Cerarjevi bodo podvojili število sodnih izvršiteljev!

Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2014-07-18 ob 09:07:20

Javna skrivnost je, da je ivršiteljska služba zelo donosna dejavnost, ki naj bi zadevala najbolj revni del slovenskega prabivalstva, brezposelne, upokojence in celo bolne in onemogle ter potomce že umrlih državljanov Republike Slovnije. Da pa gre za politično motivirano zločinsko dejavnost, pa pove tudi pismo, ki smo ga na seže CZPNN prejeli sinoč in ga objavljamo v celoti, kakor sledi:

Pozdravljeni!

Kako kaj pri vas..?

A veste koga sem danes imel na domu na obisku, zelo znane izvršitelje...iz Kamnika na pogovoru, Hojsa. Čeprav jih sledim več kot eno leto,
sem spoznal osebno njihov način dela. Dva fanta oblečena v polo majicah, en zelo zgovoren drugi zelo zadržan pri govorjenju. Preko HOJSA ju je poslal T 2 in jima naročil, da na mojem domu izvedejo izvršbo denarja za to ker sem prišel z njimi v spor v zvezi nekega plačila. Nismo se mogli sporazumet in gospodje od Hojsa so prihod zaračunali dobrih 460 €.

Jaz sem im jasno povedal sledeče:

»Tudi gospod Hojs ni nedotakljiv, da se tudi njemu lahko zgodi ,da mu kdo bajto izprazni.«

Skupno so mi nabili zraven še 950 €.

Sporočil sem jim sledeče:

da v Sloveniji živi na robu preživetja 800 000 državljanov. T 2 zahteva plačilo za 6 mesecev dodatno a nisem imel možnosti koristiti interneta v tem času.

Želel sem se z T 2 sporazumno dogovoriti za znižanje plačila za teh 6 mesecev za vsaj 40 € na mesec, a mi tega niso odobrili temveč so me enostavno zavrnili na kar sem jim dogovoril, da bodo na ostali denar krepko čakali a zaradi arogance. Dobil sem jih na »finto« in sem jim rekel, da oni sigurno nimajo 500 € plače ampak nekje 1300 € in mi je en od njiju potrdil da sem zadel, pa ne samo to, še poskušajo pred zvonenjem odpreti vrata stanovanja.

To sem danes doživel.

Zapisal sem njihovo registrsko številko avtomobila.

Imajo pa vozilo na katerem na zadnji strani nalepljen napis "ZARUBLJENO", tako da je vsak to videl. Iz razgovora z njima sem razbral sledeče.

Najprej so od mene zahtevali 200 €, pa če bi jih imel jim tega denarja nebi dal.

Na to so mi postavili so mi ultimat da moram priskrbeti ta denar do četrtka.

Zagrozila sta mi, da v kolikor ne bom kaj plačal da bodo rubili, na to je eden od njiju opazil moj telefon znamke SONY X ARC star dve leti in pol. Na to sta mi grozila, da mi lahko odvzameta moj telefon, ker naj bi ta telefon po njunih besedah bil LUXSUZ.

Naredila sta v kuhinji eno fotografijo. Vsiljevala sta mi nekakšne dokumente v podpis, a sem zavrnil vsako podpisovanje zato, ker se nisem strinjal z zneskom, ki sta ga na dokument navedla.

Če bosta stopnjevala pritiske bom ukrepal na svoj način, tako kot so me naučili pri vojakih.

Bil sem zelo aktiven tudi 1991 leta v času slovenske osamosvojitvene vojne.

Zahtevala sta da si denar kar od nekoga posodim.

Odgovoril sem jima sledeče, da si še za hrano ne sposojam denarja ne da bom denar posojal za njiju dva.

Živim v bloku v stanovanju.

Stanovanje je moje.

Z njimi si ne belil glave, ker znam zelo dobro vračati udarce in to nizko, to sem jima tudi nakazal. Če bo potrebno bom vsemi topovi streljal nazaj. Če bosta vabila policijo, bo to za njiju toliko slabše.

To kar sam vam napisal lahko objavite kot članek.

Glej lahko ti rečem samo tole, če želim lahko naredim tako, da nikomur več ne bodo opravljali izvršbe v Sloveniji, a to bo za njih zelo boleče. Med pogovorom smo prišli do sledečega, ko mi je rekel da so zelo uspešni pri svojem delu, sem jima odgovoril, da je za njiju to uspešno delo, če eni starejši ženici pobereta zadnjih 100 evrov da mora pol 14 dni stradati, to je sramota.

Rekel sem jima tudi, da se obnašata kot dva roparja in da se na račun obubožanih državljanov Slovenije bogatijo, pa čeprav državljani niso sami krivi za to, da so prišli v tak položaj kot so, ampak je kriva dvajset letna državna politika, ki je v taki položaj pripeljala državljane, kar se lahko primerja z nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, samo da oni to počnejo na prefinjen način in pod okriljem sodišč in policije.

Mislim da je skrajni čas, da jim nekdo dobro nazaj pokaže zobe.

Jaz si že neke zamisli delam v glavi kako bom udaril nazaj.

Zelo dobro spremljam tole.

Imajo zelo dober dostop do podatkov.

Tudi vem kje ima na morju svojo nepremičnino in je v območju Občine Koper.

Če hočem ga lahko obiščejo ljudje, ki na svetu obstajajo, opravljajo pa dela za različne države, tudi za tujsko legijo. Oni jih lahko spravijo v red v nulo in lahko ostanejo brez vsega.

Tako ne gre več.

Ropajo še naprej….

Takoj po slovenski osamosvojitvi bi jim morali državljani Slovenije pokazati zobe in udariti, danes bi bilo vse čisto drugače.

Sem veteran vojne za Slovenijo. Oni so vedeli kdaj mora Slovenija propasti, pa so to podaljšali za 5 let.

So za pred zid in odstrel.

Hvala za čas ki ste si ga vzeli za mene.

Grem še nekaj urediti.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Stoyan Svet
0
Jul 20, 2014
hvala Rade, to tudi trdim, da so posčanci sluge nepremičninskega lobija, kder so sprejeli zakon, ki je v popolnem nasprotju z ustavo in človekovo pravico do dostojanstva in v popolnem nasprotju z drugim členom ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna država.
#5
Društvo CZPNN
1
Jul 20, 2014
Stoyan, dejstvo je, da izvršilni postopek ima samo en interes in to je, da se v takem postopku za upnika izterja dolgovani znesek. V slovenskem pravnem redu pa velja, da je vse ostalo v takem izvršilnem postioku dovoleno in da izvršitelji v smeri izterjave dolgovanega zneska dolžnika lahko tudi poslilijo, pri čemer je dolžnikova revščina in beda povsem brez vsakega smisla in pravnega učinka. Za izvršitelje je edini relevanten zakon, ki velja za njivo delo, to je Zakon o izvršbi in zavarovanju /ZIZ/. To pomeni, da izvršiteljem ni niti potrebno poznati drugih zakonskih področij in jih tudi taka zakosnka področja pri njihovem delu ne zanimajo.

To v nadaljevanju pomeni,da so izvršitelji "mašine oziroma stroji", slovenskega krivosodja, ki slovenske državlane dobesedno "drobijo", pri čemer ni pomembno ali ti ljudje imajo kaj od premoženja ali so popolni reveži, ki v žepu nimajo niti za eno sugo /staro/ žemljico.

Ali je problem v dolžniku in upniku ?

Mislimo, da ni problem v teh dveh strankah v izvršilnem /mandatnem/ postopku.

Ali je problem v ZIZ-u ?

Če odštejemo nekaj nepravilnosti tega zakona, tudi v njemu ni problem, saj je taki zakon bil sprejet.

In kje je potemtakem problem ?

Potemtakem je problem seveda v Sloveniji kot državi in v njena dva segmenta, to sta segmenta zakonodajna in izvršilni oblast.

Da je temu tako, pa pove preprosta primerjava zakonodajne in izvršilne oblasti dveh držav, na primer Republike Slovenije in Republike Nemčije.

Slednja država ne pozna izvršbe na nepremičnine last dolžnika za poplačilo upnikove terjatve, ki je nižka od 10.000,00 €.

Za razliko od Nemčije pa je Slovenska zakonodajna oblast uzakonila ravno nasprotno zakonodajo, ki izvršilno oblast v postopku izvršitve pripelje do orgazma, s tem da na 1. naroku za javno dražbo za poplalilo upnikove terjatve v znseku 55,00 € prodaja nepremičnine last dolžnikov vredne 200.000,00 € ali še več. Ko pa nesposobni sodniki ne morejo na 1. javni dražni nepremičnine prodati za ceno sodnega cenilca in izvedenca, pa jo na 2. javni dražbi imajo pravico prodati za 50% ceneje, torej ne več za 200.000,00 € a,pak samo za 100.000,00 €.

In če se še za tako znižano polovično ceno nepremičnina ne proda, sme upnik biti deležen svoje zasdtavne pravice, ki jo nesposobni sodniki vpišejo v zemljiško knjigo kar po uradni dolžnosti.

V temu delu se zastavlja državljanom Republike Slovnije resno vprašanje o tem, ali je logično in pravno vzdržno v izvršilnem postopku za poplačilo upnikove terjatve na primer v višini 55,00 € prodajati dolžnikovo stanovanjsko hišo, ki jo je uradni cenilec in sodni izvedenec gradbene strokke ocenil na vrednost 200.000,00 €.

Izvršitelji tako imajo določene zakone in predpise za svje delo, ki jim pri njihovem delu dovoljuje zelo ohlapno vedenje in obnašanje, ki je v večini primerov tudi mimo veljavnih zakonov in predpisov in celo mimo vsake osebne in splošne morale in moralnih načel.

To sodniki zelo dobro vedo in jih boli k.... za to.

Izvršitelji so namreč za svoje delo osebno odgovorni, sodniki pa še ne.
#4
Društvo CZPNN
0
Jul 20, 2014
Vladimir, očitno nimaš kaj dosti skupnega s pravom oziroma z izvršilnim pravom. Če bi imel bi vsebino članka razumel, pa ga očitno ne razumeš kaj dosti. Avtor ni imel nobenega obisla izvršitelja, ampak je samo objavil pričevanje nekoga iz štajerske regije, ki je imel taki obisk. Prizadeti državljan piše, da je imel obisk izvršitelja v neki zadevi upnika z T-2, ne pa zaradi spora s provajderjem. V teku poslovanja s T-2 se prizadeti ni mogel sporazumeti glede plačila. Za to je med prizadetim državljanom in T-2 prišlo do mandatnega spora /vložitve predloga za izvvršbo in izdaje sklepa o izvršbi, torej do izvršilnega postopka, ki je resnično negospodarski spor, ki je prišel iz gospodarskega spora. Za to je lahko Izvršitelj prišel v negospodarski zadevi in sicer kot praviš "samo na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi." Ker gospodarski spor ni bil obravnavan na sodišču in ker ni bia izdana sodba pristojnega sodišča, se izvršilni postopek vodi brez tega in na podlagi verodostojne listine /računa za opravljene storitve, ki so bile vse drugo kot poštene storitve/. Čeprav je gospodarski spor obstajal, se dobiva vtis kot, da tega spora sploh ni bilo in ustvarja sliko, ki kaže, da je ta članek eno samo sr...... To pomeni, da prizadeti državljan kot neuk slovenskega prava, ki ga nihče na svetu ne razume ni veel da mora v sklepu predlagati rešitev spora v pravdi.

Mogoče niti ni imel sredstev za taki predlog, pa je to takratni poslovni partner izkoristil in si na ta način izboril položaj upnika.

Nadaljevanje tega primera je potrebno, pa tudi nadaljevanje tega članka nebi bilo brez veze.

Poleg tega pa je zanimivo tudi, da stranki v izvršilnem postopku /upnik in dolžnik/ v teku tega postopka imata možnost na predlog dolžnika skleniti določen sporazum. Do takega sporazuma med strankama praviloma malo krat tudi pride za to ker je dolžnik vselej v odnosu do upnika nepremožna stranka in se premožna stranka /upnik/ zaradi svojega dominantnega položaja v mandatnem postopku ne želi z dolžnikom pogajati, ali dolžnika celo nesramno zavrne.

To pomeni, da upnik nadaljuje izvršilni postopek proti revežu, ki ga za upnika izvaja izvršilno sodišče, za vsako ceno seveda, tudi za ceno tega, da si prizadeti državljan sodi sam.
#3
Vladimir
0
Jul 20, 2014
Tale članek je eno navadno s..., ker se že na začetku diskreditira. Avtor piše, da je imel obisk izvršitelja zaradi spora s provajderjem, s katerim se ni mogel sporazumeti glede plačila. Izvršitelj pride (v negospodarskih zadevah) samo na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi, kar pomeni, da tudi če je spor kdaj sploh bil, ga je avtor izgubil. Branje nadaljevanja tega članka je brez veze, samo trati prostor na internetu in posiljuje nas na facebooku. Skratka, intelektualni podenj.
#2
Stoyan Svet
0
Jul 18, 2014
jasno je, da izvršitelji delajo mimo vseh zakonov, mimo ustave in da jim vse pristojne državne ustanove gledajo skozi prste, kar samo potrjuje, da je (to, kar trdijo v tujini že en lep čas) Slovenija mafijska država
#1
Društvo  CZPNN
Društvo CZPNN
Objavil/a 2014-07-18 09:07:20 (Jul 18, 2014)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
SODNI MLINI
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO .... (2. del)
OKROŽNO SODIŠE V LJUBLJANI JE SKLENILO (1. DEL)
DOBRI IN SLABI LJUDJE....
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v bližini radovljice prodam staro stanovanjsko hišo, ki je bila po nekaterih podatkih zgrajena 1802 leta kot pritljična hiša. kasneje je bilo nadzidano prvo nadstropje. hiša leži na zemljišču v velikosti 2222 m2 v mirnem naselju malo stran od glavne ceste kropa-radovljica.

Kategorija: Slovenija

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj