Ajdovščina, moje mesto

Na tem mestu lahko objavljate dogodke iz območja naše občine.

Dovoljeno je tudi oglaševanje podjetjem, vendar samo iz našega področja.

Za vse informacije in kontakte si pomagajte s priloženimi linki.

Člani (1)
Slovenska Mesta
Spremljevalci (1170)
Casino Portorož
Slovenija In Droge
Sten Time
Maskote.si
Igor Benko
Monika Bitežnik
Ivo Petrič
Čebelarstvo V Sloveniji
!župan

Tadej Beočanin
čebelarstvo

ČD Ajdovščina
društva

lokalni pridelovalci

Guerila Zmago Petrič
mediji

podjetja

Avto Batič d.o.o.
Andrej Šiško
pred 6 urami

Kazenska ovadba proti Borutu Pahorju in generalni sekretarki

2

   Gibanje Zedinjena Slovenija                                                                                                        SI - Miklavška ulica 26 2000 Maribor Republika Slovenija Tel.: 070 409 993 e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si   Maribor, 12. 11. 2019  Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani Slovenska cesta 41 1000 Ljubljana     Zadeva: Kazenska ovadba zoper predsednika Republik

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 407/2019 - Vrhovno sodišče

Kljub siceršnji ukinitvi dovoljene revizije v civilnih sporih, je v postopku odločanja o objavi popravka to pravno sredstvo ostalo.

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 341/2019 - Vrhovno sodišče

Ne zadostuje, da stranka le opisuje, zakaj izpodbijane odločbe ne razume oziroma se z njo ne strinja ter uveljavlja domnevne kršitve, kot je sicer značilno za postopek z rednimi pravnimi sredstvi. Zah

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sklep II Cp 1480/2019 - Višje sodišče v Ljubljani

Če je priposestvovalna doba začela teči v času uporabe pravnih pravil ODZ, iztekla pa bi se v času veljavnosti ZTLR, in v primeru spremembe zakona med tekom priposestvovalne dobe, so se za roke pripos

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sodba I Ips 32547/2015 - Vrhovno sodišče

Gojenja šestih rastlin konoplje na dvorišču stanovanjske hiše, ob odsotnosti drugih okoliščin, ki bi kazale na to, da je šlo za ukvarjanje s pridelavo prepovedane droge, pri kateri se ustvarjajo prese

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sodba VI Kp 41431/2018 - Višje sodišče v Ljubljani

Po oceni pritožbenega sodišča so opisana kazniva dejanja, ki so premoženjska in istovrstna, glede na čas storitve časovno povezana, saj jih je obtoženec storil zaporedoma oziroma dejanji opisani pod t

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sklep VII Kp 33584/2018 - Višje sodišče v Ljubljani

Po določbi prvega odstavka 399. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) se smejo zoper sklepe sodišča, izdane na prvi stopnji, pritožiti stranke in osebe, katerih pravice so prekršene, in sicer vselej

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 511/2019 - Vrhovno sodišče

Pravnomočno sodno odločbo sodišča druge stopnje je dopustno izpodbijati le z izrednimi pravnimi sredstvi, zato je dolžnikova pritožba v smislu rednega pravnega sredstva nedovoljena.

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep VIII Ips 163/2018 - Vrhovno sodišče

200. člen ZDR-1 ne predpisuje oziroma ne določa zahtevka, ki ga mora postaviti tožnik (delavec) v tožbi o nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, za oblikovanje tega pa je tudi sicer treba upoštevat

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sodba II Cp 1580/2019 - Višje sodišče v Ljubljani

Temeljna predpostavka zahtevka za objavo popravka je, da je bila z obvestilom prizadeta pravica ali interes predlagatelja popravka. Pritožbeno sodišče soglaša z zaključkom sodišča prve stopnje, da inf

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sodba I Cp 1124/2019 - Višje sodišče v Ljubljani

Svoj dokazni predlog lahko stranka po sami naravi stvari umakne vse do trenutka, ko sodišče začne z njegovim izvajanjem. Ko se ta enkrat začne izvajati, ga ni moč več umakniti, saj v tistem trenutku n

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 347/2019 - Vrhovno sodišče

Predlog, ki ga je pooblaščenec tožnika na Vrhovno sodišče vložil s priporočeno pošiljko, je vložen po poteku roka iz prvega odstavka 367.b člena ZPP, zato ga je Vrhovno sodišče kot prepoznega zavrglo.

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sodba II Cp 1081/2019 - Višje sodišče v Ljubljani

Odločanje o enotni zahtevi denacionalizacijske upravičenke za vrnitev nacionalizirane nepremičnine je bilo dolgotrajno, predvsem pa razdrobljeno. Ob upoštevanju takega poteka postopka pa je prestrogo

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VDSS Sodba in sklep Pdp 137/2019 - Višje delovno in socialno sodišče

Tožnik utemeljeno nasprotuje stališču sodišča prve stopnje, da se pri izračunu višine izgubljenega zaslužka in rente ne upošteva regres za letni dopust.

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 438/2019 - Vrhovno sodišče

Z novelo ZIZ-L je zakonodajalec omejil revizijo le na tiste sklepe v postopkih izvršbe in zavarovanja, s katerimi je bilo na drugi stopnji pravnomočno odločeno, da se predlog za izvršbo zavrže ali zav

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VDSS Sodba Psp 212/2019 - Višje delovno in socialno sodišče

Tožnik je bil spornega dne na zasebnem potovanju na Hrvaškem. Zaradi alergične reakcije (oteženega požiranja in občutka, da mu primanjkuje zraka) je bil sprejet v bolnišnico, kjer je tudi prenočil. To

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 423/2019 - Vrhovno sodišče

34. člen ZVEtL-1 določa, da zoper sklep sodišča, izdan v postopku za vzpostavitev etažne lastnine po tem zakonu, revizija ni dopustna. Mogoče jo je vložiti le zoper pravnomočno odločbo sodišča o ugoto

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sklep II DoR 360/2019 - Vrhovno sodišče

Revizija se dopusti glede vprašanja začetka teka zastaralnega roka kondikcijske terjatve tožnika.

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSRS Sodba IV Ips 18/2019 - Vrhovno sodišče

Fikcija vročitve ne potrjuje kot resnične samo domneve, da je bilo določeno pisanje vročeno, temveč tudi, da je bil naslovnik z njeno vsebino (in naloženo obveznostjo) seznanjen. Fikcija vročitve omo

Sodišče.si - sodna praksa
pred 7 urami

VSL Sodba II Cp 893/2019 - Višje sodišče v Ljubljani

Pravna naslova za pridobitev osebnih služnosti po SPZ sta le pravni posel ali sodna odločba, priposestvovanje (pridobitev na podlagi zakona) pa ne. Skladno s prvim odstavkom 266. člena SPZ ostanejo st

Lokalno vreme

Radijske postaje

Radio Godi Bodi
Radio Žica

Oglasi

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj