OBMOČJE OKROŽNEGA SODIŠČA V KRANJU VODI ZLOČINSKA ORGANIZACIJA

Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2014-06-28 ob 12:01:02

Ker je predsednik CZPNN pred Okrajnim sodiščem v Kranju na glavni kazenski obravnavi, ki je bila dne 26.03.2014 kritiziral obtožni predlog Okrožnega državnega tožilstva iz Kranja in sodišču korektno predlagal, da sodiščle obtožni predlog, ki je bil popolnoma brez dokazov in nesposoben za vsebinsko obravnavo zavrže, si je na tej glavni obravnavi prislužil 1 mesec in 15 dni zapora ter nov kazenski postopek v katerem mu očitajo storitev kaznivaga dejanja "oviranja pravosodnega organa in drugih državnih organov" za katerega mu sedaj grozi do pet let zapora. V obeh kazenskih postokih nastopa sama svojat /prijatelji, sodrodniki in politično enakomisleči/, ki ni sposobna poštenega sojanja.

Zato štejemo, da se proti predseniku CZPNN izvaja gonja ki ima vse znake pravosodnega zločina in v nadaljevanju navajamo,

AKTERJE TEGA ZLOČINA:

 • MIHAEL KERSNIK - bivši okrožni sodnik - svetnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju,
 • JANJA ROBLEK - predsednica Okrožnega sodišča v Kranju in predsednica sodniškega društva,
 • DRAGO HLASTAN - bivši komandir Policijske postaje v Radovljici,
 • Ndja GASSER - okrožna državna tožilka - svetnica Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
 • ANDREJ MARINČEK - oktožni sodnik v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • JUDITA ALJANČIČ - okrajna sodnica v Okrajnem sodišču v Kranju,
 • MILANA TURUK - okrajna sodnica Okrajenga sodišča v Kranju,
 • IRENA KUZMA - višja državna tožilka in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju,
 • MELITA ROZMAN - sodna uradna oseba v Okrajnem sodišču v Kranju,
 • DANILO STOJKOVIĆ - sodni sluga v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MATJAŽ ZAVRŠNIK - višji policijski inšpektor III in Komandir Policijske postaje v Kranju,
 • ANDRIJANA AHAČIČ - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • KSENIJA KEJŽAR - okrožna sodnica v Okrožnem sodišču v Kranju,
 • MARJETA DVORNIK - okrožna sodnica v Okrožnem sosišču v Kranju,
 • GORDANA INDIHAR VELIČKOVIĆ - okrožna sodnica v Okrožnem sosišču v Kranju,

MOTIV ZLOČINA:

Obglavljenje CZPNN in njegovo dokončno uničenje ter s tem uničenje civilnega nadzora nad slovenskim /gorenjskim/ sodstvom ozirma pravosodjem, ki ga kot svojo registrirano dejavnost izvaja CZPNN.

*****

To je samo ena od kriminalnih zgodb Gorenskega oziroma Slovenskega nesposobnega, gnilega in iztrošenega sodstva, oziroma pravosodja, ki se je začela proti CZPNN, takoj po njegovi ustanovitvi z dne 16.02.2007.

Dejnsko se je ta targikomična zgodba začela dne 10.11.2007, ko je zaradi pritiskov in napadov inkriminiranega slovesnekga sodstva nanj zbolel eden od članov CZPNN, ki ga je navedenga dne CZPNN po svijem predseniku Radetu STANIĆU zaradi slabega psihičnega stanja in očitne samomorilnosti oddalo na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico v Begunje na Gorenjskem, v kateri je bil tudi navedenega dne hospitaliziran. Zaradi tega pa okrožni sodnik - svetnik in predsednik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael KERSNIK  nad tem članom društva CZPNN ni mogel izvršiti pravnomočne sodbe, ki jo je izdalo Okrožno sodiče v Kranju, po svoji okrožni siodnici Marjeti DVOTNIK, potrdilo pa jo je Višje sodiše v Ljublani. To je bil tudi razlog za to, da je nad članom CZPNN  s to sodbo irečena in določena zaporna kazen v trajanju 1 leto in en mesec zapora ostala ne izvršena. Tega akterji navedenega zločina iz Okrožnega sodišča v Kranju nikoli niso mogli preboleti. Da pa je imelo CZPNN zaradi oddaje svojega člana na zdravljenje v psihiatrično ustanovo še kako prav, je v svojem izvedneskem mnenju psihatrične stroke z dne 15.04.2008 potrdil tudi Primarij DUŠAN ŽAGAR, salni sodni izvedenec za psihiatrijo, Dr. medicine, specilalist nevropsihiater iz Ljubljane, ki ordinira svoji specialistični psihiatrični ordinaciji, s sedežem na Slomškovi ulici št. 35, v Ljubljani, ki je dosegljiv na telefonski številki 01/43-04-500, ki je bil mnenja, da bi vsaka oddaja člana CZPNN v zapor na prestajanje kazni bila enaka njegovem samomoru.

Tako humano, človeško in plemenito dejanje CZPNN, ki je rešilo življeje članu CZPNN, a ga je gorenjska sodna kasta le ocenila kot kaznivo dejaje "pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po I. odstavku 282. člena Kazenskega zakonika /KZ-1/, ki naj bi ga zagrešil predsednik CZPNN Rade STANIĆ. Gonja temelji na sledečih podatkih in lsitiah: 

 • obvestilu okrožnega sodnika - svetnika in predsednika Okrožnega sodišča v Kranju Mihaela Kersnika, 
 • kazenske ovadbe komadirja Policijske postaje v Radovljici Draga HLASTANA in,
 • obtožnega predloga Okrožnega državnega tožilstva v Kranu /okrožne državne tožilke - svetnice Nadje GASSER/,

proti predsedniku CZPNN kot domnevnem storilcu tega kaznivega dejanja, ki po Kazenskem zakoniku ne more biti nobeno kaznivo dejanje pod šifro I K 25261/2010 sledil nov in kdo ve kateri po vrsti kazenski postopek. V tem postopku so akterji tega zločina predsedniku CZPNN očitali, da je od avgusta 2007 dalje do vključno 14.avgusta 2009, na neznanih krajih, nekje na Gorenjskem v neznanih zatočiščih skrival člana CZPNN in na ta način preprečil, da bi se nad njim izvršila kazen zapora v trajanju 1 leto in 1 mesec zapora, ter da za to naj ga nebi policisti našli in nad nim izvršili prisilne odredbe sodišča, ki je iela namen, da se člana CZPNN odpelje v Zapor na Dob. Po nekaterih podatkih naj bi zam čana CZPNN tudi umorili.  

Pisali smo že o temu primeru.

Sedaj še enkrat poudarjamo, da se je v tej zadevi, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Kranju, pod šifro I K 25261/2010 dne 26.03.2014 odvila ena od najbolj nepoštenih in skonstruiranih glavnih obravnav, ki jo je poslušala polna sodna dvorana predstavnikov javnosti. Na tej glavni obravnavi so predseenika CZPNN brez kakršnih koli dokazov obsodili na kazen zapora v trajanju 1 mesec in 15 dni zapora. Ker se je predsenik CZPNN povsem zavedal dejstva, da je taka kazen bila v naprej določena in da je bilo popolnoma nepomembno kaj bo na glavni obravnavi povedal in kako se bo branil oziroima se zagovarjal, se je odločil za nekoliko drugačno obliko svoje obrambe, ki jo je izvajal sam brez potrebne strokovne pravne pomoči po odvetniku. V svojem zagovoru in v končni besedi je predsednik CZPNN na glavni obravnavi ostro kritiziral obtožni predlog, ki ga je proti nejmu vložilo Okrožno državno tožilstvo v Kranju, zastopala pa ga je ena od najbolj nesposobnih okrožnih državnih tožilk Okrožnega državnega tožilstva v Kranju z imenom Nadja GASSER. Obtožni predlog je poimenival kot "navadni zmazek", ki je vsebinsko nesposoben za oberavnavanje in ki je kot taki popolnoma brez dokazov. Kritiziral je tudi Okrožno državno tožilstvo v Kranju in mu očital, da laže, konstruira in potika ter, da kot tako ni vredno da obstaja.

Predsednik CZPNN je na glavni obravnavi prisotni okrožni državni tožilki očital popolno nekredibilnost in nesposobnost, ter jo spomnil tudi na to, da je bila v letu 2003 zaradi svoje nesposobnosti in pokvarjenosti na eni od glavnih obravnavi ceolo tepena ter, da je s pretresom možganov končala v bolnišnici. Še več, kot tako jo je tudi izločal iz postopka, a brez učinka, jer si je na tej glavni obravnavi "svojat" /sodeča okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Kranju Mlena TURUK in okrožna državna tožilka - svetnica iz Okrožnega državnega tožilstva v Kranju Nadja GASSER/ lastila neodtujljivo pravico izpeljati svoj umazani posel do konca.

Zanimovo je bilo tudi to, da je bila na glavni kazenski obravnavi z dne 26.03.2014 popolnoma ignorirana prisotna javnost, kar kaže na to, da je "svojat" na tej obravnavi bila zasvojena s precejšnjo mero nemorale, arogance in samovolje ter cinizma, torej z lastnostmi, ki nimajo kaj opraviti z pravnim načelom poštenega sojenja, ki ga vsebije Evropska konvencija o človekovih pravicah v svojem 6.členu. Splošno znano je tudi to, da je slovensko sodsvo sicer zadojeno s takimi lastnoistmi in posebnostmi v njemu zaposlenih sodnikov in da je kot tako s svojim nesposobnim sodnim kadrom dejasko edino odgovorno za uničenje slovenske države oziroma domovine vseh državljank in državljanov Republike Slovnije.

Na slednje pa neizpodbitno kaže tudi dejstvo, da je "svojat" tako obliko obrambe predsednika društva CZPNN v kazenskem postopku "razumela" kot njegovo novo kriminalno oziroma kaznivo dejanje "oviranja pravododnega organa in drugih državnih organov." Za to sta po glavni obravnavi z dne 26.03.2014 proti predsedniku CZPNN sledili kar dve novi kazenski ovadbi, ki sta ju proti njemu vložili okrožna državna tožilka - svetnica Nadja GASSER in višje državna tožilka ter vodja Okrožnega državnega tožilstva Irena KUZMA, ki sta prijateljici in službeni kolegici ali celo sorodnici, Marinka Marija JERAJ pa je kot višja državna tožilka pa na taki podalgi proti predsedniku CZPNN vložila neposredno obtožnico.

Predsednik društva CZPNN je na obtožnico pravočasno podal svoj ugovor, a je včeraj dne 27.06.2014 po pošti prejel sklep Okrožnega sodišča v Kranju iz katerega je razvidno, da se nejgov ugoovr zavrne. O ugovru predsednika društva CZPNN zoper obtožnico so odločale sledeče akterke tega zločina in sicer:

 • okrožba sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Ksenija KEJŽAR,ki je imela vlogo predsednice senata,
 • okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Marjeta DVORNIK, ki je imela vlogo nekakšne sodnice poročevalke in 
 • okrožna sodnica Okrožnerga sodišča v Kranju Gordana INDIHAR - VELIČKOVIĆ kot nekakšna članica tega senata. 

Tako je obtožnica proti predsedniku sruštva CZPNN postala pravnomočna.

Temu sedaj sledi nadaljevanje kazenskega postopka z glavno obravnavo, ki bo po vesj verjetnosti razpisana po "sodnih počitnicah" torej po 15.08.2014, ko se te "počitnice" tudi iztečejo. Ni nobenega dvoma v to, da bo ta glavna obravnava še kako zanimiva za javnost. Za to bo predsednik društva CZPNN na javno glavno obravnavo pozval slovenske medije, da pri Vrhovnem sodišču Repubike Slovenije zaprosijo za dovoljenje, ki jim bo omogočilo avdijo in video snemanje te glavne obravnave, da se bo lahko slovenska in mednarodna javnost seznanila z novim zločinom gnilega in iztrošenega slovenskega  sodstva oziroma pravosodja. Ne glede na to, pa društvo CZPNN  na glavno obravnavo kot javnost vabi vse zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovneije pa tudi vse članice in člane CZPNN.

Mnogi pravniki s katerimi je v stiku društvo CZPNN  menijo, da naj bi ta zgodba bila čudoivita in da je kot taka kot "od boga dana" za to, da se v njej slovenski narod iz Gorenjske regije dokončno razčisti s slovensko oziroma gorenjsko sodno mafijo, saj bo zadeva romala tudi pred Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je edino, ki še lahko pošteno sodi.           

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Društvo CZPNN
Društvo CZPNN
Objavil/a 2014-06-28 12:01:02 (Jun 28, 2014)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
SODNI MLINI
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO .... (2. del)
OKROŽNO SODIŠE V LJUBLJANI JE SKLENILO (1. DEL)
DOBRI IN SLABI LJUDJE....
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
April 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v bližini radovljice prodam staro stanovanjsko hišo, ki je bila po nekaterih podatkih zgrajena 1802 leta kot pritljična hiša. kasneje je bilo nadzidano prvo nadstropje. hiša leži na zemljišču v velikosti 2222 m2 v mirnem naselju malo stran od glavne ceste kropa-radovljica.

Kategorija: Slovenija

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj