Združena levica - naši kandidati za evropske volitve

Objavil/a TRS-JE časopis, dne 2014-05-14 ob 01:02:22

1. VIOLETA TOMIĆ, igralka, voditeljica

Violeta Tomić

Violeta Tomić se je rodila 22. 1. 1963 v Sarajevu. Odraščala je v Metliki, gimnazijo je končala v Črnomlju, diplomirala pa na AGRFT, smer dramska igra in umetniška beseda, 1985. leta. Od 1987-2001 je bila zaposlena kot igralka v MGL, odtlej pa je samostojna kulturna delavka.

Poznamo jo po številnih TV oddajah, gledaliških vlogah, za katere je prejela tudi kar nekaj strokovnih priznanj. Je družbeno aktivna in članica nekaterih civilnodružbenih gibanj, ki se zavzemajo za pozitivne družbene spremembe. Od leta 2001 je članica DSD, od 2003 pa je podpredsednica Demokratične stranke dela.

Za kandidaturo na volitvah za EU parlament se je odločila, ker se zaveda, da je čas, v katerem živimo, zelo neprijazen, EU pa na veliki preizkušnji, saj Evropska unija, takšna kot je, služi le peščici najbogatejših. Kot skoraj edina ženska nosilka liste se bo zavzemala, da človek ne bo le nepotreben strošek, temveč dobrina.2. DR. DUŠAN PLUT, doktor geografskih znanosti

Dušan Plut

Dušan Plut se je rodil 17. 8. 1950, je redni profesor na oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti. Mladost je preživel v Beli krajini, maturiral je na črnomaljski gimnaziji, dokončal dodiplomski študij geografije in zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti in leta 1985 doktoriral s področja geografije. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja s problematiko degradacije in varstva okolja, vodnih virov in geografijo sonaravnega razvoja. Napisal je več kot deset znanstvenih monografij in univerzitetnih učbenikov ter več kot tristo znanstvenih in strokovnih prispevkov v domačih in tujih revijah. Je eden od pobudnikov za interdisciplinarni univerzitetni študij Varstva okolja na ljubljanski univerzi, kjer tudi predava.

Bil je ustanovni predsednik Zelenih Slovenije, član prvega demokratično izvoljenega predsedstva republike Slovenije (1990-1992) in državni svetnik prvega sklica. Za zasluge pri procesu osamosvajanja Slovenije je prejel najvišje državno odlikovanje. Leta 1993 se je po lastni odločitvi (izrečeni že ob vstopu v politiko) vrnil na delovno mesto univerzitetnega učitelja in se ponovno aktivno vključil v delovanje civilne družbe na področju varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja.

Zaradi doslednega zagovarjanja levičarsko-ekoloških izhodišč za delovanje Zelenih Slovenije je bil po prevladi desne politične opcije v stranki izključen iz ZS. Kot študent je na začetku 70. let 20. stoletja aktivno sodeloval pri zasedbi FF in zasedbi Aškerčeve ceste, v 80. letih 20. stoletja pa kot eden od organizatorjev ekološko-politično obarvanih velikih demonstracij in delovanja množičnega ekološkega gibanja. Udeležil se je vseh vstaj v Ljubljani in bil na eni izmed njih tudi vabljeni govornik. Bil je iniciativni član za ustanovitev Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije (ni član nobene politične stranke) in trenutno opravlja vlogo njenega predsednika. Je eden od pobudnikov ustanovitve Združene levice za evropske volitve.

3. LUKA MESEC, dipl. evropskih študij

Luka Mesec

Luka Mesec, rojen 1. 7. 1987 v Kranju, je odraščal v Železnikih, kjer je obiskoval osnovno šolo, nato pa šolanje nadaljeval na škofjeloški gimnaziji in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je leta 2012 diplomiral iz Evropskih študij.

V študentskih letih je bil aktiven v številnih organizacijah in društvih: od Kluba študentov Selške doline prek politološkega društva Polituss do gibanj Frota prekercev in Mi smo univerza. Zadnja tri leta je bil aktiven predvsem v Delavsko-punkerski univerzi (DPU), aktivistično-teoretski organizaciji, ki je med drugim v slovenski politični prostor prinesla koncept demokratičnega socializma.

Koncept demokratičnega socializma je prvič dobil javno pozornost ob vseslovenskih vstajah, ki so bile tudi povod k nastanku novega političnega gibanja: Inciative za demokratični socializem, ustanovljene 1. maja 2013. Ta je eno leto delovala kot neformalno združenje socialistov, 8. marca 2014 pa je prerasla v politično stranko. Mesec v njej opravlja funkcijo koordinatorja Sveta stranke. Mesec je tudi direktor Inštituta za delavske študije, ki so ga ustanovili člani Delavsko-punkerske univerze.

4. JASMINKA DEDIĆ, doktorica znanosti politologije

Jasminka Dedić

Dr. Jasminka Dedić, rojena 5. 9. 1975 v Doboju, je osnovno šolo in gimnazijo obiskovala v Velenju, leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2002 je zaključila magistrski študij človekovih pravic na Central European University v Budimpešti z magistrskim delom »The right to work: The protection on international level«. Leta 2008 je doktorirala iz političnih ved na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani na temo »Konstrukcija kolektivnih identitet in genocid v nekdanji Jugoslaviji in Ruandi: primerjalna analiza«.

V letih od 2002 do 2004 se je raziskovalno in aktivistično ukvarjala z vprašanji diskriminacije in izključevanja pripadnikov manjšin iz nekdanje Jugoslavije iz slovenskega državljanstva (izbris iz registra stalnega prebivalstva, status manjšin iz nekdanje Jugoslavije). Od 2004 do 2005 je opravljala pripravništvo pri Uradu za enake možnosti. Od 2006 do 2009 je bila zaposlena pri Mirovnem inštitut, kjer se je raziskovalno ukvarjala s kolektivnim nasiljem, intersekcionalnostjo in politikami enakosti. Sodelovala je tudi pri razvojnih projektih za krepitev moči žensk v Ruandi. V letih od 2010 do 2011 je bila zaposlena pri službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot vodja sektorja za evropski socialni sklad. Od leta 2012 do 2013 je bila zaposlena na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter od začetka leta 2014 pri službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in sicer na delovnem mestu sekretarke.

5. JANEZ POŽAR, doktor prometnih znanosti

Janez Požar

Dr. Janez POŽAR se je rodil 16. januarja 1964 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se je vpisal v Srednjo pomorsko šolo v Portorožu, kjer je maturiral leta 1982. Zaposlil se je pri Splošni plovbi Piran ter kasneje pri Genshipping corporation Monrovia, Liberia. S triindvajsetimi leti je pridobil naziv Kapitan dolge plovbe. Na ladjah trgovske mornarice je plul do leta 1993. V letu 1994 se je zaposlil na ministrstvu za promet in zveze, kjer je zaposlen še danes (leta 2012 se je preimenovalo v ministrstvo za infrastrukturo in prostor), in sicer kot vodja službe za preiskovanje pomorskih nesreč in incidentov. Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet, smer tehnologija prometa, leta 2003 opravil magisterij na Fakulteti za gradbeništvo v Marboru ter leta 2006 doktoriral na Fakulteti za pomorstvo in promet. V svoji poklicni poti je ves čas močno vpet v mednarodno okolje, predvsem na področju evropske unije in Mednarodne pomorske organizacije. Je član dveh ekspertnih skupin pri evropski komisiji in aktivno sodeluje pri delu odborov Mednarodne pomorske organizacije. Je član Mednarodnega združenja preiskovalcev pomorskih nesreč in incidentov. Pri svojem delu se stalno izobražuje in izpopolnjuje. Je poročen in oče dveh otrok. 

6. LARA JANKOVIČ, igralka, šansonjerka, voditeljica

Lara Jankovič

Lara Jankovič se je rodila 30. 6. 1971. Takoj po zaključeni akademiji se je za 11 let zaposlila v SNG Nova Gorica, sedaj je samozaposlena v kulturi in gostuje v koprskem gledališču. Gostovala je v številnih predstavah v razlinih gledališčih: SSG Trst, MGL Ljubljana, Gledališče Glej Ljubljana, MG Ptuj, PG Kranj in Špas teater ter Cafe teater Ljubljana. Poleg ostalih vlog je poleg svoje avtorske monodrame, posvečene Edith Piaf z naslovom Kot jaz, naredila še dve avtorski glasbeni monodrami drugih avtorjev: jugonostalgičen kabaret Kabaret zlatih let in krošnjarski kabaret Sirup sreče.

S televizije jo poznamo kot voditeljico razvedrilne oddaje Povabilo med zvezde in Narečne popevke ter drugih priložnostnih oddaj – Presodite, Miklavžev koncert, Igrajmo se z zvezdami-o šansonu, Koncert Prifarskih muzikantov idr.

Je dobitnica številnih nagrad.

Kot večna upornica je svoj socialni in pravičniški boj začela že pred desetletjem kot predsednica sindikata v SNG Nova Gorica. Kasneje ga je nadaljevala v Gibanju Človek pred profitom in kot soustanoviteljica Zveze CoS (Zveza civilno-družbenih organizacij Slovenije), sedaj pa kot podpredsednica Gibanja TRS. V vsem svojem aktivističnem obdobju se je udeleževala mnogih protestov in na njih tudi imela govore in nastope.

Je organizatorka kulturniškega maratona v podporo slovenski kulturi in njenemu počasnemu reduciranju, še vedno pa se na ministrstvu za kulturo bori za boljši položaj samozaposlenih v kulturi pri nas. Pripravila je tudi dobrodelni koncert in predstavo ter večkrat sodelovala na prireditvah v dobrodelne namene, obenem pa tudi vsako leto zbira denar za socialno ogrožene.

7. BRANIMIR ŠTRUKELJ, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine

Branimir Štrukelj

Branimir Štrukelj se je rodil 23. 3. 1957. Iz zgodovine in umetnostne zgodovine je diplomiral leta 1988 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od 1996 je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), med leti 1997 in 2011 pa je bil tudi član 27-članskega izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 30 milijonov članov. Novembra 2012 je bil na konferenci ETUCE (European Trade Union Committee for Education) izvoljen za podpredsednika te organizacije za mandatno obdobje 2013-2016. ETUCE predstavlja glas več kot 11 milijonov zaposlenih v izobraževanju iz 45 evropskih držav in 132 sindikatov.

V tem mandatu (2012-2017) je tudi član državnega sveta RS in obenem predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (od marca 2006, ponovno izvoljen na rednem kongresu za predsednika za mandat 2007-2010 ter na 3. kongresu za mandat 2010-2014). Na 8. kongresu SVIZ-a novembra 2010 v Zrečah pa so mu delegatke in delegati znova izkazali podporo za vodenje sindikata tudi v mandatnem obdobju 2010-2014.

- 1990 se je zavzemal za samostojen učiteljski sindikat (je eden od pobudnikov ustanovitve)
- predsednik KUD France Prešeren v letih 1994 – 1999
- predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja

8. PETRA REZAR, profesorica likovne pedagogike (UN)

Petra Rezar

Petra Rezar se je rodila 9. 1. 1971. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Mariboru; danes poučuje likovno umetnost in slovenski znakovni jezik na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Ves čas dela v šolstvu je vzporedno aktivno delovala tudi v mestnem društvu gluhih Ljubljana, kjer je vodila različne programe in urejala časopis; danes deluje v Društvu učiteljev gluhih. Prostovoljstvo zavzema velik del njenih aktivnosti, redno vodi poletne tabore gluhih otrok in mladostnikov ter je tolmačka za gluhoslepe. Je avtorica strokovnih člankov in različnih razstav, kulturnih programov; za svoje pedagoško delo je prejela tudi več nagrad. Znanje nadgrajuje na različnih mednarodnih konferencah gluhih; najbolj aktualne teme so s področja kulture gluhih, znakovnega jezika in človekovih pravic.

Aktivno soustvarja prostor za razvoj in (so)delovanje gluhih in gluhoslepih v Sloveniji, se trudi slišečim približati svet gluhih in je na voljo za učenje znakovnega jezika slišečim oz. razlago posebnosti v vsakdanji komunikaciji med gluhimi in slišečimi, ki sploh niso tako velike, kot se zdi na prvi pogled.

Bila je perspektivna smučarka med pionirkami; obožuje naravo in živali, zato se zanje tudi zavzema. Ne glede na razlike med ljudmi si prizadeva za prijazen, socialni družbeni sistem, ki omogoča različne poglede in hkrati enakost v uresničevanju možnosti in pogojev v izobraževanju in soustvarjanju družbe. Želi si, da bi se uresničil pravični sistem tudi za živali in podpira ekološko pridelovanje hrane brez zlorabe narave in vseh njenih živih bitij.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
4
TRS-JE časopis
0
May 17, 2014
Hvala, Vlatka. 25. maj je tisti dan, ko lahko podpremo naše kandidate na volitvah.
#4
Vlatka Kozlovič
0
May 17, 2014
Lepo. Pestra izbira. In prav zanimivi ljudje.
#3
TRS-JE časopis
0
May 16, 2014
Odlično, Cvetka.
#2
Cvetka Mlakar
1
May 16, 2014
Uravnoteženost glede na spol, tako je prav. Večino že poznam po dejanjih in zavzemanjih, ki jih podpiram.
#1
TRS-JE časopis
TRS-JE časopis je objavil/a na zid osebe TRS-je časopis, številka 05
Objavil/a 2014-05-14 01:02:22 (May 14, 2014)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Bodice in trstice
Združena levica - naši kandidati za evropske volitve
Evropa: energija je naravni vir – torej javno dobro!
Združeni zmoremo veliko več kot razdrobljeni
Volilno telo mora poznati stališča in cilje ZL
Evropa bo socialistična, ali pa je ne bo!
Zakaj ob volitvah v Evropski parlament podpreti Združeno levico?
Uvodnik
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

darilni boni terme so vedno lepo darilo in vsakdo jih je veselil. presenetite svoje najbližje in jim privoščite razvajanje v toplicah in wellnessu.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor ste športni navdušenec in ste se že srečali s športnimi stavami, potem se vam zagotovo splača poizkusit vašo srečo preko ene izmed največjih športnih stavnic na svetu bet365 -  https://www.sportni-portal.com/bet365

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor želite imeti nadzor in enostaven pregled nad svojimi zaposlenimi potem vam zagotovo prav pride storitev evidenca delovnega časa, ki jo nudi podjetje špica. več o tem: https://www.spica.si/oprema/programska-oprema-za-registracijo-delovnega-casa

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

plišaste igrače so ponavadi najljubši otrokove igrače, saj jih vedno prenašajo naokoli in z njimi tudi spijo. oglejte si pestro izbiri igrač: http://www.majtoj.si/igrace-za-otroke/plisaste-igrace.html

Kategorija: Ostala otroška oprema

Cena: Pokličite za ceno

laneno seme je dobro za zdravje, saj vsebuje velik delež vlaknin in je obogateno z omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami. uporabimo ga lahko pri različnih jedeh, najbolje pa je, da se ga zaužije pri zajtrku. več o samih lastnostnih lanenega semena: https://www.malinca.si/laneno-seme-500g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 2 €

want to sell sony pxw-fs7 xdcam super 35 camera system used  for few months and in a great condition. full options and never faulty before.lens are 100% great and the camera is clean. the camera is in perfect condition, less usage only for a few month: only serious buyers should contact me.   package content:   body cap viewfinder eyepiece grip remote control wireless lan usb module (ifu-wlm3) for sony vpl-e200 series projectors wireless remote commander (rmt-845) wa adaptor bracket mpa-ac1 ac adapter for evi d100 ccd camera bc-u1 battery charger bp-u30 lithium-ion battery 2 x power cord usb cable cd rom with manuals limited 1-year warranty parts, 90-days labor.   contact name: henry gustavo email: h.gustavo@outlook.com gmail: henrygustavo209@gmail.com skype: enquiry-musicalstore whatsapp: +1(403) 618-3970  

Kategorija: Kompaktni digitalni fotoaparati

Cena: 5000 €

pri izbiri mobilnega operaterja je pomembno tudi pokritost njegovega omrežja. omrežje podjetja a1 je danes sigurno boljše, kot je bilo v preteklosti. za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.a1.si/omrezje/o-omrezju.  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

7216.) prešuštvo - darko žlebnik

Kategorija: Leposlovje

Cena: 14.99 €

6968.) vsega po dvoje - babette cole

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 19.99 €

dober kontroling je pomemben za vsako podjetje, saj pomaga določati in spremljati poslovne cilje. moje računovodstvo vam ponuja kakovosten kontroling in redno pomoč - https://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

probiotiki so prehransko dopolnilo, ki pomagajo uravnavati črevesno mikrofloro in učinkujejo tudi na prebavo. več o samih lastnostih probiotikov: https://www.malinca.si/probiotiki-v-kapsulah.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 24 €

pegasti badelj se uporablja predvsem kot dopolnilna prehrana za boljše delovanje in čiščenje jeter. uporabimo ga lahko pri izdelavi smutijev. več o njegovem pozitivnem učinku in delovanju : https://www.malinca.si/pegasti-badelj-semena-150g.html

Kategorija: Prehranska dopolnila

Cena: 7 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj