Predlog za razpis referenduma o omejitvi priseljevanja ilegalnih migrantov - celotno besedilo

Objavil/a Andrej Čuš, dne 2017-01-11 ob 13:35:32

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

NEPOVEZANI POSLANEC ANDREJ ČUŠ

Ljubljana, 11. januar 2017

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Milan Brglez, predsednik

Na podlagi 171. in 184. Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) vlagam

PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O OMEJITVI PRISELJEVANJA IN ZAVRNITVI KVOTNEGA SISTEMA DODELJEVANJA ILEGALNIH MIGRANTOV PO EVROPSKI UNIJI

in ga pošiljam v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS. Pri obravnavi predloga v Državnem zboru in delu njegovih delovnih teles bo v imenu predlagatelja sodeloval Andrej Čuš.

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagam, da:

1. Na podlagi 26. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo) sprejme Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o nastanitvah migrantov v Republiki v Sloveniji.

2. Na podlagi 27. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države tako, da naj se referendumsko vprašanje glasi:

»Ali se strinjate, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakonodajo, ki omejuje priseljevanje v Republiko Slovenijo in zavrača kvotni sistem dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije?«. Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«.

Obrazložitev

V skladu s 26. in 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) lahko Državni zbor RS razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Glede na to, da se posvetovalni referendum lahko nanaša le na vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora RS, se predlagano vprašanje nanaša na zakonodajo, ki naj jo Državni zbor RS sprejme, in sicer v delu, ki se nanaša na omejitev priseljevanja in zavrnitev kvotnega sistema dodeljevanja ilegalnih migrantov po članicah Evropske unije.

Vse od leta 2015 naprej se vsako leto zgodi nov vrhunec migrantske krize, odziv Republike Slovenije, kakor tudi Evropske unije pa je neučinkovit ter neusklajen, zaradi tega smo prišli v situacijo, ko Evropska unija in Republika Slovenija ogrožata svoje državljanke in državljane. Sami sebi smo postavili varnostni problem, po drugi strani pa tudi ekonomski in socialni problem. Takšen posvetovalni referendum se predlaga iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Referendum predstavlja najvišjo obliko izražanja demokracije. V Republiki Sloveniji ima oblast ljudstvo (3. člen Ustave RS), ki jo med drugim izvršuje tudi preko referenduma, ki predstavlja eno izmed oblik neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev po 44. členu Ustave RS. Ljudstvo lahko to svojo oblast oziroma sodelovanje pri upravljanju javnih zadev izvršuje neposredno, npr. preko referenduma, ali pa po izvoljenih predstavnikih. Vprašanja migrantske krize niso bila aktualna in ne obravnavana v programih političnih strank na zadnjih parlamentarnih volitvah, zato volivke in volivci niso mogli o tem, sedaj zelo aktualnem in pomembnem vprašanju izbrati rešitve v predlogih strank, ki so nastopale na volitvah. Z vidika demokratične ureditve Republike Slovenije je tako edini način, da se zadosti 44. členu Ustave RS o vprašanju tako širokega pomena, da ljudstvo na referendumu neposredno izrazi svojo voljo.

Republiko Slovenijo je tako kot mnoge evropske države v zadnjih letih doletela okrepljena migrantska kriza, za katero lahko trdimo, da je dobro organizirana in vodena s strani ilegalnih in tudi uradnih centrov moči. Vzrok za to so vojne in krizne razmere na Bližnjem Vzhodu in s tem povezan begunski val (begunec je oseba, ki pred vojno prebeži v prvo varno državo) ter še v bistveno večji meri ekonomski migrantski tokovi, ki te okoliščine izkoriščajo ob dobro organizirani mreži tihotapcev ljudi ter priložnosti za teroristične skupine, ki svoje aktiviste in terence pošiljajo v Evropsko unijo. Danes smo že priča okrepljenim terorističnim napadom v evropksih prestolnicah, ki so jih izvedli migranti oz. potomci le-teh. Preko meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško je od sredine oktobra 2015 pa do marca 2016 po uradnih podatkih Policije vstopilo 476.184 nezakonitih migrantov, katerih namen je bil večinoma v najkrajšem možnem času prečkati Republiko Slovenijo. Dogajanja v balkanskih in sredozemskih državah kažejo, da se bo migrantski val nadaljeval in celo povečeval v letošnjem letu, nekatere projekcije kažejo, da se bo nadaljeval še več let. Za neprekinjen pritok migrantov so in bodo odgovorne tudi evropske vlade s t.i. politiko odprtih vrat. Države, v katere so bili migranti prvotno namenjeni, so že zaostrile zakonodajo, ki se nanaša na njihov status.

Prav tako pa so začele omejevati vstop migrantom (za Republiko Slovenijo najbolj pomembni Avstrija in Nemčija) ter začeli vračati nezakonite migrante v države, od koder so jih sprejele. Žal se napake storjene v preteklosti močno odražajo na današnji varnostni situaciji evropskih držav. Menim, da je referendum še kako pomemben tudi zaradi neusklajenega delovanja držav članic Evropske unije ter vsiljevanja migrantskih kvot ter prerazporeditve ilegalnih migrantov iz drugih držav članic Evropske unije. Vodstvo Evropske unije se na krizo odziva pozno ali se sploh ne, nemška kanclerka Angela Merkel pa še kar vabi migrante v Nemčijo. Vse to kaže na to, da se moramo v migrantski krizi zanesti predvsem sami nase in na nikogar drugega.

Temu zaskrbljujoč je tudi dogovor med Evropsko unijo in Turčijo, saj predsednik Turčije Erdogan izsiljuje Evropsko unijo in stalno grozi, da bo proti Evropi poslal tri milijone migrantov. Večina strokovnjakov in analitikov je mnenja, da bo do tega črnega scenarija prej kot slej prišlo. Sicer pa v kontekstu dogodkov v Turčija velja spoznanje, da Turčija ne spada v Evropsko unijo.

Trend, ki se bo odvijal v naslednjih mesecih ali letih bo potekal v dveh smereh nadaljevali se bodo prihodi migrantskih skupin iz juga Evrope, pri čemer se bomo še naprej soočali z omejevanjem s strani ciljnih držav. Istočasno pa se bo nadaljevalo tudi vračanje migrantov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za vstop v ciljne države. Vračanje migrantskih skupin v Republiko Slovenijo že poteka in predstavlja nevarnost, da bo Republika Slovenija z zlorabami zakonodaje o mednarodni zaščiti postala žep za migrante, ki niti niso prišli iz vojnih območji ali pa celo prikrivajo izvor države, iz katere so prišli.

Projekcija nemškega sociologa in demografa Gunnarja Heinsohna je pokazala, da v trikotniku med Marokom, Indonezijo in Južno Afriko živi dve milijardi ljudi, od teh jih pol milijarde želi zapustiti regijo in priti večinoma v države EU. Pri takšnih pogojih sprejemanja migrantov (nezmožnost preverjanja izvora, identitete migrantov, starosti migrantov, avtentičnosti osebnih dokumentov, kriminalne preteklosti, verske radikaliziranosti, sodelovanja v spopadih) to predstavlja modus operandi, po katerem bi v Republiki Sloveniji lahko za mednarodno zaščito zaprosil vsakdo, ki bi bil dobro podučen o pogojih za mednarodno zaščito. Takšna ranljivost evropskih držav na področju normativne ureditve mednarodne zaščite, med katerimi je tudi Republika Slovenija, pa predstavlja dodatno spodbudo za organizirano tihotapljenje ljudi v evropske države, torej za dejavnost, ki je glavni krivec za migrantske tokove.

Problematika migrantskih gibanj ne predstavlja samo varnostnega vprašanja, temveč tudi vprašanje financiranja. Ministrica za notranje zadeve je dne 25. 2. 2016 navedla, da je skupni strošek za enega migranta na mesec okoli 1500 evrov. Menim, da je potrebno prvo pomagati našim državljankam in državljanom in šele na to drugim.

Slovenci smo v preteklosti dokazali, da smo solidaren in humanitaren narod, a danes smo se znašli v situaciji, ko ne moremo pomagati niti sebi. Edina varnostna politika, ki danes v Evropi zagotavlja varnost je 0 ilegalnih migrantov, kar dokazuje tudi praksa držav Višegrajske skupine. Poročila o zmanjšanju varnosti v evropskih državah so vsakodnevna. Ob nezadostnih informacijah s strani vlade oziroma informacijah, ki ne prispevajo k večjemu zaupanju ljudi, ob tem, da nimamo urejenih razmer v policiji in vojski, se vlada migrantske problematike ne loteva na pravi način, zato smo bili priča mnogim protestom lokalnega prebivalstva v Kidričevem, Šenčurju, Logatcu, Vrhniki, Ljubljani, Velenju, Lenartu, Črnomlju in mnogih drugih občinah, kjer namerava vlada vzpostaviti migrantske centre ali naseljevati migrante.

Izkušnje iz drugih evropskih držav pa kažejo, da je sčasoma začelo prihajati tudi do protestov proti neustrezni migrantski politiki držav. Napak, ki so jih storile druge države, ne smemo ponavljati v Republiki Sloveniji, predvsem ne takšnih, ki bi po nepotrebnem vznemirjale državljanke in državljane. Ignoriranje javnega mnenja pa ne sodi v kontekst demokratične države.

Dodaten razlog za sklic referenduma je tudi v tem, da je pred dnevi je Miro Cerar začel z naseljevanjem migrantov po več slovenskih mestih, med njimi so Brežice, Celje, Dravograd, Gornja Radgona, Ilirska Bistrica, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna in Trbovlje. Migrante čakajo lepo opremljena stanovanja, katera bomo plačali državljanke in državljani. Njihova stanovanja bodo za kuhanje dobila steklokeramične plošče, pralni stroji morajo biti za pranje do 5 kilogramov, robovi omar in postelj morajo biti »oplemeniteni«, vzmetnice morajo biti medicinske, kakšen naj bo televizor, je zahteva denimo naslednja: barvni TV sprejemnik z diagonalo minimalno 81 centimetrov ter stenski nosilec z roko za LED/LCD TV do 99 centimetrov), ki je dvojno vrtljiv (do 180 stopinj in nagiben do 15 stopinj). Vse to se je zgodilo brez obvestila in soglasja lokalnih skupnosti, kar vzbuja utemeljen sum zlorabe oblasti in položaja.

Sklic referenduma je še kako potreben tudi zaradi tega, ker je več kot očitno, da je slovenska tranzicijska politična elita pozabila na revščino med Slovenkami in Slovenci, na ljudi, ki delajo in komaj preživijo ter na mlade, kateri se pospešeno izseljujejo iz Slovenijo. Prepričan sem, da je potrebno te stvari spremeniti v celoti. V središče moramo postaviti Slovenke in Slovence in reševanje njihovih eksistenčnih problemov ter ustvarjanje pogojev za večjo kakovost življenja. Samo tako bomo preprečili alarmantno dogajanje na področju izseljevanja mladih in sposobnih v tujino, kar v temelju ogroža obstoj Slovenije.

Posvetovalni referendum se torej predlaga z namenom, da se preveri volja volivk in volivcev, ali se omeji priseljevanje v Slovenijo po vzoru mnogih drugih evropskih držav in posebej Švice, kakor tudi da se zavrne migrantske kvote, katere vsiljuje Evropska

komisija.

NEPOVEZANI POSLANEC ANDREJ ČUŠ

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
2
Franc Jazbinsek
1
Jan 13, 2017
Dokler bo potrebna tako obširna razlaga glede enega referenduma, bo slovenski Narod ostal vedno bos! Slovenskemu narodu je potrebno vedeti samo eno je za sprejem beguncev-migrantov ali ni pripravljen za sprejem! Vsa pojasnovana razdrobitev prinaša nepotrebno poglabljanje v probleme za katere je krivo slabo vladno vodstvo Države Slovenije!
#2
tuzz
0
Jan 12, 2017
hvala andrej!

islam je totalitarna ideologija z primesmi religije

cilj islama je podrediti cel svet šeriatskemu pravu

sredstva za doseganje tega cilja pa so migracije, poligamija, teroristični napadi

#1
Andrej Čuš
Andrej Čuš
Objavil/a 2017-01-11 13:35:32 (Jan 11, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Do kdaj bo Vlada RS zanemarjala Slovence po svetu oz. v tem primeru slovensko manjšino v Avstriji?
Poslanec Čuš zavrača predlog Združene levice
Poslanec Čuš: 34663 podpisov, Minister Gašperšič, veliko sreče pri iskanju službe
Vabilo za podporo referendumu o drugem tiru.
Rešimo Rogoški gozd!
ZA TRENUTNO VLADO RS PREHRANJEVANJE ŠTUDENTOV PO 20. URI NEZDRAVO
POSLANCI S POSMEHOM ZAVRNILI PREDLOG REFERENDUMA O MIGRANTSKIH KVOTAH
KRIVICA OSTAJA, DDV SE NE VRAČA NA PREDKRIZNO RAVEN
Velik opomin vladi zaradi prepozne reakcije v zvezi s slovensko manjšino v Avstriji
Čuš pisal Hoferju. Poslanec želi vpis slovenske manjšine v koroško ustavo
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2017
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oglasi

med v kremni obliki naredimo iz čistega vendar kristaliziranega medu. z nekaj urnim mešanjem kristaliziranega medu počasi dobivamo kremo, ki je posebej primerna za mazanje na kruh. priljubljen je med otroci. 900 g 12,00 € 450 g 7,00 € 260 g 4,50 € 130 g 3,00 € darilni kozarčki trenutno ni na zalogi

Kategorija: Med in proizvodi iz medu

Cena: 12 €

objavite brezplačni mali oglas na strani http://www.kupimprodam.si/ tudi vi. primerjajte ugodno ponudbo kupim prodam malih oglasov. nepremičnine, avto-moto, mobilni telefoni, športna oprema, računalniki, dom, kmetijstvo, živali,...

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

iščete inštrukcije angleščine v mariboru za osnovno ali srednjo šolo? pri amikum-u vam ponujamo prijazen, strokoven in pedagoško preverjen pristop, ki je pomagal že številnim. imamo dolgoletne izkušnje s poučevanjem učencev in dijakov na oš, sš in gimnazijah. preverjeno. preizkušeno. uspešno. kontaktirajte nas. gsm: 031/530-081 e-pošta: info@amikum.si spletna stran: https://www.amikum.si facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Inštrukcije - Jeziki

Cena: 12 €

amikum vam nudi lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in lektoriranje doktorskih nalog. uspešno lektoriramo vsa zaključna dela in druga besedila. za naloge, ki so obsežne  pa vam nudimo tudi popust. več informacij o postopku lektoriranja dobite na naši spletni strani. na voljo pa smo vam na vseh spodnjih kontaktih. gsm: 031 530 081 e-pošta: info@amikum.si spletna stran: https://www.amikum.si/lektoriranje facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Storitve

Cena: 1.4 €

terapevtske masaže in terapije robert tonković s.p., dunajska cesta 63, 1000 ljubljana parkirišče za stranke brezplačno! terapevt robert tonković   tuina masaža, akupresura, kineziotaping, refleksoterapija, meditacije,.. nudimo relaksacijske masaže in terapije s terapijami odpravljamo ali rehabilitiramo težave v vratu,težave v ramenih, kalcinacije, glavobole, migrene, težave s karpalnim živcem, težav v hrbtenici, križu, bolečine v kolenih, krči pri otrocih, prebavne motnje, težave z notranjimi organi, težave v limfnem delovanju, prebavne motnje, zaprtosti, inkontinenci, rehabilitacija in odprava posledic po možganskih kapeh, poškodbah,...   nudimo tudi 45minutni brezplačni posvet, kjer se seznanimo s težavami in naredimo plan izved tehnik, za čimprejšnje okrevanje in rezultate, da najdemo vzrok in ga odpravimo. www.facebook.com/terapevtske.masaze.in.terapije.robert.tonkovic gsm: 040 635 272

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

če ste se poškodovali na delovnem mestu, potem je nujna prijava poškodbe pri delu, saj ima večina delodajalcev sklenjeno zavarovanje svojih zaposlenih in vam posledično pripada tudi določena odškodnina. 

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

strešniki gerard so tako kakovostni, da so odpori na vse vremenske razmere. prav tako so enostavni za namestitev, saj jih večinoma lahko kar namestite na obstoječo strešno kritino.

Kategorija: Gradbeni material

Cena: Pokličite za ceno

najboljša otroška trgovina je tista, ki nudi vse, kar družinica potrebuje ob prihodu novega družinskega člana. ena od takih trgovin je tudi spletna trgovina hajdi.si, ki ponuja tudi razne popuste za tiste, ki bi te izdelke želeli kupiti po malce nižji ceni. 

Kategorija: Ostala otroška oprema

Cena: Pokličite za ceno

zlatarna muršič izdeluje nakit po naročilu. če torej iščete poročne prstane in bi radi, da bi bili le-ti nekaj posebnega, potem obiščite njihovo spletno stran. prstane vam bodo naredili hitro in kvalitetno ter v skladu z vašimi željami. 

Kategorija: Modni dodatki

Cena: Pokličite za ceno

looking for reputable and accredited private credit companies that give loans a chance to live. did banks and other financial institutions refuse you? do not look for more than we are here to make all your financial problems become a thing of the past. no social security number is required and no credit check is needed, 100% is guaranteed.

Kategorija: Nepremičnine

Cena: 1 €

če želite, da bodo vaša lesena vrata še dolgo časa izgledala kot nova, uporabite vosek silvacera

Kategorija: Gradbeni material

Cena: Pokličite za ceno

6302.)  cashelmara 1

Kategorija: Leposlovje

Cena: 14.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj