Predlog za razpis referenduma o omejitvi priseljevanja ilegalnih migrantov - celotno besedilo

Objavil/a Andrej Čuš, dne 2017-01-11 ob 13:35:32

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

NEPOVEZANI POSLANEC ANDREJ ČUŠ

Ljubljana, 11. januar 2017

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Milan Brglez, predsednik

Na podlagi 171. in 184. Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) vlagam

PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O OMEJITVI PRISELJEVANJA IN ZAVRNITVI KVOTNEGA SISTEMA DODELJEVANJA ILEGALNIH MIGRANTOV PO EVROPSKI UNIJI

in ga pošiljam v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS. Pri obravnavi predloga v Državnem zboru in delu njegovih delovnih teles bo v imenu predlagatelja sodeloval Andrej Čuš.

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagam, da:

1. Na podlagi 26. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo) sprejme Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o nastanitvah migrantov v Republiki v Sloveniji.

2. Na podlagi 27. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države tako, da naj se referendumsko vprašanje glasi:

»Ali se strinjate, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakonodajo, ki omejuje priseljevanje v Republiko Slovenijo in zavrača kvotni sistem dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije?«. Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

Obrazložitev

V skladu s 26. in 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) lahko Državni zbor RS razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Glede na to, da se posvetovalni referendum lahko nanaša le na vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora RS, se predlagano vprašanje nanaša na zakonodajo, ki naj jo Državni zbor RS sprejme, in sicer v delu, ki se nanaša na omejitev priseljevanja in zavrnitev kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije.

Vse od leta 2015 naprej se vsako leto zgodi nov vrhunec migrantske krize, odziv Republike Slovenije, kakor tudi Evropske unije pa je neučinkovit ter neusklajen, zaradi tega smo prišli v situacijo, ko Evropska unija in Republika Slovenija ogrožata svoje državljanke in državljane. Sami sebi smo postavili varnostni problem, po drugi strani pa tudi ekonomski in socialni problem. Takšen posvetovalni referendum se predlaga iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Referendum predstavlja najvišjo obliko izražanja demokracije. V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo (3. člen Ustave RS), ki jo med drugim izvršuje tudi preko referenduma, ki predstavlja eno izmed oblik neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev po 44. členu Ustave RS. Ljudstvo lahko to svojo oblast oziroma sodelovanje pri upravljanju javnih zadev izvršuje neposredno, npr. preko referenduma, ali pa po izvoljenih predstavnikih. Vprašanja migrantske krize niso bila aktualna in ne obravnavana v programih političnih strank na zadnjih parlamentarnih volitvah, zato volivke in volivci niso mogli o tem, sedaj zelo aktualnem in pomembnem vprašanju izbrati rešitve v predlogih strank, ki so nastopale na volitvah. Z vidika demokratične ureditve Republike Slovenije je tako edini način, da se zadosti 44. členu Ustave RS o vprašanju tako širokega pomena, da ljudstvo na referendumu neposredno izrazi svojo voljo.

Republiko Slovenijo je tako kot mnoge evropske države v zadnjih letih doletela okrepljena migrantska kriza, za katero lahko trdimo, da je dobro organizirana in vodena s strani ilegalnih in tudi uradnih centrov moči. Vzrok za to so vojne in krizne razmere na Bližnjem Vzhodu in s tem povezan begunski val (begunec je oseba, ki pred vojno prebeži v prvo varno državo) ter še v bistveno večji meri ekonomski migrantski tokovi, ki te okoliščine izkoriščajo ob dobro organizirani mreži tihotapcev ljudi ter priložnosti za teroristične skupine, ki svoje aktiviste in terence pošiljajo v Evropsko unijo. Danes smo že priča okrepljenim terorističnim napadom v evropksih prestolnicah, ki so jih izvedli migranti oz. potomci le-teh. Preko meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško je od sredine oktobra 2015 pa do marca 2016 po uradnih podatkih Policije vstopilo 476.184 nezakonitih migrantov, katerih namen je bil večinoma v najkrajšem možnem času prečkati Republiko Slovenijo. Dogajanja v balkanskih in sredozemskih državah kažejo, da se bo migrantski val nadaljeval in celo povečeval v letošnjem letu, nekatere projekcije kažejo, da se bo nadaljeval še več let. Za neprekinjen pritok migrantov so in bodo odgovorne tudi evropske vlade s t.i. politiko odprtih vrat. Države, v katere so bili migranti prvotno namenjeni, so že zaostrile zakonodajo, ki se nanaša na njihov status.

Prav tako pa so začele omejevati vstop migrantom (za Republiko Slovenijo najbolj pomembni Avstrija in Nemčija) ter začeli vračati nezakonite migrante v države, od koder so jih sprejele. Žal se napake storjene v preteklosti močno odražajo na današnji varnostni situaciji evropskih držav. Menim, da je referendum še kako pomemben tudi zaradi neusklajenega delovanja držav članic Evropske unije ter vsiljevanja migrantskih kvot ter prerazporeditve ilegalnih migrantov iz drugih držav članic Evropske unije. Vodstvo Evropske unije se na krizo odziva pozno ali se sploh ne, nemška kanclerka Angela Merkel pa še kar vabi migrante v Nemčijo. Vse to kaže na to, da se moramo v migrantski krizi zanesti predvsem sami nase in na nikogar drugega.

Temu zaskrbljujoč je tudi dogovor med Evropsko unijo in Turčijo, saj predsednik Turčije Erdogan izsiljuje Evropsko unijo in stalno grozi, da bo proti Evropi poslal tri milijone migrantov. Večina strokovnjakov in analitikov je mnenja, da bo do tega črnega scenarija prej kot slej prišlo. Sicer pa v kontekstu dogodkov v Turčija velja spoznanje, da Turčija ne spada v Evropsko unijo.

Trend, ki se bo odvijal v naslednjih mesecih ali letih bo potekal v dveh smereh nadaljevali se bodo prihodi migrantskih skupin iz juga Evrope, pri čemer se bomo še naprej soočali z omejevanjem s strani ciljnih držav. Istočasno pa se bo nadaljevalo tudi vračanje migrantov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za vstop v ciljne države. Vračanje migrantskih skupin v Republiko Slovenijo že poteka in predstavlja nevarnost, da bo Republika Slovenija z zlorabami zakonodaje o mednarodni zaščiti postala žep za migrante, ki niti niso prišli iz vojnih območji ali pa celo prikrivajo izvor države, iz katere so prišli.

Projekcija nemškega sociologa in demografa Gunnarja Heinsohna je pokazala, da v trikotniku med Marokom, Indonezijo in Južno Afriko živi dve milijardi ljudi, od teh jih pol milijarde želi zapustiti regijo in priti večinoma v države EU. Pri takšnih pogojih sprejemanja migrantov (nezmožnost preverjanja izvora, identitete migrantov, starosti migrantov, avtentičnosti osebnih dokumentov, kriminalne preteklosti, verske radikaliziranosti, sodelovanja v spopadih) to predstavlja modus operandi, po katerem bi v Republiki Sloveniji lahko za mednarodno zaščito zaprosil vsakdo, ki bi bil dobro podučen o pogojih za mednarodno zaščito. Takšna ranljivost evropskih držav na področju normativne ureditve mednarodne zaščite, med katerimi je tudi Republika Slovenija, pa predstavlja dodatno spodbudo za organizirano tihotapljenje ljudi v evropske države, torej za dejavnost, ki je glavni krivec za migrantske tokove.

Problematika migrantskih gibanj ne predstavlja samo varnostnega vprašanja, temveč tudi vprašanje financiranja. Ministrica za notranje zadeve je dne 25. 2. 2016 navedla, da je skupni strošek za enega migranta na mesec okoli 1500 evrov. Menim, da je potrebno prvo pomagati našim državljankam in državljanom in šele na to drugim.

Slovenci smo v preteklosti dokazali, da smo solidaren in humanitaren narod, a danes smo se znašli v situaciji, ko ne moremo pomagati niti sebi. Edina varnostna politika, ki danes v Evropi zagotavlja varnost je 0 ilegalnih migrantov, kar dokazuje tudi praksa držav Višegrajske skupine. Poročila o zmanjšanju varnosti v evropskih državah so vsakodnevna. Ob nezadostnih informacijah s strani vlade oziroma informacijah, ki ne prispevajo k večjemu zaupanju ljudi, ob tem, da nimamo urejenih razmer v policiji in vojski, se vlada migrantske problematike ne loteva na pravi način, zato smo bili priča mnogim protestom lokalnega prebivalstva v Kidričevem, Šenčurju, Logatcu, Vrhniki, Ljubljani, Velenju, Lenartu, Črnomlju in mnogih drugih občinah, kjer namerava vlada vzpostaviti migrantske centre ali naseljevati migrante.

Izkušnje iz drugih evropskih držav pa kažejo, da je sčasoma začelo prihajati tudi do protestov proti neustrezni migrantski politiki držav. Napak, ki so jih storile druge države, ne smemo ponavljati v Republiki Sloveniji, predvsem ne takšnih, ki bi po nepotrebnem vznemirjale državljanke in državljane. Ignoriranje javnega mnenja pa ne sodi v kontekst demokratične države.

Dodaten razlog za sklic referenduma je tudi v tem, da je pred dnevi je Miro Cerar začel z naseljevanjem migrantov po več slovenskih mestih, med njimi so Brežice, Celje, Dravograd, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna in Trbovlje. Migrante čakajo lepo opremljena stanovanja, katera bomo plačali državljanke in državljani. Njihova stanovanja bodo za kuhanje dobila steklokeramične plošče, pralni stroji morajo biti za pranje do 5 kilogramov, robovi omar in postelj morajo biti »oplemeniteni«, vzmetnice morajo biti medicinske, kakšen naj bo televizor, je zahteva denimo naslednja: barvni TV sprejemnik z diagonalo minimalno 81 centimetrov ter stenski nosilec z roko za LED/LCD TV do 99 centimetrov), ki je dvojno vrtljiv (do 180 stopinj in nagiben do 15 stopinj). Vse to se je zgodilo brez obvestila in soglasja lokalnih skupnosti, kar vzbuja utemeljen sum zlorabe oblasti in položaja.

Sklic referenduma je še kako potreben tudi zaradi tega, ker je več kot očitno, da je slovenska tranzicijska politična elita pozabila na revščino med Slovenkami in Slovenci, na ljudi, ki delajo in komaj preživijo ter na mlade, kateri se pospešeno izseljujejo iz Slovenijo. Prepričan sem, da je potrebno te stvari spremeniti v celoti. V središče moramo postaviti Slovenke in Slovence in reševanje njihovih eksistenčnih problemov ter ustvarjanje pogojev za večjo kakovost življenja. Samo tako bomo preprečili alarmantno dogajanje na področju izseljevanja mladih in sposobnih v tujino, kar v temelju ogroža obstoj Slovenije.

Posvetovalni referendum se torej predlaga z namenom, da se preveri volja volivk in volivcev, ali se omeji priseljevanje v Slovenijo po vzoru mnogih drugih evropskih držav in posebej Švice, kakor tudi da se zavrne migrantske kvote, katere vsiljuje Evropska

komisija.

NEPOVEZANI POSLANEC ANDREJ ČUŠ

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
2
Franc Jazbinsek
1
Jan 13, 2017
Dokler bo potrebna tako obširna razlaga glede enega referenduma, bo slovenski Narod ostal vedno bos! Slovenskemu narodu je potrebno vedeti samo eno je za sprejem beguncev-migrantov ali ni pripravljen za sprejem! Vsa pojasnovana razdrobitev prinaša nepotrebno poglabljanje v probleme za katere je krivo slabo vladno vodstvo Države Slovenije!
#2
tuzz
0
Jan 12, 2017
hvala andrej!

islam je totalitarna ideologija z primesmi religije

cilj islama je podrediti cel svet šeriatskemu pravu

sredstva za doseganje tega cilja pa so migracije, poligamija, teroristični napadi

#1
Andrej Čuš
Andrej Čuš
Objavil/a 2017-01-11 13:35:32 (Jan 11, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Do kdaj bo Vlada RS zanemarjala Slovence po svetu oz. v tem primeru slovensko manjšino v Avstriji?
Poslanec Čuš zavrača predlog Združene levice
Poslanec Čuš: 34663 podpisov, Minister Gašperšič, veliko sreče pri iskanju službe
Vabilo za podporo referendumu o drugem tiru.
Rešimo Rogoški gozd!
ZA TRENUTNO VLADO RS PREHRANJEVANJE ŠTUDENTOV PO 20. URI NEZDRAVO
POSLANCI S POSMEHOM ZAVRNILI PREDLOG REFERENDUMA O MIGRANTSKIH KVOTAH
KRIVICA OSTAJA, DDV SE NE VRAČA NA PREDKRIZNO RAVEN
Velik opomin vladi zaradi prepozne reakcije v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji
Čuš pisal Hoferju. Poslanec želi vpis slovenske manjšine v koroško ustavo
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
April 2018
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Oglasi

bi si radi uredili zdravstveno zavarovanje za tujino, pa se vam postavlja par vprašanj: kakšno vrsto zavarovanja izbrati, ter na kaj morate paziti pri izbiri. več informacij o tipih zavarovanj lahko najdete v tem članku: https://www.zurnal24.si/slovenija/zavarovanja-za-tujino-kaksno-kritje-izbrati-in-na-kaj-je-treba-biti-pozoren-265021.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ali potrebujete finančno pomoč? smo registrirani finančno podjetje in vam lahko pomagamo s katerim koli zneskom, ki ga potrebujete. danes lahko izposodite denar od mojega podjetja po 3% obrestni meri. za več informacij se obrnite na nas preko e-pošte za več informacij. e-pošta: stevenjosh001@gmail.com     hvala, g. steven  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ali potrebujete osebno ali poslovno posojilo? stopite v stik z nami preko e-pošte za več podrobnosti. nudimo garancijsko posojilo po 3% obrestni meri in naše storitve so 100% jamstvo in brez tveganja. e-pošta: stevenjosh001@gmail.com g. steven josh.  

Kategorija: Ostalo

Cena: Pokličite za ceno

vas zanima 10 razlogov, zakaj si je potrebno zdravstevno zavarovanje za tujino urediti še danes. potem lahko več preberete https://siol.net/novice/slovenija/10-razlogov-zakaj-urediti-zdravstveno-zavarovanje-za-tujino-se-danes-465699

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

2016 hyundai robex 25z-9ak mini bager   znamka: hyundai model: robex 25z-9ak tip: mini bager leto: 2016 ure: 145 delovnih ur moc: 24 km delovna teža: 2580 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: dizelskim motorjem mitsubishi s3l2, 17,3 kw / 23,6 km, 3 novimi žlico za kopanje in kladivo, skupna dolžina: 4,03 m, skupna širina: 1,5 m, skupna višina: 2,5 m, 250 mm gumijaste proge, zaprta kabina s sedežem in ac ogrevanjem, 2 hitrosti, radio, vzvratno alarm, delovna teža: 2580 kg .european certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Mini bager

Cena: 11400 €

2015 jcb 8055 rts  mini bager    znamka: jcb model: 8055rts tip: mini bager leto: 2015 ure: 862 delovnih ur moc: 48 km operativna teža: 5500 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: perkins tier 404-22c motor 3-cilski dizelski motor, 35,7 kw / 48 km, 3 kopalne in kladive žlice, skupna dolžina: 5,15 m, splošna širina: 2 m, skupna višina: 2,56 m, najvecja razdalja: 6,03 m , maksimalna globina kopanja: 3,95 m, hidravlicna hitra spojka, gumijasti trakovi: 400 mm dodatni hidravlicni sistemi, 2 x hidravlicne cevi, dodatni sprednji delovni žarometi, dve hitrosti, hitra spojka, zaprta kabina z ogrevanjem sedeža in ac, radio, , delovna teža: 5500 kg. evropski certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Mini bager

Cena: 112600 €

2015 jcb 85z-1 midi bager   znamka: jcb model: 85z-1 tip: midi bager leto: 2015 ure: 1753 delovnih ur moc: 61 km delovna teža: 8600 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: motorjem jcb - kdi 2504 tcr- stage iiib tier 4-valjni dizelski motor, 45,4 kw / 61 km, 3 kopalne in kladive žlice, skupna dolžina 6,50 m, skupna širina: 2,33 m, skupna višina: 2,68 m, hidravlicni sistem , maksimalna višina raztovarjanja: 4,946 m, maksimalna globina kopanja: 3,625 m, varnostni ventili, 450 mm gumijasti trakovi, kladivni sistem, varnostni ventil prelomnice, varnostni ventil - varnostni ventil, varnostni ventil prekinitvena linija za ventil - podlaket / palica, zaprta kabina z ogrevanjem sedeža in ac, delovna teža: 8600 kg. evropski certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Bager

Cena: 15400 €

2014 volvo ec55c  mini bager     znamka: volvo model: ec55c tip: mini bager leto: 2014 ure: 2338 delovnih ur moc: 47 km operativna teža: 5700 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: volvo d3.1d 4-valjni dizelski motor, 35,1 kw / 47 km, hitra spojka, 4 kopalne žlice, kladivo, gumijaste proge, širina koloteka: 400 mm, dolžina stroja: 5,87 m, širina stroja: 1,92 m , višina stroja: 2,56 m, globina izkopa: 4,05 m, hidravlicni sistem celoten nadzor moci za popolno neodvisnost vseh gibov in prevajanja, servo krmiljeni hidravlicni regulatorji, dvojna izmenjevalna crpalka za vsa delovna vezja (roka, rocica in žlica) in za prevod: najvecji pretok 2 x 57,8 l / min, maksimalni obratovalni tlak 21,6 mpa (216 barov). zaprta kabina z ogrevanjem sedeža in ac, delovna teža: 5700 kg .european certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Mini bager

Cena: 12000 €

2013 jcb 3cx p21 eco bager nakladalec    znamka: jcb model: 3cx p21 eco turbo tip: bager-nakladalec leto: 2013 ure: 1310 delovnih ur moc: 92 km operativna teža: 8070 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljena z: motor: jcb 444 diesel, moc motorja: 68,6 kw / 92 km, powershift contractor pro, kontrolna kabina za upravljanje s krmilno palcko, zaprta ogrevana in opremljena z ac, dodatnim cevovodom, hidravlicnim hitrim spojlerjem, opremljen s nakladalnim nakladalnikom 4 x 1, : 1 mc, nakladalne žlice, globina kopanja: 5,97 m, višina razkladanja: 2,74 m, dolžine stroja: 5,62 m, širina stroja: 2,24 m, višina stroja: 3,61 m, rocice proti padajocim ventilom, visokohitrostni adapter, srs, opremljen z mehanskim sistemom za kompenziranje kota vedra pri dvigovanju roke. radio, obracanje alarmnega sistema. operativna teža: 8070 kg.european certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Kombinirka

Cena: 20800 €

2008 cat 308c  midi bager jeklene gosenice    znamka: cat model: 308c tip: midi bager jeklene gosenice leto: 2008 ure: 3395 delovnih ur moc: 55 km delovna teža: 8040 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: mitsubishi motorjem, modelom 4m40e1 dizelskega motorja, 41 kw / 55 km, zaprto kabino s krmilno palico, ogrevano in opremljeno z a.c, 3 žlici in kladivom, pomožnim cevovodom, hidravlicnim hitrim spojlerjem, železniškimi tiri - 500 mm. stroj: b x l x h 5,83 x 2,32 x 2,61 m vodoravna roka. 7,81 m, globina kopanja 4,69 m, radio, vzvratna prestava, delovna teža: 8040 kg.european certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Bager

Cena: 12800 €

2014 manitou mt625 teleskopski nakladalec   znamka: manitou model: mt625 tip: teleskopski nakladalec leto: 2014 ure: 398 delovnih ur moc: 75 km maksimalna nosilnost: 2.500 kg najvišja višina dviga: 5,85 m delovna teža: 4710 kg garancija: 12 mesecev certifikat c.e: da stanje: uporabljeno - zelo dobro stanje   opremljen z: motor: kubota v3307-di-t-e3b, 55.4 kw / 75 km, dolžina stroja: 3,9 metra, širina stroja: 1,82 metra, višina stroja: 1,92 metra, pnevmatike: 12- 16,5 sks cl tubeless, man hitra spojka, aux cevovodi, vilice, priprava mešanice žlice, zaprta kabina z ogrevanjem sedeža in ac, dvižna zmogljivost: 2,5 t, višina dviganja: 5,85 m. delovanje: 4710 kg. stanje pnevmatik (80%), delovna teža: 4710 kg. evropski certifikat: ce. garancija, pripravljen za delo.

Kategorija: Nakladalec

Cena: 11800 €

2013 jcb 8055 rts mini baker    brand: jcb model: 8055 rts tip: mini baker year: 2013 hours: 1383 operating hours moc: 48 km operating weight: 5500 kg warranty: 12 months certifikat ce: from condition: used - very good condition   equipped with: isuzu 4le-1na tier3 diesel engine, 35.7 kw / 48 hp, quick coupler, 3 bath buckets (300 mm, 600 mm, 1200 mm) and hammer, rubber tracks, machine length: 5,15 mt, machine height: 2.56 mt, track width: 250 mm, digging depth: 3.57 mt, long arm: 3.97 mt. european certificate: ce.

Kategorija: Mini bager

Cena: 13000 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj