Kdo je (naj)boljši čebelar ali čebelarka?

Objavil/a Meda Polna Skleda, dne 2018-12-19 ob 12:00:31

Vprašanje je povsem na mestu, odgovor pa v našem prostoru domala nemogoč, saj tradicionalno čebelarimo v vsakem čebelnjaku drugače, vsak čebelar ima svojo čebelarsko prakso, na katero prisega. K temu pripomore še dejstvo, da smo na Slovenskem inovatorji po duši in številu delavnic ali garaž, da skoraj vsak čebelar poleg osnovnega gojenja čebel izdeluje vsaj še čebelje panje, najprej zase, potem še za trg, izdeluje vedno nove različice pitalnikov in vedno nove različice aplikatorjev 'zdravil'.

Rezultat iskanja slik za čebelar slike

Morda bi pri nas lahko definirali za dobrega čebelarja tistega, ki uspešno krmari med svojimi zmožnostmi in veščinami ob več ali manj stalnem številu čebeljih družin, jih v redu opravlja in z njimi zasluži vsaj toliko, da pokrije vse stroške, vključno stroške lastnega dela. Definicija ne odgovarja na tipična čebelarska poizvedovanja med čebelarji: marec/april: imaš zalego, koliko je zalege in/ali avgust/september: si točil, koliko si točil?

Naravna selekcija poteka čisto potiho tudi med čebelarji, navsezadnje tudi med čebelami, čeprav čebelarimo pri nas z najboljšo čebelo, gre za osnove naravnih zakonov borbe za obstanek. Zmagujejo tisti, ki so boljši tako, da obstanejo na dolgi rok. Zato je treba tekmovati, brez prestanka, tako obstanejo vse vrste živih bitij. Tudi med čebelarji so borbe, za paše, za dobre medarice, za kupce … Vsi bi radi spoznali vse skrivnosti tistega, ki je najuspešnejši in najboljši, pa ne zato, da bi se po njem ravnali, ampak zato, da bi ga presegli. Tudi to je v redu, če ni hudobije ob tem, tako napreduje čebelarstvo.

Pozitivna plat nenehne borbe za titulo najboljšega čebelarja je mogoča, če poznamo pravila tekme. Ta se nenehno spreminjajo in so odvisna od stremljenj in vodenja čebelarske politike. V demokraciji se ta reč lahko spremeni preko noči in se ni preveč zanašati na deklarirane opredelitve. Ostane tista tekmovalnost, ki je bila nakazana že zgoraj: tekmovanje s samim seboj! Postaviti je treba pravila, ki jih v prvem koraku stlačimo v letni čebelarski načrt in vgradimo v dolgoročno smer razvoja svojega čebelarstva. Drugi korak obsega množico korakov za vsak dan, treba je voditi evidence, dnevniške zapise, statistike, iz katerih je razvidno, ali čebelarstvo napreduje v smeri začrtanih ciljev. Realizacija načrtov je tista, ki loči dobrega čebelarja od slabega, ki loči zmagovalca od poraženca. Zapiski so lahko zelo različni od čebelarja do čebelarja; eni zapisujejo vse mogoče, kar bi morda nekoč prišlo prav ali pa bi bilo vsaj zanimivo iz retrospektive; drugi zapišejo kar se da malo, zgolj pomembne reči, ali pa še teh ne, češ, saj si lahko zapomnim. Dobro je najti ravnovesje med veliko in premalo.

Čebelja družina, ki je živela v panju letos, nima dosti veze s tisto, ki bo uspešno izzimljena v istem panju naslednjo pomlad. Kakšna bo šele postala ta družina, recimo v marcu, je odvisno od velike množice večinoma vnaprej nepredvidljivih faktorjev. Spomladi, ko ugotovimo perspektivnost čebelje družine, zato vzamemo zanjo nov panjski list in najprej prepišemo bistvene podatke o njej iz prejšnjega leta. Za AŽ panj v čebelnjaku ga pritrdimo zadaj na vrata, za nakladne panje ga vtaknemo pod streho, morda kar skupaj z navadnim svinčnikom.

Čebelnjak vedno opazujemo najprej v celoti in se šele potem posvečamo vsaki posamezni družini. Povprečje celote nam poda kolikor toliko zanesljivo izhodišče, nulto mero za posamezne družine v prihodnji sezoni.

Rezultat iskanja slik za čebelja zalega slike Rezultat iskanja slik za čebelje ličinke slike

Zalega, ki je prisotna v panju ob prvem spomladanskem pregledu (okrog sredine marca), je odraz vseh opravil iz prejšnjega leta, kako so bili posegi v panj uspešni, kakšen je bil uspeh tretiranja proti varozi, kako uspešno je bila čebelja družina zazimljena, je bilo vse v redu izvedeno – ali je morda povprečno stanje zalege v čebelnjaku glede na lansko nižje, ali so družine na isti presečni datum v povprečju zmogljivejše? Rezultat je merljiv v številkah in eksaktno prikaže dobrega ali slabega čebelarja in dovolj realno poda uporaben podatek – o zdravih in močnih družinah.

Dlaka v jajcu se vedno zlahka najde in pri povprečjih so ta dlaka odmrle čebelje družine. Čebelarski strokovnjaki ponavljajo, da je 10 % padlih družin sprejemljivo in še ni panike, zato eminentni čebelarji priznajo od 0 do 10 % izgub. Do absolutnega podatka pridemo tako, da v izračunu upoštevamo tudi število padlih družin z 0 zalege. Absolutni podatek (samo za čebelarjeve oči) zna pomeniti, da čebelarjenje ni bilo tako zelo uspešno, kot bi čebelar želel, torej se preprosto z njim ne strinja, ga zamolči ali 'samo' priredi za javno rabo. Zamolčanje zna delati sive lase mladim čebelarjem oz. začetnikom. Tudi ni preprosto določiti števila zaleženih satov, ker je zalege na enem satu zelo veliko, na drugem malo, da bi pa z metrom šarili po čebeljem gnezdu sredi marca, pa pač ne gre, ni zdravo za čebeljo družino. Zato si mero zalege določi čebelar sam najbolj preprosto s svojo dlanjo z razprtimi prsti – ena taka dlan je en sat zalege, tako bo čebelar vsaj zase vsako pomlad vedel, pri čem je.

V čebelarstvu in med čebelarji živijo tudi pravljice, čarovnije in podobno o podatkih za iztočene količine medu, ki tudi znajo delati sive lase, pa ne le začetnikom temveč tudi sosednjim čebelarjem.

Povprečje donosa na panj je resnično le v primeru, da se upošteva vse panje in ne le tistih, ki so bili deklarirani za pridobitne ali prevažani na pašo. Tukaj pridemo do različnih poimenovanj za družine oz. panje: gospodarske ali ekonomske, pridobitne, pomožne, rezervne in morda še kakšno. Vse te družine v enovitem čebelarstvu prispevajo na različne načine do medu v sodih, saj je bilo treba izbrane gospodarske družine formirati, jih pripraviti na pašo, jih ojačati in pripraviti s pomočjo tistih, ki so oslabljene ostale doma.

Rezultat iskanja slik za med v kozarcih slike

Povprečje donosov na družino pokaže, kako dober je čebelar v aktivnem delu sezone, kako je reševal težave, o čebelarski izkušenosti. Seveda leto ni letu enako, ker je čebelarstvo izrazito odvisno od okoljskih dejavnikov, a ti so v danem času enaki za vse čebelarje.

Že samo ta dva podatka – število zaleženih satov in število kilogramov medu po panju – sta povsem dovoljšnja za oceno opravljenega dela in merjenje napredka čebelarstva po posameznih letih. Brž lahko izpostavimo, da število čebeljih družin ni bistveno, ker se podatke obdela v povprečjih, preračunanih na eno družino.

Zdaj smo se znašli iz oči v oči s svojo podobo dobrega ali slabega čebelarja, seveda, če so bili preračunavani podatki realni. Za sebe torej moremo preračunati svoje čebelarjenje, primerjati z drugimi se je pa nemogoče, ker ni pričakovati, da bodo evidence enake in točne. Zavest dobrega čebelarja pa je dobra tudi v primeru, če številke niso 'dobre', slab čebelar namreč ne vodi statistike svojih (ne)uspehov, govori na pamet in za svoje trditve ali samohvale nima argumentov.

Rezultat iskanja slik za dobra čebelarska praksa slike

Prekopicevanje med zaključki in načrti je bilo to, med željami in rezultati, med zapisi in po selektivnem spominu, ki je praviloma čebelarju prijazen. Pa nič o dobri čebelarski praksi ...

profileimage
Všeč mi je
4
Komentarji
12
Meda Polna Skleda
0
Dec 23, 2018
Me veseli!
#12
Radmila Čučak
0
Dec 23, 2018
#8 ...hvala za pojasnilo....to je pa res zanimivo :)
#11
Meda Polna Skleda
0
Dec 23, 2018
Zim Zelen, samo, da se razumemo, to se mi zdi važno, če se hočemo pogovarjati o isti vsebini, izmenjati poglede.
Poudarek pa je na samoevalvaciji, na samoocenjevanju, ne na tekmovalnosti. Zato je treba voditi čebelarske dnevnike, izpolnjevati panjske liste, planirati in meriti realizacijo. Merili sta postavljeni, kako čim uspešneje naprej, da čebelarstvo ne propade. Veliko je skritih stroškov, ki jih čebelarji vse preradi skrivamo celo pred seboj.
#10
Zim Zelen
0
Dec 22, 2018
#7
Se opravičujem, ker sem dosladkal tvoj prispevek v drugo smer.
Kdo je najboljši čebelar/ka se boste pa stanovski tovariši/ce med seboj zmenili mimo tekmovanj, če vam bo kaj do tega.
#9
Meda Polna Skleda
1
Dec 22, 2018
Radmila Čučak, meritev električne prevodnosti v medu nakaže izvor
medu (nektarni ali manin) in tudi vir nektarja. Preprosto povedano, izmerjena električna prevodnost določa v razponu, kaj sme pisati na nalepki, npr. gozdni med, cvetlični med, akacijev med, hojev med, itd.
#8
Meda Polna Skleda
0
Dec 22, 2018
Zim Zelen, saj pravim, nisem pisala o ocenjevanjih medov, ker je na tem področju inflacija ocenjevanj, 'tekmuje' pa malo čebelarjev. Dogaja se, da v posameznih sortnih medovih ni prijavljenih.
Pravilnik o medu pa je jasen in zavezujoč za vse čebelarje.
#7
Radmila Čučak
0
Dec 22, 2018
Meda polna skleda.....veseli me, da je v Sloveniji tako veliko število čebelarjev, ki skrbite za ohranitev kranjske sivke, najboljše med čebelami, delovne in mirne :)

Zelo cenim delo čebelarjev in seveda pridnih čebelic in menim, da je cena meda prenizka, glede na vloženo delo in skrb ter kilometrino, ki jo naredijo čebele pri nabiranju tega nektarja

V komentarju #5 sem prebrala pravilnik in me zanima, kakšen pokazatelj je meritev električne prevodnosti medu? Kaj pove in kako se razlikuje pri različnih vrstah medu?
#6
Zim Zelen
1
Dec 22, 2018
Nekatere usmeritve so določene.

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Rejne_zivali/Cebele/Priloga3_OP_2013.pdf

Kako urejati merila za ocenjevanje? Dogovorno, da se nebo kogarkoli izpostavilo že v naprej kot najboljšega.
#5
Meda Polna Skleda
1
Dec 22, 2018
Radmila Čučak, čestitkam za najboljši med na ocenjevanju v Semiču se pridružujem! Grdadolnikova zna. Dobro je, da je takih ocenjevanj veliko v Sloveniji in blizu nas, da se lahko slovenski čebelarji potrdijo.
#4
Meda Polna Skleda
2
Dec 22, 2018
Zim Zelen, v članku ni šlo za iskanje zmagovalca, ki ima najboljši med, ampak za razmišljanje o merilih, ki določajo zmagovalca v čebelarjenju. Nič o kvaliteti in varnem medu.
V Semiču se je tekmovanja za najboljši med (po posameznih sortah medu) udeležilo samo 158 čebelarjev iz Slovenije in iz sveta (slovenskih čebelarjev je cca 10.000 - 12.000). Podobnih tekmovalnih ocenjevanj je še veliko v mesecih po zadnjem točenju do konca leta.
Čestitke čebelarki za prisluženo priznanje za najboljši med. Ona že zna!
#3
Radmila Čučak
1
Dec 21, 2018
Tudi na naši tržnici čebelarka Grdadolnik občasno prodaja........nisem vedela, da je prvakinja...čestitke :)..

.je pa povedala, da med hranijo v podzemni shrambi, tako da se tudi poleti ne segreva preveč...in ohrani kvaliteto
#2
Zim Zelen
1
Dec 21, 2018
Na strani 18 (čebelarka Grdadolnik)
https://issuu.com/barjanskilist/docs/barjanski_list_november_2018
#1
Meda Polna Skleda
Meda Polna Skleda
Objavil/a 2018-12-19 12:00:31 (Dec 19, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZELIŠČNA GREDA V OBLIKI SPIRALE
ZAKAJ ČEBELE JESENI ZAPUSTIJO PANJ?
O, KRIZA!
MAJHNA MERA
MED LAČNIMI IN PRESITIMI ČEBELAMI
O ČEBELAH JE TREBA KAJ VEDETI
JABOLKO in MED proti utrujenosti
DREVO ŽIVLJENJA in SADEŽI MODROSTI
V VELIKEM PRIČAKOVANJU ČIŠČENJA
OCENJEVANJE MOČI ČEBELJE DRUŽINE
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
med
(17)
ajda
(3)
ČZS
(2)
hoja
(1)
Vrt
(1)
tpč
(1)
MOL
(1)
trot
(1)
voda
(1)
dren
(1)
delo
(1)
IŠČI PO ARHIVU
November 2019
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Oglasi

bi radi imeli rjuhe v takih barvah, ki se ujemajo s prevlekami za odeje in vzglavnike? kupite jih lahko pri https://minu.si/collections/rjuhe. še lažje pa je, če pri njih naročite kar celotno posteljnino. preverite njihovo ponudbo.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

če vas zanima, kje lahko prespite v okolici bohinjskega jezera, je najbolje, da preberete ta članek: camping bohinj - https://www.altitude-activities.com/all-you-need-to-know-about-camping-bohinj.  

Kategorija: Počitnice

Cena: Pokličite za ceno

iphone, running ios 13. earpods with lightning connector. lightning to usb cable. 5w usb power adapter. documentation.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(825) 994-3253    

Kategorija: IP telefoni

Cena: 1000 €

potrebujete novo odejo za vašo posteljo? na minu: https://minu.si/collections/odeje so vam na voljo različne prešite odeje, rjuhe in moderne posteljnine. preverite njihovo ponudbo še danes.  

Kategorija: Spanje

Cena: Pokličite za ceno

6582.) matematičnestrture ii

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

3845.) hrepenenje ostane

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5645.) kravica katra

Kategorija: Računalništvo in internet

Cena: 14.99 €

2390.) spolost skozi stoletje

Kategorija: Zdravje

Cena: 9.99 €

2701.) veiki ljudje abli svet

Kategorija: Leposlovje

Cena: 10 €

varnost pri delu na delovnem mestu in z njim povezane storitve. obiščite našo spletno stran in preverite kaj vse potrebujete za varno delo, ki ga opravljate.

Kategorija: Storitve

Cena: 1 €

konopljina semena lahko uporabljamo kot samostojno živilo, saj vsebuje veliko beljakovin. lahko pa jih uporabimo kot dodatek pri solatah, juhah ali pa pri peki kruha. več info: https://be-hempy.si/izdelek/oluscena-konopljina-semena/

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 9 €

7747.) zlati faraon

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 10 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj