NOV ŠKANDAL GORENJSKE SODNE MAFIJE (I DEL)

Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2015-05-25 ob 08:34:51

Poleg vseh škandalov na Gorenjskem, ki jih uprizarja Policijska uprava v Kranju - Uprava kriminalistične policije, Okrožno državno tožilstvo v Kranju in Okrožno sodišče v Kranju, se počasi a zanesljivo pojavlja nov škandal, ki mu ni videti  ne konca in ne kraja.

AKTERJI ŠKANDALA:

 • METKA RAĐENOVIĆ - preiskovalna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • IRENA KUZMA - višja okrožna tožilka in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju,
 • NADJA GASSER - okrožna državna tožilka v Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, 
 • ANITA VETERNIK - okrožna državna tožilka v Okrožnem državnem tožilstu v Kranju,
 • DRAGO HLASTAN - sedaj že bivši komandir Policijske postaje v Radovljici,
 • SREČKO ŠELIGA - policist (kao kriminalist) v Policijski postaji v Radovljici,
 • ANDRIJANA AHAČIČ - okrožna sodnica in predsednica senata v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MITJA ŠINKOVEC - višji sodnik v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • MILENA JAZBEC LAMUT - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • MARIJA ŠVAB ŠIROK - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • ANDREJ MARINČEK - okrožni sodnik v Okrožnem sodišču v Kranju, 
 • MARJETA DVORNIK - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • KSENIJA KEJŽAR - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • JANJA ROBLEK - okrožna sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Kranju, 
 • ALIJANA RAVNIK - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • IGOR MOKOREL - višji sodnik v Višjem sodiču v Ljubljani,
 • STANKA ŽIVIČ - višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani,
 • BRANKO MASLEŠA - višji sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani,
 • MOJCA GROSAR KEGEL - odvetnica v Kranju, 
 • KRISTAN GNILŠAK - bivši odvetnik v Kranju,
 • TATJANA GREGORC - odvetnica v Radovljici,
 • ZDRAVKO STARE - odvetnik v Radovljici,
 • BORUT BERNIK BOGATAJ odvetnik v Škofja Loki, 
 • KATJA JAKŠIČ - odvetniška kandidatka iz pisarne BORUTA BERNIKA BOGATAJA v Škofja Loki,
 • FRANC GOLIČIČ - odvetnik v Kranju,
 • MATEJA LIKOZAR ROGELJ - odvetnica iz Kranja,
 • BOGDAN GREIF - odvetnik iz Kranja,
 • A.P - pokojni domnevni oškdovanec.
 • in nekateri drugi akterji, ki jih bomo navajali nekoliko pozneje v nadljavanju te zgodbe. 

Navedena ekipa se že lep čas prizadeva da tri državljane kot nedolžne posameznike KRIVIČNO KRIMINALIZIRAJO in sicer predsednika Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor (v nadaljevanju besedila CZPNN) R.S., gospo M.H. in gospoda N.J., vsi iz Gorenjskega. Pri takem svojem namenu pa navedena ekipa ne izbira sredstev tako, da je njihovo početje naravnost podobno neverjetnem zločinu, ki ga zmore samo še inkriminirani in dvolični slovenski pravni red.

Trem državljanom se očita, da naj bi v škodo sedaj že pokojnega A.P. zagrešili kaznivo dejanje goljufije po 2. in 1. odstavku 217. člena KZ, ki ga niso nikoli zagrešili. Ker tega zlaganega očitka navedena ekipa ni uveljavila pošteno, ga sedaj uveljavlja skrajnje nepošteno in sicer v popolnoma zlaganem in LAŽIRANEM KAZENSKEM POSTOPKU, ki ga proti trem državljanom vodijo akterji pod opravilno št. I K 33245/2011.

Ta postopek se je začel nekako takole:

Dva znana radovljiška pijanca, sedaj že pokojni domnevni oškodovanec A.P. in sedaj že upokojeni odvetnik Matjaž Černe  iz Radovljice sta večino svojega časa porabila v pijančevanju. V pijanem stanju sta proti trem državljanom kovala lažne obtožbe. Načrtovala sta tudi proti njim pri Policijski postaji v Radovljici vložiti svojo kazensko ovadbo. Do vložitve kazenske ovadbe je prišlo v nadaljevanju, na to je kazenska ovadba romala na Okrožno državno tožilstvo v Kranju, v roke višje državne tožilke in vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju IRENE KUZMA, ki je za postopanje s kazensko ovadbo zadolžila svojo okrožno državno tožilko NADJO GASSER. Slednja je pri Okrožnem sodišču v Kranju vložila svojo zahtevo za uvedbo kazenske preiskave zoper vse tri osumljene državljane. Zahtevo za uvedbo kazenske preiskave je v postopanje dobila okrožna preiskovalna sodnica METKA RAĐENOVIĆ, ki je izdala svoj sklep o uvedbi kazenske preiskave. V teku kazenske preiskave se ni pokazalo nič takega, da bi lahko opravičevalo navedbe iz policijske kazenske ovadbe in zahteve za uvedbo kazenske preiskave, a bila kazenska preiskava za tri državljana zaključena zelo obremenilno, seveda brez kakršnih koli dokazov in utemeljenega sum. Temu je zoper vsa tri državljana sledila obtožnica, ki jo je vložilo Okrožno državno tožilstvo po svoji okrožni državni tožilki NADJI GASSER, ki je sicer kot uradna oseba zelo sporna in nepoštena. Namreč, imenovana je zaradi svoje "poštenosti" leta 2003 bila na eni od glavnih obravnav na Okrožnem sodišču v Kranju celo z strani ene stranke v postopku pretepena in je z pretresom možganov končala v bolnišnici na nekajmesečnem zdravljenju.

Obdolžena gospa M.H. je po uradni dolžnosti dobila brezplačnega odvetnika BOGDANA GEIFA iz Kranja, gospod njen soprog N.J., pa za svojo zagovornico odvetnico MATEJO LIKOZAR ROGELJ iz Kranja. Kot zagovornica predsednik CZPNN R.S. pa je bila imenovana,

MOJCA GROSAR KEGELJ ODVETNICA V KRANJU  

Ker je CZPNN  ugotovilo, da ta odvetnica izvira iz »gnezda« enega od najbolj spornih odvetnikov v Sloveniji DAMJANA PAVLINA, ki že leta in leta muči člane CZPNN z tako imenovanimi »avstrijskimi krediti«, je predsednik imenovani odvetnico prepovedal, da ga pred sodiščem zagovarja in jo je Okrožno sodišče na njem predlog razrešilo.

Na to je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti predsedniku CZPNN za zagovornico imenovalo:

TATJANO (TANJO) GREGORC IZ RADOVLJICE 

Ker je CZPNN ugotovilo, da  gre za zelo sporno odvetnico, ki je iz »gnezda« enega od najbolj spornih notarjev v Sloveniji STANISLAVA (STANETA) KRAINERJA iz Radovljice ji je  predsednik CZPNN nameraval prepovedati njegovo zastopanje. Tega ni bilo potrebno za to ker je imenovana zase sama predlagala razrešitev in bila razrešena.

Predsednik CZPNN  je še vedno bil brez odvetnika oziroma zagovornika, za to mu je Okrožno sodišče v Kranju za njegovega zagovornika imenovalo   

ZDRAVKA STARETA ODVETNIKA IZ RADOVLJICE

To je bil tretji odvetnik, ki ga je Okrožno sodišče v Kranju imenovalo po uradni dolžnosti kot  zagovornika predsedniku CZPNN. Ker je CZPNN imenovanega odvetnika našlo na seznamu Udbe, mu je predsednik CZPNN prepovedal delo zanj, Okrožno sodišče v Kranju, pa ga je kot njegovega zagovornika razrešilo

Ker je osumljeni predsednik CZPNN  še vedno bil brez zagovornika, mu je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti imenovalo:  

BORUTA BERNIKA BOGATAJA, ODVETNIKA V ŠKOFJA LOKI

To je bil četrti odvetnik ki ga je Okrožno sodišče v Kranju po uradni dolžnosti dodelilo kot zagovornika predsedniku CZPNN. Ker je CZPNN na terenu prejelo informacijo oziroma eno izjavo tega odvetnika o tem, kako bo predsednika CZPNN v postopku pred sodiščem okoli prenesel oziroma »ZAJEBAL«, mu je predsednik prepovedal vsako delo zanj in s pisno vlogo vloženo pri sodišču zahteval njegovo razrešitev. Sodeča sodnica je na zahtevo predsednika CZPNN odgovorila z molkom in ni izdala potrebnega sklepa za razrešitev odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA iz Škofja Loke, s čemer je predsedniku CZPNN kršila njegovo pravico do poštene obrambe v sodnem postopku. To je storila tako, da je predsedniku CZPNN kot stranki v postopku vsiljevala zagovornika, ki ga ta ni izbral, še več vsiljevala mu je zagovornika, ki ga je predsednik CZPNN odločno zavračal. Na opisan način je sodeča sodnica v škodo predsednika CZPNN prekršila njegovo pravico, do poštenega sojenja, ki jo narekuje 6. člen Evropske Konvencije za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Tako sta se predsednik CZPNN  in sporni odvetnik prvič osebno srečala na razpisanem pred obravnavnem naroku, ki je bil dne 18.02.2015 0b 13:00 uri v prostorih Okrožnega sodišča v Kranju. N tem naroku je predsednik CZPNN še enkrat spornemu odvetniku prepovedal vsako delo zanj tako, da je sporni odvetnik dobesedno pobegnil iz sodne razpravne dvorane.

Tudi tokrat sodeča sodnica ANDRIJANA AHAČIČ ni hotela razrešiti spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA, za katerega po tem naroku ni izdala sklepa o njegovi razrešitvi. Ker druga dva obtožena na naroku z dne 18.02.2015 nista priznala krivde, je iz postopka pred obravnavnega naroka predsednik CZPNN bil izločen in se je sedaj zanj pripravljal pred obravnavni narok posebej. Glede na vse to, pa je sodeča sodnica še naprej kršila pravice obtoženega predsednika CZPNN do poštenega sojenja. Narok z dne 18.02.2015 je za predsednika CZPNN bil preklican in določen novi narok za dne 23.03.2015 ob 8:30 uri, v sobi št. 117, Okrožnega sodišča v Kranju. Po ukazu sodeče sodnice je bol predsednik CZPNN dolžan na narok z dne 23.03.2015 priti z zagovornikom, ki si ga bo sam našel in mu podpisal pooblastilo ter ga plačal s svojim denarjem. Na to je predsednik CZPNN narok moral zapustiti. Z strani sodeče sodnice se je nadaljevalo njeno vsiljevanje spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGARAJA kot zagovornika predsedniku CZPNN.

To dokazuje dejstvo, da sodeča sodnica vse do naroka z dne 23.03.205 ni izdala svojega sklepa o razrešitvi navedenega spornega odvetnika.

Na pred obravnavnem naroku z dne 23.03.2015, pa se je razkrilo vse o tem kakšno igro igra sodeča sodnica NDRIJANA AHAČIČ v škodo obtoženega predsednika CZPNN. Namreč na pred obravnavnem naroku z dne 23.03.2015 se je pojavila mlajša ženska oseba, ki naj bi bila zagovornica predsednika CZPNN. Pozneje, v teku pred obravnavnega naroka se je pokazalo, da gre za osebo z imenom:

KATJA JAKŠIČ

V nadaljevanju se je izkazalo tudi, gre za osebo, ki je odvetniška kandidatka (pripravnica) iz pisarne spornega odvetnika BORUTA BERNIKA BOGATAJA iz Škofja Loke, torej za odvetnika za katerega sodeča sodnica od pred obravnavanega naroka z dne 18.02.2015 dalje nikoli ni izdala sklepa o njegovi razrešitvi ampak je z njim ostala v tesni povezavi in sta se dogovorila, da se osumljenem predsedniku CZPNN njegova pripravnica iz njegove pisarne podtakne kot njegova zagovornica v predmetnem kazenskem postopku. To je bil višek kršenja pravice predsedniku CZPNN do poštenega sojenja, ki si ga lahko privošči le inkriminiran pravni red Republike Slovenije.

Za to je bil narok z dne 23.03.2015 preklican in določen nov narok za dne 13.04.2015 ob 08:30 uri.

Ker obtoženi predsednik CZPNN  ni imel denarja, da bi si sam najel odvetnika, mu podpisal pooblastilo in ga za svoje zagovarjanje plačal je na pred obravnavni narok z dne 13.04.2015 ob 8:30 uri prišel spet brez odvetnika. Prvič v tem cirkusu je na tem naroku lahko izbiral zase zagovornika in si je zbral,

FRANCA GOLIČIČA ODVETNIKA V KRANJU,

Za to je bil pred obravnavni narok z dne 13.04.2015 preklican in za dne 18.05.2015 ob 8:30 uri razpisan nov narok.

V lasu med 13.04.2015 in dne 18.05.2015 je CZPNN sedaj zaradi previdnosti volje preverjalo novega odvetnika FRANCA GOLIČIČIČA iz Kranja. V tem preverjanju odvetnika je bilo ugotovljeno, da je tudi s tem odvetnikom nekaj zelo narobe, za do mu je obtoženi predsednik CZPNN dne 15.05.2015 prepovedal, da ga ta odvetnik zastopa na sodišču, ker se je pokazalo, da je tudi ta odvetnik del sistema in del montiranega procesa, tako da mu ne more zaupati.

Poleg tega se je razkrilo, da je odvetnik povezan s sodiščem in celo s sodečo sodnico, tudi po športni plati, za to na tak način obtoženega ne more zastopati, za to je zahtevana razrešitev tudi tega odvetnika, narok z dne 18.05.2015 pa je bil preklican in preložen za nedoločen čas.

Se nadaljuje….

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Društvo CZPNN
Društvo CZPNN
Objavil/a 2015-05-25 08:34:51 (May 25, 2015)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
SODNI MLINI
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO .... (2. del)
OKROŽNO SODIŠE V LJUBLJANI JE SKLENILO (1. DEL)
DOBRI IN SLABI LJUDJE....
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
April 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v bližini radovljice prodam staro stanovanjsko hišo, ki je bila po nekaterih podatkih zgrajena 1802 leta kot pritljična hiša. kasneje je bilo nadzidano prvo nadstropje. hiša leži na zemljišču v velikosti 2222 m2 v mirnem naselju malo stran od glavne ceste kropa-radovljica.

Kategorija: Slovenija

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj