem različnih frekvenc je povzročalo enake simptome, in našli so tudi druge frekvence, ki nevtralizirale alergične odzive. Prav tako tudi kemikalije, ki drugače ne delujejo katastrofalno z uničevanjem telesnih tkiv, s svojimi nihanji vplivajo na energetske poti telesa in motijo delovanje določenih organov. Z uporabo korekcijskih elektromagnetnih frekvenc so uspeli pozdraviti negativne učinke kemičnih, prehranskih ali tehnoloških izvorov. Homeopatska zdravila delujejo s svojimi frekvencami enako korekcijsko.

Vse metode bio energetskega zdravljenja, vključno s starimi vzhodnimi akupunkturo in reikijem, gradijo na prenosu energij med terapevtom in bolnikom. Terapevti, ki poskušajo pomagati z lastnimi energijami, ali odvzemati bolnikove slabe vibracije, so uspešni v omejenem obsegu ujemanja njihovih in bolnikovih vibracij. Mnogo pa jih je že umrlo, ker se je njihovo telo nalezlo nihanj bolnih organov njihovih pacientov. Voda v telesu in tkivih se obnaša kot pomnilnik vibracij, prav tako kot v homeopatskih pripravkih. Energije pa niso samo energije, pomembne so frekvence in oblike valovanj – to pa so že informacije, ki jih bolno telo ali duša potrebuje. Da bi prejelo tiste, ki jih potrebuje, mu je potrebno posredovati čim večji obseg različnih frekvenc. Telo bo uporabilo le tiste, ki bodo vrnile spremenjena nihanja njegovih organov na naravne vrednosti. Posredovanje naravnih in kozmičnih valovanj ter energij stvarjenja je tudi "umetnost" ponovnega povezovanja (The Reconnection), ki nudi bolniku maksimalni možni obseg valovanj, brez nevarnosti, da bi se praktik-učitelj zapletel v bolezen svoje stranke.

Človeška populacija se obnaša nekako podobno kot telo bolnega posameznika. V njej se razraščajo tumorji in sevajo strupe po svojem celotnem telesu in izven njega v naravo. Nadzorujejo življenja posameznikov in celotne človeške populacije in ne dovoljujejo, da bi informacije o njihovem resničnem delovanju prišle pred oči vsega človeštva.

Informacije in možnosti, ki jih populacija dobi od politike in kapitala, silijo ljudi v nenaravne situacije in obnašanja. Enostavno sledimo tem vsiljenim vzorcem, ki poveličujejo naše udobje in uživanje. Enostavno smo izgubili naše naravne frekvence simbioze z naravo in drugimi deli naših družb. Vsiljene in zavajajoče informacije so tiste, ki nas potiskajo v nenaraven življenjski slog, in pomanjkanje resničnih informacij nas vleče stran od odgovornosti ponovne vzpostavitve in vzdrževanja našega ravnotežja z naravo. Premikamo se (nihamo) z vsiljenim ritmom in se trudimo postati eden od tistih rakavih tumorjev na planetu in uživati življenje na račun drugih in narave, kot pravi tumorji živijo na račun telesnih tkiv.

Ena od glavnih nalog te knjige je najti prave informacije o delovanju teh tumorjev v človeški populaciji in o posledicah v družbah in v naravi. Prilagajanje teh informacij naravnim občutkom človeških bitij bo povzročilo, da bo človeštvo začelo iskati rešitve in se odločati v korist svojega lastnega preživetja, ki brez narave ne bo mogoče. Zato pričenjamo naše sistematično zdravljenje s prepoznavanjem in sprejemanjem najbolj enostavnih in naravnih načinov sodelovanja in deljenja naših življenj z drugimi, brez povzročanja bolečin in škode drugim. S sprejetimi načeli našega življenja na Zemlji se bomo zavedali enostavno, kaj je prav in kaj narobe.

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Milan Malej
Milan Malej
Objavil/a 2016-01-24 22:45:37 (Jan 24, 2016)
Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Zeleni skupni program za Evropski parlament v Sloveniji
Dejan Ogrinec, Anhovo in nujnost preprečevanja takih okoljskih tragedij
Zeleni skupni program za Evropski parlament - peticija v angleščini
Basic principles of human life on the Earth
Climate justice assessment
Environmental Justice in Water Management
Peticija za dostojno delo in odpravo prekarnosti !!!
DARILO ZA PLANET
Ločite blogerje od novinarskih rac !!!
Peticija CI Modro Nebo za VPIS NEODTUJLJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
April 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Oglasi

nudim inštrukcije programiranja, za naslednje programske jezike: c#, c++, c, java, kotlin, swift, xml, vb, html, css.. android, ios git, svn,.. naučim vas lahko tudi dela z določenimi programi: microsoft office word, excel, powerpoint 2008 in naprej microsoft sql (2005, 2008)  eclipse microsoft visual studio 2018 android studio eclipse in ostali.. cena po dogovoru, več info na 040 396 781  

Kategorija: Inštrukcije - Naravoslovje

Cena: 1 €

davčna blagajna je postala obvezna oprema vsakega podjetnika že dobra 3 leta. naprava deluje na vseh tablicah in večini androin moblinih telefonov. pri nas vam je na voljo že za 10,90 +ddv. več: https://www.a1.si/poslovni/davcna-blagajna

Kategorija: Oprema in dodatki

Cena: Pokličite za ceno

v ponudbi že lahko najdete najnovejše samsungove telefon serije 10. med njimi tudi samsung galaxy s10e https://www.a1.si/telefoni/samsung-galaxy-s10e-128-gb-crna in samsung galaxy s10  https://www.a1.si/telefoni/samsung-galaxy-s10-128-gb-crna , ki vas bosta zagotovo očarala. za cene preverite spletno stran.

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

poker je ena izmed najbolj razširjenih in priljubljenih iger s kartami. v kolikor ste navdušeni nad pokrom ga lahko sedaj tudi igračte na bet at home poker - http://www.betsonhand.com/sl/bet-at-home/bet-at-home-poker/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

nakup actavis prometazin s codeine vijoličnim kašeljnim sirupom ime podjetja: marek pharma email: (marekpharma1@gmail.com) številka whatsapp: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ best of actavis prometazin. smo pristni dobavitelji visoko kakovostnih actavis promethazine s codeine purple cough syrup, phenergan s prometazinskim kodeinom. imamo tudi naslednje izdelke. hydrometh w / c sirup proti kašlju, actavis prometazin s kodeinom, vijolični sirup za kašelj, sirup za kašelj tussionex, sirup za kašelj guaifenesin z / c, mgp promet w / c sirup za kašelj, hi-tech promet w / codeine sirup za kašelj, correx sirup za kašelj, hydro tussin kontaktne informacije ime podjetja: marek pharma email: (marekpharma1@gmail.com) številka whatsapp: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ specifikacija: vsak 5 ml vsebuje: prometazin hidroklorid 6,25 mg; kodein 10 mg fosfata. alkohol 7%. indikacija: zdravilo proti kašlju dozirna oblika: sirup veljavnost: 2yrs moč 200mg zdravilo: 1622-62-44 16 oz, 32oz, 4oz kontaktirajte nas kadarkoli in oddajte naročilo. minimalna količina naročila: 10 pint ali steklenic čas dostave. -24hrs kontaktne informacije ime podjetja: marek pharma email: (marekpharma1@gmail.com) številka whatsapp: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

kalijev cianid tako tablete kot prašek kcn 99,99% ime podjetja: marek pharma email: (marekpharma1@gmail.com) številka whatsapp: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ smo pravni proizvajalci in zanesljivi dobavitelji kalijevega cianida, ki je brezbarvna kristalinična spojina. naši kalijev cianid so znani po prodajalcih nakita in mnogih drugih zaradi svoje izjemne in izjemne visoke kakovosti in čistosti tudi lastnosti kemične pozlate in brušenja. naše pridobivanje zlata, organska sinteza in kupci galvanizacije nikoli niso nikoli drugje iskali, odkar so testirali naš izdelek. kalijev cianid je na voljo v obliki praška ali valjaste tablete. je anorganska spojina s formulo kcn. ta brezbarvna kristalinična spojina, podobna sladkorju, je zelo topna v vodi. večina kcn se uporablja pri pridobivanju zlata, organski sintezi in galvanizaciji. nudimo vam tri razrede po zelo zmernih stopnjah, kcn 90%, kcn 98% in kcn 99% .kontaktirajte nas za več podrobnosti. lahko tudi sprejmemo zelo majhno količino za laboratorijsko uporabo, kot na primer 50-1000 gramov. pozdravljamo vaše naročilo. nam pišite na e-naslov: (marekpharma1@gmail.com) kontaktne informacije ime podjetja: marek pharma email: (marekpharma1@gmail.com) številka whatsapp: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

želite piti boljšo in obogateno vedno? potem je smiselno, da preverite katere pozitivne učinke vam prinaša živa voda - https://www.aktivni.si/dobro-pocutje/ziva-voda-skrbno-varovana-skrivnost-vrhunskih-sportnikov/ živa voda nastane s procesom ionizacije, pri tem pa nam je v pomoč ionizator vode.

Kategorija: Mali gospodinjski aparati

Cena: Pokličite za ceno

radi igrate športne stave? v sloveniji vam je na voljo tudi ena izmed večjih svetovnih stavnic bet at home. preizkusite svojo srečo in ob prvi registraciji prejmete bet at home bonus - http://www.betsonhand.com/sl/bet-at-home/bet-at-home-bonus/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

7734.) evropski roman - dušan pirjevec

Kategorija: Družina in vzgoja otrok

Cena: 19.99 €

6692.) filozofija umetnosti - hippolyte taine

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5440.) ime rože - umberto eco

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

2215.) golobje in jastrebi - grazia deledda

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj