Šarec bo kaznoval nasprotovanje multikulturi

Objavil/a Aktualno ., dne 2019-01-15 ob 16:26:51

Glede na pisanje Večera naj bi vlada do februarja uvedla novo medijsko zakonodajo, po kateri bo tako rekoč vsako mnenje v medijih, ki bo nasprotovalo uradni ideologiji liberalnega globalizma in »multikulture« postalo kaznivo dejanje. Že po trenutno veljavni zakonodaji (!) morajo mediji plačevati globo med 1.050 do 83.500 EUR če objavijo oglase, ki naj bi »spodbujali rasno ali narodno razlikovanje«, nove spremembe pa naj bi šle v to smer, da ne bodo kaznivi le oglasi, temveč kar vsi prispevki, iz katerih bi bilo lahko to razvidno.

Nova zakonodaja se pomembno razlikuje od klasičnih predstav o »sovražnem govoru«. »Sovražni govor« tako ni več le govor, ki bi neposredno spodbujal nestrpnost ali nasilje, temveč v kategorijo »sovražnega govora« spadajo kar vsa politična prepričanja, ki podpirajo narodno in kulturno homogeno družbo ter nasprotujejo ideologiji »multikulture«. Globalistični ekstremisti iz Mirovnega Inštituta Igor A. Žagar, Neža Kogovšek Šalamon in Marina Lukšič Hacin, katerih mnenje ima očitno neproporcionalno velik vpliv na slovensko politiko pri teh vprašanjih, so jasni: kot »sovražni govor« obravnavajo vsako nasprotovanje ali zavračanje družbe, »v kateri bi sobivale različne vere, kulture ali etnije« - torej »multikulturne družbe«.

Gre za bizarno zakonodajo, katere namen je prepoved legitimnih političnih prepričanj

Razlikovanje med narodi in rasami je nekaj, kar obstaja že od začetka zgodovine in je del vsake družbe od plemenskih združb, do sodobnih nacionalnih držav. Ljudje smo si pač različni in tega ni mogoče tajiti. Države in narodi po svetu so nastali na različne načine. Nekatere modernejše nacije, kakršni sta ZDA in Avstralija, so sestavljene iz priseljencev iz vsega sveta, ki pa so prej uničili tamkajšnjo avtohtono kulturo. Po drugi strani so srednjeevropske države nastale na podlagi samoodločbe avtohtonih evropskih narodov, meje pa so v veliki meri sledile načelu narodne homogenosti. Narodna enotnost in prepoznavanje razlik med Slovenci in tujci ter našimi sosedi je torej temelj slovenske države in slovenskega naroda in je kot taka tudi zapisana v  različnih zakonih in celo v ustavi.

Slovenski zakoni in ustava že od nekdaj razlikujejo med narodnostmi. Bi bil nov zakon torej protiustaven?

V 3. členu ustave je namreč zapisano, da »slovenska država temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe«. Po drugi strani v Sloveniji velja načelo krvi jus-sanguinis, po katerem lahko slovensko državljanstvo hitreje dobi nekdo, ki ima slovenske korenine, kot to velja za tujce. Tudi Italijani in Avstrijci razlikujejo med njimi in tamkaj živečimi Slovenci ter jih priznavajo kot slovensko narodno manjšino – enako velja v Sloveniji, kjer priznavamo italijansko in madžarsko narodno manjšino. Če torej razlikujemo med Slovenci in drugimi narodi ter rečemo, da je dobro, da v Sloveniji živi čim večji delež Slovencev je to po Šarčevi novi zakonodaji kaznivo dejanje »spodbujanja narodnostnih razlik«.

Oglobili bi Prešerna in cenzurirali Aristotla

Naš največji pesnik in domoljub France Prešeren v (že takrat cenzurirani) kitici Zdravljice spodbuja slovenske ženske, naj se namesto s tujci raje poročajo s Slovenci. Na ta način spodbuja narodnostno razlikovanje kar neposredno!

»Ljubezni sladke spone
Naj vežejo vas na naš rod, 
V njim sklepajte zakone
De nikdar več naprej od tod
Hčer sinov
Zarod nov
Ne bo pajdaš sovražnikov!«

Če bi Prešeren živel danes, ga očitno ne bi preganjala le (takrat proti slovenskemu narodnemu gibanju nastrojena) avstro-ogrska cenzura, temveč kar sama slovenska-protislovenska vlada, ki bi ga povrh vsega lahko še oglobila za 83 000 EUR. So se naši predniki zato borili za svojo državo, da v njej ne smemo biti več Slovenci?

Eden izmed očetov Zahodne civilizacije, Aristotel je bil glede teh stvari jasen. Na podlagi mnogih zgodovinskih in političnih opazovanj Antične Grčije je prišel do zaključka, da heterogena družba, sestavljena iz priseljencev vedno slej ko prej postane vir konflikta. Glede na njegovo mnenje resnična demokracija lahko deluje le v homogeni družbi z močno skupno identiteto, v kateri obstajajo velike razlike med tem kdo je dojet kot tujec in kdo kot domačin. Znamenit je tudi njegov pregovor: »straža legitimnega kralja je sestavljena iz domačinov, straža tirana pa iz tujcev«, s katerim nakazuje, da  »multikultura« predstavlja izvor moči predvsem tistim političnim silam, ki želijo delovati mimo demokracije in večinske volje ljudstva. Zanimivo je do podobnih ugotovitev v obsežni študiji 2000 let kasneje prišel tudi ameriški znanstvenik Robert Putnam, ki naj bi raziskavo pravzaprav začel, da bi z njo dokazal nasprotno. Po novi Šarčevi zakonodaji bi bil Aristotel očitno preganjan in oglobljen, raznorazni »varuhi resnice« iz Mirovnih Inštitutov pa bi ga verjetno še javno linčali in razglasili za »nestrpneža«, »rasista« in »kvazi-znanstvenika«.

Kaznivo bo vsako nasprotovanje prihodu migrantov

Po novi zakonodaji bo kaznivo dejanje tudi napisati članek o tem, da bi bilo najboljše za vse, če migranti ostanejo v svojih domovinah, v Sloveniji pa živijo Slovenci. Spodbujanje tega, da se migrantom resnično pomaga v njihovih domačih državah, v Sloveniji pa se ohrani našo narodno in kulturno identiteto je namreč »spodbujanje narodnostnega razlikovanja«, kar se po novi zakonodaji prevede v »sovražni govor«. Edino mnenje, ki vam ostane na voljo pri reševanju vprašanja imigracij bo torej ponavljajoča mantra propagiranja »multikulture« in »različnosti«.

Nov zakon bo orodje za peščico ljudi z ekstremističnimi pogledi, s katerim bodo nadzirali večino

Po raziskavi Chatham House Study leta 2017 bi povprečno kar 55% državljanov 10 evropskih držav (od teh je večina Zahodnoevropskih) podprlo popolno prepoved vsakršne imigracije iz muslimanskih držav. Glede na drugo raziskavo javnega mnenja, narejeno s strani Pew Research Centra decembra 2018 v različnih državah sveta, skoraj ni države, kjer bi si ljudje želeli več imigrantov. Sodeč po rezultatih anket Eurobarometra spomladi 2018 kar 64% Slovencev nasprotuje imigraciji ljudi iz držav izven EU. Če bi nekdo napisal članek, ki bi podprl takšno javno mnenje ali celo aktivno predlagal s strani demokratične večine željeno prepoved priseljevanja – pa bi ga po novi Šarčevi zakonodaji zadela kazen 83 000 EUR – »zaradi spodbujanja narodnostnih in rasnih razlik«. Tu ne gre za številke »skrajnežev« in »nestrpnežev«, obratno, pri tem gre za večino prebivalstva, ki naj bi imelo v Sloveniji oblast. Po drugi strani pa mnenje ljudi iz Mirovnega Inštituta, ki oblikujejo ta zakon predstavlja mnenje najbolj skrajnega globalističnega roba političnega spektra. In prav takšne peščice ljudi s skrajnimi pogledi, ki želijo prek vzvodov moči izvrševati nadzor nad mnenjem večine so bile vedno resnična nevarnost za demokracijo.

Nova Šarčeva zakonodaja bo torej oblikovana jasno in neposredno protislovensko. Vsak poskus zavarovanja in ohranjanja slovenskega naroda in slovenske avtohtone kulture namreč zahteva neko obliko »spodbujanja razlikovanja med narodi in rasami«, po konvenciji združenih narodov o zaščiti avtohtonih ljudstev, pa je zaščita avtohtone kulture naša pravica, njeno kršenje pa zločin. Zato je naša dolžnost, da naredimo vse, da se takšni škodljivi zakoni ne bodo uveljavili v praksi.

Vir: Narodna Straža

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
abram1b2 Cej
1
Jan 16, 2019
Rado K.:)*
Nekoč je bilo,pa ni več.V digitalni dobi smo vsakodnevno v stiku z drugačnimi kulturami.Nismo več v zgodnjem srednjem veku.Sicer pa je teološka osnova v celotni zemeljski populaciji enotna osnova v vseh verstev sveta/ start/ in človeštvo je vedno na istem psihofizičnem nivoju .Vse je odvisno od tradicije in /znanstveno/ kulturnega okolja v katerem živiš in se razvijaš.Ali so Aborigini v Avstraliji bolj zaostali od ostalih narodov-drugačna tradicija in kultura bivanja.Na zahodu je povečini verska oblast ločena od posvetne. Na vzhodu muslimanski svet je to povečini enotna oblast.Zopet kutura bivanja in različna razlaga dojemana sveta in človeka v njemu. 7# Lp' :)**
#10
abram1b2 Cej
1
Jan 16, 2019
Zim Zelen:)*
Kakšni strahovi ? Gre samo za ohranitev slovenske narodne identitete.Multikulti navlaka nas bo zbrisala kot samostojen narod. Ostali bomo brez korenin.Na kaj se bomo upirali, na muslimansko šeriatsko pravo? Pri nas velja rimsko pravo in tradicija.Resnica je ,da je naša civilizacija v dobi zmedenosti.Naša nezrela politika pa to zmedenost lastnega naroda še povečuje.Kje sam opisujem mešanje narodov? Govorim o plemenskih selitvah in o zatiranju slovenskega naroda in kraje našega ozemlja od Germanov,Romanov in velikosrbskih težnjah podrediti si Slovence. Tema in razlaga mojega videnja in razumevanje zgodovine Slovencev je preobširna za zadovoljiv odgovor tule. Glede pepela še ni nič dokončnega, dokler smo živi. Problem je strah, dvigniti svoj glas za svoj rod. Lp :)*
#9
Zim Zelen
0
Jan 16, 2019
*abram...
Polno strahov te prevzema.
Že sam si pisal kako so se mešali in preseljevali narodi skozi čas.
Sprijazni se, da tega ne moreš ustaviti ali zadržati na meji.
Slovenci so ravno tako razseljeni po celem svetu kot so tudi vrabci.

Seveda lahko čuvaš svoje ognjišče, ampak ravno tako bo veter tvoj in moj pepel razpihal v neznano :-)
Lp
#8
Rado K.
1
Jan 16, 2019
"Tu ni kaj dodati.Izdajalci slovenske kulture nam vsiljuje multikulti zblojenost."

Vsaka kultura se izrodi, če ni na prepihu. Če je zaprta v ozke doline in se ne srečuje z drugo kulturo. Naša kultura se mora srečati z drugo kulturo in iz tega srečanja preživeti, postati boljša, se iz druge kulture nekaj naučiti. Nekoč, v zgodovini smo od Arabcev znali pobrati marsikaj koristnega. Matematika, znanost. Ste to kar pozabili?
#7
abram1b2 Cej
0
Jan 16, 2019

Slovenski smo fantje

Slovenski smo fantje,
ob Drav'ci doma,
slovenskega duha,
slovensk'ga srca,
slovenskega duha, srca.

Vsak naj propade,
kdor rod svoj taji,
še zemlja ne pije,
njegove krvi. 

Tu ni kaj dodati.Izdajalci slovenske kulture nam vsiljuje multikulti zblojenost.
#6
abram1b2 Cej
0
Jan 15, 2019
Rado:)*
Priporopčam ti,da svoje pomce ženiš s kakšnim Pakistancem ali Pakistanko.Boš dobil kmalu vse njihove sorodnike na svoj dom.Veselica ti ne uide.
#5
Rado K.
0
Jan 15, 2019
Biološko mešanje narodov je nujen pogoj za obstanek in napredek ljudi. Poglej etnično čista plemena na tihomorskih otokih. Še vedno so v železni dobi.
Poglej vzrejo nemških ovčarjev. Pasma se je izrodila.

Begunski val je rešitev za staro in zatohlo celino kot je Evropa.

#4
abram1b2 Cej
1
Jan 15, 2019
DALAI LAMA
"Evropa pripada Evropejcem".Slovenija-Slovencem.
#3
abram1b2 Cej
0
Jan 15, 2019
Ali Slovenci več ne ločimo med begunci in migranti? Begunci ne bodo kričali Alah je velik.To počnejo migranti,ki so plačani,da rušijo narode EU po naročilu EU multikulti zblojencev,ki so izgubili narodni čut. Ti želijo Združeno Evropo tlačanov,ki ji bodo vladali muslimani.
#2
abram1b2 Cej
0
Jan 15, 2019
Šarec bo kaznoval nasprotovanje multikulturi !!!!!!!!!!

Začelo se je, to kar smo se bali..Kdo se bo temu lahko uprl?!!.To je hujše od nacistične miselnosti. Kdo stoji za takšno zakonodajo? Se Slovenci sploh zavedamo,da smo s takšnim zakonodajo praktično izbrisani iz mednarodnega zemljevida kot samostojen narod.Bomo postali oprode zblojene multikulti miselnosti,ali se bomo temu uprli?..To je odsebno maščevanje Šarca,ker mu ne priznamo,da je Slovenec,kako, če ni našega rodu je samo državljan Slovenije in slučajno predsednik V RS... Kri ni voda, gospod Šarec,ta slovenski rek poznate?
#1
Aktualno .
Aktualno .
Objavil/a 2019-01-15 16:26:51 (Jan 15, 2019)
Starejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Šarec bo kaznoval nasprotovanje multikulturi
Igor Akrapovič in drugi slovenski najuspešnejši podjetniki iščejo nove sodelavce. Preverite, katere kadre želijo.
Poskusna objava
Javnomnenjska raziskava: Marjanu Šarcu in njegovi LMŠ podpora pada, SLS v parlamentu!
Angleške multikulturne grozote: ugrabljena 15 letna angleška deklica je bila 12 let spolna sužnja pakistanski tolpi
Zahteva po razveljavitvi izidov državnozborskih volitev z dne 3.6.2018
Glavni krivec za propad SLS je Peter Vrisk, največji kmečki tajkun, ki počasi izgublja nadzor!
Javni poziv nove generacije SLS Ljubljana vodstvu SLS
Ali bi večinski sistem v Sloveniji res favoriziral pomladnike?
Rezultati vzporednih volitev ob 15.15
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
sds
(3)
SMC
(3)
eu
(2)
nsi
(2)
ZDA
(2)
LMŠ
(2)
sd
(2)
lidl
(2)
sls
(1)
NATO
(1)
CETA
(1)
joga
(1)
LGBT
(1)
epp
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Maj 2019
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

optimizacija spletnih strani zahteva, da podjetja in skrbniki spletnih strani poiščejo področja in tematike, kjer lahko pomagajo svojim obiskovalcem. z ustvarjanjem vsebine za uporabnike, ki jo ti iščejo lahko podjetja komunicirajo s strankami v času, ko se odločajo o nakupu, raziskujejo in primerjajo.

Kategorija: Storitve

Cena: 500 €

bet365 poker vam je sedaj na voljo tudi preko slovenske spletne strani. vse kar je potrebno je to, da greste na spletno stran https://www.betsonhand.com/sl/bet365/bet365-poker/ kjer se lahko registirirate in potem lahko preizkusite svojo srečo s kartami.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

če želite imeti telefon srednjega ranga, ki je zelo zmogljiv in ponuja skoraj vse kar imajo telefoni v premijskem razredu, potem je smiselno, da razmislite o nakupu samsung galaxy j6 - https://www.a1.si/telefoni/samsung-galaxy-j6-ds-crna

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

veste, da se razlog za vaše zdravstvene težave pogosto skriva v vašem črevesju? pogosto se namreč zgodi, da se poruši ravnovesje dobrih bakterij in zato zbolimo. vendar pa obstaja možnost, da si črevesje hitro popravite, če v prehrano vključite probiotike. prevete, kako vam probiotiki lahko pomagajo.  

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: Pokličite za ceno

iphone x je eden izmed prvih pametnih telefonov, ki je ovit v zelo odporno steklo, ohišje pa je narejeno iz nerjavečega jekla. preverite lastnosti tega zmogljivega telefona- https://www.a1.si/telefoni/iphone-x-64-gb-siva

Kategorija: GSM telefoni

Cena: Pokličite za ceno

bet365 stave v živo so vam sedaj omogočene tudi v sloveniji in sicer se lahko brezplačno registrirate preko slovenski spletne strani: https://www.betsonhand.com/sl/bet365/bet365-stave-v-zivo/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

razmišljate o tem, da bi okrepili mišice rok, pa vam je obisk fitnes centra odveč, ker morate čakati v vrsti za vadbo na vaši priljubljeni napravi? zakaj ne bi imeli boksarske vreče kar doma? za več informacij o tem, kje jo kupiti in kako jo namestiti, obiščite spletno stran fitnesshop.si.  

Kategorija: Ostala športna oprema

Cena: Pokličite za ceno

vam hitrost interneta na vašem mobilniku veliko pomeni, ker potrebujete hiter prenos podatkov za službene namene? potem je smislno, da se odločite za ponudnika a1, ki vam nudi najhitrejše omrežhe 4g/lte.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

kupiti mobilne nakladalne ploščadi od proizvajalca ausbau. proizvajamo pod lastno blagovno znamko mobilne nakladalne ploščadi ausbau za evropski trg z upoštevanjem zahtevnih evropskih standardov. različna nosilnost (6, 8, 10, 12 in več ton) in nastavljanje (min 90cm, max 165cm). mobilne ploščadi, ki smo jih proizvajamo imajo široko vozno površino, kar omogoča, da nakladalnik udobno se zapelja čez našo mobilno ploščad v zabojnik oz. vagon. več o izdelku mobilna ploščad ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.    

Kategorija: Industrijska oprema

Cena: 4999 €

izjemne mobilne nakladalne rampe ausbau od proizvajalca. standardni modeli z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. ponujamo mobilne nakladalne rampe od proizvajalca različnih velikosti po naročilu. višina mobilne nakladalne rampe lahko nastavljate s hidravličnimi cilindri pod pritiskom, od 900 do 1.650 mm. prihranijo čas za nakladanje oz. razkladanje tovornega vozila oz. vagona. lahko se premika po vašem podjetju s pomočjo nameščenih avtomobilskih koles. mobilne nakladalne rampe ausbau lahko delajo ob vsakem vremenu. v več kot 10 letih smo dobavili mobilne nakladalne rampe v več kot 25 držav po svetu, vključno z evropskimi. več o mobilnih nakladalnih rampah na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

mobilne nakladalne rampe ausbau od proizvajalca. veliko nagnjeno območje, protizdrsna površina, prilagoditev višine (od 900 do 1.650 mm). prihrani vaš čas in denar med nakladanjem – razkladanjem različnega blaga. standardni modeli z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. ponujamo mobilne nakladalne rampe različnih velikosti po naročilu. več o izdelku mobilna nakladalna rampa ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

močna mobilna nakladalna ploščad ausbau. naša mobilna nakladalna ploščad ausbau lahko precej prihrani čas za nakladanje in razkladanje tovora. proizvajamo modele z nosilnostjo 6, 8, 10 in 12 t. mobilna nakladalna ploščad ausbau lahko je izdelana nestandardnih dimenzij in za nestandardne namene. ugodna cena in izjemna kakovost sta glavni prednosti naše družbe in naših izdelkov. več o izdelku mobilna nakladalna ploščad ausbau na naši spletni strani av-exim.com id: z4t71f   kontakti: t +48223906443 http://av-exim.com   način del mobilne nakladalne rampe: nakladalnik pripelja rampo zraven tovornjaka, dvigne rob rampe (vstavi vilico v trdo sklopko). s pomočjo hidravlične pumpe se nastavi potrebna višina (od 900 mm do 1.650 mm). v komplet z rampo so vključene zavore in verige. zavore so potrebne, da se onemogoči premik rampe. verige so za dodatni priklop na tovornjak. nato viličar se premika po mobilni nakladalni rampi notr v zabojnik oz. tovornjak.  

Kategorija: Avtomobilizem

Cena: 4999 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj