JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA, ČLANOM ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2009-11-24 ob 09:25:44

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com GSM: 051 311 450 tel_ 04 583 66 40

www: http_//alpeadriagreen.bravehost.com/ Blog:http://gezslo.spaces.live.com/

TRR- A-banka :SI-051008011891125

JAVNI POZIV POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA, ČLANOM ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Mednarodna nevladna okoljska organizacija ALPE ADRIA GREEN, poziva poslance državnega zbora, člane Odbora za okolje in prostor naj soglasno v nespremenjenem besedilu sprejmejo v četrtek 26.11.2009 ( pet minut pred dvanajsto):  

RESOLUCIJO O STRATEGIJI ZA JADRAN

ki jo predlaga v sprejem Državnemu zboru skupina poslancev, ki so za sprejem te podali naslednjo obrazložitev:

Sodobna civilizacija se zaveda dejstva, da je njen obstoj in razvoj v veliki meri odvisen od odnosa, ki ga bo uspela vzpostaviti z okoljem, v katerem živi in se razvija. Dosedanja paradigma neomejene rasti je namreč pokazala svoje slabosti, ki narekujejo potrebo po oblikovanju boljšega, trajnostnega ravnovesja med potrebami človeštva in zmožnostmi okolja.
To je toliko bolj očitno tam, kjer je človeška dejavnost že močno spremenila naravne danosti, kot na primer v primeru Jadranskega morja. Gre za relativno zaprto in plitko morje v sklopu prav tako zaprtega Sredozemskega morja, celotno območje pa zaradi strateške lege postaja iz dneva v dan bolj obremenjeno s človeško dejavnostjo. Ta dejavnost mora biti nadzorovana in mora spoštovati možnosti, ki jih ponuja okolje, za učinkovito uresničevanje tega pa je potrebno, da se vse države, ki mejijo na Jadransko morje, primerno uskladijo. Zato je potrebno, da se čim prej sprejme skupno Strategijo za Jadran, kjer bodo vse države jadranskega bazena začrtale skupne smernice razvoja in varovanja okolja.
Predlagana resolucija postavlja temeljne okvire za formulacijo slovenskih stališč pri oblikovanju omenjene Strategije, prav tako pa uvaja okoljske standarde za Slovenijo, katere lahko naša država posledično pričakuje tudi od ostalih držav partneric na območju Jadranskega morja.

Resolucija v sedmem določilu navaja da, na območju Severnega Jadrana je pri nameščanju novih gospodarskih objektov in drugih posegov v prostor, ki imajo relevanten vpliv na ravnovesje ekosistema tega območja, potreben regionalno usklajen pristop. Državni zbor iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu, enako spoštovanje omenjenih kriterijev pa pričakuje tudi od ostalih držav jadranskega bazena, zato vladi nalaga, da pri oblikovanju Strategije za Jadran takšno stališče jasno zagovarja. Republika Slovenija mora v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami ter dokumenti EU jasno in nedvoumno predstaviti in zastopati interese zaščite okolja in varnosti na območju Severnega Jadrana in to vključiti v proces oblikovanja Strategije za Jadran.

S sprejetjem tega določila, bi se državni zbor jasno opredelil, da je proti gradnji plinskih terminalov na področju Severnega Jadrana tako na italijanski kot slovenski strani in jasno dal vedeti italijanski državi, da smo Slovenci zoper izgradnjo plinskih terminalov na tem področju.

Alpe Adria Green je prejela informacijo, da poslanci v interesu kapitala, ne glede na posledice, želijo iz resolucije to določilo črtati, odnosno ga z amandmajem, katerega predlagateljica je ga. Breda Pečan, preoblikovati tako, da bi bila gradnja plinskih terminalov možna.

Presenečeni smo, hkrati pa ogorčeni, da lobirajo za tako vsebino resolucije tudi poslanci vladnih strank, ki jih veže tudi dejstvo, da je v koalicijskem sporazumu zapisano nasprotovanje terminalom in glas za ta amandma bi med drugim kršil določila koalicijskega sporazuma.

Javno mnenje, ki so ga predkratkim izvedli na obali kaže da je 92% prebivalcev proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu.

Predsednik Alpe Adria Green_

Vojko Bernard

Dostavljeno:

Predsednik DZ

Poslanske Skupine

Mediji

Zaiteresirana javnost

 

 

g. Pavel Gantar

Državni Zbor RS

Šubičeva cesta

1102 Ljubljana

Državni Zbor RS

Odbor za okolje in prostor

Šubičeva cesta

1102 Ljubljana Koper, 24.11.2009

PLINSKI TERMINALI DA ALI NE?

Odprto pismo predsedniku DZ RS, dr. Pavlu Gantarju

Spoštovani, pišemo vam, ker smo zaskrbljeni.

Skrbi nas zelo medlo ukrepanje, reagiranje, kakor tudi poročanje na temo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Ni več skrivnost, da je italijanska vlada tik pred zaključkom postopkov glede pridobitve dovoljenja za postavitev uplinjevalnika v Žavljah.

Javnost je obveščena preko AAG – Alpe Adria Green o nezakonitostih, ki so se in se še dogajajo v celotni proceduri pridobitve uradnega dovoljenja za realizacijo projekta uplinjevalnika v Žavljah s strani italijanske vlade. Vemo, da nas sosednja država ne jemlje resno, žal je njihova vladajoča stran zelo naklonjena čim hitrejšem zaključku postopka ter realizaciji projekta, naša vlada pa še čaka. In več ali manj počne to že tri leta. Zakaj čaka, in na kaj čaka? ne vemo. Minister za okolje in prostor, g. Karl Erjavec javno izjavi da, v kolikor bodo njihovi pogoji upoštevani ne vidi razloga da bi se projekt ne izpeljal. Nikoli nam ni bilo dano vedeti, kateri naj bi bili pogoji, saj je to isto ministrstvo javno in uradno, na podlagi strokovnih analiz in utemeljitev ugotovilo nesporno (brezpogojno) neprimerno lokacijo za nameravani poseg. Glede na okoliščine in dejstva, slednje zadošča, da ukrenete potrebni korak. Kasneje je sicer minister nekoliko zaostril stališče, pa vendar ni videti in zaznati premikov.

Ob protestnem shodu, ki ga je sklicala AAG v Ljubljani, 5.11.2009, vam je predsednik AAG g. Vojko Bernard osebno izročil zelo pomembne dokumente in dejstva, ki bi vas morala zelo zaskrbeti. Na vprašanje kdaj bo DZ zasedal ter obravnaval to perečo točko, ste odgovoril, da trenutno tega še nimate v programu. In tukaj je zaskrbljenost dosegla svoj vrh.

Naj opozorimo, na nekaj pomembnih pobud s strani tedanje opozicije, s katerimi smo tedaj delili mnenja in cilje, a vidni zastopnik in pobudnik ste bili prav vi, g. Gantar.

  • Dne, 7.4.2006 –Mag. Anton Rop, kot vodja poslanske skupine tedanje LDS pozove g. Rudolfa Petana, tedanjega predsednika Odbora DZ za okolje in prostor ter zahteva_ Zahteva za sklic nujne seje Odbora Državnega zbora za okolje in prostor v zvezi z načrtovano gradnjo plinskega terminala
  • Dne, 11.4.2006 – Odbor DZ za okolje in prostor skliče 6. nujno sejo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za okolje in prostor, ki bo za torek, 18.4.2006 ob 14.00 uri, v velikem salonu/I v poslopju Državnega zbora Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4. Prva točka dnevnega reda je bila_ Odziv Vlade Republike Slovenije na načrte o izgradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu oziroma na kopnem v tržaškem zaledju.
  • Dne, 9.5.2006 – Dr. Pavel Gantar, v imenu tedanje LDS naslovi na tedanjega predsednika DZ, g. Franceta Cukljatija pisno poslansko vprašanje: tedanjemu ministru MOP, g. Janezu Podobniku, ki glasi_ V Vašem nastopu na Televiziji Slovenija v informativni oddaji Dnevnik (TV Slovenija, 7. maj 2006 ob 19'11h) ste med drugim zatrdili, da "sedanja aktualna slovenska vlada v nobenem postopku ni ničesar zamudila" in se pohvalili_ "Še več, skupaj s kolegi na Ministrstvu za okolje in prostor smo uspeli uveljaviti relativno zapletene postopke tako čezmejne konvencije Espo, ko tudi evropske direktive ...".
  • Dne, 18.5.2006 – Skupina poslancev DZ naslovi g. Francetu Cukljatiju, tedanjemu predsedniku DZ pisno zahtevo za_ Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije na temo_ Odziv Vlade Republike Slovenije na načrte o izgradnji terminalov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu in v njegovem obalnem območju.

Navajamo citat_ Odbor DZ RS za okolje in prostor, katerega predsednik je bil poslanec SDS g. Rudolf Petan, podpredsednik pa poslanec LDS dr. Pavel Gantar, je na zahtevo Poslanskega kluba Liberalne demokracije Slovenije v skladu s poslovniškimi določili 18. aprila 2006 sklical nujno sejo v zvezi z načrtovano gradnjo plinskih terminalov na Tržaškem. Na omenjeni seji so koalicijski poslanci - člani Odbora zavrnili predlog sklepa, s katerim bi državni zbor lahko politično zavezal Vlado Republike Slovenije, da od Republike Italije še pravočasno zahteva "ustavitev vseh postopkov oziroma časovnih rokov, ki tečejo v zvezi s pridobivanjem mnenj javnosti, lokalnih skupnosti in dežele Furlanije - Julijske krajine".

Znano nam je, da bo dne, 3.12.2009 zasedal Odbor DZ za okolje in prostor, ki bo med drugim obravnaval predlog Resolucije o Strategiji za Jadran, v kateri je med drugim zapisano, da državni zbor nasprotuje postavitvi terminalov (koalicijska pogodba) ter mu predseduje poslanka SD, ga. Breda Pečan, prav tako zavzeta borka za zaščito S. Jadrana ter odločno proti namestitvi terminalov v tako občutljivo območje. Spomnimo, da je že od samega začetka civilna družba (peticija) vnesla zahtevo za zaščito območja ter proglasitev le tega za PSSA (ki je tedanji odbor ni hotel potrditi).

Danes imamo to možnost, kakor tudi moč spoštovana g. Pavel Gantar ter ga. Breda Pečan. In prav ta seja odbora naj bi bila z uspešnim argumentiranjem in glasovanjem kronana s prvim dejanskim uspehom naših skupnih interesov in ciljev.

Civilna Združenja Istre – CZI (Elerji, 6281 Sp. Škofije)

Mirjana Čakardič Franc Malečkar (041 693014)

Civilna iniciativa gibanja za Izolo

Mladen Baša

Vladko Drobnjak

Zveza ekoloških kmetov Slovenije

Boris Fras

Mednarodno združenje za Lipico

Etbin Tavčar

 

Alpe Adria Green – AAG

Vojko Bernard

clip_image002

 

Dostavljeno: Predsednik DZ; Odbor za okolje in prostor DZ ; Poslanske Skupine; Mediji

Zainteresirana javnost

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2009-11-24 09:25:44 (Nov 24, 2009)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj