Pomlajevanje (Valentina Batiševa)

Objavil/a Dajana Babič, dne 2019-02-05 ob 21:24:20

POMLAJEVANJE VALENTINA BATIŠEVA

2

Za našo zavest je naše fizično telo neskončna velikost. Ali to ni tako za logično fazo zavesti. Človek ni

mogel, da živi večno in da se pomlajuje, zato ker je ustvarjal in odrejal s svojo logiko. In za logiko je

fizično telo končna velikost, a za prvinsko zavest je brezkončna velikost. Kaj govori Grabovoi, kadar

se informacije širijo v telesu z neskončno hitrostjo v neskončnost, človek lahko živi večno. In ko smo

prišli do tega, da lahko koristimo prvinsko zavest, lahko dosežemo tudi te hitrosti. Opazujemo

prvinsko zavest, kako se informacija širi v telesu z neskončno hitrostjo na neskončni nivo. Naš

brezkončni nivo na brezkončno hitrost, kaj je to v našem telesu. Kaj je to v našem telesu?

To je mikromolekularni svet, atomi, ki se določi kot svetloba, zato ker premikanje elektronov okoli

protonov je neskončna velikost. Ta hitrost odgovarja neskončni hitrosti in zunanji realnosti. In kadar

mi na ta način lahko percepiramo na svoje telo, svojo celico, svoj atom, mi lahko živimo večno in da

se neskončno razvijamo samo skozi to tehnologijo. Kako to naredimo?

TEHNOLOGIJA Mi si zamislimo svoj lik v polni velikosti in opazujemo ga s svojo resnično zavestjo in

izidemo istočasno skupaj z zunanjo informacijo in neskončno hitrostjo v neskončno velikost fizičnega

telesa v mikromolekularni nivo. Za telo, to kot da se konča na atomskem nivoju ali ko pogledamo

izvor življenja atoma, vidimo čisto belo sinje zvezo atoma z božjim duhom. In dobimo to neskončno

velikost našega fizičnega telesa. On se ne končuje na atomu, on se ne končuje na zunanjem nivoju, ki

postane mikrosvet. In tedaj razna informacija se uravnava neprekinjeno. Fizično telo je in prejem in

izvor to informacije in izvor te informacije. On sprejema informacije iz zunanjega sveta in jih pelje

skozi neskončne strukture v makrosvet. In ponovno, sprejema informacije prehaja z neskončno

hitrostjo skozi ves svoj neskončni prostor in ponovno odda v v makrosvet. Običajna logika človeka,

ona ni prepustila informacije iz zunanjega sveta naprej od sebe skozi izkrivljena znanja. Informacija

se je izkrivila in ostajala, je v telesu. Ostala je in valovila v telesu, telo se je staralo in umiralo.

Razumete? Poglejte, to je akciomatski princip, če informacija makrosveta lahko da se z neskončno

hitrostjo razširi v telo, človek lahko živi večno. Kadar se ta informacija lahko širi z neskončno hitrostjo

skozi telo, tedaj mi s svojo prvinsko zavestjo, sprejmemo telo kot neskončno velikost. In razumemo,

da mikromolekularni nivo našega telesa, se istočasno javlja kot končna struktura materije našega

telesa in začetna struktura, odnosno ne obstoji zaprti krog.

Kadar informacija zunanjega telesa plava v telesu se v njemu ne razvija. Ne sprejema informacij iz

zunanjega sveta s čisto prvinsko zavestjo, prejemamo to stanje v mikro molekularni nivo in vidimo to

zvezo med atomom in zunanjo edinstvenim izvorom. Prehajamo v to svetlobo in gremo v makro svet,

v izvor informacij svojih atomov božji duh. To je vsak naš atom, povezan je božjim duhom. Od tam

dobiva svetlobo. Od tam dobiva informacijo o večnem življenju. Logika ne more niti pristati na tem

nivoju. Logika smatra, da je dobila v svoj um te informacije sveta, more, valovi, zvezde, planine itd. In

na neki način skozi vse blokade ščitne žleze gre v celice in deluje samo z zunanjimi dejstvi telesa. A

kdo dela z notranjimi deli? Logika ne deluje z notranjimi dejstvi, mi njo koristimo. Logika ne more

kontrolirati logika absolutno ne deluje z notranjostjo. Mi v svoji logiki vemo, da se organi nahajajo v

notranjosti ali mi ne vemo, kako oni svetijo. Razumete razliko.

Zakaj človek umira. Kadar mi gremo v šolo, mi vse vemo o svetu. Mi s svojo prvinsko zavestjo

opažamo svet. A zato se na novo učimo in prilagodimo naše znanje. Človek v notranjosti ve vse

odgovore, a njemu kažejo razmišljaj, razmišljaj, razmišljaj in rešuj po tej formuli, ako takoj odgovori in

napiše ga in prepiše odgovor. Otrok ve, da takoj pozna odgovor, da mu ni treba hodit v šolo. Kaj je ta

dolga pot logične rešitve, če on s svojo prvinsko zavestjo ve odgovor. In vi se boste naučili tega. Za

sedaj se vi učite svoje tehnologije. Postavila sem vprašanje, dve sfere, da in ne, ko je da? Vse to je

resnica, zato sveti. Ne, ne sveti. Razumete moj princip. Kadar se informacija širi po našem telesu z

neskončno hitrostjo, mi lahko živimo večno in da ne umiramo. Zato je potrebno svojo prvinsko

zavestjo enostavno, da delamo s svojim telesom.

Tako govorimo. Prvinsko zavest, sprejemam informacije zunanjega sveta in jih z neskončno hitrostjo

širim po svojem telesu skozi atomski nivo in oddajam informacijo v makrosvet. In mi ponovno

dobivamo resnično informacijo makrosveta. In ponovno jo z neskončno hitrostjo razširimo skozi svoje

telo in skozi atomski nivo jo prenesemo, razširimo v makrosvet. In ponovno dobimo informacijo. In

fizično telo dobiva prvinski izvor od Boga, to je informacija, informacija, ki upravlja z vsemi procesi v

organizmu, biološkimi, kemijskimi, organskimi, svetlobnimi itd. Trenutno se neskončno hitrostjo vrši

upravljanje, zato se neskončna hitrost, gibanja elektrona okoli jedra, to je ta neskončna velikost. A

neskončni prostor, to je veza naših atomov, mi imamo neskončno količino teh atomov v našem

telesu, preko 5 milijard celic, a vsaka celica je ena mega galaksija v kateri se nahaja neskončna

količina galaksij. In ta informacija, to je naše telo in to je tako fascinantno.

In sedaj enostavno dejansko ustvarjamo s svetlobo, delamo s svetlobo makrosveta z neskončno

hitrostjo preide v telo skozi ščitno žlezo, ne skozi glavo, ker ščitna žleza omogoča makrokontrolo

celične strukture organizma. Z neskončno hitrostjo informacije, ki se širi skozi vse celice in vodi skozi

stene atoma v makrosvet. In ponovno makro v mikrosvet, makrosvet. Mikro svet, makro, mikro,

makro. Gre kakor en krog skozi telo. Eno gibanje, vsa informacija se briše na tej brzini. Ali mi

sprejemamo to informacijo s svojo resnično zavestjo. Srebrno bela svetloba, ščitna žleza, celo telo in

skozi mikrosvet povezan z božjim duhom. Ponovno makrosvet, ponovno vzamemo celokupno

informacijo skozi celice, skozi atome, v makrosvet. Sedaj nič ne govorimo, samo opazujemo ta

proces. Enostavno govorimo, opazujem z prvinsko zavestjo, kako informacija makrosveta, se z

neskončno hitrostjo razširi v mojem telesu, združen z makrosvetom. In ponovno gre v notranjost,

razširi se, skozi atome v makrosvet. Vstop, razširjenje, izhod. In tako se dogaja širjenje informacij od

makrosveta k nam in od nas k makrosvetu. Pogledamo to in čutimo. In spet še enkrat.

To je stalno ustvarjanje fizičnega telesa, njegovih dejstev in dogodkov. Tu ne moremo nič narediti,

tukaj živimo večno. A kadar si zaželiš, da umreš je potrebno, da preideš na logično fazo zavesti,

začneš govoriti, da je telo smrtno a duša večna, da je čas, da Jezus Kristus umrl, ali ni in tako okrog.

Svoboda izbire. Vi izbirate in tedaj vas izberejo ali minus ali plus. Svoboda izbire.

Delajte. Obdelali ste z prvinsko zavestjo svoje zavesti, opazujte, veze makro in mikro sveta, na

neskončni hitrosti. In tako se uravnava, sprejemajo informacije se širijo informacije z neskončno

hitrostjo in prenos te informacije v makrosvet skozi božji duh. Praktično prenesimo jo Stvarniku.

Zelo velik pomen ima upravljanje s to metoda z večnim življenjem. Obstoji veliko metod, ki razvijajo

našo zavest, strukturirajo našo zavest ali kar delamo. Kakršnokoli tehnologije delamo, vseeno, a vse

se vrača z neskončno hitrostjo in širjenjem informacije v telesu. Naj bo kakršnokoli zmanjšanje, telo

postane smrtno. Naj bo to skozi 1000 let ali na tisoče nekaj nerazvite informacije, se utruditi in oditi

na drugo stran. Zato vse tehnologije, ki jih daje Grigorij Grabovoj, nove, se z neskončno hitrostjo širijo

skozi naše telo. Adaptiramo naše fizično telo, učimo ga, razvijamo ga ali v kateremkoli slučaju, ko

bomo upravljali da delamo, vseeno, to upravljanje dela skozi neko točko zavesti. Želim da vam dam

to hitro tehnologijo, upravljanje s časom.

POMLAJEVANJE NA 19 LET - Mi vemo, da se naša duša stalno spaja, vedno ima 19 let, ali ona se

ustvarja izven časa in prostora. Zato časovno prostranstvo ne vpliva na njo. Telo človeka ima tudi

mehanizem ustvarjanja. Ali v vzajemni interakciji z to strukturo skozi čas, odnosno strukturo

ustvarjanja, ima skupno interakcijo s telesom skozi čas, kar pomeni, da je odvisna od časa. Mi

želimo, da takoj pomladimo sebe ali ozdravimo sebe ali čas, ki se ustvarja z zavestjo postavlja vse po

policah, eno, po eno. Pomlajevanje počasi, ozdravljenje počasi, neki dogodki isto počasi. In tedaj je

potrebno, da se naučimo upočasniti čas. In tedaj mehanizem ustvarjanja fizičnega telesa je približno

enak, kot ga ima duša. Mi poslušamo mehanizem samoproizvodnje , samoustvarjanja. Evo ga, v

notranjosti telesa se nahaja ta mehanizem telesa, in zunanjega sistema in vse te veze, in vsi ti procesi

mi prisluškujemo, in postavimo vprašanje, a kakšen je ritem samoustvarjanja telesa.

In damo ta ritem v prostor upravljanja pred seboj v obliki sfere, ki se vrti. In kroženje te sfere, to je

čas, mehanizem ustvarjanja duše je v statiki, nima časa. Duša se lahko takoj obnovi, se pomladi, a mi

smo odvisni od časa. Ali kadar smo izvlekli ta mehanizem samoustvarjanja v času v obliki ene sfere, ki

se vrti, mi mislimo, upočasniti ta ritem, upočasnimo ga, in tedaj nas čas odvrže nazaj na mladost 19

let, ter takoj začne delati, da se adaptira, a mi imamo občutke, močan impulz, tako čutimo, močan

impulz. Upravljanje postavljamo v to sfero, ki se vrti v ritmu samoustvarjanja v času fizičnega telesa.

Postavite in ga upočasnimo. Delamo s svojimi mislimi. Z mislimi to sfero upočasnimo. Ritem gibanja

te sfere se upočasnjuje. Razumemo vse in upočasnjujemo to sfero. In ustvarjamo se, slično kakor se

ustvarja in samoobnavlja naša duša.

Zakaj ne moremo takoj, da zaustavimo to sfero, ki se vrti, kakor to dela duša na mladost 19 let. Zato

ker mi s svojo zavestjo ustvarjamo svojo realnost in svoje telo. In čas, ki se izraža znotraj našega

telesa, hitro menjamo. Atomi delajo z eno hitrostjo, molekule z drugo, molekule s tretjo, organe s

četrto, strukture s peto, telo s šesto in obstaja mnogo časovnih intervalov, skozi katere se uravnavajo

in odvijajo naši biološki procesi življenja. In da bi se vsi uspeli da se obnovimo, mi samo upočasnimo

to sfero. In skupno postavimo sfero kot eden mehanizem samoustvarjanja fizičnega telesa,

upočasnimo njegovo gibanje in čutimo delo velikih možganov, delo srca, celega telesa. Neki mehki

valovi so se zgrnili okoli nas in čas je dobil gostoto. Če so se v preteklosti mehanizmi samoustvarjanja

reševali v času, sedaj se rešujejo izven časa. V času so drugačne strukture.

Procesi samoustvarjanja telesa na nekih nivojih so trenutni, na nivo atoma, molekule, celice.

Adaptirali ste se in še upočasnite. In ponovno dobite močan impulz. Ako ste se adaptirali in dobili

močan impulz, še bolj upočasnite ritem, izjemno dejstvo skozi čas. Izključujem, vse bolj in bolj se

izključuje. In takoj čutite glavo, lahko se pojavi vonj v glavi, adaptacija se ne uravnava takoj. Zavest

je, ko se nahaja izven časa, prostor vendar ustvarja čas. Zunanja realnost je postala ista, to moje telo

svobodno odvisno od časa. Z zunanji svet čas ostaja isto tako. V telesu čas izgublja svoj vpliv. In

ponovno upočasnjujemo, upočasnjujemo to sfero, ki se vrti.

Kdo je uspel? Močno držite, samo po sebi močno. Meni je srce skoraj razneslo vročina, glava. Zato ker

je materializacija v telesu izven časa. To je kot odstraniti nas, ker je duša vedno v mladostni dobi 19

let. Zato ker je ta mehanizem v samem ustvarjanju v mladi dobi. On je izven časa, on je v statiki, on je

milijon, milijardo let v sek in stalno v mladostni dobi 19 let. A pri nas mehanizem samoustvarjanja je

povezan s telesom samo skozi čas. Zato vam ne odgovarja našemu stanju telesa, kot da se razidemo.

On nadaljuje v tem času, da živi v svojem ritmu in stalno ustvarja telo 19 let, zelo hitro za našo

logiko. A mi počasi, počasi delamo, počasi razmišljamo počasi delamo z ustanavljanjem telesa, z

odstranjevanjem toksinov, strupov, nepotrebne informacije. Izgleda, da ta sfera odvzame interakcijo

za ustvarjanje telesa, kot interakcijo z nekim idealnim človekom. Mi ne vladamo s tem časom in zato

lovimo ta ritem, ta čas, s svojo prvinsko zavestjo, lovimo a ga ne moremo uloviti. Z resnično logiko

ustvarjamo ritem, lovimo ritem, da bi svoje fizično telo uravnavali pod ta ritem in uravnava se

samoobnova telesa.

Upočasnjujemo, upočasnjujemo in ponovno gremo v upravljanje. In tedaj dobimo močan impulz

samoustvarjanja na mladost 19 let. Lahko, da vedno zaustavljamo to sfero, in tedaj je lahko tako kot

v duši, enako 19 let ali se nikoli ne zaustavi dokončno, drugače izginemo kot telo in razširimo se kot

atomi. Lahko rečemo, da se zaustavljamo ali v svoji notranjosti zgornja opna stoji čvrsto, mirno.

V/ Ali je važno v kateri smeri se vrti ta sfera? Ne morete je uloviti, kako neskončno velikost lahko

ulovite, v kateri smeri se vrti.

V tej tehnologiji ni nič kompliciranega, samo spoznanje procesa te tehnologije nas vodi do rezultata.

Dovolj je, da naredite 2-3 x in si zamišljate sfero in še enkrat rečete, upočasnjujem ritem

samoustvarjanja, ker je ritem tisti, ki odstrani čas. Duša nima ritma samoustvarjanja v času, ker ona

ustvarja svet, ona je ustvarjalna struktura sveta, in ona ne sebi ustvarila mehanizem samoustvarjanja.

Isto tako je enak mehanizem v človeku, zato ker zavest človeka ustvarja prostor in čas. A mi smo šli v

čas in odločili, da ima on oblast nad nami. V stvari mi ustvarjamo čas tako, da ima čas oblast nad

nami, odnosno mi ustvarjamo vse tako, da ima vse oblast nad nami. Mi se ne moremo tega

osvoboditi. Veliko ljudi, mafija, vsi nas spremljajo, vsi odločajo, vsi nas kontrolirajo, odvisni smo od

vseh, zunanji sistem, finančni sistem, medijski sistem, šolski sistem, verski sistem in on vzame svoj

del, tudi on hoče imeti oblast.

Da bi rešili eno nalogo pomlajevanje, da bi naredili upravljanje in ponovno se vrnemo in postavimo

vprašanje. Koliko časa, ne našega notranjega časa, ker v notranjosti ne obstoji čas, čas nima oblasti v

notranjosti človeka. Kaj smo sedaj naredili? Makro, skozi telo neskončno razširi in v mikro brez časa, z

neskončno hitrostjo, a v času obstojijo meje tega ustvarjanja 10 na minus 17 še obstaja čas. Uravnava

se meja, še obstoji čas, zatem ne obstaja čas. Čas je tako majhen delček, da ne obstoji več.

Enostavno postavimo vprašanje sferi, koliko zunanjega časa bo preteklo, dokler se jaz ne pomladim

do mladostne dobe 19 let. Koliko časa bo preteklo, leto, dve, tri, pet in vidite številke. Ni važno kako

20 let, za leto dni, ni važno. Vi vzamete, sedaj stisnemo 19 let, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 in stisnemo v

točko, a logika izkrivlja. Vsak od nas lahko preveri.

VAJA - Ustvarim sfero časa, ki vzdržuje moje pomlajevanje. V kolikem času se bom pomladila do

mojega pomlajevanja na mladost 19 let. Vidite sfero, vidite številko, ne vidite številko, nima veze,

stisnite točko v sfero. Potrudite se stisniti v točko, stisnemo, zmanjšujemo, zmanjšujemo čas in tedaj

se dogodki pohitrijo. Dogodki pomlajevanja se povečujejo. Koliko bolj koncentriramo čas, hitreje se

vršijo dogodki, notranji dogodki. Stisnemo in čutimo, kako se pomlajujemo, kožo, kako se zateguje,

srce. Za nas čas, za našo zavest in za našo prvinska zavest v popolnosti enako ali gre v plus

neskončnost in minus neskončnost. Naša zavest obsega in plus neskončnost in minus neskončnost,

samo logika govori, da bodočnost ne obstoji, a preteklost se ne vrača.

POMLAJEVANJE NA -1SEK- Delajte upravljanje ali ste vstavili v točko? Ali ste občutili, kako je dobro,

ko se hitro pomlajujete, kako vam v notranjosti vse vibrira. Če vzamete neki zunanji dogodek, če je

dosti časa, se razširite, če želite, da hitro gre potem stisnite, če čas dolgo traja zmanjšajte ga, da bi

dovolj pohiteli. Če kasnite nekje vzemite in razširite čas. Vi ustvarjate svojo realnost po svojih

nalogah, a drugi ljudje po svojih. Nisem vam kar tako rekla v minus neskončnost in plus neskončnost.

Če mi mislimo, da smo v preteklosti v minus neskončnosti imeli odrejeni vzrok, izdelajmo v prostoru

pred seboj malo sfero 5 cm polmera in označimo, da je ta časovni interval minus 1 sek, mi absolutno

vse, kar želimo si lahko zamislimo v obliki simbolov, v obliki informacije. In časovni interval minus 1

sek v prostoru pred nami v obliki sfere in v center te sfere vnesemo nalogo, pomlajevanje, na 30, 40,

50 let. Postavili smo, od svetlobe srčnega centra in gremo v to sfero točno v točko. In ponovno.

Čas nas odstrani, kar smo sebi postavili, zato ker minus 1 sek ima to informacijo.

Enostavno ona se zbrala in razpakirala. V čem se razlikuje 1 sek od druge, po čem se razlikuje. Po

ničemer. Samo se menja dogodek. Gre za isto tako. Enostavna zabeleži transformacijo realnosti. Ali

ona je ista, minus 1 sek ali plus ena sekunda. Samo se nahaja v različnih časovnih opredelitvah logike.

Logika določi minus ali plus. A prvotna zavest sprejema in minus in plus upravljajočega področja.

Zato ker naša prvotna zavest upravlja z tem področjem, tako kot mi želimo. Če smo s svojo prvinsko

zavestjo izdelali sfero minus 1 sek, dosegli smo njeno nalogo, osvetlili smo jo. To je to. V sledečem

trenutku, ta minus 1 sek predstavlja naše dogodke, ki smo jih imeli, ko smo imeli 16 let. Razumete?

Ne.

Minus ena sek je ta informacija, vseh minus enih sekund, brez obzira, da se je nekaj dogodilo 100 ali

50 let nazaj, to je bila isti minus 1 sek. Ali ona je s seboj vsakokrat zabeležila odrejeno stanje prostora

in naše stanje. Jasno? Malo bolj jasno. Sek se ne menja, čas v stvari on ne postoji, on postoji za našo

logiko, medtem za našo resnično zavest, kakor želimo, tako ga vrtimo s svojo prvotno zavestjo. Lahko

me razumete. Za našo logiko čas je sveta stvar. Logika često v času, moraš da narediš to, to, to. Da

spiš, da ješ, za vse imamo čas. A za prvinsko zavesti ni obstoji čas, v eni sekundi je vsa preteklost. To

kar mi delamo je da upravljanje, minus eno sek sfero in jo označimo, da je to sfera minus 1 sek. V

center vnesemo nalogo, prenesemo pomlajevanje na 20, 30, 50 let, 40let, 35 let.

Grigorij Grabovoj pravi, najbolje je, da se pomladimo na 30 let, sferico časovnega intervala.

Postavimo točko in za večno življenje, za rešitev vseh in izvajate svoje delo, za katero ne obstoji čas.

In dotaknitese točke znotraj te sfere in takoj se uravnava impulz pomlajevanje. Opazujete, čutite,

kako nam je dobro. Vse se menja, cel hormonski nivo se menja, sistem imunitete se menja, DNK se

menja, menjajo se vse kode. Aktivirajo se tisti, ki smo jih imeli v mladosti. Toliko sem se pomladila.

Kaj si ti čutila. Skozi glavo je prišlo, slični opisi ko zaustavljamo sfero. Samo hitreje. Isto to samo

hitreje gre impulz skozi nas, vzporedite. Vzemite to sfero in upočasnite ritem. Upočasnite,

upočasnite. Upočasnite in čutite, upočasnite, adaptirajte, upočasnite, adaptirajte. In fiksirajte

rezultat. Zatem vzamete sfero -1 sek za nalogo, pomlajevanje na 35 let in s snopom iz srca osvetlim

to, dobimo isto to ali mnogo hitreje. In fiksiramo rezultat.

Če upravljanje nadaljujemo, da se uravnava, ker ta minus -1sek se je zaustavila -1 sekunda na 19 let,

in on se stalno ustvarja, stalno se vrača, se menja, sek po sek, sek po sek in sedaj hoče, da vse plus

sek, plus, plus, plus, sek, v istem zastoju, zunanje čas v istem, medtem zunanja realnost se ne menja.

A v našem srcu našega telesa, tam ne obstoji čas, potrebno je samo označiti 16 let, 19 let. Vse gre z

časom, a na seminarju bomo še več delali z časom. Čas ne čas, čas ne obstaja, možno se je

teleportirat v ne času, da zares pravilno sprejmemo čas.

Moramo da razumemo, da mi ustvarjamo in proizvedemo za rešitev naših nalog. Skozi to resnično

zavest, brez logike in kesanja enostavno delajte to tehnologijo. Mislim, da Grigirij Grabovoi rekel v

enem stavku. Lahko se pomladite, 30 let na -1 sek. V -1sek na 3 let. Ali pred tem je imel en seminar o

upravljanju s časom. Zahvaljujem se vsem božanskim silam svetlobe, ki nam pomagajo, zahvaljujemo

se Marini in vsem vam, ki ste prisotni tukaj. Fiksiramo rezultat po vseh parametrih realnosti, norma

Stvarnika po vseh parametrih realnosti, naj tako bo, božji rezultat po volji Stvarnika, naj tako bo,

delajmo trenutno na dan in na večnost. Dobljeno znanje in izkušnje trenutno prenesemo v kolektivno

zavest celemu človeštva, za rešitev celotnega človeštva, da bi jim bilo isto dobro kot nam in da bi se

njihove celice vso noč pomlajevale. Hvala in vidimo se.

1

Naša današnja tema je pomlajevanje. Zadnje čase daje Grigorij Grabovoj hitre tehnologije in ne

morejo vsi tako hitro preiti na te hitrosti. Če preide na te hitrosti upravljanja pa medtem občuti neko

stanje, ki ni udobno. Upam, da smo vsi že prišli na tako stanje razvoja, zato ker ta tehnologija

pomlajevanje daje in hitre in manj hitre tehnologije. Želim, da vam podam eno tehnologijo, ki ste jo

že malo pozabili. Nedavno je ena moja pacientka je povedala, da je ozdravila raka, karcinoma z prav

to tehnologijo. Jaz sem se začudila zato, ker sem predlagala to tehnologijo, kot tehnologijo

pomlajevanja. Ali je jasno, da je pomlajevanje tudi ozdravljenje. To je delo z večno živo celico Boga.

Mi vemo, da se matrica večne žive celice Boga, nahaja pod levo lopatico, malo bliže hrbtenici in mi

poznamo tehnologijo, kako da jo aktiviramo, kako da speljemo zlato svetlobo skozi njo v srce. Mi

lahko na isti način vzamemo njeno projekcijo in jo postaviti v prostoru pred seboj ali na koži, zelo

blizu in lahko vnesemo določeni cilj v to celico s specialno odredbo, lahko pomnožimo in spojimo s

celicami organizma.

Dvomesečno delo po tej tehnologiji, mehko, nežno, počasi, privede organizem do pomlajevanja in

ozdravljenja. Pred nekoliko leti, ko je še pisala to knjigo, je na sebi probala vse tehnologije. In dva

meseca sva se z prijateljico delale s temi tehnologijami. Ko je napolnila 55 let je odšla, da dobi

pokojnino. Tam so ugotovili, da zelo mlada izgleda, in so ji rekli, ali danes dobivajo pokojnino pri 25

letih ali ste prišli po invalidnost. Lasje, kože in vse je bilo mlado, kar je najboljše je, da je sijaj kože in

telesa svetil mladost, odnosno sijaj v očeh v stanju mladosti, ko je vse ko je vse lepo okoli nas.

In ni nam treba, da se prosto spominjamo 4 znake pomlajevanja. Treba se je zapomniti 4 principe,

nad katerimi je treba delati. Regeneracija telesa samo po sebi, stanje duše mladosti, stanje duha

mladosti, ustvarjanje bodočih dogodkov za mladostnike. Najbolje je potrebno, da vložimo en mali

napor in odstranimo vse zamere do svojih otrok, do staršev. A tukaj je treba, da gremo v neko stanje

mladosti, ko nič ne vemo in ko nismo modri, koo šele dobivamo to modrost ali bi rekla od Boga. In

pogledamo, da delamo s pomladitvijo zunanje realnosti. Kadar mi vzamemo katerokoli tehnologijo

pomlajevanja, ni treba v svoji zavesti opredeliti, s čim delamo, s stanjem duše, stanjem duha, z

zunanjo realnostjo ali z regeneracijo telesa. S kom konkretno smo povezani in to nam bo pomagalo

pri našem delu. Mi lahko delamo z določenimi organi, z endokrilnim sistemom, s krvjo, z epifizo lahko

delamo, ki ponovno vodi do regeneracije fizičnega telesa in izgradnjo teh osnovnih principov. Najprej

vam pokažem, kako se dela z večno živo celico Boga. Jaz v svoji knjigi dajem številčne nize sistema

organizma, brez diagnoze, a istočasno aktivnost postavljam na regeneracijo, koristim delo z večno

celico po sistemih organizma.

Pomlajevanje in ozdravitev z večno celico Boga.

POMLAJEVANJE IN OZDRAVITEV Z VEČNO CELICO BOGA - In začnemo z številčnim nizom vstajenja,

pomlajevanja, regeneracije, ozdravitve 2145432. Mi poznamo ta številčni niz, ki je številčni niz

Grabovoja. On je ves čas z nami. Mi upravljamo z stvarmi in predstavljanje. Aktiviramo večno živo

celico Boga v prostoru okoli srčnega centra na koži. Kako ona izgleda, potrebno se je nekako zamisliti.

Srebrnobela svetleča polsfera, ovalne oblike, izpolnjena je zlatastosvetlo svetlobo, ima zlato jedro.

Spominja na jajce, ali ona sveti s srebrnobelo barvo. In postavimo jo v njen geometrijski položaj in jo

osvetlimo in vnesemo številčni niz. Pred vsem ga je potrebno osvetliti 2145432. Izpisujem ga s

srebrnobelo barvo, potem ga stisnemo v točko in vnesemo v jedro te celice. Osvetljujemo celico, še

enkrat mislimo, zabeležimo. Ozdravljenje, pomlajevanje, regeneracija, vstajenje celice. In zatem

vnesemo v srce, v ščitno žlezo, v velike možgane in epifizo. Obeležite vse tri sijajne svetleče točke, in

govorimo. Razmnoževanje, razmnoževanje, razmnoževanje in si zamišljamo, kako se razmnožujejo te

celice. Nekolikokrat to ponavljamo in govorimo razmnoževanje, razmnoževanje, razmnoževanje in se

zamišljamo, kako se razmnožujejo te celice. Nekolikokrat to ponavljamo, razmnoževanje,

razmnoževanje, razmnoževanje. In čutimo, kako ti valovi gredo po našem telesu. In potem govorimo:

Opazujemo, kako večne žive celice Stvarnika in njihova informacija, svetlost, funkcije, polnjenje,

struktura se združijo z živimi celicami in prenosi se celicam organizma, svetloba znanja. In naloga,

ozdravljenje, pomlajevanje in regeneracija. prenosi se celicam organizma, svetloba znanja. In naloga,

ozdravljenje, pomlajevanje in regeneracija. Če nima dovolj svetlobe, ponovite, razmnoževanje,

razmnoževanje, lahko tudi 50 x razmnoževanje, razmnoževanje, razmnoževanje, od srčnega centra,

od ščitne žleze, od velikih možganov na celotno telo. Razmnoževanje. Osvetljujemo celo telo, z

zlatastosrebrnasto svetlobo in konturiramo kožo z zlato svetlobo.

In ponovno: aktiviram večno živo celico, osvetljujemo številčni niz pomlajevanje 2213445. Osvetlimo

kot eno točko. In ponovno srce, ščitna žleza, veliki možgani, razmnoževanje, razmnoževanje,

razmnoževanje. Osvetljujemo sebe in čim večkrat govorimo razmnoževanje in vidimo več svetlobe v

telesu. Razmnoževanje, ko je dovolj svetlobe mi dodajamo in upravljamo z stvarmi. Večne žive celice

Stvarnika so se pomnožile in spojile z vsemi celicami mojega organizma in prenesejo celicam

organizma informacijo večnega življenja, znanje o večnem življenju. In fizične celice, ki dobijo to

informacijo, postanejo podobne večno živi celici Stvarnika. Po svojem sijaju, po svoji formi, po svoji

strukturi, po svojem izpolnjenju, po svojih funkcijah in po svojih vezah. In ponovno pomnoževanje

pomlajevanje celotne kemijske strukture organizma. Nekaj časa opazujemo, kje zadržujemo svoje

opazovanje, na svetlobi svojega telesa v srebrnastozlatasti barvi. Konturiramo svojo kožo z zlato

svetlobo. Občutite pomlajevanja celic. Če se vam zdi, da se delo ne odvija dovolj hitro, lahko v

kateremkoli trenutku upravljanja, še enkrat daste komando, razmnoževanje. In drugi krat vibracije v

telesu, bolj jih lahko občutite, celice postanejo žive, večno življenje, pomlajevanje, celice kože, mišic,

vezivna tkiva, kosti, običajno vedno pozabimo nanje, delamo z organi, diagnozami.

To je večna živa celica okoli našega srca in delamo po sistemih. Vnesemo številčni niz kože 18584321.

Osvetlimo številčni niz kože 18584321, 18584321. Stisnemo v točko in jo vnesemo v večno živo celico

Stvarnika in brez ozira, da je to koža, jo ponovno vnesemo v srce, ščitno žlezo in velike možgane.

Razmnoževanje, razmnoževanje, iz teh treh točk mi dobimo svetlobo telesa. Mi razmnožujemo to

celico in z njo osvetljujemo cel organizem. In tukaj mi osvetljujemo celo telo, z močno svetlobo

posebno kožo. Mi tako govorimo: osvetljujemo vse telo, večne žive celice se združujejo z vsemi

celicami organizma, z vsemi celicami kože, osvetljujemo celoten organizem, še bolj osvetljujemo kožo

18584321. Ta informacija, ta vibracija, ki smo jo vnesli v vse celice kože, opazujemo sedaj kožo, naša

pozornost je sedaj usmerjena na kožo. Osvetlimo in gremo dalje.

Številčni niz mišičnega sistema 8148888. Osvetlimo, vnesimo v celico Stvarnika. Ponovno, srce, ščitna

žleza , velike možgane. Razmnoževanje, razmnoževanje, osvetljujemo celotno telo, še močnejše

osvetljujemo mišični sistem. In nekaj časa opazujemo spajanje te večne celice s celicami mišičnega

tkiva. Osvetljujemo celo telo, še močnejše mišični sistem. Osvetljujemo kožo z zlato svetlobo.

In sledeči sistem. Sedaj bomo enako delali z vsemi sistemi. Dalje gre kostni sistem 1418518.

Osvetlimo številčni niz in stisnemo v točko, vnesemo v celico, srce, ščitna žleza, veliki možgani.

Razmnožimo, osvetlimo celo telo, še bolje osvetljujemo kostni sistem. Nočemo pozabiti na zobe, na

kosti, rebra, lopatice, hrbtenico, okrogle kosti, roke in noge, področje kolkov. Razmnoževanje,

razmnoževanje, razmnoževanje. Celice kostnega tkiva niso tako aktivne kot druge ali potrebno jih je

obnavljati in da obnavljamo vezi. Osvetljujemo celotno telo z zlato svetlobo, s čisto zlato svetlobo

konturiramo kožo.

Sledeči številčni niz je srce in ožilje 1289435. Osvetlimo, stisnemo v točko, v srce, v ščitno žlezo v

velike možgane: razmnoženje, razmnoženje, razmnoženje. Večne žive celice se spajajo z vsemi

celicami organizma, s celicami srca in ožilja, krvnimi žilami, mikrokapilare. Osvetlimo celo telo, še bolj

močno srce in krvni sistem. In opazujemo spojitev te informacije z večno živimi celicami, opazujemo.

V tem času se uravnava spajanje. Osvetljujemo še bolj močno celo telo, konturiramo kožo z zlato

svetlobo.

Živčni sistem, večna živa celica 148543293. Osvetljujemo, stisnemo v celico, prenesemo v srce, ščitno

žlezo, velike možgane. Dajmo komando razmnoževanje, razsvetlimo celo telo, in bolje živčni sistem in

velike možgane. In opazujemo spajanje večno živih celic Stvarnika z vsemi celicami organizma, z

celicami živčnega sistema. Opazujemo to spajanje, ozdravitev, pomladitev, regeneracijo. In ponovno

osvetljujemo celo telo z zlatosrebrkasto svetlobo. Konturiramo kožo z zlato svetlobo.

Endokrilni sistem, limfni sistem in imunski sistem je eden sistem in ima en številčni niz 1823451.

Osvetlimo, vnesemo v večno živo celico, v srce, ščitno žlezo, veliki možgani. Razmnoženje,

razmnoženje. Osvetlimo celo telo še bolj močno endokrilni sistem, hormonski sistem in celoten

imunski sistem. In opazujemo ta spajanja po vseh celicah organizma, s celicami imunskega sistema. In

ponovno opazujemo, širjenje in prejem te informacije. Ti številčni nizi zadržujejo v sebi nalogo

makrorešenja in združujejo celice z makrosvetom, celice postanejo večne neuničljive. A večne žive

celice, one trenutni program bioloških procesov, svetlobnih procesov, energetskih procesov, kateri

se morajo uravnavati po normi Stvarnika v celici. Osvetlite telo v zlatosrebrnasti barvi. Osvetlite svojo

kožo z zlato svetlobo. To stalno osvetljevanje kože z zlato barvo, pripelje do estetskega pomlajevanja.

Koža postane beloroze barve, čista, svetla, mlada, to vodi do senzionalni sistem, aparat bo v zablodi.

Prehajamo na dihalni sistem, bronhije, pljuča 5823214. Osvetljujemo, vnesemo v večno živa celica.

Celico prenesemo v srce, ščitno žlezo in velike možgane. Enostavno vidimo tri svetleče iskre.

Razmnožujemo, razmnožujemo, razmnožujemo večno živo celico in opazujemo, kako se večna celica

spaja z vsemi celicami organizma in celicami dihalnega sistem in takoj občutimo, kako se kri menja,

kakor da občutimo neko drhtenje v pljučih. Osvetljujemo telo, še močneje dihalno sistem in

opazujemo, kako se večna celica spaja s sistemom za dihanje. Opazujemo, osvetljujemo. In ponovno

celo telo osvetljujemo z zlatosrebrnasto svetlobo. Kožo osvetljujemo z zlato svetlobo. Malo podržimo

in adaptiramo se na to, zato ker smo tukaj povečali vibracijo, povečali smo hitrost in imamo višjo

vibracijo. In celice začnejo delati drugače.

Prebavni sistem in številski niz 5321481. Osvetlimo in damo v večno živo celico. Celico vnesemo v

srce, ščitna žleza, veliki možgani. Enostavno vidimo 3 svetleče iskre. Damo komando, razmnoževanje,

razmnoževanje. Opazujemo, kako se večna živa celica spaja z vsemi celicami organizma in celicami

prebavnega sistema, prebavni trakt, to je požiralnik, želodec, dvanajsternik, jetra, žolčnik. Hitro je

začel, sedaj že dela, že nekaj tam brbota, polipi, rane zapore, vse se celi, vse odpada od vas.

Osvetljujemo telo, še močneje prebavni sistem, osvetljujemo z zlatosrebrno svetlobo. Konturiramo

kožo z zlato barvo.

Reproduktivni in urinalni sistem ima en številčni niz 8941254. Osvetlimo, stisnemo v celico Stvarnika,

osvetlimo celice številčnega niza. Prenesemo celico v srce, ščitna žleza, veliki možgani.

Razmnoževanje, dokler ne občutimo popolno reproduktivne organe, mehur in spolne organe. In

ponovno govorite razmnoževanje, opazujem, kako se večne celice Stvarnika spajajo z vsemi celicami

organizma in s celicami urinalnega in spolnega sistema. Opazujemo spajanje večno žive celice z

organi urinarnega in reproduktivnega sistema. Osvetljujemo še bolj močno te organe, držimo

koncentracijo, lahko greste zopet iti v punktacijo v reproduktivnem sistemu, v maternici, v telesu,

neki valovi se še punktacijo. Osvetljujemo celo telo z zlatosrebrnasto svetlobo, osvetljujemo celo telo

in konturiramo kožo z zlato barvo. Osvetljujemo, adaptiramo se.

In sledeče, ne vzamemo več številski niz, organi vida, organi sluha, koža, lasje, nohti, vse je to in mi to

vnesemo kot naloga, ena fraza, pomlajevanje in regeneracija, organa sluha, organov vida, organov

zob, las, nohtov in damo eno frazo kot točko v večno živo celico. Osvetlimo in nesemo v srce, ščitno

žlezo, velike možgane, razmnožimo. In ponovno osvetljujemo vse telo. In opazujemo, kako se večna

živa celica spaja z vsemi celicami organizma. Spaja se z celicami organa vida in celicami zob in

celicami čeljusti, s celicami organov sluha, s celicami las, dlake in s celicami nohtov na rokah in na

nogah. Osvetljujemo celo telo ali močneje osvetljujemo te sisteme, sistem vida, sluha, vilice, kosa,

nohti, zob, čeljust. Opazujemo to spajanje. In ponovno osvetljujemo vso telo z zlatosrebrnasto

svetlobo in konturiramo kožo z zlato barvo.

A sedaj zelo hitro delamo upravljanje. Osvetljujemo kožo, osvetljujemo telo, osvetljujemo kosti,

osvetljujemo telo, osvetljujemo mišice, osvetljujemo telo, osvetljujemo živčni sistem, osvetljujemo

telo, osvetljujemo imunski sistem, osvetljujemo telo, osvetljujemo dihalni sistem, osvetljujemo telo,

osvetljujemo srčno žilni sistem, osvetljujemo telo, osvetljujemo prebavni sistem, osvetljujemo telo,

osvetljujemo urinarni sistem, osvetljujemo telo, osvetljujemo reproduktivni sistem, osvetljujemo

telo, osvetljujemo oči, osvetljujemo telo, osvetljujemo ušesa, osvetljujemo telo, osvetljujemo čeljust

in zobe, osvetljujemo telo, osvetljujemo celo telo, osvetljujemo kožo in konturiramo kožo in fiksiramo

rezultat. 741, 741, 741, 8889 …8.

Kadar vi delate to tehnologijo en teden vsak dan, pridete v stanje upravljanje s to tehnologijo. Večno

živa celica Stvarnika se takoj opredeli v vseh sistemih organizma po nalogi regeneracija,

pomlajevanje, ozdravljenje. Občutite veliko toploto, veliko toploto, kot da nas nekaj kuha. Zato ker je

vibracijski nivo večno žive celice zelo visok. Za teden dni stalnega upravljanja boste dosegli delo vaših

celic, da občutite to kot veliko toploto. Dalje ni treba, da še kaj delate, unesite te celice v srce, ščitno

žlezo in velike možgane. Čim aktivirate večno živo celico, celotno delo gre eden za drugim. Kadar se

ustavi v zobeh vi čutite vibracije. To je zadnji sistem, ki se na koncu dela. In vse te koncentracije bodo

trajale samo 5 min. Enostavno, vi se boste nahajali v tem stanju.

To delo traja 20 min. Zjutraj 10 min. opoldne 10 min in zvečer 10 min vam garantira notranje

pomlajevanje in zunanje pomlajevanje, estetsko pomlajevanje. Tehnologija pomlajevanja večnega

življenja one so višje dimenzionalne, obilne. Mi delamo s svojim telesom. Ali kadar delamo z večno

celico je jasno, da delamo s večnim svetom, ali kot da nič ne govorimo o njemu. Potrebno je samo da

smo zavestni, ko pomlajujemo sebe. Pomlajuje se cel zunanji svet, pomlajujejo se dogodki. Vse

večkrat smo v stanju absolutnega spokoja, stanju priljubljenosti, stanje ljubezni, a to je stanje

pomlajevanja. Obstoji veliko raznih tehnologij, to je delo z časom, delo z organi, z epifizo, delo z dušo.

To so zares hitri nivoji upravljanja, da se včasih uravnavajo tako hitro, da človek misli, da ni uspel, da

uredi in ne upravlja več.

TEHNOLOGIJA ZA POMLADITEV Z DUŠO - Sedaj vam pokažem eno tehnologijo in mislim da bomo v

naši grupi to uspeli, da naredimo. Ena hitra tehnologija dela z dušo, ko mi nič ne občutimo ali dobimo

rezultat. V naši duši so ohranjene vse informacije ali isto tako informacije o mladem stanju telesa ali

mladem stanju telesa. Vsak v sebi izbira svojo starost kakor želi. Vi izbirate, kaj najdete v svoji duši. In

mi opazujemo prostor duše in en prostor od strukture duše, en prostor, kjer je v celicah shranjena

naša mladost, ko smo bili otroci. Ta informacija je shranjena in lahko se jo zamislimo, kot eno pol

sfero, ko opazujemo svojo notranjo stran in tu je mnogo celic. In mi imamo lahko asociacijo, da so to

kot domino kockice. In enostavno na tej deščici, kakor da je napisano, ta starostna doba, zatem

sledeča starostna doba. Tukaj je shranjena informacija, ki je arhivirana in kadar se je dotaknemo,

trenutno duh to informacijo prenese v svet. Ampak to znanje, daje močan impulz o izgradnji telesa.

Ta informacija postane aktivna. Zamislite v enem struktura duše, kjer obstoji ta sistem, kot ena

hrana, kjer obstoji mnogo, mnogo malih struktur, zamislite si kot celični vosek, te kockice, pridite in

iščete 16 let, to sem jaz ukazala svoji duši, svoj sitem, svoj razvoj. Tu ni splošno meje, vsak si izbere

zase svojo starost. To je sedaj zelo važno, in v istem času zelo delikatno delate z dušo, s svojo

starostno dobo, kot da ustvarjate, enkrat dobite ta val informacije v svoje fizično telo. Morda lahko

srce odreagira in kri. Vse ostalo reagira kasneje. Odprite, in lahko vidite eno čisto belo svetlobo, en

svetlobni snop, ki je šel na vas. Preidite na realnost, vibracije so zelo subtilne, zelo močne. Vi ste

enostavno aktivirali to informacijo. Odprite se in sprejmite. Zakaj ste šli v to celico, v to strukturo, da

bi se zgodilo pomlajevanje. Razumemo, ker naša zavest to realizira v času. Tukaj v teh celicah lahko

dobi informacijo. Vi lahko najdete informacijo srečnih dogodkov, ki ste jih preživeli in jo aktivirate, a

duh je tako izven časa, njemu je vseeno, katera znanja da v zavest. Zato lahko najdete katerikoli

srečni dogodek in lahko preživeti to ponovno.

Kdo je občutil, kakšne reakcije imate? Vibrira po celem telesu, ful dobro. Kdo je še imel manifestacije.

Lahko znojenje, vročino, ako niste uspeli, vzemite ponovno in odprite celico, lahko 10 x to ponovite in

ne se potem pritoževati, kadar gre v realizacijo. Tedaj začnete zbirati informacijo in v nekem

trenutku se bo realiziralo. Kadar boste gledali sebe v ogledalo, takoj se dogajajo spremembe,

pomlajevanje, gube izginejo, lice dobiva mlad izraz lica, izginejo podočnjaki, izginejo fleki na licu. To je

taka tehnologija, ki se zelo lahko dela. Mnogim je všeč delo z večno celico in se uresničijo sanje in

sanje lahko prekontroliramo. Te sanje lahko prekontroliramo. A kaj če skočit dol, npr. 20 let Pozabili

smo, npr. morda smo bili bolni od nečesa, ali smo bili noseči ali nekaj drugega, imeli smo neke

družinske težave s sopotnikom, dogodki v zunanji realnosti ostajajo isti. Ali kompleksno pomlajevanje

fizičnega telesa je tudi pomlajevanje dogodkov. Neki elementi preteklih dogodkov se lahko

enostavno pritegne skupaj s pomlajevanjem. Isto tako je z elementi zunanje realnosti. Pre19 leti ko

je še živela v socialnem sistemu, socializmu z možem se vrača neki element iz preteklosti. In vi jih

čutite.

Ta tehnologija koristi, če ima človek veliko let, polsfera, struktura duše, kje so teh celicah, kjer je

ohranjena informacija o mladosti, o mladostni dobi, o otroštvu. Približamo se temu prostoru, 16 let

ženske, 19 let moški in vzemite te celice in poglejte jih in približajte k sebi in takoj se ta informacija

realizira v telesu.

SLEDEČA TEHNOLOGIJA - POMLADITEV Z ZAVESTJO - Kdor je bil na seminarju ve kaj je naša prvotna

zavest. V naši zavesti ne obstaja starost, samo mladost. A naša epifiza žal z izgradnjo telesa od nič, od

nule celice do starosti 19 let. Zatem ta celica, vključuje se ni program, in organ, kakor da zaspi, z

ničemer se ne upravlja in človek se začne starati. In če kje naloga kontrolira hormonski nivo na

starosti 19 let potrebno ga je aktivirati. No kako ga aktiviramo. Grabovoi govori. Da bi se organizem

pomlajeval je potrebno delati, tako da on raste. Kdaj raste naš organizem? Raste kadar imamo 6 let,

raste. Mi s svojo resnično zavestjo, gremo v sfero ki jo imenujemo informativna epifiza. S svojo

prvinsko zavestjo opazujemo epifizo gremo v notranjost in najdemo celice, ki niso starejše od 6 let.

Kakršna je bila epifiza, ko ste imeli 6 let. Ta informacija je shranjena v epifizi. In mi smo s svojo

prvinsko zavestjo šli v epifizo in iščemo to informacijo in jo aktivirali. Aktiviramo jo tako, ker smo jo

ponovno našli. Aktiviramo našo epifizo na starost organizma 6 let. Epifizi je vseeno, ali naš organizem

raste od 6 do 19 let ali od 60 do 90 let. On vse doživlja zelo precizno, potrebno je da ustvari

hormonski sistem, ki odgovarja starosti 19 let. Jasno? To je visok intelektualni organ. On ima

program. Omogoča, da organ zraste na starost 19 let in dalje, da vzdržuje hormonski nivo, ki

odgovarja tej starosti. Mi ustvarjamo tak proces, da organizem raste iz te starosti na starost 19 let.

To je epifiza, aktivirana od starosti na 6 let, odreja na organizem na starost 19 let in ustvarja

hormonsko delo organizma, ki odgovarja starosti 19 let. Mi nimamo 6 let ampak 50, 60 , 30let, če

vam bo dovolj kot sfera.

VAJA - Vnesemo informativno epifizo v obliki sfere v prostor upravljanja pred seboj. Z prvinsko čisto

zavestjo, gremo v globino informacije epifize, na ta nivo informacije, kjer epifiza vzgajala otroka od

6do 16 ali 19 let. Aktiviramo to informacijo in občutimo telo in gre delo rasti organizma, izmenjave

hormonskega nivoja, gre delo možganov, vseh celic organov. Epifiza kontrolira stanje hormonov in

njihovo količino v organizmu. Potrebno je da naš organizem, da ima stalni hormonski nivo v starosti

19 let. To je vse.

Ali ste uspeli, kako dihate, vaša pluča, vaše srce, dihanje lahko zaustavite, kot da ne želite dihati in da

raste organizem na starost 19 let. Kako se bo hitro to uredilo s strani vaše logike, važno je da ni proti

mnenja s strani vaše logike, da nimate strahu, zato ker preobrazba hormonskega nivoja privede do

pomlajevanja. A pomlajevanje odraslega staranja je zelo močan proces. To je taka tehnologija. Zelo

enostavna. Ali ste vsi uspeli, kdo ni, da skupaj delamo.

Sfera, epifiza, informacija, v to uspeli informacijo, ohranjeno informacijo, informacijo rasti organizma

od 6 let do 19 let. In mi prebudimo. In prebudimo in aktiviramo to informacijo. In epifiza pošlje

komando vsem sistemom organizma, vsem celicam na prerazpodelitev hormonov. To je njeno delo v

neke gornje, višje sisteme ne prihajajo neke druge stvari in po nalogi, da ustvari na starost od 6 let do

19 let in da vzdržuje hormonski nivo. To je vse. Ste uspeli, zelo dobro.

In sedaj vse razumemo in vse znamo. In dovolj je samo, da pomislimo nato upravljanje tehnologije,

mi lahko skupaj z vami, skozi atomsko strukturo organizma, da pomladimo telo. Mi vemo kako vibrira

atom in mi postavimo nalogo: da mi vzamemo atom in ga vnesemo v prostor pred sebe, katera

vibracija odgovarja mladosti našega organizma 16 let. Zakaj organizma, zato ker atom simbolizira

celoten atomski sistem organizma. V prostor pred sebe vnesemo informacijo enega vibratornega

valovanje atoma, ki odgovarja mladosti 16 let, odnosno v mladost od 16 let so naši atomi vibrirali na

en poseben način. In mi sedaj vibracijski nivo atoma prenesemo v prostor pred sebe, a potem

govorimo, da spajamo ta vibracijski val z atomsko strukturo organizma. Tako smo rekli in miselno

prenesemo ta val v srce in vsi atomi srca začnejo delati na mladost 16 let. Jasno je, da delajo vsi, vsi

atomi začnejo delat. Spremeniti vibracijsko strukturo atoma je zelo lahko in enostavno. Ampak iz

atoma na zelo visokem nivoju in hitrosti, ustvarjajo se molekule in enako molekule DNK v celicah.

Jasno je odvisnost, kadar smo ustvarili v prostoru pred seboj in označili vibracijsko strukturo atoma,

ki odgovarja starosti 16 let, a zatem smo spojili vibracijo z atomi srca, in od srca z vsemi atomi in

začnemo opazovati, kako se spajajo molekule in DNK. Kako se ustvarjajo celice od teh atomov, kako

organi menjajo svoj zvok, zato ker atomi ne odidejo, ostanejo v telesu in dajejo enak zvok.

Opazujemo, opazujemo ta proces. Poslušajte, kako dela vaše srce, kako menja celotni atomski sistem

vašega telesa, a naprej je samo delo naše logike, da vidi in da dobimo ta rezultat. Koliko smo

pripravljeni na to. To je hitra tehnologija upravljanja, kako se to zelo hitro rešuje

VEČNA ŽIVA CELICA STVARNIKA - Če imate kakšno nalogo, da dobite pomlajevanje, izberite nekaj

tehnologij, metod in delajte z njimi. Ni potrebno delati z nekim organom, želodec, jetra, žolč so lahko

problem. Grigorij Grabovoj je tedaj svetoval, izdvojite v prostor pred seboj to celico, celico svojega

organizma ali celico nekega konkretnega organa, jeter in vnesite v to celico informacijo o večno živi

celici Stvarnika. Npr. opazujete celico jeter, je ena suha celica in vzamete večno živo celico Stvarnika,

vnesite jo v notranjost celice in takoj vidite, kako se jetra začnejo širiti in za ta čas lahko občutite,

kako vibrirajo od radosti jetra.

Drugi organ, izločite celico in vnesite večno živo celico Stvarnika informacije, srce, ščitna žleza, oči.

Poskusite delati z očmi, sedite tukaj z očali vidite, vzamete 2 glavni celici iz oči, desno in levo oko, to

informacijo večne žive celice Stvarnika, dajte v oči v ti dve celici, glavni celici pred sabo in opazujte.

Kdo želi podeliti? Nič nisem videla, bolijo me jetra. Iz organa, ki vam pošilja signale. Da upravljaš.

Vzamem celico iz organa, ki vam pošilja signale – bolečine, te informacije. Vnesemo v to celico

informacijo o večni živi celici Stvarnika in opazujem, kako se cel del regenerira, ozdravlja, obnavlja. To

je del krvnega sistema. Katera funkcija je slepega črevesja, to je del imunskega sistema, on je

direktno povezan s hipofizo. Skozi njega se obnavlja celotna informacija krvnega sistema. Npr.

Obstaja zelo pozitivne bakterije, ki so zelo pozitivne in so potrebne za prebavni trak, ali v nekem

trenutku se vse obnavlja, drugače nam je lahko slabo.

Človek je ustvarjen po liku in podobi Stvarnika. Naše fizično telo ima genetsko kodo Stvarnika.

Znanstveniki so pogledali DNK, preanalizirali so en del in rekli so, da je nekaj smeti, v naši genetski

kodi celoten neskončen razvoj, to je celotna evolucija, Bog je vnesel in na splošno neskončen razvoj,

našo evolucijo. In tam v bodočnosti v našo genetsko kodo, mi vedno obstojimo, božansko absolutno

razviti, nismo mi podobni, ampak smo enaki Bogu. Mi nismo več podobni, podobni njemu ampak

smo taki kot On, kot On. In potrebno je, da razvijemo svoje gene, da bi se opredelili v svoji evoluciji

vsak osebno za sebe. Ampak nam sedanja kolektivna zavest diktira, da je potrebno, da nas zakopljejo

v jamo in da vse v nekem trenutku. Ko mi opredeljujemo svoj evotivni razvoj, odrešeni bomo

staranja, bolezni in smrti, in zato kar nam je dano od strani Boga, v tem nivoju, v katerem

znanstveniki imenujejo smeti, tam ni nikakršnega staranja, bolezni in smrti, ampak samo evolucija

korakanje po poti Boga, iskanje korakanje po sledeh Boga.

Kakor mi imamo eno in isto kodo, da bi aktivirali svojo kodo in da bi sebe usmerili po poti evolucije

namesto degradacije, mi vzamemo in združimo genetsko kodo Stvarnika in svojo genetsko kodo. In

kot da naredimo sami, na nivo te poti, ki nam jo je dal Bog pri našem stvarjenju. Sedaj je genetski

sistem zaprt. Človek se je rodil se, učil v šoli, se ženil se, luknja, rodil se, učil se ženil se, luknja. To je

zaprti krog. Otrok se je rodil, učil v šoli, oženil, delal, pokojnina, starost in smrt, to je zaprti krog. Ali za

razvoj je potrebno, da se dogaja v spirali. Zato ne rabimo, da je zaprti krog, ampak , da se razvija po

spirali. To je genetska koda Stvarnika, to je sferična koda. Mi vzamemo in spojimo svojo genetsko

kodo, ki je tako sferični od prvobitnega izvora in aktiviramo, v mogočnosti evolucije, skozi Boga, in

koraka Boga.

ZDRUŽENJE KODE BOGA IN NAŠE KODE- Vzemite dve sfere v prostor pred seboj. Eno sferico je

genetski kod Stvarnika, v drugi je naša osebna genetska koda. Poglejte kako to izgleda, kako izgleda

genetska koda Stvarnika, sferica, kako izgleda naša genetska koda. In združite v točki spojitve, kot eno

obilno osmico. In takoj občutite eno trepetanje v vašem telesu. In opazujemo, kako je program Boga

in naš program, kako postane usmerjen v isto smer. Kaj vidite, ali čisto belo svetlobo ali čisto zlato

svetlobo. Ni odvisno od kolektivne zavesti, mi ustvarjamo čas lastnega genetskega razvoja. To ni več

zaprt sistem, sedaj smo odprli ta sistem. Sam razvoj predstavlja določeno odprtost, določeno spiralo

odprtosti, spiralo razvoja. Ampak je spirala razvoja, kot da bi bila zavita, a mi jo razvijamo. Nalogo

večnega razvoja smo že davno postavili pred sabo, davno smo se naučili, sedaj smo se naučili svojo

genetsko kodo. Tega smo se zavedali in potrjujemo. Eno minuto opazujte in občutite sebe.

IN PREHAJAMO NA UPRAVLJANJE S ČASOM. Naše fizično telo je celokupna realnost. Ali ni vse

realnost, povej vse realnosti. Vse realnosti preteklosti, sedanjosti in bodočnosti. To je človek. Če mi

pogledamo, v kateri realnosti živimo, v realnosti mladosti, zrelosti ali starosti, mi lahko ponovno

pridobimo, mi lahko ugotovimo, v kateri realnosti živimo. In pogledaš v novo realnost s svojo prvinsko

zavestjo. Je to realnost mladosti, zato ker v naši prvinski zavesti ne obstoji ne zrelosti, ne starosti, mi

smo vedno mladi in mi svojo realnost živimo v svoji mladosti. Začnemo preobražati ta prostor in čas.

Enostavno postavimo vprašanje. OPAZUJEM V KATERI REALNOSTI SE NAHAJAM? In opažamo to

realnost z prvinsko svetlobo svoje zavesti. In našo realnost najdemo v oni realnosti, kjer ona obstaja.

In začnemo živeti v tej realnosti. Poglejte, kako je to enostavno? Začnemo gledati na to realnost, ki jo

živimo z resnično svetlobo in realnost se menja. Ustvarja se ta realnost, v kateri smo večno mladi in v

neki dobi in držimo to koncentracijo do tega trenutka, da bo zares ustvarjen ta realni prostor, ker to

je naše telo. Če smo spremenili svoje misli na realnost v kateri živimo, tedaj menjamo nazaj.

Z logiko smo sprejemali drugačno realnost, a s prvinsko zavestjo obnavljamo realnost v kateri smo

večno mladi. V naši prvinski zavesti je dejstvo zakon večnega življenja, večne mladosti, norma

dogodkov, norme zdravja. Na kaj naj pogledamo s svojo prvinsko zavestjo. Mi vodimo to v večno

življenje. Opazujemo to realnost in izdvojimo določeni snop svetlobe od srčnega centra k nekemu

dogodku, ki je mogoč samo v mladosti, a v realnosti je potrebno ustvariti ta dogodek. Postavite sebe

v ta dogodek. Npr. mala devojka, ki se poroči, to ste vi. In tedaj vi od sebe v tej realnosti povlečete

snop svetlobe k temu dogodku. In točno je potrebno je vedeti, da se bo ta dogodek sigurno realiziral.

To je enostaven ali ima zelo močno dejstvo na upravljanju.

Še enkrat, s svojo prvinsko zavestjo opazujte to realnost, da je to realnost, da boste vi večno mladi. In

vnesite tak dogodek, ki je možen samo v mladosti. Lahko si zamislite kako guncate na gugalnici v neki

haljici, to v starosti nihče ne dela. Potem pa kot da privlečete snop svetlobe duha in vidite, kako duh

vzame v sfero ta dogodek in vi veste, da se bo ta dogodek sigurno dogodil. Ta svetlobni snop lahko

pride iz solarnega pleksusa, iz srčnega centra, kakor vam je udobno, kjer bolj čutite utripanje, kjer

imate več moči, več energije. In kadar greš s to svetlobo v neskončnost in na ta način neskončnost

postane upravljavska, lahko da upravljate z njo, prav zato ker ste vi bili tukaj, več veste o tem in vi ste

s svojim snopom, kot svetlobnim snopom vse naredili in vse ste videli. A celokupna negativna

informacija, opazujete kot en oblak okrog telesa. In ta oblak, ko ga pošiljate nekam tja daleč, čim dalj

lahko pošljete od sebe neko informacijo in to izgine iz vaše ravni dojemanja.

In še enkrat, poglejte s svojo prvinsko zavestjo na to realnost v kateri se vi nahajate, ona se začne

transformirati in postane realnost mladosti. Izdvajate v tej realnosti, dogodek mladosti in potegnite

to svetlobo v neskončnost k onim dogodkom od solarnega pleksusa. Dotaknite se tega dogodka in

kakor da se vaše večno telo kot da se razširi k neskončnosti. A kadar se vi tako zamišljate, vaše telo

postane večno in pokrili ste vso neskončnost. Ti dogodki so vaši in sigurno se bodo realizirali. Zato ker

tam v neskončnosti ste vi ustvarili en dogodek, a dovoli se dogodek izmed tega. In ti med dogodki so

vaši koraki k tem dogodkom. A dalje hočete ponovno pripeljati snop svetlosti v neskončnost. In

ponovno mi se moramo naučiti in upravljamo s časom.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Dajana  Babič
Dajana Babič
Objavil/a 2019-02-05 21:24:20 (Feb 05, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Abortirana človeška DNA in kri fetusov telet so sestavine v cepivih za otroke
Deklica izgubi polovico možgan po OMR cepljenju
Kako sesuti globoko državo?
Konec fluoridiziranja vode?!
Egiptovski recept za čiščenje črevesja
Melanija :)
Dr. Maurice Hilleman priznava da cepljenje proti otroški paralizi povzroča raka
VARGINHA UFO INCIDENT
Update iz skupine Aliansa galaktične federacije
Dr. Robert Gallo je priznal da je ustvaril AIDS za depopulacijo človeštva
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Junij 2019
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oglasi

vsak problem, ki ga občutimo, je posledica porušenega ravnovesja v nas samih. negativne misli in čustva, kot so žalost, jeza, strah,sram, krivda, zavist, ljubosumnost, občutek nemoči, nizka samopodoba in podobno, sprožajo v nas neprimerne odzive na zunanje okoliščine. tako lahko odreagiramo pretirano čustveno ali povsem hladno, arogantno in agresivno. lahko se povsem umaknemo in se ne znamo postaviti zase, drugič spet se pretirano in nerazumno izpostavljamo tveganju in kljubujemo brez pravega razloga. do sebe in drugih smo pretirano kritični, perfekcionizem nas duši, nikoli nismo res zadovoljni z doseženim. težko prepoznamo ali se soočimo z realnostjo in živimo v iluzijah, ali pa življenje dojemamo kot težko in depresivno. počutimo se ogroženo ali smo povsem apatični. zato pogosto podležemo predsodkom in smo netolerantni do ljudi, ki mislijo drugače, v najbolj skrajni obliki se to izraža kot fanatizem. v astrologiji so negativna čustvena stanja opisana z medsebojnimi vplivi različnih planetov v osebnem horoskopu, ki je v bistvu energijski zemljevid osebe. v energijski astrologiji energijsko anatomijo opisuje 7 telesnih čaker, ki so razporejene vzdolž hrbtenice, glavnega telesnega meridiana, in 3 izventelesne čakre vnašem eteričnem telesu. njihova naloga je, da zagotavljajo dovajanje energije za nemoteno delovanje vitalnih funkcij in telesnih organov, s katerimi so povezani in nemoten pretok energije po telesu. energijska astrologija človeka obravnava celostno, kot duhovno, čustveno, mentalno in telesno bitje, ki živi povezan z drugimi v socialni mreži – torej tudi kot socialno bitje. če se na kateremkoli področju življenja soočamo s težavami, ki jih ne zmoremo obvladovati, to kaže na energijsko neravnovesje v nas samih.   več informacij: http://astrohealing.si/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

zapeljite se s pletno na beljski otok, obiščite cerkev in pozvonite na zvoniku za srečo. vse na temo church on bled: https://www.altitude-activities.com/visit-the-church-on-bled-and-ring-the-bell

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

slovenija je dežela, kjer lahko zasledite marsikaj, zato si preberite 8 zanimivih dejstev o sloveniji, ki jih mogoče še niste vedeli. facts about slovenia: https://www.altitude-activities.com/8-awesome-facts-about-slovenia

Kategorija: Potovanja in izleti

Cena: Pokličite za ceno

med spletna oglaševanja sodijo google adwords, facebook ads, pr članki....katero spletno oglaševanje torej izbrati? pred odločitvijo seveda ne smemo pozabiti na zastavljene cilje, saj samo na ta način lahko dosežemo željene rezultate. v kolikor ne veste za katero oglaševanje bi se odločili pa si lahko pomagate na tem naslovu: https://www.dominatus.si/spletno-oglasevanje

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

matcha čaj velja za enega izmed najmočnejših super živil na trgu. vsebuje veliko antioksidantov, izboljša počutje, spomin in koncentracijo ter še veliko drugih pozitivnih lastnosti. več lahko preberete: https://www.malinca.si/matcha-iz-ekoloske-pridelave-100g.html

Kategorija: Čaji

Cena: Pokličite za ceno

vas zanima kako oglaševati na facebooku? želite povečati prodajo? facebook vam omogoča, da lahko prodajo usmerite in targetirate na točno določeno skupino. več o tem na kakšen način delati facebook oglaševanje pa lahko najdete tukaj

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

william hill je ena izmed starejših stavnic na svetu, ustanovljena je bila že leta 1934. sedaj imate možnost, da to spletno stavnico preizkusite tudi v sloveniji - https://www.sportni-portal.com/william-hill

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ste si že od nekdaj želeli poleteti z jadralnim padalom in si ogledati pokrajino iz ptičje perspektive. potem imate sedaj možnost, da doživite to nepozabno izkušnjo ter preizkusite paragliding bled - https://www.altitude-activities.com/jump-fall-and-fly/paragliding-in-slovenia

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor bi želeli opraviti tečaj za voditelja čolna - https://www.mojedarilo.com/ex/328/33/tecaj-za-voditelja-colna-tecja-coln-morje-izpit- imate sedaj možnost, saj vam pri mojedarilo.com ponujajo tečaj, ki si ga lahko privoščite zase ali pa ga podarite kot darilo - 

Kategorija: Storitve

Cena: 125 €

7740.) miškolin - josip ribičič

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 9.99 €

7081.) cesarjeva nova oblačila snežna kraljica - hans christian andersen

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

6640.) moj prijatelj piki jakob - kajetan kivič

Kategorija: Leposlovje

Cena: 18 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj