PRITOŽBE CIVILNE DRUŽBE SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD–ZALOG–PLAČEVANJE KANALIZACIJE, MOTEČ HRUP TER ZOPER

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2013-04-21 ob 10:23:42

clip_image002

CIVILNA DRUŽBA

SPODNJI KAŠELJ – PODGRAD - ZALOG

Zalog, 21. april 2013

Spoštovani gospod

Krištof Mlakar, direktor

JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA

voka@vo-ka.si

ZADEVA: pritožba zoper plačevanja vaših storitev

Spoštovani gospod Mlakar,

Pišemo vam iz najbolj vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana, kjer prebivamo peto-razredni državljani.

Nadvse presenečeni smo bili, ko ste nam peto-razrednim državljanom poslali obvestilo glede »metodologije in obračuna postavk mesečnega računa« za vaše storitve oziroma bolje rečeno za storitve, ki jih ne opravljate.

Za civilno družbo je enak dokument podpisal Jože Bogulin, direktor JP VOKA za tehnično-investicijskega dela; dopis, ki ste ga posredovali na Mesto občino Ljubljana, pa ste podpisali vi. S tem, da ste na občino pripisali še odstavek, da ste 86 krajanom dolžni za neopravljene storitve 25.000,00 €.

Toliko o peto-razrednih državljanih, ki plačujemo položnice, če jih ne bi pošljete nad te preproste ljudi, rubežnike. Res živimo v demokratični državi.

Da se povrnem na vaše pisanje. Ne zanima nas vaša metodologija obračunavanja kanalščine. Plačujemo jo vsi, ne glede na to ali imamo kanalizacijo ali je nimamo. Ker je ta vaša »napaka« prišla v javnost, sedaj krajanom pojasnjujete to po dolgem in počez. Toda nihče vam ne verjame.

Vsi krajani Mestne občine Ljubljana plačujemo kanalščino, pa kanalizacije nimamo niti nanjo nismo priključeni, ker vam v štirih desetletjih ni uspelo zgraditi kanalizacijskega sistema, imamo pa sodobno Centralno čistilno napravo.

Še več, kanalizacijske vode, ki ste zgradili ste preprosto napeljali kar v reko Ljubljanico (še dobro, da jo že stoletja imamo) in morda še v Savo, saj imate resnično strokovnjake zaposlene na »pravih mestih«.

Kako obenem polnite svojo blagajno in seveda mestno, raje ne bi govorili, dejstvo pa je, da ste pri polnjenju blagajne (občinske) pozabili na državno blagajno in dati »cesarju kar je cesarjevega«. Ne vemo, kako na to gleda Davčna uprava Republike Slovenije.

Po tem dopisu, ki ste ga poslali civilnim družbam na območju Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, bomo pozvali vse krajane Ljubljane, ki so imeli v zadnjih 23. letnih greznice in so plačevali kanalščino, da vložijo zahtevke, da jih vrnete preplačila in to z obrestmi. Z vašim dopisom, s katerim obveščate stanovalce treh ulic (Anžurjeve, Ceste 30. Avgusta in Papirniškega trga) se popolnoma ne strinjamo, da boste vrnili preveč plačane prispevke le za dobo petih let, ker spet dokazujete, kako boste služili na nas peto-razrednih državljanih.

Gospod Mlakar, tega imamo preprosto dovolj. Dovolj nam je vašega sprenevedanja in vaših obljub, oziroma prikimavanja županu, ko govori oziroma obljublja, kako nam boste »včeraj« zgradili kanalizacijo, pa je že desetletja in desetletja nimamo, pa čeprav živimo le dobrih 100 metrov stran od Centralne čistilne naprave.

Že večkrat smo vam pisali, da hočemo pojasnilo, kako je glede industrijskega kanala C0. Kot veste je to industrijski kanal, ki ste ga že pred 30 letni napačno zgradili. »Voda« namesto, da bi odtekala v Centralno čistilno napravo, ker nima padca, se zadržuje z vsemi odplakami v kanalu, kar povzroča velik smrad in omogoča razmnoževanje podgan.

Gospodu Gajšku, ki je zadolžen na MOL za investicije, smo maja 2012 na predstavitvi OPN MOL ID, jasno povedali, da Ljubljana ne more imeti kanalizacije speljane v industrijski kanal C0, ker je ta nefunkcionalen. Zanimalo nas je, ali ga boste sanirali ali podrli, ter zgradili novega. V več mesecih pač odgovora niste mogli podati, ker ga preprosto ne želite, ker se ne želite soočiti z resnico in dejstvom. Tudi zavajajočim besedam gospoda Gajška nihče ne verjame.

Dejstvo pa je in mimo tega ne morete, da imamo veliko kanalizacijskih vodov speljanih preprosto kar v najbližje reke. Verjetno je to delano vse v »duhu zelene prestolnice Evrope«, da tudi drugim pokažete, kako se dela z naravo.

Šokirani smo bili nad pismom, ki ste ga 10. 4. 2013 posredovali krajanom glede čiščenja oziroma praznjenja greznic. Obvestila ste posredovali krajanom, ki so že več let oziroma desetletji pokojni.

Ne razumemo vaših evidenc. Ali ste želeli, da vaše storitve plačujejo tudi pokojni, torej ste izbrali napačne naslove. Takšna neokusna sporočila bi morali nasloviti potemtakem na JP Žale, pa naj oni raznosijo vaša obvestila po grobovih.

Zanimivo je, da njihovim svojcem oziroma potomcem pošiljate položnice za vodo in kanalizacijo na prave naslove – na živeče ljudi in ne na pokojne. Kakšne evidence pa imate?

Presenetilo nas je tudi dejstvo, da ste se tega dejanja (čiščenje greznic – samo gošče, da ne bo pomote) spomnili šele po 23. letih. Kje ste bili pa do sedaj? Torej spet eno javno podjetje, ki skrbi za naravo.

Po pogovoru z vašim sodelavcem, Gregorjem Grumom, moramo krajani za čiščenje plačati 33 € / m3. Kar pomeni pri povprečni greznici 120,00 €. Ker je to visok znesek, marsikateri krajan, ki že tako in tako plačuje vašo drago kanalizacijo, pa je nima, raje pokliče kmeta, ki to opravijo bistveno ceneje oziroma podjetja iz drugih občin, ki tudi opravijo te storitve bistveno ceneje. Res je, da s tem nima nič dela vaša Centralna čistilna naprava, pač pa druge, toda to sploh ni pomembno. Pomemben je vaš način dela in razmišljanja.

Ker se do vas ne morem priti, ker ste silno zaposleni, dvomim, da si boste vzeli čas, da boste prebrali to pismo, verjetno boste iz medijev zanj zvedeli, pa nič zato, gospod Mlakar, Civilne družbe bomo pozvale krajane, da vložijo zahtevke, da jim vrnete ves denar, ki se je »po pomoti« stekal v vaše podjetje.

Ugotovili pa smo celo to, da javnega podjetja sploh ne potrebujemo. Kanalizacije nimamo, tista, ki pa je, je večinoma speljana v reke, nekaj malega tudi v Centralno čistilno napravo; greznice praznite po astronomskih cenah, zato imejte te svoje storitve kar na ceniku objavljene, vodovoda nimamo vsi krajani Mestne občine Ljubljana, tisti ki pa ga imamo, imamo tega speljanega po azbestnih ceveh. Resnično se obnašate ekološko.

Ne bomo od vas zahtevali nobenih pojasnil glede vašega »strokovnega dela«, ker vaši rezultati povedo vse. Zahtevamo pa, da vsem meščanom vrnete denar, ki ste ga pridobili na protipraven način.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost_

Zoran Janković, župan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Davčna uprava Republike Slovenije

Četrtna skupnost Polje

Služba za lokalno samoupravo MOL

Alpe Adria Green

Evropska komisija

Odgovor VODOVOD - LJ_0001

Odgovor VODOVOD - LJ_0002

Odgovor VODOVOD - LJ_0003

INŠPEKCIJSKA SKUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA

ZADEVA: pritožba zoper zelo moteč hrup

Spoštovani,

Že večkrat smo podali pritožbo, kako je dopustno, da Modelarsko društvo pri kurah izvaja svoje prelete modelarskih letal na zemljišču, ki je kmetijsko in v lastništvu Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije.

V lanskem letu je letalski inšpektor podal odločbo temu društvu o prepovedi letenja. Žal pa se od takrat do danes ni spremenilo ničesar.

Podajamo pritožbo zoper zelo moteč hrup, ki ga izvajajo člani tega društva na zgoraj omenjeni parceli tik ob Cesti v Prod, kjer so v nevarnosti tudi vsi udeleženci v prometu. Hrup je najpogostejši ob sobotah in nedeljah, zato prosimo, da ustrezno ukrepate.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost_

Letalski inšpektor

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Četrtna skupnost Polje

Alpe Adria Green

INŠPEKCIJSKA SKUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA

ZADEVA: pritožba zoper hrup iz Podjetja Koto d. o. o.

Spoštovani,

Podajamo pritožbo zoper zelo moteč hrup, ki prihaja iz Podjetja Koto d. o. o., Agrokombinatska cesta, Ljubljana Zalog. Najpogostejši je od 6. ure do 18. uri, kasneje pa je bolj izrazit in poteka tudi v nočnem času.

S strani podjetja nismo bili obveščeni, da bi izvajali kakšna dela. O remontu smo bili obveščeni, da ga izvajajo v nedeljo, 7. 4. 2013, od 8. do 13. ure, in je bila napovedana možnost povečane koncentracije smradu, vendar pa ta dan ni ne smrdelo, niti ni bilo hrupa.

Naprošamo pristojne službe, da ukrepajo.

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost_

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Četrtna skupnost Polje

Alpe Adria Green

 

Spoštovani gospod

Zoran Janković, župan

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

glavna.pisarna@ljubljana.si

ZADEVA: pritožba zoper delo javnih služb

Spoštovani gospod župan,

Ni se nam treba predstavljati, ker nas zelo dobro poznate, sploh pa smo za vas zelo moteči, ker vedno znova in znova opozarjamo na pereče probleme, ki jih ne znate ali pa nočete rešiti.

JP SNAGA in JP VOKA sta le dvoje javnih podjetji, ki sta v zadnjem času dokazali, da jih ne rabimo.

Javno podjetje Snaga ne odvaža smeti. Zavedamo se, da nas ločujete po kategorijah, toda kljub temu smo ljudje in to bomo tudi ostali ter si ne dovolimo, da nas tako obravnavate. Če so vaša javna podjetja nesposobna, da bi služila svojemu namenu in odvažala smeti, ne razumemo, zakaj jih imamo, ker jih preprosto ne rabimo. Prosimo vas, da ukinete JP Snaga, čiščenje pa naj opravljajo tisti, ki to obvladajo in želijo delati.

Ne razumemo, zakaj ste zgradili regijski center in se z njim hvalite, če ta ne deluje. Širitev dejavnosti Papir Servisa d. o. o. ste dovolili tudi v Vevšah, med stanovanjskimi bloki, medtem ko regijski center »biva« v sozvočju z naravo. Kaj pri vsem tem še dela ustanovljeno JP Snaga? Zakaj plačujemo ljudi, ki jih ne rabimo.

Isto je z JP VOKA. Plačujemo storitve, ki jih nimamo. Kanalizacijskega sistema se na gradi, tisti ki pa je, pa »varuje naravo« in so kanalizacijski kanali napeljani kar v bližnje reke. Vodovodnega sistema ni v celem mestu, tisti ki ga imamo, imamo cevi, ki jih več ni. Denar se pobira, toda le čemu služi?

V lanskem letu smo bili presenečeni nad informacijo o postavitvi sončnih naprav na območju Centralne čistilne naprave. Ne vemo sicer na katerem zelniku je ta ideja zrastla, toda tisti, ki je to načrtoval očitno ni vedel, da se v sotočju treh rek najdlje zadržuje megla. Še en projekt, ki je na propad obsojen, še preden bo zaživel.

Seznam vaših javnih podjetji je dolg. Da ne govorimo o »ekološki bombi« za krajane Most, Fužin, Jarš, Polja in Zaloga, ko nameravate v strogem stanovanjskem naselju postaviti sežigalnico odpadkov. Investicija brez primere.

Z zanimanjem smo prebrali tudi realizacijo rebalansa proračuna MOL za leto 2012. Ali je sploh kdo kaj delal? Presežke dosegate le pri pobiranju glob za napačno parkiranje. Kaj pa ste naredili na tem področju, da bi se temu izognili?

In tako se upravičeno sprašujemo, čemu služijo vaše javne službe. Kot vidite, jih ne rabimo in zato predlagamo, da jih ukinete. Zakaj bi mi meščani plačevali storitev, ki jih ta javna podjetja ne izvajajo?

S spoštovanjem,

Milan Mirkov,

predsednik

V vednost_

Zoran Janković, župan

Četrtna skupnost Polje

Služba za lokalno samoupravo MOL

Alpe Adria Green

Evropska komisija

V AAG, še vedno pozivamo vse državljane Republike Slovenije, da podprejo z svojim podpisom peticijo_ ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU ​​USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL. Podpise bomo zbirali vse dokler DZ ne bo sprejel tega zakona!

Podpišete jo lahko na spletnem naslovu_

http://www.change.org/petitions/slovensko-ljudstvo-vlada-rs-dr%C5%BEavni-zbor-rs-vsakdo-ima-pravico-zdravega-%C5%BEivljenjskega-okolja-brez-%C5%A1kodljivega-smradu?utm_source=supporter_message&utm_medium=email

Za lepšo in bolj zdravo prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green_

Vojko Bernard

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2013-04-21 10:23:42 (Apr 21, 2013)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj