Člani (21)
Savina Dreu
Peter Zadel
Alenka Naglič
Klara Nahtigal
Kristijan Hrastar
Moj Mali Svet
Revija O Konjih
ZALOŽBA KMEČKI GLAS
Spremljevalci (27)
Referendum Drugi Tir
4x4funy V
JOZEF SRES
Dolar Nusa
Alen Osenjak
Aleksander Kozarski
Marinka Marinčič Jevnikar
Dragica Heric
Objave - leto 2016 - 1000 rezultatov
 1 2 3 >  Last ›
S pomladnim cvetjem v novo leto
V nenavadno toplem decembru 2015 so se zbudili tudi znanilci pomladi. Nabrati velik šopek teloha in z njim vstopiti v novo leto ni bilo nič posebnega. Nekateri so si poklonili zvončke, ki so na posebej prisojnih legah pokukali na dan, tudi trobentice so cvetele že dlje časa.  Priložene fotografije
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:19
Pred četrtkovo izredno skupščino Pomurskih mlekar
Na mizi sta dva predloga: uprave družbe o znižanju osnovnega kapitala 1,4 milijona evrov na nič s pozivom upnikov o konverziji terjatev v lastniške deleže; po nasprotnem konzorcija manjšinskih lastnikov naj bi kapital ostal nespremenjen. Ker se bo s tem proces prepotrebne finančne sanacije, saj mlek
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:20
Pred četrtkovo izredno skupščino Pomurskih mlekarn
Na mizi sta dva predloga: uprave družbe o znižanju osnovnega kapitala 1,4 milijona evrov na nič s pozivom upnikov o konverziji terjatev v lastniške deleže; po nasprotnem konzorcija manjšinskih lastnikov naj bi kapital ostal nespremenjen. Ker se bo s tem proces prepotrebne finančne sanacije, saj mlek
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:20
Pred četrtkovo izredno skupščino Pomurskih mlekarn
Na mizi sta dva predloga: uprave družbe o znižanju osnovnega kapitala 1,4 milijona evrov na nič s pozivom upnikov o konverziji terjatev v lastniške deleže; po nasprotnem konzorcija manjšinskih lastnikov naj bi kapital ostal nespremenjen. Ker se bo s tem proces prepotrebne finančne sanacije, saj mlek
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:30
Ana Ratek in Ana Jaušovec iz Huma pri Ormožu
V okviru Prosvetnega društva Janez Trstenjak je že dve desetletji zelo aktivna tudi sekcija rekodelcev. Za delovanje slednje je najbolj zaslužna Ana Ratek, ki je sredi 90. let "za svojo drušo" opravila raziskavo o tradiciji in kulturi rokodelstva na njihovem obočju. Ker je v obliki različnih tehnik
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:47
Minister Židan želi presekati vse večja razhajanja v žitni verigi
Po decembrskem sestanku pri ministru (21. 12.) naj bi se že v tem mesecu sestali deležniki v verigi in razpravljali o vrsti pomembnih področij, katere najbolj "žulijo" pridelovalce. Februarja pa naj bi dosežke predstavili v kabinetu ministra, a hitrih premikov ni pričakovati. Ker bi v krog deležniko
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:57
Ptujski govedorejci po Halozah
Rejci govedi, združeni v društvo s sedežem na Ptuju, so tik pred koncem lanskega leta izvedli še eno iz niza poučnih strokovnih ekskurzij. Za razliko prejšnjih so se topot mudili kar med svojimi kolegi, saj so obiskali vodilni kmetiji, usmerjeni v prirejo mleka. Ogledali so si namreč sodobna hleva z
Poglej
Geza Grabar 03.01.2016 23:58
Ptujski govedorejci po Halozah
Rejci govedi, združeni v društvo s sedežem na Ptuju, so tik pred koncem lanskega leta izvedli še eno iz niza poučnih strokovnih ekskurzij. Za razliko prejšnjih so se topot mudili kar med svojimi kolegi, saj so obiskali vodilni kmetiji, usmerjeni v prirejo mleka. Ogledali so si namreč sodobna hleva z
Poglej
Vlasta Kunej 05.01.2016 09:43
Pesmi Toneta Pavčka, zbrane v knjigi
Zdi se, da je poezija Toneta Pavčka neizčrpen vrelec: zmeraj znova živa, priljubljena, zmeraj govori ljudem.  S pesmimi v knjigi Angeli, ki je doživela izjemen odmev, je pesnik odhajal, toda ne, pisal verze in mislil na poezijo je do zadnjega diha. O tem ve prelepo in pretresljivo pripovedovati njeg
Poglej
Barbara Remec 05.01.2016 13:12
Z mi­sli­jo na pre­te­klost, iz­de­lan za so­dob­ni čas
Ko sli­ši­mo ime Jaga baba, naj­prej po­mi­sli­mo na lik iz ko­roš­ke prav­lji­ce, mal­ce skriv­nost­no in ča­rob­no bit­je z naj­raz­lič­nej­ši­mi člo­veš­ki­mi last­nost­mi, ki vzbu­ja­jo v bral­cu me­ša­na ob­čut­ja – ve­se­lje in strah, pred­vsem pa ra­do­ved­nost. V re­sni­ci je Jaga baba do­br
Poglej
Barbara Remec 06.01.2016 14:00
Čo­ko­la­da, po­zi­mi naj bo vroča in tekoča
Go­razd Po­toč­nik, sla­šči­čar­ski mojster Ob po­gle­du na čo­ko­la­do se mar­si­ko­mu po­ce­di sli­na, saj se tej slad­ki pre­gre­hi radi pre­da­ja­mo že sto­let­ja. Z njo se spo­zna­mo že v otro­štvu in le red­ki so, ki je ne vzlju­bi­jo ob pr­vem griž­lja­ju. Vsa­ke­ga nav­du­ši dru­ga, ne­ka­te
Poglej
Darja Zemljič 06.01.2016 15:16
Prvi vinski unverzum v Ljubljani
Mladi vinarji za mlade ljubitelje vina  Mladi vinarji iz osmih vinorodnih slovenskih okolišev so 17. decembra prvič povabili na Vinski univerzum - največji vinski festival za mlade, v glavnem študente iz cele Slovenije. Osrednja dvorana hotela Union v Ljubljani se je v trenutku napolnila s skoraj
Poglej
Darja Zemljič 06.01.2016 15:20
Novi preventivni ukrepi za rastline pred novimi škodljivci
      Evropska unija uvaja nova ukrepe za zajezitev večji pritok škodljivci, kot so Xylella fastidiosa, ki izhajajo iz povečane trgovine in podnebnih sprememb.Evropski poslanci so seneuradno dogovorili, da so potrebni za izkoreninjenje in širitev novih škodljivcev. "Zdravstveno varstvo rastlin
Poglej
Biovarnost
Izvajanje biovarnostnih ukrepov prepreči vnos gospodarskih bolezni v rejo, in sicer to pomeni preprečevanje vnosa povzročitelja v hlev ter tudi preprečevanje širjenja povzročitelja znotraj hleva. Pod pojmom biovarnost se razume izvajanje različnih ukrepov in postopkov za preprečitev vnosa različnih
Poglej
Načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP za leto 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014 – 2016 za leto 2016.  Nekatere razpise lahko kmetje pričakujejo že januarja. Kako si bodo sledili razpisi po posameznih mesecih, pa piše v Kmečkem gl
Poglej
Franc Fortuna 07.01.2016 10:14
Ponovno ogrožena najboljša kmetijska zemljišča
Suhi zadrževalnik vzhodna Ložnica se gradi ob velikem nasprotovanju kmetov Na Lipovcu pri Škofji vasi so 22. decembra lani kmetje pripravili protestni shod, v neposredni bližini kraja gradnje suhega zadrževalnika Ljubečna – vzhodna Ložnica. Kmetje z območja Ljubečne, Šmiklavža in Lipovca pri Škof
Poglej
Kristijan Hrastar 08.01.2016 10:30
Landini serija 4 in Rex
Na sejmu Agritechnica je Landini predstavil tudi posodobljeno serijo 4 in serijo Rex. Serija 4 je nedolgo nazaj nadomestila seriji Alpine in Technofarm. Motorji Deutz pri modelih 4-060, 4-070 in 4-080 (2,9-litrski) izpolnjujejo okoljske standarde Tier 4 Final, pri močnejših treh s 3,6 litrskim mo
Poglej
Kristijan Hrastar 08.01.2016 10:36
Prednostne naloge kmetijskega ministrstva v letošnjem letu
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in državna sekretarka mag. Tanja Strniša sta prejšnji teden na novinarski konferenci predstavila prednostne naloge ministrstva v letošnjem letu. Minister mag. Dejan Židan je povedal, da se je kmetijska pridelava v Sloveniji po ugodnem
Poglej
Darja Zemljič 13.01.2016 15:22
Nova vinska kraljica je Sara Stadler
V Radencih so se minuli petek na vinskem dvoru zamenjale kronane glave, zadnjo, 19. vinsko kraljico Sandro Vučko iz Ljutomera, je nasledila jubilejna 20. vinska kraljica Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli iz vinorodnega okoliša Šmarje-Virštanj v vinorodni deželi Podravje. Vinsko kraljico je pod okri
Poglej
Darja Zemljič 13.01.2016 15:27
Haloški vinogradniki ustanavljajo vinarsko zadrugo
Razvoja Haloz si  brez vinogradništva in vinarstva ni mogoče zamisliti, to ostaja tudi v zadnjem poskusu oživljanja Haloz glavna dejavnost v povezavi s turizmom. Po številnih poskusih boljše prodaje grozdja in vina,  v katerih so haloški vinogradniki vedno potegnili, kratko pa se je v  Podlehniku ok
Poglej
Darja Zemljič 13.01.2016 15:38
Kmetiji Krajnc iz Cirkulan le ekološko kmetovanje omogoča preživetje
Renata in Robert Krajnc iz Pristave pri Cirkulanah sta poskusila  svoji  družini s starimi starši in petimi otroki zagotoviti primerni dohodek na 12 hektarjih zemlje s kar nekaj načini kmetovanja. Toda intezivne oblike kmetovanja se v haloških strminah niso obnesle,  v  težko  haloško zemljo so veli
Poglej
Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati
Letni vnos dušika iz živinskih gnojil je na kmetijah potrebno redno beležiti. Gnojenje s hlevskim gnojem je na vseh kmetijskih površinah (tudi travnikih) prepovedano v obdobju od 1. decembra do 15. februarja.  Zelo pozorni moramo biti na obdobja, ko je kmetijske površine prepovedano gnojiti s tekoč
Poglej
Vlasta Kunej 15.01.2016 13:56
Izdelovalka folklornih kostumov Ljuba Vrtovec Pribac
Ob mojem obisku v Srgaših nad Koprom je plisirala kamižot, vrhnjo srajco istrske noše. Kamižot s črnim vezenjem je bil kos oblačila, ki jo je začaral. Etnologinja dr. Marija Makarovič ga je nekoč prinesla na seminar skupaj z oblačili v velikem kovčku. Zanj je potreben mesec dni dela, po osem ur na d
Poglej
Geza Grabar 17.01.2016 23:27
Denacionalizacija v Apaški dolini
Čeprav naj bi dedičem kavnega barona avstrijskih korenin Juliusa Meinla po nekaterih napovedih že ta mesec začeli vračati z nacionalizacijo takoj po 2. vojni odvzeta obsežna kmetijska zemljišča v obmejni Apaši dolini pri Gornji Radgoni, vključno z Meinlovim gradom v Črncih pri Apačah, se to vendarle
Poglej
Kristijan Hrastar 20.01.2016 09:39
Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2015
Davčni zavezanci, ki dosegajo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, lahko v skladu z Zakonom o dohodnini za vlaganja v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo uveljavljajo olajšavo za investiranje. Vlogo je treba oddati do
Poglej
Kristijan Hrastar 20.01.2016 09:43
Najpomembnejši domači in tuji sejmi v letu 2016
Objavljamo letošnje najpomembnejše sejme, ki so povezani na s kmetijstvom in nam niso preveč oddaljeni. Objavljamo tudi še nekatere druge pomembnejše slovenske sejme. Preostali sejmi so navedeni v časopisu Kmečki glas.   DATUM                               KRAJ                 SEJEM               
Poglej
Kristijan Hrastar 20.01.2016 09:46
Rok za oddajo obračuna pavšalnega nadomestila je 31. januar
Kot je že utečena praksa, morajo imetniki Dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (kmetovalci, t.i. 'pavšalisti') v elektronski obliki do 31. januarja finančnemu organu oddati obračun pavšalnega nadomestila za preteklo leto. Imetnik Dovoljenja mora sestaviti obračun pavšalnega nadomesti
Poglej
Kristijan Hrastar 20.01.2016 09:50
Povrnitev trošarine za leto 2015
Za minulo leto 2015 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, večjih sprememb ne beležimo. Predvsem se ukinja povrnitev trošarine za večjo količino energentov za površine gozdov, ki so bili poškodovane v žledu predlani. Z ustanovitvijo Fi
Poglej
Kristijan Hrastar 20.01.2016 09:52
Posodobljeni Lintrac 90
Avstrijsko podjetje Lindner je konec leta 2014 na trg poslalo novo serijo Lintrac z brezstopenjskim TMT09 menjalnikom z L-DRIVE gumbom za upravljanje vožnje in prestavljanje. Štirivaljni 3,4 litrski Perkinsonov motor proizvede 75 kW/102 KM. Motor izpolnjuje s pomočjo filtra okoljske zahteve stopnj
Poglej
O kakovosti domačih mesnih izdelkov
Če želite imeti okusno meso in kvalitetne domače mesne izdelke, se mora meso postopoma, v 24-ih urah ohladiti. In v naslednjih 24-ih urah morate meso pripraviti za nadaljnjo predelavo ali pa »pospraviti« v skrinjo. Če meso ne »odleži«, ne bo nikoli tako zelo okusno in tudi struktura bo slabša.  Več
Poglej
 1 2 3 >  Last ›
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj