Odgovor EU komisije na posredovane dokumente s strani AAG z dne 26.08.2010

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2010-10-06 ob 09:43:16

IMG_0001

 

clip_image002

IZJAVA ZA JAVNOST

Evropska komisija in komisija za peticije pri Evropskem Parlamentu, sta se odločili, da pritožbo Alpe Adria Green, v zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov, zamrzneta. Obe instituciji EU sta dali prednost političnim pogajanjem med Slovenijo in Italijo pred strokovnimi utemeljitvami.

V AAG smo že po prvem obvestilu komisije pri EU protestirali in ponovno predlagali komisiji, naj našo pritožbo obravnava prednostno. Vse do danes od komisije nismo dobili nobenega odgovora na naš protest, da odblokirajo obravnavo (RAZEN IZJAVE ZA MEDIJE g. JANEZA POTOČNIKA NA STRATEŠKEM FORUMU DNE 30.08.2010), kar v AAG smatramo, kot kršitev Arhuške konvencije s strani komisij, saj gre za v tem primeru, udeležbo javnosti pri odločanju na področju okolja in s tem povečanje kakovosti in izvajanje odločitev. S tem, da je komisija zamrznila našo pritožbo, pa je nastopila tudi proti ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, ki javnosti, da možnost izražanja svojih interesov. V kolikor do izgradnje plinskih terminalov na tem območju pride bodo neposredno ogrožani ljudje na tem območju, na katerem živijo Italijani in Slovenci. Evropski komisiji ter komisiji za peticije predlagamo, naj ustanovi posebno komisijo, ki bi preučila ta primer v katerem je bil kršen četrti in peti člen ESPOO konvencije ( v podobnih primerih so bile v EU že ustanovljene komisije), čeprav po besedah g. Potočnika z dne 30.08.2010, poteka revizija te konvencije, se mora EU po njej ravnati, vse dokler je v veljavi, v nasprotnem primeru pa mora razveljaviti vse zadeve, ki so bile po tej konvenciji narejene. Ravno tako predhodno ni bila narejena analiza čezmejnih vplivov na okolje, ki bi temeljila na sedanjem stanju na tem industrijsko zelo obremenjenem območju, saj se v bližini nahaja pristanišče Trst, ki že tako okoljsko preobremenjeno zaradi že obstoječe industrije. V tem primeru gre tudi za kršenje vodne direktive, sprejete - 23.10.2000, ker je že sedaj voda v Tržaškem zalivu prekomerno onesnažena oz. je stanje katastrofalno v delu zaliva, ki je namenjen izgradnji Žaveljskega pl. Terminala.

Sprašujemo se tudi ali je EU komisija preučila vse elemente, ki vplivajo na zdravje. Italija je tako dolgo degradirala in poslabševala stanje vode, zemlje in zraka na tej lokaciji, da že sedanje stanje ogroža zdravje ljudi na tem območju. Verjetno pa EU komisijo ne zanima tudi stanje na tem področju, ker je sprejela odločbo, ki določa dva plinska terminala v severnem Jadranu(odločitev št: 1364/2006/EC, ...)

Konvencijo o čezmejnih vplivih na okolje predstavlja kot temeljni mednarodno pravni okvir za presojanje čezmejnih vplivov med pogodbenicama ( Italija, Slovenija) iz Slovenske strani.

Prikazuje postopek kronologije čezmejne presoje vpliva dveh plinskih terminalov za utekočinjen zemeljski plin_ terminala v Žavljah in plinskega terminala na morju »off-shore«, vključno z infrastrukturo-plinovodom na okolje v obdobju od leta 2006 do leta 2010.

Na podlagi metodologije razčlenjevanja posameznih relevantnih določil, analizira posamezna določila obveznosti po Konvenciji o čezmejnih vplivih na okolje in primerja obstoječe tri postopke s poudarkom na elementih, ki so lahko predmet pritožbe.

Analiziran je postopek čezmejnega vpliva in prikazani potencialni vidiki naše pritožbe po Konvenciji o čezmejnih vplivih z utemeljitvami, ki smo jih komisijama v poslani dokumentaciji obširno utemeljili.

Na podlagi dejstev čezmejnih vplivov na okolje v postopkih plinskih terminalov ni bila primerno izpeljana predsem zaradi_

1) Slovenska javnost ni bila primerno in pravilno obveščena o številu postopkov, ki se vodijo in informacijami_ terminala v Žavljah in plinskega terminala na morju »off-shore«, vključno z infrastrukturo-plinovodom.

2) Preuranjeno sprejemanje odločitve (mnenje št.73) na italijanskem pristojnem ministrstvu v času javne razgrnitve

3) Prejeta dokumentacija o presoji vplivov na okolje ( iz Italije) ni vsebovala čezmejnih vplivov in variante 0

4) Citirana dokumentacija Slovenije v dodatnem mnenju št.251 ni vsebinsko v celoti upoštevana, saj ukrepi za zmanjšanje čezmejnih vplivov niso v celoti vključeni

5) V mnenju št. 251 so opredeljeni kumulativni vplivi za Off-shore kot nični in tako prejudicirana vsebina za Off-shore in proti dogovorjeni metodologiji

6) Napačna navedba s strani Italije glede rudnika Idrija poskuša relativizirati veliko obremenjenost sedimentov v Tržaškem zalivu z iskanjem krivca za živo srebro, namesto, da bi odstopila od izgradnje plinovoda in s tem off-shore terminala. V primeru dviga usedlin na tem področju, bi bilo ogroženo celotno jadransko morje, ne le severni del, zaradi tokov na tem področju.

7) Evropska Unija je z oblikovanjem Transevropskega energetskegackega omrežja sama spodbudila Italijo, k odločitvi, da na tem območju zgradi pl. terminal v Žavljah in Off-shore terminal, to je razvidno v dokumentih EU 1364/2006/EC , 96/391/EC in 1229/2003/EC, itd

Na podlagi navedenega v Alpe Adria Green smatramo, da je naš predlog, da se ustanovi posebna komisija, ki bi preučila vsa dejstva, ki smo jih do danes posredovali komisiji EU in komisiji za peticije pri EU parlamentu v zvezi z nameravano gradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ( terminala v Žavljah in plinskega terminala na morju »off-shore«, vključno z infrastrukturo-plinovodom) utemeljen.

V ALPE ADRIA GREEN bomo razmislili tudi, ali bomo celotno dokumentacijo predali zaradi kršitev te in Arhuše konvencije tudi na sedež Arhusa ter Združenim Narodom, ker opravičeno lahko rečemo, da je tudi Evropska Komisija na podlagi zgoraj navedenih dokumentov zavestno kršila ti dve konvenciji v prid kapitala. Evropska unija nima več podlage vztrajati na oblikovanem sedanjem Transevropskem energetskem omrežju, ker se bo gradil » JUŽNI TOK« plinskega omrežja na tem območju.

Tudi zaradi odločitev evropske unije, so bili posamezniki iz nevladnih organizacij na tem območju šikanirali in na njih so se izvajali pritiski ter grožnje, kar se v današnjem času ne bi smelo dogoditi. Ko smo v Alpe Adria Grene preučili primer samo iz Slovenske strani, razumemo zakaj smo, dobili odgovor od Evropskih institucij, da blokira našo pritožbo.

Evropska komisija in komisija za peticije pri EU parlamentu, bi morala, če bi obravnavala našo pritožbo nastopiti tako rekoč proti sebi!

Mednarodna okoljska Alpe Adria Green, ki v Sloveniji deluje v javnem interesu, je to pritožbo z predlogom o ustanovitvi posebne komisije, posredovala Predsedniku EU komisije g. José Manuelu Barrosu, Predsedniku EU Parlamenta_ g. Jerzyu Buzeku, EU komisarju za okolje g. Janezu Potočniku, ter Komisiji za peticije pri EU parlamentu g. Josu Heezenu

g. Janez Potočnik je dne 30.08.2010 povedal, da sta državi se v fazi dogovarjanja, ker je neresnično. Na srečanju ministrov v Trstu 24. maja letos italijanska ministrica za okolje seznanila slovenskega kolega o nepogojnem zaključku kakršnihkoli čezmejnih konzultacij za terminal Žavlje.

Zaradi ogrožanja varnosti članov Alpe Adria Green mednarodna nevladna organizacija za zaščito narave in okolja, s tem dopisom na evropske institucije po vsej verjetnosti končuje z projektom » AAG PRAVI_ NOČEMO PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU IN NJEGOVI OKOLICI«. Predsedstvo AAG bo o tem odločalo konec meseca septembra. S tem projektom smo dokazali, da plinski terminali ne sodijo v ta del Jadrana, evropske institucije pa so jo v imenu kapitala blokirale in dale prednost političnim odločitvam. V AAG smo zbrali vse do sedaj zbrane dokaze o ponarejeni dokumentaciji, že sedanji ogroženosti tega območja in kršitvah do sedaj, poslali tudi kot dokazno gradivo na EU parlament in EU komisiji za peticije. Po posredovanju te dokumentacije, pa so se na posamezne člane pričeli izvajati pritiski in grožnje, ki so lahko prišli le od nekoga, ki ima interes zgraditi na območju Tržaškega zaliva plinske terminale!!!

Ljubljana: 03.09.2010

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji deluje kot društvo v JAVNEM INTERESU
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239, TTK_ SI56-0510-0801-1891-125
GMS: 051 311 450/ Tel_ +386 4583 6640 begin_of_the_skype_highlighting   +386 4583 6640 end_of_the_skype_highlighting e-naslov: alpeadriagreen@gmail.com, Spletna stran_ http://alpeadriagreen.bravehost.com, http://gezslo.spaces.live.com

clip_image002[1]

POJASNILO: A.A.G. nadaljuje z argumentiranim nasprotovanjem izgradnji

uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu

Žal so nekateri mediji sporočilo včerajšnje novinarske konference naše organizacije v Ljubljani nerodno povzeli. Zato se čutimo dolžni pojasniti tako članstvu kot občanom, da se ne umikamo iz »boja« proti plinskim terminalom, kljub grožnjam predstavnikom in nelegalni »zamrznitvi« prijav oblastem Evropske skupnosti.

V organih A.A.G. se nismo nikoli odrekli razgaljanju nezakonitosti in škodljivosti takih naprav v Tržaškem zalivu, ravno nasprotno, naša prizadevanja bodo še bolj poglobljena, tako po upravno-pravnih poteh kot tudi z javnim izražanjem; prihodnja bo ob regati Barcolana – Barkovljanka v Trstu.

Ljubljana - Mednarodna nevladna organizacija Alpe Adria Green (AAG) se zaradi groženj članom organizacije in zaradi blokade njihovih pritožb na Evropski komisiji umika iz boja proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu. Gradivo o ponarejeni dokumentaciji pri postopkih za gradnjo terminalov, ki so do sedaj zbrali, pa naj bi posredovali ZN.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2010-10-06 09:43:16 (Oct 06, 2010)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj