Praktična navodila v zvezi s koncentracijami na kode Grigorija Grabovoja

Objavil/a Dajana Babič, dne 2015-02-02 ob 10:22:51

Med koncentracijo je pomembno, da si predstavljate, da je vaš organizem absolutno zdrav.

To vam bo omogočalo, da aktivirate in pospešite proces zdravljenja. Vaše vaje koncentracije lahko začnete s pisanjem številk na košček papirja, potem pa se začnete osredotočati na posamezne številke od prve do zadnje ali od prve in zadnje proti sredini. 

Zanimiv način je, da si predstavljate, da dihate skozi številke, ali da vdihnete energijo vsake številke skozi del telesa, katerega želite ozdraviti. Ko si zapomnite vašo številčno kombinacijo, se lahko mentalno koncentrirate brez uporabe pisanja številk na papir.

Za naprednejše tehnike Grabovoi uči, da si lahko predstavljate sebe znotraj geometrične kockaste forme. Na eni strani kocke si namestite številčno kombinacijo. Lahko boste premikali številke in imeli občutek, katera kombinacija številk bo v vašem primeru predstavljala največji učinek. Grabovoi priporoča, da uporabljate kockasto formo s števili na eni strani, kadar se koncentrirate na sedem številčne kombinacije.

Kadar se koncentrirate na devet številčne kombinacije, si lahko mentalno predstavljate znotraj krogle (ne kocke). V tem primeru morajo biti številke locirane znotraj namišljene površine krogle.

Zaželeno je, da občutite katera števila najbolj odsevajo svetlobo. Nato se lahko koncentrirate na tista specifična števila med vašim delom s števili. 

Če veste natančen organ ali področje, kjer je bolezen locirana, potem se koncentrirajte na ta posamezen del telesa. Lahko začnete z eno ali dvominutno koncentracijo. Vaša intuicija je močno orodje pri tem, koliko časa naj traja koncentracija. Po vsaki koncentraciji se morate sprostiti in se priklopiti na druge aktivnosti. Šele takrat lahko ponovite vaje koncentracije.

Stranskih učinkov ni, ker ta metoda koncentracije temelji na zakonu stvaritve in ne uničenja.

Učinkovitost koncentracije je odvisna od vaše predanosti cilju zdravljenja. 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
3
Dajana Babič
1
Feb 02, 2015
Grabovoi Grigorij Petrovič

ZNANSTVENIK IN ZDRAVITELJ IZ BODOČNOSTI


Grigori Grabovoi se je rodil 14. Novembra 1963 v vasi Kirovsky (ex vas Bogara)
Shimkent v republiki Kazahstan (prej del Sovjetske zveze). Diplomiral je na Taškentski državni univerzi, na fakulteti za uporabno matematiko in mehaniko.

Grabovoi Grigori Petrovič je:

- Akademik ruske akademije znanosti;
- Akademik mednarodne akademije za informacije
- Akademik ruske akademije naravnih znanosti
- Akademik italijanske akademije znanosti
- Častni akademik ruske akademije vesolja
- Doktor znanosti;
- Doktor filozofije;
- Doktor tehničnih znanosti;
- Pridružen član ZN;
- Profesionalni član lige psihoterapevtov
- Grand Master of World Science and Education;
- jasnovidec, zdravilec, itd …


In to še niso vsi njegovi naslovi in časti.
Med njegovimi sposobnostmi so:
- sposobnost da natančno opiše izgled in značaj človeka, če so mu poznane zadnja, prva in srednja imena
- sposobnost iskanja informacij med ljudmi ne glede na razdaljo in jezik
- sposobnost diagnosticirati tehnološke okvare na dolge razdalje
- sposobnost materializiranja in dematerializiranja različnih objektov
- sposobnost zdravljenja raka, AIDS-a in oživljanja mrtvih.

Učenje akademika, dr. matematike, fizike, aplikativne mehanike in medicine, Grigorija Petroviča Grabavoja je usmerjeno na vseobče odrešenje in usklajen razvoj vseh nas. Njegovo delo je bilo predvsem usmerjeno na preprečevanje globalnih katastrof. S svojo jasnovidnostjo in konkretnimi smernicami je zaustavil mnoge katastrofe jedrskih central.
Obstaja veliko knjig kot konkreten dokaz, da je država od njega naročila posle, ki pa jih je reševal vedno 100% /diagnostika letala in jedrskih reaktorjev/, kot tudi dokazi o ozdravljenih od zadnjih stadiumov raka in aidsa, obnavljanje kirurško odstranjenih organov kot tudi na tisoče ljudi, ki so vstali od mrtvih, katere je osebno povrnil v življenje tu in sedaj. Teleportira predmete in ljudi, gleda skozi čas, razdalje in pregrade, gradi sedanjost in prihodnost …
Vse, kar dela, dela s 100%-tnim rezultatom. Dela preko informacijske stopnje, preko katere dela tudi Stvaritelj. O tem poučuje ljudi s svojimi knjigami, predavanji in rednimi koncentracijami, ki jih dela z vsemi od 22 do 23 ure vsak večer. Kaže na nesmiselnost ubijanja in umiranja. Definiral je nove zakone matematike in ostalih ved.
O učenju Grabovoi-a

Nauk Grigorija P. Grabovoja “O rešitvi in harmoničnem razvoju« je registriran v
ZN kot neodvisen nauk. V Rusiji pa je registriran v resorjih Ministrstva Ruske vzgoje.

Nova tehnologija zavedanja, ki jo je razvil G .Grabovoi,. je v veliko pomoč pri zdravljenju mnogih bolezni in stanj, podobnih boleznim.

Grabovoi poudarja, da je človeška zavest sposobna odsevati realnost preko zaznav in občutkov.

Zavest lahko postane kreativna substanca, preko katere je človeško bitje lahko postane sam svoj kreator.

Temeljna predpostavka Grabovoi-evega učenja je božanska kreacija vesolja.

Po Grabovoi-u je stvarstvo osnovni vir in bistvo vsega. Veselje, svetloba in ljubezen so osnova za kreiranje vesolja. Pravo razumevanje sveta s poudarkom na veselju, svetlobi in ljubezni, bo omogočilo
srečno življenje. Duhovna rast zavesti je prava pot k Bogu in prepoznavanju njegove kreacije. Za tiste, ki so sposobni doseči višji nivo zavesti, je pot do resnice odprta.
Božja zavest določa celoten obstoj na tem svetu. Naša zavest predstavlja veliko kreativno moč. Preko naše zavesti se lahko izvajajo kreativni in nadzorni procesi v fizičnem telesu, kjer naša duša igra vlogo nadzornega faktorja.

Z uporabo koncentracije na določene kombinacije števil lahko omogočimo, da duša postane sposobna obnavljati in zdraviti na celičnem nivoju.

Vesolje je zapleten informacijski sistem. Vse na tem svetu lahko pojmujemo kot informacijske objekte.

Informacija igra pomembno vlogo tudi v našem vsakdanjem življenju. Vse na tem svetu je povezano preko informacijskih kanalov.

S spreminjanjem povezav lahko spremenimo svetovni sistem na holistični način.

Grabovoi je odkril kontrolni mehanizem in tehnologije, ki jih lahko direktno uporabimo in vplivamo na globalni sistem informacij. Orodje za spreminjanje informacij so naše zaznave in občutki.

Grabovoi meni, da se pod določenimi pogoji določena vrsta informacije lahko
pretvori v drugi tip informacije. Z vplivanjem na informacijo preko zavesti in občutkov se lahko tvori v drugo oblika informacije (informacijska kontrola). Kontrola informacije omogoča upravljanje z dogodki.

V Rusiji se je raziskovanje omenjenega področja uradno začelo leta 1992, neuradno pa mnogo prej. Vključuje tudi obnovitev fizičnega telesa s pomočjo uporabe naše razširjene zavesti.

To znanje in njegova uporaba je sad dela akademika Grigorija Petroviča Grabovoia.

Njegov cilj je reševanje in harmoničen razvoj sveta. Namen njegovega dela je preprečiti katastrofo globalnih razsežnosti z uporabo nadzora nad zavestjo.

Ta cilj bo dosežen s širjenjem Novega znanja, z aktivnim sodelovanjem slehernega posameznika, s prevzemanjem osebne in individualne odgovornosti ter z dviganjem ravni svoje zavesti; če spremenimo fokus svojega dojemanja, bomo spremenili tudi svojo zavest.

S spreminjanjem svoje zavesti spremenimo svojo resničnost ter posledično tudi videz in stanje našega sveta

GLAVNI PRINCIPI

Grabovojev nauk »o odrešenju in harmoničnem razvoju« je usmerjen h globalni rešitvi slehernega posameznika in zagotavlja večno skladen razvoj celote.

- Najpomembnejši cilj Grabovoi-vih tehnologij je, da se svet obvaruje pred možnim opustošenjem.


- Sredstvo za doseganje tega cilja je ozaveščanje ljudi v skladu s Stvarnikovim planom o večnem razvoju zavesti vsakega posameznika kot elementa svetovne zavesti, kar je zelo važen faktor pri oblikovanju prihodnjih dogodkov.

Nauk Gregorija Grabovoi-a ni v nasprotju z načeli ali koncepti katerih koli religij, podprt pa je z znanostjo, s katero se sam ukvarja.

Po mnenju G. Grabovoja Stvarnik omogoča slehernemu posamezniku resnično osvoboditev in večni skladni razvoj celote, v katerem je vsak posameznik ustvarjalni udeleženec in je usklajen z zakoni Stvarstva in skladnosti vesolja.

-
PRAKTIČNA NAVODILA

Med koncentracijo je pomembno, da si predstavljate, da je vaš organizem absolutno zdrav.

To vam bo omogočalo, da aktivirate in pospešite proces zdravljenja. Vaše vaje koncentracije lahko začnete s pisanjem številk na košček papirja, potem pa se začnete osredotočati na posamezne številke od prve do zadnje ali od prve in zadnje proti sredini.

Zanimiv način je, da si predstavljate, da dihate skozi številke, ali da vdihnete energijo vsake številke skozi del telesa, katerega želite ozdraviti. Ko si zapomnite vašo številčno kombinacijo, se lahko mentalno koncentrirate brez uporabe pisanja številk na papir.

Za naprednejše tehnike Grabovoi uči, da si lahko predstavljate sebe znotraj geometrične kockaste forme. Na eni strani kocke si namestite številčno kombinacijo. Lahko boste premikali številke in imeli občutek, katera kombinacija številk bo v vašem primeru predstavljala največji učinek. Grabovoi priporoča, da uporabljate kockasto formo s števili na eni strani, kadar se koncentrirate na sedem številčne kombinacije.

Kadar se koncentrirate na devet številčne kombinacije, si lahko mentalno predstavljate znotraj krogle (ne kocke). V tem primeru morajo biti številke locirane znotraj namišljene površine krogle.

Zaželeno je, da občutite katera števila najbolj odsevajo svetlobo. Nato se lahko koncentrirate na tista specifična števila med vašim delom s števili.

Če veste natančen organ ali področje, kjer je bolezen locirana, potem se koncentrirajte na ta posamezen del telesa. Lahko začnete z eno ali dvominutno koncentracijo. Vaša intuicija je močno orodje pri tem, koliko časa naj traja koncentracija. Po vsaki koncentraciji se morate sprostiti in se priklopiti na druge aktivnosti. Šele takrat lahko ponovite vaje koncentracije.

Stranskih učinkov ni, ker ta metoda koncentracije temelji na zakonu stvaritve in ne uničenja.

Učinkovitost koncentracije je odvisna od vaše predanosti cilju zdravljenja.

Ko odprete svoj notranji um temu ustvarjalnemu procesu, lahko prisluhnite vašemu notranjemu glasu glede uporabe tehnike in prakse v vašem specifičnem primeru, ker samo vaše lastno telo ve, kaj je najboljše za vas. Te tehnike lahko uporabite prav tako za zdravljenje drugih ljudi.
uničenja.
Njegove neverjetne sposobnosti za zdravljenje bolnih oseb (tudi na daljavo), reševanja tehnoloških problemov, daljinskega gledanja, jasnovidnost, pretvorba informacij, materializacija in dematerializacija, teleportacija in še več je bila potrjena z deset tisoči dokumentiranih potrdil izjav in resničnih prič.

Njegove neverjetne sposobnosti presegajo možnosti našega razumevanja in človeških sposobnosti.
On se lahko poveže s preteklostjo katerikoli osebe in napoveduje bodočnost, napoveduje potrese. Sposoben je na daljavo zdraviti ne samo ljudi, temveč tudi tehnične okvare avtomobilov, letal in drugih mehanskih sistemov.

Po oceni mnogih je znanstvenik in prinašalec novih koristnih tehnologij za pomoč človeštvu in ga mnogi uvrščajo takoj za Nikolo Teslo.

Po mnenju dr Grabovoia je sedaj nova tehnologija znanja dostopna vsakemu človeku, kar je volja stvarstva.


NOVA ZNANJA za razvoj zavesti vsakega posameznika so opisana v njegovih številčnih knjigah.
Da je ta znanja neposredno posredovalo stvarstvo, boste dojeli takrat, ko se jih boste začeli učiti in jih uporabljati – ogromna RADOST se bo zavedno vselila v vaš obstoj.

Stres in bolezni bodo izginile, medtem ko se bo spokoj vselil v vaš dom in dušo.

Jasno kaže na tisto, kar so dolgo, dolgo skrivali od ljudi … DA SMO VSI CELICE V FIZIČNEM TELESU ENE CELOTE.

Nekateri temu rečejo enotno polje univerzuma, drugi stvarnika in podobno.

Tu se nahajajo tudi vsi planeti in galaksije in univerzumi – vse je nastanjeno v enem vseobsegajočem telesu.

Grabavoj pravi: medtem ko astronomi gledajo v oddaljene zvezde s svojimi teleskopi, ne slutijo, da gledajo v pljuča našega Očeta!!!
Človek je preveč zanemaril zavest in se je odrekel harmoničnemu odnosu v vseh relacijah.

Stvarnik se nikoli ni odrekel človeku, ki ga je ustvaril po svoji podobi.
Stvarnik na vsako človekovo prošnjo takoj odgovori, medtem ko človek od svojih betonskih iluzij ne more takoj sprejeti tega daru.


Sedaj se z Učenjem dr. Grabavoja, če želite, lahko naučite:
· kako naj se samoozdravite /trenutno imamo aktiviranih samo 1% možganskih nevronov, s tem prekrasnim učenjem pa se ta odstotek hitreje veča/
· kako doseči, da boste spokojni in srečni
· da preprečite možne globalne in lokalne katastrofe
· da ravnate z vremenom in vremenskimi razmerami
· da vedno delate za splošno odrešitev in harmoničen razvoj vseh nas
· da v istem trenutku spremenite način prehranjevanja / danes je hrana GMO …/
· da s svojo zavestjo očistite reke, jezera, vire in morja
· da trenutno spremenite vse neugodne situacije
· da preprečite “odhod” najbližjih itd. …


Vse, kar nam je podaril, je dr. Grabavoj matematično dokazal in je definiral tudi nove znanstvene zakone.
Kakor sam pravi – zgodbe se povežejo z drugimi zgodbami, medtem ko matematičnih dokazov tu ne more nihče ovreči.


Vsi njegovi rezultati v vsem, kar počne, so 100%. Nova Znanja so sedaj dostopna vsem. Vsakemu človeku, ki se jih želi naučiti in delati za splošno odrešitev in harmoničen razvoj vseh, kot to tudi dela sam Grabavoj.
Znanstvenik številka 1 na celem svetu ima nešteto registriranih znanstvenih patentov. In vsi so usmerjeni k ohranjanju življenja.

Grabovoij je za zdravljenje uporabil je termin 'reševanje', saj je naš svet na razpotju, na križišču, kjer moramo doseči soglasje. Po eni strani je naša Zemlja polna uničevalnega potenciala, orožja v neizmernih količinah, nadaljuje se trpljenje, revščina, bolezen in zatiranje narodov; po drugi strani pa izkušamo novo raven zavesti - stalno zviševanje.

Zaradi nenehne uporabe in izvajanja njegovega znanja in naukov izkušamo zviševanje zavesti, kar nam daje možnost 'rešiti' čim več ljudi, saj vsaka rešena duša hkrati povzroči tonično harmonizacijo v svojem okolju in posledično harmoničen razvoj sveta. Rezultat tega bo naša dolgo pričakovana svoboda, ki nam jo bo podaril stvarnik.

Grigori Grabovoi je obstoj svojih zunajčutnih zaznav dokazal, ko je med predsedstvom Mikhaila Gorbačova delal za rusko vlado na področju varnosti ruskih vesoljskih plovil. Med legendarnim srečanjem ruske vesoljske postaje MIR in ameriškega vesoljskega plovila Atlantis je Grabovoi s pomočjo svojih neverjetnih sposobnosti uspel preprečiti katastrofo pri pristajanju Atlantisa na vesoljski postaji.

Natančno je namreč navedel kje se nahaja tehnična napaka in kako jo odpraviti.

Zakaj zbolimo in kako najti pot nazaj do zdravja?

Ruski dokumentarec 'Logični um premaga smrt' avtorja Arkadija Petrovega prikazuje raziskave in ozadje te tematike na primeru zdravljenja rakastih obolenj, ki jih je moderna medicina pred tem smatrala za neozdravljive.

Našteti rezultati so bili brez izjeme pridobljeni z razširjeno zavestjo - z osredotočanjem. Vse motnje in neubranosti so sad zavesti in jih moramo zato v zavesti tudi zdraviti.

Ta praktični seminar nam bo predstavil širok spekter postopkov, ki jih lahko uporabimo za širjenje svojega osredotočanja, višanje svoje zavesti in posledično doseganje rezultatov. Uporaba in širjenje tega znanja pomeni aktivno udejstvovanje v skladu z načelom stvarnika. Zato se na začetku vsakega osredotočanja osredotočimo na stavek:

'Vidim in delujem na isti način kot deluje stvarnik.'

V tem hipu je največ vaj za širjenje zavesti objavljenih v delih doktorja uporabne matematike in mehanike, akademika Grigorija Grabovoija.

Kadar gre za takojšnje reševanje, je nujno, da naše osredotočanje prinese takojšnje rezultate. Kadar pa gre za harmoničen razvoj, čas ni preveč pomemben. Odločilni faktor je, da zagotovimo harmonijo svojega razvoja, upoštevajoč vse okoliščine – vse to bomo dosegli z osredotočanjem.

Zato naj bo tokom vseh vaj vse zastavljeno na individualen, sproščen in sproščujoč način. Po tem, ko nam bodo vsi postopki zadovoljivo razloženi in ko jih bomo preizkusili vse, bomo izbrali svoj lasten način.
#3
Komentar izbrisal uporabnik
Komentar izbrisal Dajana Babič
Dajana  Babič
Dajana Babič
Objavil/a 2015-02-02 10:22:51 (Feb 02, 2015)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Svetlana Mikhailovna in Elena Aleksandrova imata seminar na Reki 30.11. in 1.12.
Mnogi kljub dokazom ne verjamejo, kako zelo škodljiva so cepiva, saj so sestavine, ki jih vsebujejo, tako grozljive, da je težko verjeti, da je to možno. Pa je.
Pred nami so aretacije akterjev globoke države!
Intervju s Swerdlovom o kontroli uma
Zakaj se sredstva za zdravljenje otrok ne pridobijo avtomatično?
Globalno segrevanje je nesramna laž!
Ko vidite da otroka, ki ima zdravnike v družini ne cepijo, potem vam je vse jasno
Ingverjeva voda
Resnica?
Ko demokrati že dve leti raziskujejo Trumpa in vse, kar najdejo so njihova kriminalna dejanja
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

7372.) twilight - stephenie meyer , knjiga je v anj jeziku

Kategorija: Družboslovje

Cena: 9.99 €

1659.) ata je spet pijan - dušan čater ,  knjiga je nova

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5247.) na mrzlem severu - ritchie calder

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5668.) parnik trobi nji - boris pahor

Kategorija: Humanistika

Cena: 14.99 €

4304.) poletje v zgodbi v.

Kategorija: Duhovnost in osebna rast

Cena: 8.99 €

3595.) operni spev - besedila najlepših opernih arij - smiljan samec

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 12.99 €

4628.) svetovna književnost 1 in 2 knjiga cena je za kos

Kategorija: Šolska literatura

Cena: 8.99 €

2168.) mary anne - daphne du maurier

Kategorija: Umetnost in kultura

Cena: 9.99 €

kupite actavis promethazine z vijoličnim sirupom za kašelj codeine kupite tablete proti bolečinam, nembutal, seconal, oxycotin, di, valium, hydrocodone & ritalin online. ime podjetja: marek pharma e-pošta: (marekpharma1@gmail.com) whatsapp številka: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ id wickr: marekpharma1

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

kalijevega cianida, tablete in prašek kcn 99,99% ime podjetja: marek pharma e-pošta: (marekpharma1@gmail.com) whatsapp številka: +1 (608) 620-3565 spletna stran: http: //www.marekpharma.com/ id wickr: marekpharma1

Kategorija: Medicinski in ostali pripomočki

Cena: 100 €

velika ponudba nadomesnih tipkovnic za prenosne računalnike znamk acer, apple, asus, dell, fujitsu, gateway, hp,.. cene se gibljejo okoli 25,00€ - 40,00€. veliko tipkovnic je na zalogi v našemu skladišču. vabljeni!

Kategorija: Torbe in dodatki

Cena: 35 €

velika ponudba nadomestnih napajalnikov za prenosne računalnike znamk acer, advent, apple, asus, dell, fujitsu, gateway, hp,.. veliko napajalnikov je na zalogi. hitra odprema. cene se gibljejo okoli 15,00 - 30,00€. vabljeni.

Kategorija: Torbe in dodatki

Cena: 25 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj